ảnh hưiởng của điện châm kết hợp với thuốc hỗ trợ morphin seduxen apppppptropin tỉ lệ 1 1 1 liều 0 2mg kg thể trọng

ảnh hưởng của điện châm lên ngưỡng cảm giác đau và một số đặc điểm của huyệt châm cứu

ảnh hưởng của điện châm lên ngưỡng cảm giác đau và một số đặc điểm của huyệt châm cứu

Giáo dục học

... 2 /1 3 /1 3/2 Lo la 83, 50 17 1 ,00 12 3, 50 204 , 80 14 7, 90 72,22 (n= 20) 6Hz, 13 ,08 ^ 51, 18 +.43,44 P< 0, 0 01 P< 0, 0 01 P < 0, 01 Lo 13 3 ,00 238 ,00 17 6 ,00 17 8, 90 13 2, 30 78 , 10 (n = 10 ) 6Hz 30^ 14 ,18 ±39 ,11 ... ±_ 30, 70 15 1,25 ±36,49 10 3,77 ±36 ,04 203 ,25 ± 91, 40 46 Ty le mùc tàng 2 /1 3 /1 174,44 12 9,26 p
 • 120
 • 1,304
 • 0
Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thuốc hỗ trợ trong điều trị chứng đau do thoái hoá cột sống thắt lưng

Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thuốc hỗ trợ trong điều trị chứng đau do thoái hoá cột sống thắt lưng

Sức khỏe người cao tuổi

... : Tháng 12 / 200 8 - Thu thập số liệu : Từ tháng 2/ 200 9 đến tháng 6/ 200 9 - Xử lý số liệu : Tháng 7/ 200 9 - Viết luận văn : Từ tháng 8/ 200 9 đến tháng 9/ 200 9 - Bảo vệ luận văn : Tháng 10 / 200 9 Tính ... bệnh nhân nằm sấp + Lấy thuốc vào bơm tiêm: Novocain 3% (2ml) x 1/ 2 ống Vitamin B1 10 0mg x 01 ống Vitamin B12 10 00 àg x 01 ống + Sát trùng cục bộ, huyệt vị - Kỹ thuật châm: Khi chọc kim vào huyệt ... phố Hồ Chí Minh số 4/ 20 01 10 Huỳnh Ngọc Hồng ( 20 01 ) , “Ứng dụng laser - điện từ trường điều trị đau lưng thoái hóa cột sống”, Tạp chí thông tin y học cổ truyền, số 10 2/ 20 01 11 Đỗ Công Huỳnh, Nguyễn...
 • 55
 • 2,288
 • 13
ảnh hưởng của xử lý kết hợp nước nóng, hóa chất, bao màng, bao gói và bảo quản lạnh trên phẩm chất và thời gian tồn trữ trái cam sành (citrus nobilis lour)

ảnh hưởng của xử lý kết hợp nước nóng, hóa chất, bao màng, bao gói và bảo quản lạnh trên phẩm chất và thời gian tồn trữ trái cam sành (citrus nobilis lour)

Lâm nghiệp

... 8 50 10 35 10 15 28 th m * không khí (ml/m2 24h at* 2 10 C) 10 700 15 15 10 th m * O2 (ml/m2 24h at* 21 C) 25 20 15 00 14 00 2 900 4 50 400 500 20 th m * CO2 (ml/m2 24h at* 21 C) 10 00 900 500 0 2 500 20 ... m th c - 10 ,64 - 10 ,73 -9, 80 - 10 ,39A nhi t Lo i màng - 10 ,17 - 10 ,16 -9,96 - 10 , 10 A i h c C n Thơ l nh s d ng bao gói LDPE - 10 , 61 - 10 ,00 -9,85 - 10 ,15 A Trung bình nghi m th c - 10 ,47a - 10 ,30a -9,87b ... (%) 0, 05 -0, 3 0, 03 -0, 3 0, 02 -0, 2 0, 02 -0, 25 0, 02 -0 ,1 0, 05 -0 ,1 0, 05 -0, 3 0, 05 -0, 3 Ngu n: Sofos, 19 89 trích b i Michael Davidson P., 200 5 Ngoài ra, theo k t qu nghiên c u c a Nguy n Văn Mư i ctv ( 200 5d)...
 • 100
 • 646
 • 1
Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm của huyệt nội quan và ảnh hưởng của điện châm huyệt này lên môt số chỉ sổ sinh học doc

Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm của huyệt nội quan và ảnh hưởng của điện châm huyệt này lên môt số chỉ sổ sinh học doc

Báo cáo khoa học

... Sau lần châm (3) 64, 50 11 ,07 60, 25 8, 31 p1-2 < 0, 0 01 61, 10 7,55 p1-3 < 0, 01 62,95 9 ,08 61, 05 8, 71 p1-2 >0, 05 11 2,25 9, 60 10 6,38 7,42 p1-2 < 0, 0 01 117 ,65 10 ,92 11 6,6 9,26 p1-2 >0, 05 64,55 ... Trớc châm (1) Sau châm 30' (2) p1-2 0 ,14 0, 04 0 ,15 0, 05 > 0, 05 75 ,0 8,27 75,5 7,59 > 0, 05 15 3,2 19 ,19 15 0, 45 19 ,15 > 0, 05 1, 10 0, 38 1, 11 0, 37 > 0, 05 92,65 8,42 > 0, 05 388,55 21, 97 > 0, 05 ... (X SD) 0 ,16 0, 04 0 ,17 0, 04 p1-2 > 0, 05 0 ,17 0, 03 p1-3 > 0, 05 79,5 3,77 79,3 3,88 p1-2 > 0, 05 79,3 4 ,02 p1-3 > 0, 05 15 2,95 14 ,93 15 1,98 15 ,98 p1-2 > 0, 05 15 1 ,03 16 ,36 p1-3 > 0, 05 Biên...
 • 6
 • 820
 • 6
Nghiên cứu ảnh hưởng của điện châm huyệt nội quan lên ngưỡng đau và phản xạ Hoffmann ở người trưởng thành bình thường tuổi từ 19 đến 44 ppt

Nghiên cứu ảnh hưởng của điện châm huyệt nội quan lên ngưỡng đau và phản xạ Hoffmann ở người trưởng thành bình thường tuổi từ 19 đến 44 ppt

Báo cáo khoa học

... dụng điện châm huyệt Nội quan (n = 60) Giới X Tay Nam (2)(n= 30) Nữ (1) (n= 30) SD X SD p1-2 Tay phải (a) 1, 36 0, 28 1, 18 0, 22 < 0, 01 Tay trái (b) 1, 36 0 ,18 1, 17 0, 37 < 0, 01 > 0, 05 > 0, 05 1, 36 ... Trớc châm (1) X Giới SD Trớc rút kim (2) X SD p1-2 Nữ (a) n = 30 11 7, 31 31, 78 15 6 ,02 36,44 < 0, 01 Nam (b) n = 30 12 9, 60 23 ,12 14 8, 61 33,22 < 0, 01 pa-b
 • 8
 • 423
 • 1
Nghiên cứu ảnh hưởng của tari k7 kết hợp với saccharose, sorbitol và hỗn hợp (saccharose sorbitol) lên khả năng tạo gel của thịt cá mối xay đông lạnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của tari k7 kết hợp với saccharose, sorbitol và hỗn hợp (saccharose sorbitol) lên khả năng tạo gel của thịt cá mối xay đông lạnh

Nông - Lâm - Ngư

... có kho ng 800 00 khai thác hàng năm có th t t i 30. 000 n 10 0. 000 t n, s n lư ng n 40. 000 t n B ng 0 .1 Thành ph n kh i lư ng c a cá M i [7] Thành ph n Th t fillet T l (%) 53 ,1 u cá 19 ,1 Xương Vây, ... nh hư ng c a 0. 3% Tari K7 k t h p v i saccharose M 10 M 11 M 12 M 13 n M 14 ch c gel M 15 6 50 ch c gel (g.cm) 600 5 50 500 4 50 400 th i gian b o qu n (tu n) Hình 3.2 nh hu ng c a 0. 3% Tari K7 ... p v i saccharose n ch t lư ng c m quan M 10 M 11 M12 M13 M14 M15 i m c m quan chung ( i m) 18 16 14 12 10 th i gian b o qu n (tu n) Hình 3 .1 nh hu ng c a 0. 3% Tari K7 k t h p v i saccharose i m...
 • 92
 • 565
 • 0
so sánh hiệu quả điều trị đau thần kinh toạ bằng điện châm kết hợp cao dán thiên hương với điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt

