2 1 tóm tắt nghiên cứu trước đây về tác động của fdi tới tăng trưởng kinh tế

giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á

giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á

Kinh tế

... 80 .18 4 Cho vay thị trường 19 .6 41 16.694 20 . 929 32. 066 Lợi nhuận trước thuế 15 7 69 20 0 11 0 Lợi nhuận sau thuế 12 6 53 1 52 87 Mạng lưới giao dịch 1 52 15 5 15 4 15 3 Tổng biên chế lao động 2. 4 81 2. 353 ... 47 .26 3 57, 91% 31. 370 49,94% 33.7 61 48,05% 25 .596 36 ,24 % Tổng 81. 616 10 0% 10 0% 10 0% Stt Tốc độ tăng 62. 817 -23 ,03% 69.945 70. 626 10 0% 11 ,35% (Nguồn: Báo cáo tài SeABank năm 20 11 -20 14 tổng hợp tác ... 10 6,39% 10 0,4% 16 .694 20 . 929 32. 066 -15 % 12 5 ,37% 15 3 , 21 % 69 20 0 11 0 -56,05% 28 9,86% -45% (Nguồn: Báo cáo tài SeABank năm 20 11 -20 14 tổng hợp tác giả) Trong cấu nguồn vốn huy động tỷ trọng huy động...
 • 97
 • 396
 • 0
tiểu luận giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông

tiểu luận giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông

Quản lý nhà nước

... trị 10 0 Giá trị 10 0 Quý 1 /20 09 11 4.94 8 ,10 0,060 So với So với tổ ng dư nợ (%) 20 08(%) 10 0 93.77 Nợ hạn: 1 52, 499 2. 03 19 3 ,26 1 2. 24 12 6 .73 20 9,989 2. 59 10 8.66 NQH đến 18 0 ngày 79 ,27 5 1. 05 94,706 1. 10 ... 79 ,27 5 1. 05 94,706 1. 10 11 9.47 10 1, 328 1 .25 10 6.99 NQH đến 360 ngày 30,097 0.40 44,074 0. 51 146.44 51, 075 0.63 11 5.88 NQH 360 ngày 43, 12 7 0.57 54,4 81 0.63 12 6 .33 57,586 0. 71 105.70 (Nguồn: Ngân ... trả nợ cho ngân hàng 3 .1 .2 Rủi ro môi trường kinh doanh không thuận lợi Ngày với phát triển kinh tế giới, kinh tế Việt Nam hòa vào dòng chảy kinh tế quốc tế Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam chủ yếu sản...
 • 27
 • 526
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM.PDF

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM.PDF

Kinh tế

... 1 .2 1 .2. 1 1 .2. 1. 1 an 1 .2. 1 .2 có 21 1 .2. 1. 3 ngh , , Trong ho ông 1 .2. 2 1 .2. 2 .1 22 1 .2. 2 .2 23 tri 1 .2. 2.3 24 25 26 1 .2. 2.4 thông qua tiêu tr , M c cao, , ( 7) 27 x 10 0% x 10 0% trình 1 .2 x 10 0% ... 18 1. 1.4 .2 18 1. 1.4.3 18 1. 1.5 19 1. 1.5 .1 19 1. 1.5 .2 19 1 .2 20 1 .2. 1 20 1 .2. 1. 1 20 1 .2. 1 .2 20 1 .2. 1. 3 21 1 .2. 2 ... 21 1 .2. 2 .1 21 1 .2. 2 .2 22 1 .2. 2.3 RRTD 23 1 .2. 2.4 26 1 .2. 3 1 .2. 3 .1 1 .2. 3 .2 1. 3 .28 - 28 29 34 1. 3 .1 34 1. 3 .2 38 1. 4 40 1. 4 .1 40 1. 4.2...
 • 148
 • 247
 • 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú Thọ

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú Thọ

Kinh tế

... cấu danh mục tín dụng (%) 20 07 20 08 Loại đầu tư 1- 10 49,6 46,5 Loại đầu 11 -17 48 ,1 51, 7 Loại có vấn đề 18 - 12 2,3 1, 8 Nguồn: Báo cáo thường niên Scotia Group năm 20 11 , 20 12 Số hóa Trung tâm Học liệu ... 12 1 .2. 4 Hiệu quản lý rủi ro tín dụng 22 1. 3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng giới Việt Nam 29 1. 3 .1 Kinh nghiệm giới 29 1. 3 .2 Kinh nghiệm Việt Nam 32 Nhận ... thấp dần đến C thể bảng đây: Bảng 1. 1 Hệ thống ký hiệu xếp hạng công cụ nợ dài hạn Moody's Xếp hạng Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca C Tình trạng...
 • 135
 • 405
 • 1
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre Luận văn thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre Luận văn thạc sĩ

