130 đề tài tiểu luận triết học

Tài liệu Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam" pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊ NIN Triết học Mác- Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học khác và là kim chỉ lam cho mọi hoạt động tích cực của xã hội. Những quy luật mà triết học Mác-Lê ... xã hội ổn định về th ch chớnh tr l nn tng HV: Phạm Ngọc Sơn 7 Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh ... trình học tập và tham khảo tài liệu. II- Ý KIẾN CỦA BẢN THÂN Qua thời gian học tập ở trường em đã rút ra được nhiều bài học bổ ích và thực sự có thêm nhiều hiểu biết. Trước đây khi còn học...
 • 15
 • 3,201
 • 4

Tài liệu Tiểu luận triết học "Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước" doc

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... TiÓu luËn triÕt häcTi ể u lu ậ n tri ế t h ọ c "Lý luận về con người và vấn đề về đào tạonguồn lực con người trong sự nghiệp côngnghiệp hoá hiện đại hoá đất...
 • 29
 • 829
 • 2

Tài liệu Tiểu luận triết học "Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hôi và vấn đề quá độ lên CNXH ở Việt Nam " pptx

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... chúng bổ 13 Tiểu luận triết học " ;Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội và vấn đề quá độ lên CNXH ở Việt Nam " 1 I. HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI MÁC - LÊNIN. Chúng ta đều biết , ... HỘI VÀO VẤN ĐỀ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM . Dựa trên cơ sở những lý luận chung trên , phần tiếp theo của đề tài xin phép được đi sâu vào vấn đề "hình thái kinh tế xã hội và vấn đề quá độ ... hoá ở nước ta . Chính vì vậy mà em chọn đề tài " ;Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hôi và vấn đề quá độ lên CNXH ở Việt Nam " . Đây là một đề tài hay, có nội dung phức tạp và rộng...
 • 18
 • 1,017
 • 4

Tài liệu Tiểu luận triết học "Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó” ppt

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó” cho bài tiểu luận của mình. NỘI DUNG1. Vấn đề cơ bản của triết học Triết học là hệ thống những quan ... vấn đề nhà nước, pháp quyền, triết học, tôn giáo. Khác với những nhà triết học trước Mác, ông đã hiểu một cách hoàn toàn mới những nhiệm vụ của triết học do ông đề ra, ông đã coi triết học ... học mác xít và lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học. 4. Ý nghĩa Với sự ra đời của triết học Mác, vai trò xã hội của triết học cũng như vị trí của triết học trong hệ thống trị thức khoa học...
 • 15
 • 1,449
 • 1

Tài liệu Tiểu luận triết học - PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học - PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ pdf

Báo cáo khoa học

... thuật, đẩy nhanh đào tạo nhân tài, tranh giành người tài với các nước khác.Các nước đang phát triển tăng cường đầu tư kinh phí cho khoa học công nghệgiáo dục đào tạo nhân tài, đồng thời ngăn ngừa ... (năm 2003 Cao đẳng, đại học và trên đại học trung học chuyên nghiệp - công nhân kỹ thuật là 1- 0,9 -2,7).Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực còn nhiều yếu kém, chương trình học không phù hợp với ... củacon người và tư liệu sản xuất.Trong đó "lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn9 Tiểu luận triết học - PHÁT TRIỂN VÀSỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂPHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONGTHỜI KỲ QUÁ ĐỘMỤC...
 • 21
 • 1,011
 • 4

Tài liệu Tiểu luận triết học “Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức” docx

Tài liệu Tiểu luận triết học “Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức” docx

Báo cáo khoa học

... sản xuất trực tiếp. Sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học kĩ 10 Tiểu luận triết học “Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của ... xã hội. Triết học Mác đã kế thừa quan niệm về con người trong lịch sử triết học, đồng thời khẳng định con người hiện thực là sự thống nhất giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội.Tiền đề vật chất ... thức thì mọi người đều phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời để có thể thích nghi với sự phát triển và đổi mới nhanh của khoa học – công nghệ, sản xuất, kinh doanh. Xã hội học tập và xã hội...
 • 21
 • 1,239
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học "Vận dụng cặp phạm trù "Nội dung - hình thức" để giải quyết vấn đề thương hiệu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam" doc