so sánh hiệu quả điều trị đau thần kinh toạ bằng điện châm kết hợp cao dán thiên hương với điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt

Y dược - Sinh học

... có 1 - Có 0 + Dấu hiệu bấm chuông - Không có 1 - Có 0 - > 700 3đ - 4 50- 700 2đ - 300 - 4 50 1 - < 300 0 - điểm 3đ - 1 iểm 2đ - 2-3 điểm 1 - 4-5 điểm 0 - Không có 1 - Có 0 - Không có 1 ... phần hoá học: Tỷ lệ tinh dầu bạc hà thờng từ 0, 5% đến 1% , có lên đến 1, 3- 1, 5% Hoạt chất tinh dầu bạc hà Mentola (C10H19OH) với tỷ lệ 40- 50% Menthol (C10H18OH) với tỷ lệ 10 - 20% - Tác dụng dựơc ... kinh toạ điện châm kết hợp với cao dán Thiên Hơng điện châm kết hợp với xoa bóp bấm huyệt Theo dõi tác dụng không mong muốn điện châm kết hợp với cao dán Thiên Hơng điện châm kết hợp với xoa bóp...
 • 91
 • 1,485
 • 10
Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thủy châm trong điều trị đau thắt lưng do thoái hoá cột sống

Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thủy châm trong điều trị đau thắt lưng do thoái hoá cột sống

Y dược - Sinh học

... 3 .1 c im chung ca i tng nghiờn cu 3 .1. 1 Phõn b i tng nghiờn cu theo tui ca hai nhúm Nhúm tui 50 43.3 46.6 p > 0. 05 45 40 35 30 23.3 T l % 25 20 20 23.3 16 .7 16 .7 10 15 10 30 - 39 40 - 49 50 - ... gión ct sng tht lng c coi l gim ch s ny gim < 4cm) Cỏch ỏnh giỏ: im 14 / 10 cm -16 / 10 cm im 13 ,5 / 10 cm im 13 / 10 cm im < 13 / 10 cm - o tm ng CSTL [2]: + o n nga ca ct sng Cỏch o: im t c nh gai chu ... 1. 1.5 C ch gõy au tht lng 10 1. 1.6 Triu chng lõm sng, cn lõm sng ca au tht lng thoỏi hoỏ ct sng 11 1. 1.7 Phõn loi au tht lng 13 1. 1.8 iu tr 14 1. 2 au...
 • 107
 • 3,008
 • 28
nghiên cứu ảnh hưởng của viên nén kết hợp với chế phẩm agrotain đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa bắc thơm 07 tại gia lâm hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của viên nén kết hợp với chế phẩm agrotain đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa bắc thơm 07 tại gia lâm hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... Vụ Mùa 200 8 I (ñ/c) 19 ,6 26,7 19 ,3 13 ,8 II 19 ,3 25,2 21, 4 13 ,1 III 19 ,8 23,4 21, 6 13 ,6 IV 20, 8 22,7 17 ,3 11 ,1 Vụ Xuân 200 9 I (ñ/c) 27 ,1 10, 0 20, 0 11 ,2 12 ,5 II 27,3 11 ,2 19 ,5 13 ,4 13 ,3 III ... thấp ñối chứng 11 cm 12 0 12 0 10 0 CT1 CT2 CT3 CT4 10 0 80 80 60 60 40 40 20 20 CT1 CT2 CT3 CT4 2TSC 4TSC 6TSC 8TSC 10 TSC 2TSC 4TSC 6TSC 8TSC 10 TSC 12 TSC VỤ MÙA VỤ XUÂN ðồ thị 1: Ảnh hưởng mức ñạm ... 95 Vụ Xuân 200 9 I (ñ/c) 20 37 30 27 12 3 II 20 39 31 11 28 12 9 III 20 38 30 10 28 12 6 IV 20 38 30 10 27 12 5 ðối với thời gian sinh trưởng ruộng cấy thấy: Khi bón phân viên nén kết hợp với chế phẩm...
 • 113
 • 322
 • 0
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC NUÔI KẾT HỢP CÁC MẬT ĐỘ RONG SỤN VỚI TÔM CHÂN TRẮNG

