ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận

ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận- các chuyên đề nghiên cứu

ứng dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất thành phố hồ chí minh lân cận- các chuyên đề nghiên cứu

Công nghệ - Môi trường

... thành phố Hồ Chí Minh lân cận& quot; là chuyên đề số 1 của đề tài: " ;Ứng dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận& quot; của Bộ tài Nguyên Môi ... văn vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận& quot; là chuyên đề số 3 của đề tài khoa học công nghệ: " ;Ứng dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận& quot; ... công nghệ: " ;Ứng dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng vùng thành phố Hồ Chí Minh lân cận& quot; của Bộ tài Nguyên Môi trường. Mục tiêu: Thu thập dữ liệu chuyên môn về địa chất...
 • 532
 • 852
 • 2
Đề tài : ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận

Đề tài : ứng dụng phương pháp hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất thành phố hồ chí minh lân cận

Công nghệ - Môi trường

... quả nghiên cứu của đề tài Ứng dụng phương hình đánh giá trữ lượng NDĐ thành phố Hồ Chí Minh lân cận được trình bày trong 215 trang khổ A4. Ngoài Mở đầu Kết luận, nội dung của báo ... lập bản đồ ĐCTV ĐCCT thành phố Hồ Chí Minh tỉ lệ 1:50.000” do ThS. Bùi Trần Vượng thực hiện - 2007 theo đặt hàng của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Đề án đã sử dụng bản đồ mặt cắt từ các ... Có thể sử dụng phương pháp này để giải các bài toán trữ lượng các nơi khác nhau trong vùng lập hình. MỤC TIÊU: Đánh giá trữ lượng khai thác NDĐ khu vực TPHCM lân cận. NHIỆM VỤ 1- Thu...
 • 217
 • 658
 • 3
ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm môi trường nước mặt tại TP HCM

ứng dụng phương pháp hình đánh giá thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm môi trường nước mặt tại TP HCM

Công nghệ - Môi trường

... Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận luận văn ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VỀ KINH TẾ DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT – LẤY QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀM VÍ DỤ ... Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2010. Ứng Dụng Phương Pháp Hình Đánh Gía Thiệt Hại Về Kinh Tế Do Ô Nhiễm Môi Trường Nước Mặt – Lấy Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh Làm Ví Dụ Nghiên ... Phương pháp xử lí số liệu phương pháp GIS. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia. Qua việc ứng dụng các phương pháp, các cách tính toán chức năng trong hình Master 2010_ hình thiệt...
 • 86
 • 1,111
 • 3
đánh giá trữ lượng nước dưới đất vùng Côn Đảo bằng phương pháp mô hình

đánh giá trữ lượng nước dưới đất vùng Côn Đảo bằng phương pháp hình

Báo cáo khoa học

... 2009) TÓM TẮT: Đánh giá trữ lượng nước dưới đất (NDĐ) đối với các vùng mỏ quy nhỏ và cô lập như Côn Đảo là vấn đề phức tạp, vì nguồn hình thành trữ lượng đây chủ yếu là trữ lượng động. ... phần tham gia hình thành trữ lượng 3.960m3/ngày đảo Côn Sơn. 1. MỞ ĐẦU Đánh giá trữ lượng NDĐ được thực hiện bằng nhiều phương pháp. Phương pháp cân bằng thường chứng tỏ hiệu quả trong những ... nguồn hình thành trữ lượng từ đó sẽ cung cấp được những thông tin tin cậy trong đánh giá tài nguyên NDĐ. Bài báo sẽ sử dụng hình đã có để thực hiện xác định từng thành phần tham gia hình thành...
 • 10
 • 541
 • 2
Báo cáo khoa học: Đánh giá trữ lượng nước dưới đất vùng côn đảo bằng phương pháp mô hình pptx

Báo cáo khoa học: Đánh giá trữ lượng nước dưới đất vùng côn đảo bằng phương pháp hình pptx