Kinh tế

... ng ng, % N m 20 09 D n T tr ng 18 93 71. 5% 1 920 64.9% 21 43 60.5% 89 3.4% 11 1 3.8% 21 5 6 .1% 329 12 . 4% 508 17 .2% 659 18 .6% 336 26 47 12 . 7% 10 0% 418 29 57 14 .2% 10 0% 528 3545 14 .9% 10 0% ng kinh doanh ... 407,3 13 ,77 18 3,8 5 ,18 32, 9 1 ,24 31, 4 1, 06 27 ,8 0,78 7,7 0 ,29 17 0,58 6,5 0 ,18 5.N có kh n ng m t v n 18 ,5 0,7 8,3 0 ,28 7,6 0 ,22 N x u ( nhóm 3+4+5) 59 ,1 2, 23 56,7 1, 92 41, 9 1, 18 T ng c ng 26 47 2. N ... 2. 2: C c u tín d ng phân theo k h n Ch tiêu N m 20 07 D n vt: t N m 20 08 T tr ng D n ng, % N m 20 09 T tr ng D n T tr ng Ng n h n 13 50 51 1733 58, 61 21 08 59,46 Trung h n 11 15 42, 12 1 022 34,56 12 1 8...
 • 82
 • 348
 • 1
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN.PDF

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN.PDF

Kinh tế

... Stt 20 09 3 .14 1.9 12 71 ,29 % 7 .22 9.858 77,09% 7. 722 .6 91 71, 93% 11 7.584 2, 67% 20 0 .24 2 2, 14 % 26 2.9 81 2, 45% 24 2.077 5,49% 4 62. 979 4,94% 5 81 .23 3 5, 41% 905.6 61 20 ,55% 1. 485.080 15 ,84% 2. 16 9 . 21 6 20 ,20 % ... 8.9 52. 10 9 95% 10 .5 51. 904 98% 1 52. 906 3% 426 .050 5% 18 4 . 21 7 2% 4.407 .23 4 10 0% 9.378 .15 9 10 0% 10 .736. 12 1 10 0% : 20 11 -20 11 2. 2.3 8: Stt 20 09 20 10 20 11 22 .407 0, 51% 25 .789 0 ,27 % 29 .056 0 ,27 % DN QD 2. 840.609 ... 4.407 .23 4 10 0% 9.378 .15 9 10 0% 10 .736. 12 1 10 0% : 2. 2.6 20 10 20 11 -20 11 36 - ngân hàng không 80% 11 : Stt 20 09 20 10 20 11 4.407 .23 4 9.378 .15 9 10 .736. 12 1 6 .14 9.3 71 13.647.499 14 .500 .25 6 71, 67% 68, 72% ...
 • 91
 • 292
 • 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu

Thạc sĩ - Cao học

... 518 .095 557.9 72 1, 63 1, 75 387 .15 9 18 0.304 1, 11 0, 52 2.036 0, 01 21 . 714 0,07 5 .16 4 0, 01 8.699.599 51, 13 15 . 910 .3 02 50, 02 18 .763.348 53,87 17 . 014 . 419 10 0 31. 810 .857 10 0 34.8 32. 700 10 0 Nguồn: Báo ... 31. 713 .333 99,69 34. 12 5 .084 97,97 15 5.799 0, 92 70.959 0 ,22 398.9 02 1, 15 13 .0 41 0,08 9 .16 7 0,03 22 3.605 0,64 9.376 0,06 7.078 0, 02 66.9 82 0 ,19 11 .11 5 0,07 10 . 320 0,03 18 . 12 7 0,05 17 . 014 . 419 10 0 31. 810 .857 ... 3.848. 511 429 .966 Dịch vụ cá nhân cộng đồng Tư vấn, kinh doanh bất động sản 6. 6 21 .28 7 20 06 15 0 . 21 3 8.0 12 . 7 41 116 .27 4 Tỷ lệ (%) 25 ,19 0,37 8 .17 5.846 22 1. 790 Tỷ lệ (%) 23 ,47 0,64 22 , 62 5. 428 .27 3 17 ,06...
 • 83
 • 1,434
 • 20
Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu pptx

Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu pptx

Tài chính - Ngân hàng

... 518 .095 557.9 72 1, 63 1, 75 387 .15 9 18 0.304 1, 11 0, 52 2.036 0, 01 21 . 714 0,07 5 .16 4 0, 01 8.699.599 51, 13 15 . 910 .3 02 50, 02 18 .763.348 53,87 17 . 014 . 419 10 0 31. 810 .857 10 0 34.8 32. 700 10 0 Nguồn: Báo ... 31. 713 .333 99,69 34. 12 5 .084 97,97 15 5.799 0, 92 70.959 0 ,22 398.9 02 1, 15 13 .0 41 0,08 9 .16 7 0,03 22 3.605 0,64 9.376 0,06 7.078 0, 02 66.9 82 0 ,19 11 .11 5 0,07 10 . 320 0,03 18 . 12 7 0,05 17 . 014 . 419 10 0 31. 810 .857 ... 3.848. 511 429 .966 Dịch vụ cá nhân cộng đồng Tư vấn, kinh doanh bất động sản 6. 6 21 .28 7 20 06 15 0 . 21 3 8.0 12 . 7 41 116 .27 4 Tỷ lệ (%) 25 ,19 0,37 8 .17 5.846 22 1. 790 Tỷ lệ (%) 23 ,47 0,64 22 , 62 5. 428 .27 3 17 ,06...
 • 84
 • 406
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

Kinh tế

... 24 3.785 25 ,93 367.7 31 49,60 460.604 V n ch s h u 12 . 5 72 1, 91 18 .20 1 44,77 28 .4 91 56,54 V 11 .25 2 45,80 15 .1 72 34,48 20 .23 0 33,33 22 0.5 91 26 , 12 339.699 54,00 420 . 21 2 ul T ng ngu n v n ng 25 ,26 23 ,76 28 ... B ng 2. 2: T ng tài s cho vay c III /20 12 :T n 20 08- Quý ng) QUÝ III /20 12 CH TIÊU 20 08 20 09 20 10 20 11 cho vay KH 12 0 .7 52 16 3 .17 0 23 4 .20 4 29 3.434 29 5 . 21 8 T ng tài s n 19 3.590 24 3.785 367.7 12 460.603 ... 20 10 % Công nghi p ch bi n khai thác 44.795 27 .45 80.060 34 .18 10 6. 311 36 .23 55. 426 33.97 92. 427 49.46 92. 6 82 31. 59 19 . 027 11 .66 30 .11 3 12 . 86 40. 924 13 .95 15 .28 1 9.37 17 .25 0 7.37 15 .8 42 5.4 15 .998...
 • 93
 • 310
 • 0
Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP á châu

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP á châu

Kinh tế - Thương mại

... tư kinh doanh chứng khoán TG vay liên NH Góp vốn đầu tư Tài sản khác 2. 285 1. 563 16 .954 4.869 16 .4 02 443 2. 12 9 Tổng cộng Nguồn: Báo cáo thường niên ACB năm 20 06, 20 07, 20 08 - Nguồn vốn tăng trưởng ... hoảng kinh tế toàn cầu tình hình chung kinh tế Việt Nam Hình 2. 1: Tổng tài sản số NHTMCP năm 20 07, 20 08 Đơn vị: Nghìn tỷ đồng 12 0 10 0 80 60 40 20 Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP năm 20 07, 20 08 ... độ tăng trưởng tổng tài sản bình quân ngành 56 ,2% giai đoạn 20 02 – 20 07 Đặc biệt năm 20 07 năm mà ACB có tốc độ tăng trưởng tài sản mạnh với mức tăng 91, 3% so với năm 20 06 Năm 20 08, tốc độ tăng...
 • 88
 • 345
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

Kinh tế

... kinh ài chí 31/ 12 / 2009 31/ 12 / 2 010 31/ 12 / 2 011 30/09 /20 12 243.785 367.7 31 460.604 443.007 14 8.530 20 5. 919 25 7 .27 4 27 0.634 16 3 .17 0 23 4 .20 5 29 3.434 300.970 12 . 5 72 18 .20 1 28 .4 91 32. 990 11 .25 3 15 .1 72 ... nhánh 2. 3 .1 .2 -NHNN ngày 20 /05 /20 10 35 / 12 / ô , ân hàng Nhà - ô ài ày 10 /03 /20 11 , sau IFC hoà gó ã 9% - - - 31/ 12 / 2009 1, 63%, 31/ 12 / 2 010 1, 68% 31/ 12 / 2 011 2, 80% 5% 36 31/ 12 / 2009 0, 61% , 31/ 12 / 2 010 ... 15 .1 72 20 .23 0 26 . 21 8 3.373 4.638 8.3 92 6 .28 1 2. 583 3.445 6 .25 9 4. 828 1, 18% 1, 13% 1, 51% 1, 55% 20 ,74% 22 ,39% 26 , 81% 21 ,64% 25 367.7 31 2. 2 .1 VIETINBANK , 26 quy trình cho VIETINBANK công ty, bao Q 2. 2.2...
 • 101
 • 343
 • 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai

Tài chính - Ngân hàng

... nhóm 15 14. 91 87. 31% 13 51. 07 82. 67% 12 1 3. 026 80.89% Nợ nhóm 20 9 .19 11 .99% 24 7.369 15 .13 % 21 7.796 13 .99% Nợ nhóm 4.078 0 .23 % 8.334 0. 51% 15 .745 1. 05% Nợ nhóm 5.675 0.33% 15 .035 0. 92% 20 .9 42 1. 93% ... 11 4.3 14 1.9 1. 01% 2. 34% 42. 4 38.4 - 62. 9% - 72. 94% 23 .3 91. 5 -45.05% 13 8 .28 % nước Các giấy tờ có giá phát 15 .8 1. 67% 14 .7 -69. 62% 10 .3 -29 .93% 17 61. 4 16 65.9 - 12 . 2% 1 823 .8 -3.95% 16 98.7 3.5% 1. 96% ... 37.6 2. 1 94.8 5.8 69 4.6 57 15 4 .1 -27 -28 .7 14 52. 9 dư Tỷ trọng (%) 83.74 13 92. 4 85 .2 12 4 9 .2 83.3 -69 -4.74 -18 0 - 12 . 96 24 4.6 14 .1 147 .1 9.0 18 1.4 12 . 1 -89 -36.9 23 15 .1 Số tiền Tỷ trọng (%) Số...
 • 79
 • 311
 • 0
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệt quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu pot

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệt quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu pot

Kinh tế - Thương mại

... 518 .095 557.9 72 1, 63 1, 75 387 .15 9 18 0.304 1, 11 0, 52 2.036 0, 01 21 . 714 0,07 5 .16 4 0, 01 8.699.599 51, 13 15 . 910 .3 02 50, 02 18 .763.348 53,87 17 . 014 . 419 10 0 31. 810 .857 10 0 34.8 32. 700 10 0 Nguồn: Báo ... 31. 713 .333 99,69 34. 12 5 .084 97,97 15 5.799 0, 92 70.959 0 ,22 398.9 02 1, 15 13 .0 41 0,08 9 .16 7 0,03 22 3.605 0,64 9.376 0,06 7.078 0, 02 66.9 82 0 ,19 11 .11 5 0,07 10 . 320 0,03 18 . 12 7 0,05 17 . 014 . 419 10 0 31. 810 .857 ... 3.848. 511 429 .966 Dịch vụ cá nhân cộng đồng Tư vấn, kinh doanh bất động sản 6. 6 21 .28 7 20 06 15 0 . 21 3 8.0 12 . 7 41 116 .27 4 Tỷ lệ (%) 25 ,19 0,37 8 .17 5.846 22 1. 790 Tỷ lệ (%) 23 ,47 0,64 22 , 62 5. 428 .27 3 17 ,06...
 • 84
 • 419
 • 2
Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... Bng 2: Thc trng RRTD th hin qua ch tiờu N xu Ch tiờu 31/ 12 / 2008 31/ 12 / 2009 31/ 12 / 2 010 Tng d n 6 .25 2.699 12 . 828 .748 24 .575.558 N xu 11 7.954 358 .19 6 340.9 31 T l n xu 1, 87% 2, 8% 1, 38% 24 0 .24 2 -17 .26 5 ... 7.555.6 72 58,90% 15 .6 51. 4 71 63,68% ngn 1. 5 51. 913 24 , 82% 3. 924 .4 82 30,60% 5.608. 722 22 , 82% 12 , 94% 1. 348.594 10 ,50% 3. 315 .395 13 ,50% hn N trung hn N 808. 719 di hn Ngun: Bỏo cỏo tng kt hot ng kinh ... Ch tiờu 31/ 12 / 2008 31/ 12 / 2009 31/ 12 / 2 010 Trớch lp d phũng ri ro 25 .974 13 0.643 27 4.550 Ngun: Bỏo cỏo tng kt hot ng kinh doanh cỏc nm 20 07 ,20 08 ,20 09 ,20 10 ( http://www.shb.com.vn/ ) 2. 3 .2 Nhng hn...
 • 59
 • 306
 • 2
báo cáo tốt nghiệp hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh hai bà trưng hà nội

báo cáo tốt nghiệp hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh hai bà trưng hà nội