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC NUÔI KẾT HỢP CÁC MẬT ĐỘ RONG SỤN VỚI TÔM CHÂN TRẮNG

Thủy sản

... Tỉ lệ thịt (%) Tỷ lệ tôm khô (%) FR NTĐC 12 ,7 0, 43a 15 ,0 1, 55a 0 ,12 0, 01a 1, 75 0, 07a 92,24,86a 13 80, 5 12 5 ,13 a 54,53 1, 99a 27,9 0, 3a 2,38 0, 05a NT1 12 ,5 0, 05a 14 ,2 0, 21a 0 ,11 0, 01a 1, 70 0 , 10 a ... 16 00 00 Mật độ (tb/ml) 14 00 00 12 00 00 10 00 00 800 00 600 00 400 00 200 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ngày TN Hình 4: Biến động mật độ tảo (tb/ml) nghiệm thức theo thời gian Kết phân tích vi khuẩn tổng ... 26,6 1, 0 a 27,6 1, 0a 7,6 0, 4a 4,2 1, 0a 4,3 0, 9a 99 ,1 11 ,1a Nghiệm thức NT1 26,5 1, 0a 27,5 1, 0a 7,6 0, 5a 4 ,1 1, 1a 4,2 1, 1a 98 ,0 12 ,4a NT2 26,5 1, 0a 27,5 1, 0a 7,6 0, 5a 4,2 1, 0a 4,2 1, 0a 10 0, 8 15 ,7a...
 • 11
 • 746
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm huyệt ủy trung và ảnh hưởng của điện châm huyệt này đối với bệnh nhân yêu cước thống thể thận hư

Nghiên cứu một số đặc điểm huyệt ủy trung và ảnh hưởng của điện châm huyệt này đối với bệnh nhân yêu cước thống thể thận hư

Y khoa - Dược

... Giải phẫu người (tập 1) , Nhà xuất Y học, trang 327- 334 15 Vũ Anh Nhị , Thần kinh học,Nhà xuất Y học ( 200 3) 16 Nguyễn Bá Quang (19 97), “Nghiên cứu điện châm kết hợp thuốc hỗ trợ vô cảm phẫu thuật ... học 10 Đỗ Hoàng Dũng (2 01 0 ), “Đánh giá tác dụng điều trị đau dây thần kinh tọa thể phong hàn điện mãng châm" , Luận văn thạc sĩ y khoa 11 Nguyễn Văn Đăng, Phạm Ngọc Rao, Nguyễn Thạch Thất (19 63), ... ương, trang 204 - 208 Hoàng Bảo Châu 19 93), Châm cứu học, Nhà xuất Y học Hoàng Bảo Châu (19 81) , “Tác dụng chế tác dụng châm tê”, Thông tin Đông y, – ( 31) Tr - 5 Trần Sơn Châu ( 200 5), “Khảo sát...
 • 41
 • 732
 • 0
Ảnh hưởng của các loại hỗn hợp đất vùng rễ cỏ lên sinh trưởng của hai giống cỏ Tifwarf và Tifeagle tại sân golf Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh

Ảnh hưởng của các loại hỗn hợp đất vùng rễ cỏ lên sinh trưởng của hai giống cỏ Tifwarf và Tifeagle tại sân golf Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh