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... tiêu tăng trưởng và hiệu quả của Bảo Việt đã đề ra từ đầu năm về cơ bản đều đạtđược. Hoạt động đầu tư tài chính đã góp phần tăng thu nhập hoạt động tài chính, đáp ứngnhu cầu về vốn cho đầu tư ... bản. Một nhận xét khá xác đáng cho rằng lâu nay các doanh nghiệp Việt Nam cho5 TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Sách Triết học Mác - Lênin2. Tạp chí Thương mại3. Thời báo kinh tế Việt Nam 10 để tác ... của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.3 MỤC LỤCA. LỜI NÓI ĐẦU 01B. PHẦN NỘI DUNG 02I. LÝ LUẬN CỦA TRIẾT HỌC MÁC VỀ CẶP PHẠM TRÙ "NỘI DUNG -HÌNH THỨC" 021.Khái niệm nội dung và hình...
 • 11
 • 2,654
 • 2

Tài liệu Tiểu luận triết học "Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam" docx

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... đã làm giảm đi khả năng đổi mới của nước này.11 Mục đích của đề tài Tiểu luận này được viết nhằm nêu lại quan điểm của Triết học Mác-Lênin về mối quan hệgiữa tự nhiên và xã hội đồng thời ... thực tiễn. Thời đại ngày nay khoa học kĩ thuật phát triển, nhận thức đã được nang lên nhiều vấn đề còn lại là phải hành động cho đúng.8 Tiểu luận triết học "Mối quan hệ biện chứnggiữa ... nguyên nước Việt Nam 122.1.3. Tài nguyên khoáng sản Việt Nam 132.1.4. Môi trường và tài nguyên biển Việt Nam 132.1.5. Tài nguyên rừng và đa dạng sinh học 132.1.6. Vấn đề môi trường ở Việt Nam 15...
 • 23
 • 1,377
 • 7

Tài liệu Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường" pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... 1212TÀI LI U THAM KH OỆ ẢTÀI LI U THAM KH OỆ Ả 1414 Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp ... Chính vì vậy, trong bài tiểu luận này em sẽ dùng quan điểm toàn diện của triết học Mác – Lê Nin để phân tích tiểu luận này em sẽ dùng quan điểm toàn diện của triết học Mác – Lê Nin để phân tích ... đào tạo ở trường đại học họ còn phải học thêm các khoá học ở ngoài như ngoạitrình đào tạo ở trường đại học họ còn phải học thêm các khoá học ở ngoài như ngoại ngữ tin học để có thể đáp ứng...
 • 14
 • 1,272
 • 3

Tài liệu Tiểu luận triết học - Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hãy vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên" doc

Tài liệu Tiểu luận triết học - Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hãy vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên

Báo cáo khoa học

... KHOA 15 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên”.VŨ NGỌC KHOA 4 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - nhất ... điều kiện cạnh tranh, phát triển. VŨ NGỌC KHOA 29 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình triết học Mác - Lênin (I,II)2 .Triết học Mác - Lênin - Chương trình cao cấp (I,II,III)3. ... 7 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - VŨ NGỌC KHOA 33 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - năng động chủ quan. Vì thế phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiệt tình cách mạng và tri thức khoa học bởi tri thức khoa học có được...
 • 33
 • 1,091
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học - Vận dụng cặp phạm trù khả năng hiện thực để phân tích về nguy cơ xói lở và nạn ô nhiễm ở sông Sài Gòn và sông Đồng Nai pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học - Vận dụng cặp phạm trù khả năng hiện thực để phân tích về nguy cơ xói lở và nạn ô nhiễm ở sông Sài Gòn và sông Đồng Nai pdf

Báo cáo khoa học

... đoạn sụt lở nhỏ.6 Tiểu luận Triết Nguy cơ sói lở và nạn ô nhiễm TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình Triết học Mác - Lênin - NXB Chính trị quốc gia năm 1999.2. Giáo trình Triết học Mác - Lênin - ... để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra về người và của.9 Tiểu luận Triết Nguy cơ sói lở và nạn ô nhiễm  Tiểu luận triết học: Vận dụng cặp phạm trù khả năng hiện thực để phân tích về ... trình Triết học Mác - Lênin - Trường Đại học Quản lý và kinh doanh Hà Nội.4. Thời báo kinh tế Sài Gòn - số 3 ra ngày 9/1/2003.11 Tiểu luận Triết Nguy cơ sói lở và nạn ô nhiễm KẾT LUẬNTrên...
 • 12
 • 1,347
 • 4

Xem thêm