2 2 khảo sát chương trình đào tạo các chuyên ngành

Quản lý đào tạo ở trường đại học kỹ thuật  hậu cần công an nhân dân theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

Quản lý đào tạo ở trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

Tiến sĩ

... sát chương trình đào tạo chuyên ngành 2. 3 Khảo sát trình độ học vấn đội ngũ giảng viên 2. 4 Khảo sát trình độ đội ngũ giảng viên theo chức danh 2. 5 Khảo sát trình độ học vấn đội ngũ cán QLGD Khảo ... yếu tố hợp thành trình đào tạo Những yếu tố trình đào tạo bao gồm: Mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo; hình thức phương pháp đào tạo; tổ chức, quản lý trình đào tạo; đội ngũ cán ... MỤC CÁC BẢNG TT 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tên g Nội dung Kết khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân 2. 2 Khảo...
 • 171
 • 785
 • 6
LA17 018 quản lý chất lượng đào tạo trong các trường đại học tư thục khu vực miền trung việt nam

LA17 018 quản lý chất lượng đào tạo trong các trường đại học tư thục khu vực miền trung việt nam

Tiến sĩ

... chức nhiệm vụ 59 2. 3.1.4 Các quy trình – quy định 62 2.3 .2 Thực trạng quản lý chất lượng chương trình đào tạo 62 2.3 .2. 1 Thực trạng thiết kế chương trình đào tạo 63 2. 3 .2. 2 Thực trạng quản lý chất ... chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng quản lý chất lượng đào tạo 19 1 .2. 1 Khái niệm chất lượng giáo dục đại học 19 1 .2. 2 Các quan điểm đánh giá chất lượng đào tạo 23 1 .2. 3 Chất lượng đào tạo, quản ... miền Trung Việt Nam 54 2. 2.Khái quát phương pháp nghiên cứu tổ chức thu thập liệu 55 2. 2.1 Hồi cứu tư liệu 55 2. 2 .2 Tiến hành khảo sát 56 2. 3.Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo trường ĐHTT miền...
 • 192
 • 399
 • 0
GIÁ TRỊ DỊCH vụ và CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TRONG GIÁO dục đại học NHÌN từ góc độ SINH VIÊN TRƯỜNG hợp đại học KINH tế TP hồ CHÍ MINH

GIÁ TRỊ DỊCH vụ và CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TRONG GIÁO dục đại học NHÌN từ góc độ SINH VIÊN TRƯỜNG hợp đại học KINH tế TP hồ CHÍ MINH

Quản trị kinh doanh

... 70 42 49 54 DAOTAO VATCHAT DICHVU e2.1 e2 .2 e2.3 29 BẤT BIẾN TỪNG PHẦN: Sinh viên thuộc giai đoạn chuyên ngành e1.3 e1.5 e1.1 40 27 CHUCNANG CAMXUC 52 27 UOCMUON 63 52 00 Gia tri DV 52 V 52 63 ... 25 CHUCNANG CAMXUC 63 50 27 UOCMUON 52 00 Gia tri DV 52 V 52 67 61 e1 Hai long 72 78 61 V53 77 e2 40 e3.1 e3 .2 59 V54 00 e3.3 e3 Chat luong DV 62 82 73 39 53 67 DAOTAO VATCHAT DICHVU e2.1 e2 .2 ... DICHVU e2.1 e2 .2 e2.3 22 HÌNH 4 .2 Mô hình điều chỉnh phân tích EFA e1.3 e1.5 e1.1 45 33 CHUCNANG CAMXUC 57 29 UOCMUON 67 53 00 Gia tri DV 60 V 52 73 71 e1 Hai long 78 61 78 V53 77 e2 e3.1 42 e3 .2 59...
 • 79
 • 851
 • 18
Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường đại học theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường đại học theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

