ứng dụng phần mềm tmv cadas đo đạc bản đồ địa chính vào cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã dương phong huyện bạch thông tỉnh bắc kạn

“Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của tân tiến – huyện bạch thôngtỉnh bắc kạn giai đoạn 2006 – 2010

“Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của xã tân tiến – huyện bạch thông – tỉnh bắc kạn giai đoạn 2006 – 2010

Công nghệ - Môi trường

... Huyện Tỉnh 4.2.1.6 Việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nhìn chung việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp ... chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợc ngời dân quan tâm Việc lập quản lý hồ sơ địa đợc thực tốt Đến năm 2005, đề nghị huyện cấp giấy chứng nhận: - Giấy CNQSĐ nụng nghip cấp cho ... hoạch sử dụng đất Tân Tiến - huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn giai đo n 2006 - 2010 4.3.1 Phơng án quy hoạch sử dụng đất giai đo n 2006 - 2010 4.3.1.1 Phơng án quy hoạch sử dụng đất Tân...
 • 77
 • 593
 • 2

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của tân tiến huyện bạch thông tỉnh bắc kạn giai đoạn 2006 2010

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của xã tân tiến  huyện bạch thông  tỉnh bắc kạn giai đoạn 2006  2010

Công nghệ - Môi trường

... Huyện Tỉnh 4.2.1.6 Việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nhìn chung việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp ... đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thống kê, kiểm kê đất đai Quản lý tài đất ... hoạch sử dụng đất Tân Tiến - huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn - Luật đất đai 2003 - Các thông tư, nghị định hướng dẫn - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn...
 • 73
 • 1,151
 • 1

Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Nông - Lâm - Ngư

... 9,76 0,60 4.6 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 10,4 0,65 V Đất cha sử dụng 88,94 5,52 5.1 Đất đồi núi cha sử dụng 75,34 4,68 5.2 Đất cha sử dụng 13,6 0,84 1.2 Đất trồng hàng năm khác II Đất lâm nghiệp ... nh sau: + Đất ở: 87,4ha + Đất nông nghiệp( đất vờn tạp): 270ha + Đất chuyên dùng: 145,72ha Bình quân đất hộ gia đình Chu Điện 368,2m2/hộ 5.1.2.5 Đất cha sử dụng Đất cha sử dụng 88.94ha ... tích đất tự nhiên Đất chuyên dùng 288, 46ha chiếm 17,9% tổng diện tích đất tự nhiên - Đất cha sử dụng 288,46ha chiếm 5,52% tổng diện tích đất tự nhiên Theo tài liệu thổ nhỡng tỉnh Bắc...
 • 59
 • 1,914
 • 4

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 8 ppsx

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 8 ppsx

Báo cáo khoa học

... tích đất trống vào sử dụng Được giúp đỡ quan chuyên môn, hoàn thành việc điều tra xây dựng đồ ttrạng SDĐ làm sở quy hoạch sau Nhìn chung công tác quản lý SDĐ địa bàn bước đầu luật hoá dần vào ... đất vùng xã, đánh giá khả thích ứng loại trồng đất - Nghiên cứu kiến thức địa áp dụng SDĐ - Tiến hành phân tích MHSDĐ cấp hộ gia đình để quy hoạch sử dụng đất cho hộ 61 62 ... hết tiềm đất đai, đặc biệt diện tích rừng trồng nhiều hộ nhận đất rừng, chứng nhận quyền SDĐ chưa có phương án phát triển sản xuất dẫn tới tình trạng bỏ trống - Phân loại mô hình SDĐ Hiện Chu...
 • 6
 • 365
 • 3

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 7 ppt

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 7 ppt

Báo cáo khoa học

... với đất khu dân cư nông thôn: cần quy hoạch thiết kế mặt cụ thể, chuyển phần diện tích từ đất vườn đất đồi chưa sử dụng sang đất Đối với đất chuyên dùng: Gồm đất giao thông, đất xây dựng bản, đất ... triển kinh tế hội nói chung kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp địa bàn nói riêng Quy hoạch sử dụng đất cấp phục vụ trực tiếp cho kế hoạch phát triển nông thôn địa bàn cần phải tiến ... Ruộng vụ + hoa màu c Đất chuyên màu 1.2 Đất trồng hàng năm khác II Đất lâm nghiệp có rừng 2.1 Đất rừng tự nhiên 2.2 Đất rừng trồng III Đất IV Đất chuyên dùng V Đất chưa sử dụng 56 ...
 • 8
 • 391
 • 1

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 6 docx

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 6 docx

Báo cáo khoa học

... khác mô hình sử dụng đất đời sống hội người Do thời gian có hạn tiến hành đánh giá hiệu hội MHSDĐ thông qua mức độ chấp nhận người dân Được thể qua số tiêu sau: + Khả đáp ứng nhu cầu trước ... phụ nữ, ứng cử vào vị trí quan trọng thôn UBND xã, tham gia vào lớp tập huấn kỹ thuật lớp đào tạo sơ cấp trạm khuyến nông khuyến lâm huyện mở Nhưng có thực tế vị người phụ nữ nâng lên đồng nghĩa ... lợi nhuận ròng (NPV) 13.049.951 đồng, hệ số sử dụng vốn đầu tư 3,4122 có nghĩa bỏ đồng thu 3,4122 đồng Tỷ lệ thu hồi vốn (IRR) 39% NPV bình quân năm đạt 1.864.279 đồng( xem chi tiết phụ biểu 07,...
 • 8
 • 365
 • 1