Kinh tế - Thương mại

... - 72, 1 144,6 98,7 _Tiền gửi có kỳ hạn 86 ,24 -16 ,19 12 6 ,14 46,3 14 6,3 15 ,9 12 tháng _Tiền gửi có kỳ hạn 20 4,9 33,07 21 23 ,1 936 ,16 12 7 6 ,1 (38,8) 12 tháng Nguồn vốn huy động 5 52 57,7 23 22 320 ,6 15 67 ... nhánh năm 20 10 , 20 11 , 20 12 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ So sánh với năm trước Tỷ lệ tăng ( giảm) Năm 20 10 22 5,8 - 72, 61 -24 ,33 Năm 20 11 423 , 02 19 7 ,22 87,34 Năm 20 12 784,9 3 61, 7 85, 51 (%) (Nguồn: ... ( 32, 5) phân theo tính chất nguồn tiền gửi _Tiền gửi dân cư 72 0,0 01 197,95 17 4,9 4 41, 6 12 3 ,3 _Tiền gửi TCTD _Tiền gửi TCKT 1 52, 9 19 ,1 5 62, 75 26 8 ,1 12 , 6 (97,7) 327 ,1 12 1 ,5 15 61, 3 377,3 11 12 , 8 (28 ,7)...
 • 59
 • 234
 • 0
MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH CHI NHÁNH hải PHÒNG

MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH CHI NHÁNH hải PHÒNG

Kinh tế - Thương mại

... tiêu động động động động Tiền gửi tổ chức 19 .838 18 ,1 34.069 13 ,8 67.068 18 ,8 87.7 12 21. 0 15 .3 12 13 ,9 26 . 914 10 ,9 56. 014 15 ,7 72. 689 17 ,4 4. 526 4 ,1 7 .15 5 2, 9 11 .054 3 ,1 15. 023 3,6 90.046 81, 9 21 3.088 ... 16 ,3 51. 569 18 .389 40.783 73,7 26 ,3 11 8. 710 45.088 82. 855 72, 5 27 ,5 20 3. 520 53.877 1 52. 16 5 79 ,1 20 ,9 27 1. 100 65.096 20 6.4 12 80,6 19 ,4 33. 624 82, 4 68. 411 82, 6 13 6.889 90,0 18 6.785 90,5 7 .15 9 29 .17 5 ... 29 .17 5 17 ,6 14 .444 80.943 17 ,4 15 .27 6 10 5 .23 2 10 ,0 19 . 627 12 9 .784 9,5 11 .706 40 ,1 33.6 12 41, 5 50 .20 4 47,7 68.904 53 ,1 17.469 59,9 47.3 31 58,5 55. 028 52, 3 60.880 46,9 (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh...
 • 102
 • 216
 • 0
Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro Tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Sài Gòn (2).doc

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro Tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Sài Gòn (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... chức 1, 305 1, 666 1, 717 3 61 27 .7 51 3 .1 1,5 91 1,509 2, 016 - 82 -5 .2 507 33.6 kinh tế TG từ dân cư Phân theo kỳ hạn TG có kỳ hạn 854 1, 326 `1 , 21 7 4 72 55.3 -10 9 -8 .22 TG không kỳ 2, 0 42 1, 849 2, 516 -19 3 ... 13 .98 16 . 42 30 .28 2. 44 17 .5 13 .7 84.4 Nhóm 7 .19 10 .5 18 .7 3. 31 46 8 .2 78 .1 Nhóm 6 .1 4.3 10 .2 -18 -29 .5 5.9 13 7 .2 Nhóm 0.69 1. 62 1. 38 0.93 13 4.8 -0 .24 -14 .8 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng 0.70 0. 72 1 .23 nợ xấu ... Bảng 2. 5: Tình hình nợ hạn Chi nhánh 20 08 – 20 10 ĐVT: Tỷ đồng Năm 20 08 20 09 20 10 Tăng 20 09 /20 08 Chỉ tiêu Tăng trưởng trưởng 20 10 /20 09 1, Nợ hạn 23 .98 28 .60 49 .28 19 .3% 72. 3% 2, Tổng dư nợ 1, 999 2, 288...
 • 72
 • 739
 • 6

Xem thêm