Khoa học xã hội

... chƣơng trình khởi đầu đƣa TQM vào nhà trƣờng 2. 2 Thực trạng quản lý CSVC phu ̣c vu ̣ ĐT của trường ĐH nước ta 2. 2.1 Giới thiệu nghiên cứu khảo sát thực trạng 2. 2.1.1 Mục đích nghiên cứu khảo sát ... phận dịch vụ chuyên môn, đội, nhóm tự lập kế hoạch hành động để quản lý chấ t lƣơ ̣ng trình công việc mà phụ trách 3 .2. 2 Định dạng trình nhận dạng khách hàng 3 .2. 2.1 Ý nghĩa 3 .2. 2 .2 Nội dung, ... giáo dục năm học 20 08 - 20 09, Hà Nội 17 Bộ Giáo dục Đào tạo (20 08), Kỷ yếu hội nghị sơ kết công tác Kiểm định chất lượng giáo dục đại học 12. 2008, Hà Nội 18 Bộ Giáo dục Đào tạo (20 09), Kỷ yếu hội...
 • 44
 • 828
 • 1
Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường đại học theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM

Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường đại học theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM

Sư phạm

... ta 63 2. 2.1 Giới thiệu nghiên cứu khảo sát thực trạng 63 2. 2 .2 Mức độ đáp ứng hiệu phục vụ ĐT dịch vụ CSVC 65 2. 2.3 Thực trạng quản lý CSVC phục vụ ĐT trƣờng ĐH 72 2 .2. 4 Đánh giá ... môi trƣờng văn hóa tảng nhà trƣờng 122 3.3.1 Xây dựng hệ thống chất lƣợng bên CSGD 122 3.3 .2 Tạo lập củng cố MTVHCL nhà trƣờng 131 3.4 Qui trình triển khai hệ thống giải pháp ... TQM vận dụng TQM vào GDĐH 1 .2 Một số khái niệm công cụ 1 .2. 1 Quản lý quản lý nhà trƣờng 1 .2. 2 Khái niệm CSVC phục vụ ĐT trƣờng ĐH 12 1 .2. 3 Quản lý CSVC phục vụ ĐT trƣờng...
 • 225
 • 709
 • 2
Đổi mới quản lý nhà trường theo hướng vận động tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể

Đổi mới quản lý nhà trường theo hướng vận động tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể

Quản lý nhà nước

... - TQM (total quality management) cách đổi tư QLGD, cách làm mẻ; mục đích tự thân mà phương tiện, cách thức để đạt mục đích nâng cao chất lượng hiệu giáo dục cách quản lý hiệu nghiệm để đạt CLGD ... (quy trình PDCA) SƠ ĐỒ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG THEO TQM QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG THEO TQM Chủ thể quản lý: hiệu trưởng, giáo viên, học sinh, người quan tâm trường Các yếu tố đầu vào Các yếu tố diễn biến trình ... chất lượng; trình đổi phong cách, phương pháp làm việc CBQL, giáo viên, học sinh cách quản lý họ Muốn phải: xây dựng môi trường sư phạm, nếp dạy học, sinh hoạt trường; người biết cách ứng xử,...
 • 14
 • 435
 • 1
LV THẠC SỸ Ứng dụng công cụ quản lý chất lượng tổng thể TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.doc

LV THẠC SỸ Ứng dụng công cụ quản lý chất lượng tổng thể TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... kỷ 21 ” Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa tăng nhanh đáng kể giai đoạn từ năm 20 00 đến 20 08 http://wto.nciec.gov.vn/Lists/Nghin %20 cu %20 phn %20 tch %20 tnh %20 hnh %20 kinh %20 t %20 Vit %20 Nam/Attachments/DispForm.aspx?ID=198 ... thống quản lý chất lượng sau: 2. 1 .2. 1 2. 1 .2. 2 2. 2 Hệ thống ISO Hệ thống HACCP, GMP, OHSAS THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG CỤ TQM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM 2. 2.1 Tình hình ứng dụng công ... ty, cần phải có chương trình đào tạo, huấn luyện cụ thể Đào tạo chất lượng phải tiến hành thường xuyên, có kế hoạch để đáp ứng thay đổi công nghệ nhu cầu ngày cao khách hàng Đào tạo huấn luyện...
 • 78
 • 1,087
 • 11
Ứng dụng công cụ quản lý chất lượng tổng thể TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Ứng dụng công cụ quản lý chất lượng tổng thể TQM vào hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... kỷ 21 ” Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa tăng nhanh đáng kể giai đoạn từ năm 20 00 đến 20 08 http://wto.nciec.gov.vn/Lists/Nghin %20 cu %20 phn %20 tch %20 tnh %20 hnh %20 kinh %20 t %20 Vit %20 Nam/Attachments/DispForm.aspx?ID=198 ... thống quản lý chất lượng sau: 2. 1 .2. 1 2. 1 .2. 2 2. 2 Hệ thống ISO Hệ thống HACCP, GMP, OHSAS THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG CỤ TQM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA VIỆT NAM 2. 2.1 Tình hình ứng dụng công ... ty, cần phải có chương trình đào tạo, huấn luyện cụ thể Đào tạo chất lượng phải tiến hành thường xuyên, có kế hoạch để đáp ứng thay đổi công nghệ nhu cầu ngày cao khách hàng Đào tạo huấn luyện...
 • 76
 • 1,324
 • 10
Biện pháp quản lý chất lượng trường mầm non a theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể

Biện pháp quản lý chất lượng trường mầm non a theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể

Khoa học xã hội

... chấp nhận: “Chất lượng tạo nên phẩm chất, giá trị người, vật, việc” 1 .2. 3 .2 Chất lượng giáo dục (CLGD) CLGD chất lượng nhân cách đào tạo chất lượng trình đào tạo nhân cách Theo chúng tôi, chất ... ngừng nâng cao chất lượng CSGD trẻ Mầm non 2. 3 Các sở đào tạo GVMN cần đưa nội dung bồi dưỡng, nâng cao nhận thức quản lý nhà trường vào chương trình đào tạo, để trường giáo sinh xác định trách ... kiện Bộ Giáo dục Đào tạo (20 00) Điều lệ trường mầm non, Nxb Giáo dục, Hà Nội 2 Bộ Giáo dục Đào tạo- Trƣờng cán quản lý giáo dục Trung ƣơng I (20 00), Tài liệu bồi dưỡng cán quản lý ngành học Mầm...
 • 23
 • 1,178
 • 4
Quản lý chất lượng dạy học ở các trường THPT tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể

Quản lý chất lượng dạy học ở các trường THPT tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể

Sư phạm

... 4806 3076 64 13 72 28,6 329 6,8 29 0,6 4684 3118 66,6 127 6 27 ,2 270 5,8 20 0,4 4578 29 89 65,3 1314 28 ,7 25 2 5,5 23 0,5 4518 29 01 64 ,2 1319 29 ,2 280 6 ,2 18 0,4 18586 120 84 65 528 1 28 ,5 1131 6,1 90 ... 28 ,6 28 77 19,0 25 63 17,9 25 10 17,5 63 ,2 923 4 59,1 9580 63 ,2 1 122 9 74,1 7465 52, 1 925 8 64,6 3900 24 ,9 23 11 14,8 3670 24 ,2 21 62 14,3 3 627 25 ,3 25 07 17,5 6,5-7,75 1660 10,6 25 96 16,6 1698 11 ,2 1401 ... 37 1,9 Năm 20 11 Văn Toán SL TL SL TL 0,1 14 0,7 0 ,25 -3 ,25 520 26 ,4 505 25 ,7 371 18,6 783 39 ,2 428 23 ,2 415 22 ,5 3,5-4,75 757 38,5 309 15,7 608 30,4 468 23 ,5 23 2 12, 5 3 62 19,6
 • 127
 • 1,014
 • 6
Báo cáo

Báo cáo " Về “văn hoá chất lượng” khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo trong trường đại học theo cách tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể " docx

Báo cáo khoa học

... tham khảo [1] Nguyễn Đức Chính, Chất lượng kiểm định chất lượng sở giáo dục đào tạo, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 20 03 [2] Lê Đức Ngọc, Xây dựng Văn hoá chất lượng tạo nội lực cho sở đào tạo ... vai trò Trung tâm Khảo thí Kiểm định Chất lượng đơn vị đào tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng trình triển khai, tham gia giám sát xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo xây dựng văn hoá ... B.T.T. Hương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 25   (20 09) 33‐38 Hay nói cách khác, để đạt hiệu cao triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo theo hướng tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM), đơn vị đào tạo cần xác...
 • 6
 • 667
 • 5
Báo cáo