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 5 ppsx

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 5 ppsx

Báo cáo khoa học

... hình UBND tiến hành giao khoán cho hộ gia đình nên nằm quản lý hộ Huyện Lục Nam tiến hành cấp sổ đỏ, chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình diện tích giao Do hộ gia đình tự quản lý SDĐ theo ... nhiên Vườn nhà thường gắn liền với đất thổ cư, đất vườn nhà đất thổ cư hộ cấp sổ có bìa đỏ, giao khoán cho hộ gia đình tự đầu tư, quản lý Do hộ phải chủ động tìm phương hướng kinh doanh Đất ... nên việc áp dụng giới hoá sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn Đa phần người dân sử dụng sức kéo Trâu, Bò để làm đất vận chuyển Thông thường người dân cày từ - lần, bừa từ - lần cho đất thật...
 • 8
 • 432
 • 1

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 4 pptx

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 4 pptx

Báo cáo khoa học

... phân bố, chế quản lý kiểu sử dụng đất chủ yếu mô hình thể biểu 02 Biểu 02: Bảng phân loại MHSDĐ chủ yếu Chu Điện Các mô hình STT sử dụng đất Kiểu sử dụng Quy mô đất chủ yếu ( ha) Vườn ăn đầu ... cao, phần lớn người dân nhận thức tầm quan trọng việc khai thác, sử dụng đất đai hợp lý hiệu *Những mặt tồn - Điều kiện sở hạ tầng công trình xây dựng yếu thiếu, nhiều công trình xuống cấp ... lược phát triển kinh tế, hội - Công tác quản lý đất đai địa bàn bước đầu luật hoá, dần vào nề nếp Việc lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh...
 • 8
 • 345
 • 1

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 3 doc

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 3 doc

Báo cáo khoa học

... 9,76 0,60 4.6 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 10,4 0,65 V Đất chưa sử dụng 88,94 5,52 5.1 Đất đồi núi chưa sử dụng 75,34 4,68 5.2 Đất chưa sử dụng 13,6 0,84 Tổng diện tích đất tự nhiên 1.2 Đất trồng hàng ... tích đất tự nhiên Đất chuyên dùng 288, 46ha chiếm 17,9% tổng diện tích đất tự nhiên - Đất chưa sử dụng 288,46ha chiếm 5,52% tổng diện tích đất tự nhiên Theo tài liệu thổ nhưỡng tỉnh Bắc ... cấu loại đất thể bảng sau: 22 Biểu 01:Hiện trạng sử dụng đất Chu Điện Hạng mục Diện tích( ha) Tỷ lệ( %) 1611 100 I Đất nông nghiệp 1021,8 63.43 Đất trồng hàng năm 591,8 36,73 1.1 Đất trồng...
 • 8
 • 366
 • 1

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 2 ppt

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 2 ppt

Báo cáo khoa học

... kinh tế, hội môi trường việc SDĐ Loại hình SDĐ ( Major Kind of Land) dạng SDĐ nông thôn Ví dụ: Đất trồng trọt không tưới, đất đồng cỏ, đất nông nghiệp, đất trồng trọt có tưới thường sử dụng để ... - hội Chu Điện + Bản đồ trạng SDĐ, đồ quy hoạch SDĐ trước + Các tài liệu có liên quan đến tình hình giao đất, giao rừng, khoán rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng hạt kiểm lâm UBND huyện ... Bảo tồn phục hồi đất đai phải phù hợp với điều kiện kinh tế, hội, tập tục văn hoá, truyền thống canh tác địa phương 3.2 Mục tiêu nghiên cứu Phân tích tình hình quản lý sử dụng đất, phân loại...
 • 8
 • 333
 • 1

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 1 doc

Luận văn : Phân tích các mô hình sử dụng đất chủ yếu làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang part 1 doc

Báo cáo khoa học

... yếu làm sở định hướng cho quy hoạch sử dụng đất Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Phần II Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Trên giới Lịch sử QHSDĐ xác nhận chuyên ngành nước phát triển ... cấu sử dụng đất gồm 40% đất nông nghiệp dài ngày khác + 60% đất lâm nghiệp + Mô hình SALT 4: ( Small Agrofruit Livehood Technology) mô hình nông lâm kết hợp với ăn có quy mô nhỏ Cơ cấu sử dụng đất ... loại đất xây dựng đồ đất sử dụng làm sở quan trọng cho việc tăng suất SDĐ đai cách có hiệu Theo Bêhrens Lý thuyết khu công nghiệp Johan H Thuenen đưa năm 1826 đánh dấu mốc lịch sử lợi dụng canh...
 • 8
 • 377
 • 3

Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất tại ngọc sơn, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang giai đoạn 2006 2010

Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất tại xã ngọc sơn, huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang giai đoạn 2006 2010

Nông - Lâm - Ngư

... đai thời gian qua làm tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất nhân dân Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, ... chấp người sử dụng đất Hiện địa bàn cấp 4446 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức nhà nước Thống kê, kiểm kê đất đai 31 ... quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực Luật Đất đai triển khai đăng ký quyền sử dụng đất đến chủ sử dụng đất Tạo điều kiện thuận lợi việc quản lý địa phương, đồng thời tạo điều...
 • 76
 • 997
 • 3

Xem thêm