Nông - Lâm - Ngư

... 20 30 25 25 15 20 15 5 0 ( t 70 % Cát, 10 % than bùn, 10 % t , 10 % 15 2.3.3 Trong thí C-H Ok ctv ( 20 01 ) , thí California ( 10 0 % cát), USGA ( 90 % cát, 10 % than bùn), California-P (82 % cát, 15 ... NO-3 mg / 10 0g = (Va Vb) * Na * Mn * 10 00 0 * K Vm * m : 2SO4 0, 05 2SO4 Blank SO4 Mn: m: pháp so màu o o Rút ml dun - o o Cách tính V: t V Bray2 ppm P 0 2.5 5 10 21 7.5 15 10 20 12 .5 25 15 30 Matlova ... tích o + 10 0 ml CH3COONH4 o o ppm K rong 50ml 2,5 10 20 10 25 12 ,5 50 25 : Cân xác 10 ml + 10 0 ml CH3COONH4 tích Ca, Mg, 2+ + Mg2+ o (V1) o o so sánh 2+ tr (V2) 22 ách thêm - 10 ml NaOH 10 %, so...
 • 98
 • 454
 • 1
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CAM KẾT TRONG TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CAM KẾT TRONG TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP

Kinh tế - Thương mại

... 13 ,1% vo nm 19 90 ó tng lờn mc 32,3% nm 19 95 T l ny ó gim dn giai on 19 96- 200 0, nh hng ca khng hong ti chớnh khu vc (nm 200 0 chim 18 ,6%) v nm 20 01 - 200 5 chim khong 16 % tng T xó hi; hai nm 200 6- 200 7 ... 200 6- 200 7 chim khong 16 %( nm 200 3 l 16 %, nm 200 4 l 14 ,2%, nm 200 5 l 14 ,9% v nm 200 6 l 15 ,9%, c nm 200 7 t trờn 16 %) - Vn TNN ó gúp phn thỳc y tng trng kinh t t nc T nm 19 912 00 0, GDP tng liờn tc ... T nm 200 0 n 200 3: dũng TNN vo Vit Nam bt u cú du hiu phc hi chm Vn ng ký cp mi nm 200 0 t 2,7 triu USD, tng 21% so vi nm 19 99; nm 20 01 tng 18 ,2% so vi nm 200 0; nm 200 2 ng ký gim, ch bng 91, 6% so...
 • 26
 • 508
 • 0
Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự

Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự

Công nghệ - Môi trường

... d=3 .17 9 Lin (Cps) 18 50 40 17 16 15 14 13 12 11 10 d =1. 4 40 30 20 10 0 10 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale HUT - PCM - Bruker D8 Advance - 22 -03 - 05 #04 7 - Mau Boehmite - File: 22- 03 - 05 #04 7- ... đến 900 oC, đ quan sát thấy chuyển pha bắt đầu xảy (hình 7) TG /% DSC /(mW/mg) exo [1] 244 .00 8 10 0 2 .00 500 Intensity (a.u.) 95 400 1. 50 90 1. 00 0. 50 85 -36.59 % 300 80 75 200 -0. 50 -1. 00 70 10 0 ... 84.9727 10 0 [1] 200 300 400 500 600 700 800 -1. 50 900 Administrator 04 -04 - 200 7 13 :16 20 40 60 80 Theta (Degree) Instrument: File: Project: Identity: Date/Time: Laboratory: Operator: NETZSCH STA 409 ...
 • 8
 • 665
 • 3
ảnh hưởng của CO2 đến quang hợp và sinh trưởng cây trồng