Báo cáo " Vận dụng thuyết quản lý chất lượng tổng thể (TQM) trong quản lý chất lượng nghiên cứu khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội " potx

Báo cáo khoa học

... gồm tất công việc chu trình, quản 22 L.Y. Dung / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 25   (20 09) 20 25 trị từ việc nhỏ đến việc lớn, người có vai trò định chu trình với yêu cầu chất ... dẫn quan quản lý nhà 21 nước: Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài nguyên Môi trường Đặc biệt Luật KHCN Nghị định 81 /20 02 ban hành ngày 17/10 /20 02 qui định chi tiết ... L.Y. Dung / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 25   (20 09) 20 25 cứu liên ngành, giải vấn đề chung phát triển kinh tế - xã hội Cùng với chủ trương đổi kinh tế,...
 • 6
 • 733
 • 1
QUẢN lý CHẤT LƯỢNG dạy học ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ

QUẢN lý CHẤT LƯỢNG dạy học ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ

Khoa học xã hội

... 2, 87 2, 71 2, 83 2, 85 2, 84 176 24 88% 12% 171 29 85,5% 14,5% 109 91 54,5% 45,5% 128 72 64% 36% 1 42 58 71% 29 % 126 74 63% 37% 149 51 74,5% 25 ,5% 2, 88 2, 86 2, 55 2, 64 2, 71 2, 63 2, 75 Các số liệu kết ... HS 2. 4 Thực trạng công tác kiểm định CLGD trường THPT Bình Định Kết khảo sát thực trạng kiểm định CLGD (theo mẫu khảo sát Phụ lục 2) trình bày qua bảng 2. 23, 2. 24, 2. 25 luận án Từ kết khảo sát, ... lục 2; - Chọn mẫu khảo sát: khảo sát 20 trường THPT Bình Định; - Tổ chức khảo sát thực trạng qua hình thức: Thu thập số liệu thống kê; Khảo sát nghiên cứu sản phẩm hoạt động CBQL GV; Khảo sát...
 • 48
 • 1,003
 • 4
VẬN DỤNG QUAN điểm QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ vào QUẢN lý GIÁO dục đạo đức CHO SINH VIÊN đại học đà NẴNG TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

VẬN DỤNG QUAN điểm QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ vào QUẢN lý GIÁO dục đạo đức CHO SINH VIÊN đại học đà NẴNG TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... trớc Những phát triển nói với óc quan sát tích cực nghiêm túc tạo khả cho lứa tuổi biết cách lĩnh hội cách tối u, mà sở toàn trình học tập, rèn luyện nhân cách Một đặc điểm tâm lý quan trọng lứa ... coi GDĐĐ quan trọng nh đào tạo kiến thức khoa học, chuyên ngành Thứ ba mối quan hệ giáo dục tự giáo dục Sự hình thành phát triển đạo đức cá nhân trình lâu dài phức tạp Trong trình tác động bên động ... thực có ý nghĩa tạo nên mối cam kết ngời ý thức trách nhiệm, chất lợng tất công đoạn trình hoạt động đào tạo nhà trờng cần trọng mở rộng dân chủ trình xây dựng kế hoạch mục tiêu Bằng cách tổ chức...
 • 8
 • 453
 • 3
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ VÀO QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" pptx

Báo cáo khoa học

... trước Những phát triển nói với óc quan sát tích cực nghiêm túc tạo khả cho lứa tuổi biết cách lĩnh hội cách tối ưu, mà sở toàn trình học tập, rèn luyện nhân cách Một đặc điểm tâm lý quan trọng lứa ... coi GDĐĐ quan trọng đào tạo kiến thức khoa học, chuyên ngành Thứ ba mối quan hệ giáo dục tự giáo dục Sự hình thành phát triển đạo đức cá nhân trình lâu dài phức tạp Trong trình tác động bên động ... có ý nghĩa tạo nên mối cam kết người ý thức trách nhiệm, chất lượng tất công đoạn trình hoạt động đào tạo nhà trường cần trọng mở rộng dân chủ trình xây dựng kế hoạch mục tiêu Bằng cách tổ chức...
 • 8
 • 430
 • 0
QUẢN lý CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo cử NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO tại đại học QUỐC GIA hà nội THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ

QUẢN lý CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo cử NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO tại đại học QUỐC GIA hà nội THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ

Tiến sĩ

... như: Một chương trình ĐT hay khóa học, khóa đào tạo 1 .2. 3 Chương trình chương trình cử nhân chất lượng cao 1 .2. 3.1 Chương trình a) Chương trình Theo tác giả Nguyễn Đức Chính, chương trình giáo ... dựng chương trình đào tạo đại học, Viện nghiên cứu Giáo dục, Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh) “Cấu trúc lại chương trình đào tạo để chuyển từ đào tạo theo niên chế sang chương trình đào tạo ... đặc biệt TQM, làm rõ khác chương trình đào tạo thông thường chương trình cử nhân CLC Chương phân tích cụ thể nội dung quản lý chương trình đào tạo Cấp độ QLCL chương trình cử nhân CLC ĐHQGHN áp...
 • 27
 • 820
 • 3
QUẢN lý CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo cử NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO tại đại học QUỐC GIA hà nội THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ

QUẢN lý CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo cử NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO tại đại học QUỐC GIA hà nội THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ

Kinh tế

... PHÁP NGHIÊN C U ng pháp lu n Trình bày khung lý thuy t nghiên c u 2. 2 Ph ng pháp nghiên c u 2. 2.1 Ph ng pháp ch n vùng nghiên c u 2. 2 .2 Ph ng pháp thu th p s li u 2. 2.3 Ph ng pháp phân tích s li ... Không gian ( a bàn nghiên c u) 1.4 .2 Th i gian (giai o n ho c th i i m th c hi n nghiên c u) 1.4.3 1.5 L Ch it ng nghiên c u c kh o tài li u có liên quan ng 2: PH 2. 1 Ph n tài nghiên c u NG PHÁP ... ch gi i pháp Ch ng 3, ch ng phân tích trình bày ng 6: K T LU N VÀ KI N NGH 6.1 K t lu n 6 .2 Ki n ngh Tài li u c a h c ph n: Lê Thành Nghi p Agné C Rola (20 05) Ph Nông Nghi p NXB Nông Nghi p ng...
 • 2
 • 506
 • 0
quản lý trường thcs thị trấn đại từ, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (tqm)

quản lý trường thcs thị trấn đại từ, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (tqm)

Thạc sĩ - Cao học

... Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Các số liệu sử dụng từ khảo sát hoạt động nhà trường năm học: 20 09- 20 10; 20 10- 20 11; 20 11- 20 12; 20 12- 20 13 năm học 20 13- 20 14 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương ... khảo sát 46 2. 1.1 Xây dựng mẫu phiếu khảo sát 46 2. 1 .2 Tổ chức khảo sát thực trạng 46 2. 1.3 Xử lý khảo sát số liệu 48 2. 2 Tổng quan trường THCS Thị trấn Đại Từ, huyện ... người học) Mục đích để hòa nhập trình đào tạo với chế thích hợp để đảm bảo chất lượng công đoạn trình đào tạo Quá trình đào tạo lập kế hoạch cụ thể sản phẩm đào tạo thiết kế trước, chiến lược...
 • 122
 • 526
 • 1
Quản lý trường THCS thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) - Nguyễn Văn Hưng.

Quản lý trường THCS thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) - Nguyễn Văn Hưng.

Sư phạm

... Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Các số liệu sử dụng từ khảo sát hoạt động nhà trường năm học: 20 09- 20 10; 20 10- 20 11; 20 11- 20 12; 20 12- 20 13 năm học 20 13- 20 14 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương ... khảo sát 46 2. 1.1 Xây dựng mẫu phiếu khảo sát 46 2. 1 .2 Tổ chức khảo sát thực trạng 46 2. 1.3 Xử lý khảo sát số liệu 48 2. 2 Tổng quan trường THCS Thị trấn Đại Từ, huyện ... người học) Mục đích để hòa nhập trình đào tạo với chế thích hợp để đảm bảo chất lượng công đoạn trình đào tạo Quá trình đào tạo lập kế hoạch cụ thể sản phẩm đào tạo thiết kế trước, chiến lược...
 • 122
 • 469
 • 2

Xem thêm