Báo cáo khoa học

... 2009) TÓM TẮT: Đánh giá trữ lượng nước dưới đất (NDĐ) đối với các vùng mỏ quy nhỏ và cô lập như Côn Đảo là vấn đề phức tạp, vì nguồn hình thành trữ lượng đây chủ yếu là trữ lượng động. ... phần tham gia hình thành trữ lượng 3.960m3/ngày đảo Côn Sơn. 1. MỞ ĐẦU Đánh giá trữ lượng NDĐ được thực hiện bằng nhiều phương pháp. Phương pháp cân bằng thường chứng tỏ hiệu quả trong những ... lập hình Hình 2.Bản đồ các loại biên sử dụng cho hình 2.2. Lưới sai phân hữu hạn của hình Tổng hợp hệ thống các ô lưới phỏng trọn vẹn môi trường khu vực lập hình tạo thành...
 • 10
 • 478
 • 4
đánh giá hiện trạng phân loại chất thải rắn tại nguồn cho các siêu thị co.opmart ở thành phố hồ chí minh và đầ xuất biện pháp hiệu quả

đánh giá hiện trạng phân loại chất thải rắn tại nguồn cho các siêu thị co.opmart thành phố hồ chí minh đầ xuất biện pháp hiệu quả

Công nghệ - Môi trường

... mart. - Đề xuất các giải pháp hữu ích hình thức tuyên truyền rộng rãi tới cộng đồng. 5. Phương pháp nghiên cứu Để đánh giá hiệu quả quá trình thực hiện PLCTRTN các hệ thống siêu thị Co.opmart ... TP.HCM cũng tiêu thụ một khối lượng khổng lồ các nguồn tài nguyên thiên nhiên năng lượng (49 triệu KWh/ngày), đồng thời thải vào môi trường một khối lượng tương ứng (hơn 2 triệu tấn/ngày) các ... án tốt nghiệp 38 CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG THỰC HIỆN PLCTRTN TẠI CÁC SIÊU THỊ CO.OPMART TPHCM 3.1 Cơ sở pháp lý thực hiện - Luật Bảo Vệ Môi trường năm 2005 (Chương VIII,...
 • 101
 • 1,595
 • 11
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH " docx

Báo cáo khoa học

... Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX; một trong những nhiệm vụ quan trọng của thành phố là phải khẩn trương công bố quy hoạch Xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn đến ... lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư, gắn với việc phối hợp hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về đầu tư giữa các cấp chính quyền thành phố; tăng cường cơ chế phối hợp ... vừa khai thác những tiềm năng lợi thế của thành phố. Để đạt được các mục tiêu trên thành phố cần phải huy động các nguồn vốn trong ngoài nước của mọi thành phần kinh tế khoảng 1,4 triệu tỷ...
 • 4
 • 390
 • 1
110 Vận dụng phương pháp thống kê đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hà Tây cũ (KV Hà Nội 2 hnay) gđ 2005 - 2007 và …

110 Vận dụng phương pháp thống kê đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hà Tây cũ (KV Hà Nội 2 hnay) gđ 2005 - 2007

Quản trị kinh doanh

... thuộc vùng đồng bằng sông Hồng ( sau thành phố Hà Nội), so với cả nước ứng thứ 5 sau thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa, thành phố Hà Nội Nghệ An. Năm 2007 lực lượng lao động toàn tỉnh ... tỉnh thành phố có số dân đông so với các tỉnh thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Hồng cả nước. Năm 2007 dân số Hà Tây là 2560 nghìn người ứng thứ 2 so với dân số của tỉnh, thành phố ... sông Hồng so với cả nước (mật độ dân số vùng đồng bằng sông Hồng khoảng 820người/ km2 và cả nước là 240 người /km2). Quy dân số tỉnh Hà Tây ứng thứ 5 trong cả nước (sau thành phố...
 • 78
 • 709
 • 3
676 Vận dụng phương pháp thống kê đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hà Tây cũ (khu vực Hà Nội 2 hiện nay) giai đoạn 2005 - 2007 và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới

676 Vận dụng phương pháp thống kê đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hà Tây cũ (khu vực Hà Nội 2 hiện nay) giai đoạn 2005 - 2007 nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới

Quản trị kinh doanh

... sử dụng, phát huy trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong các hoạt động xã hội. Nguồn nhân lực được xem xét, đánh giá trên giác độ số lượng chất lượng: Số lượng ... nâng cao rõ rệt. Giáo dục, đào tạo, khoa học phát triển mạnh, góp phần quan trọng vào những thành tựu của đất nước. Trình độ giáo dục phổ cập số lượng học sinh, lực lượng lao động có ... chuyên dùng chiếm 38%, đất giao thông 26,8% đất quốc phòng 15,8%. Về tài nguyên nước: Hà Tây có nguồn nước dồi dào ( cả nước mặt nước ngầm). Hệ thống sông suối khá dày phân bố trải đều...
 • 77
 • 661
 • 0
đánh giá hiện trạng sử dụng đất quận 4, thành phố hồ chí minh và đề xuất các giải pháp sử dụng đất đai hợp lý đến năm 2020

đánh giá hiện trạng sử dụng đất quận 4, thành phố hồ chí minh đề xuất các giải pháp sử dụng đất đai hợp lý đến năm 2020

Công nghệ - Môi trường

... tài : Đánh giá hiện trạng sử dụng đất Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các giải pháp sử dụng đất đai hợp lý đến năm 2020 3. Các dữ liệu ban đầu : a) Tình hình đo đạc bản đồ, lập hồ sơ ... modul quản lý lưu trữ cơ sở dữ liệu 44 Hình 2.5: hình vector 46 Hình 2.6: hình Raster 46 Hình 2.7: Các loại hình sử dụng đất thể hiện các giá trị rời rạc dạng số nguyên. 47 Hình 2.8: ... ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HỢP LÝ ĐẾN NĂM 2020 Ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG...
 • 134
 • 1,231
 • 7
TIỂU LUẬN

TIỂU LUẬN " ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ KHU VỰC CÓ NGUY CƠ Ô NHIỄM DO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC " pdf

Công nghệ - Môi trường

... 235Một số biện pháp quản lý chất lượng nước dưới đất Một số biện pháp quản lý chất lượng nước dưới đất Hạn chế khai thác nước dưới đất độ sâu 25-40m 3 khu vực bị ô nhiễm (1), (2) (3)Lập ... độ cao vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần. NHÓM 214 Đánh giá chất lượng nước dưới Đánh giá chất lượng nước dưới đất khu vực nghiên cứu đất khu vực nghiên cứu NHÓM 26Tầng trầm tích Pliocen ... TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚCTIỂU LUẬNKHAI THÁC BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤTCBGD: PGS-TS. Nguyễn Việt KỳNHÓM:1 NHÓM 212Kết quả phân tích thành phần hoá...
 • 38
 • 1,581
 • 5
đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nước ao hồ tù đọng ở thành phố hồ chí minh

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nước ao hồ tù đọng thành phố hồ chí minh

Công nghệ - Môi trường

... chất lượng môitrường mới đây của Sở Tài nguyên Môi trường ( Sở TNMT_ HCM, 5/2012): Trê n địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có khá nhiều kênh rạch ao hồ, đây là những tài sản vô cùng quý giá ... trường hồ. Sự phú dưỡng nước hồ đô thị các sông kênh dẫn nước thải gần các thành phố lớn đã trở thành hiện tượng phổ biến hầu hết các nước trên thế giới. Hiện tượng phú dưỡng hồ đô thị ... mở rộng. Một con sông nữa của TP .Hồ Chí Minh là sông Nhà Bè, hình thành nơi hợp lưu hai sông Đồng Nai Sài Gòn. Ngoài các con sông chính, thành phố Hồ Chí Minh có một hệ thống kênh rạch chằng...
 • 94
 • 864
 • 1

Xem thêm