ảnh hưởng của CO2 đến quang hợp và sinh trưởng cây trồng

Nông nghiệp

... by Alstroemeria 2 ,0 60 1, 5 40 1, 0 20 0,5 Pn (µmol CO2 m-2 s -1) 500 2,5 80 600 5 50 3 ,0 10 0 PPFD (µmol m-2 s -1) CO2 concentration (µl l -1) 6 50 4 50 0 ,0 400 -0, 5 a.m 7 .15 a.m 8. 30 a.m Time of the ... v/d stengel (g / 10 0 cm) aantal bloempjes/ bloeiwijze fotoperiodische belichting 3 50 11 0. 3 54.4 4.5 900 16 9.9 55.2 4.7 assimilatiebelichting 3 50 15 6.5 63.7 4.8 900 18 1 .1 62.5 5 .0 * *** *** CO ** ... 3 50 ppm CO2 = 700 ppm CO2 rule of fist • the CO2-dose varies on average from 600 - 10 00 ppm, in function of the light intensity 1. 8 1. 2 % production increase = ( 10 00 :CO2concentration)²xF • F= 1. 2...
 • 13
 • 600
 • 1
ảNH HƯởNG PHÂN VIÊN NéN KếT HợP VớI CHế PHẩM NấM ĐốI KHáNG TRICHODERMA VIRIDE ĐếN SINH TRƯởNG Và NĂNG SUấT NGÔ NK4300 TạI GIA LÂM - Hà NộI

ảNH HƯởNG PHÂN VIÊN NéN KếT HợP VớI CHế PHẩM NấM ĐốI KHáNG TRICHODERMA VIRIDE ĐếN SINH TRƯởNG Và NĂNG SUấT NGÔ NK4300 TạI GIA LÂM - Hà NộI

Sinh học

... x 10^ 7 4,28 x 10^ 2 2,34 x 10^ 2 1, 54 x 10^ 2 5,69 x 10^ 2 5,76 x 10^ 2 2, 71 x 10^ 2 1, 92 x 10^ 2 7,26 x 10^ 2 Nm TS (CFU/g) 1, 45 x 10^ 7 4,78 x 10^ 3 1, 14 x 10^ 4 1, 54 x 10^ 4 6,64 x 10^ 3 4,38 x 10^ 3 6 ,15 x 10^ 3 1, 32 x 10^ 4 ... lng 10 00 ht (g) CT1 (/C 1) 0, 76b 11 ,97b 22 ,07 c 2 80, 59c 30, 88e 26,23d 0, 00 CT2 0, 92a 13 ,30a 29 ,17 b 305 ,45ab 60, 39c 51, 16c 27, 70 CT3 0, 94a 13 ,60a 32,77a 313 ,00 ab 73,47ab 61, 37a 29,28 CT4 09 5a 13 ,77a ... 53,6 55 ,0 1, 4 10 5,6 CT4 51, 0 53 ,0 54,7 1, 7 10 6,6 CT5 (/C 2) 48,3 52 ,0 55 ,0 3 ,0 10 4 ,0 CT6 51, 3 54,3 56,6 2,3 10 5,6 CT7 50, 0 53 ,0 54,6 1, 6 10 5,6 CT8 50, 7 53,7 55,7 2 ,0 10 7 ,0 Cụng thc bún 918 nh hng...
 • 7
 • 519
 • 1
Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phân chậm tan đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà chua vụ đông 2010 tại gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phân chậm tan đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cà chua vụ đông 2010 tại gia lâm hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... 14 14 1 900 10 05 0 00 0 85 48 80 945 04 0 10 985 400 10 715 600 825 400 8 20 400 10 05 5 00 0 10 303 00 0 11 14 8 800 Italy 18 7 01 0 3 51 1 200 5 30 16 0 976 9 10 877 400 Iran 7 81 02 0 06 4 5 70 534 2 70 826 400 ... 400 887 7 10 Ai C p 600 0 00 0 576 07 0 639 02 0 204 10 0 10 00 0 00 0 Braxin 452 9 70 362 6 60 4 31 2 30 867 6 60 3 10 4 80 8 10 300 800 5 50 0 81 4 80 049 7 50 603 600 800 12 0 899 15 0 15 0 3 50 936 7 70 5 91 400 Tây ... ( 10 0% PV1) CT3 ( 80% PV1) CT4 ( 60% PV1) CT5 ( 40% PV1) 18 0N +15 0P2O5+ 200 K2O 33,4 39,8 10 4 ,0 15 5,6 18 0N +15 0P2O5+ 200 K2O 33 ,0 39,4 10 3 ,1 1 60, 0 14 4N +12 0P2O5 +16 0K2O 32,8 39,2 10 3 ,0 15 5,2 10 8N + 90P2O5 +12 0K2O...
 • 115
 • 722
 • 3

Xem thêm