ứng dụng collagen vào các sản phẩm thức uống trà cà phê nhằm bổ sung thêm lượng protein cho cơ thể 5

chat luong CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BÓNG ĐÈN COMPACT RẠNG ĐÔNG

chat luong CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BÓNG ĐÈN COMPACT RẠNG ĐÔNG

Năng lượng

... Hà K1 255 .1060.1002 K1 255 .1060.1001 K1 255 .1060.1004 114.111.001 Nội dung chính Giới thiệu sản phẩm Các yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm Kết luận Giới thiệu sản phẩm - ... lượng cao năm 2014… Kết luận Các yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm phải đồng bộ với nhau, nếu thiếu một các yếu tố sẽ không phản ánh được chất lượng của sản phẩm ... chất lượng sản phẩm - Ngày sản xuất thời hạn bảo hành, hướng dẫn sử dụng ghi rõ sản phẩm, tem chống hàng giả đúng quy định - Có Chứng nhận chất lượng ISO 9001: 2000, chứng nhận...
 • 14
 • 528
 • 1
xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm giả da pvc của công ty cổ phần nhựa rạng đông năm 2015

xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm giả da pvc của công ty cổ phần nhựa rạng đông năm 2015

Kinh tế - Quản lý

... Đối với ngành sản xuất và mua bán các sản phẩm hàng nhựa gia dụng và kỹ thuật thì sản phẩm thay thế là các sản phẩm làm bằng các chất liệu khác inox, gỗ,…vì quy ... minh chứng hiện hữu cho sự khác biệt, là phần thưởng xứng đáng cho quyết tâm cháy bỏng của tập thể đoàn kết, cho những nỗ lực không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, ... chuyển đổi của khách hàng • Khách hàng của Công ty đa số là các công ty sản xuất các sản phẩm đồ da và các sản phẩm làm từ nhựa Giày Thái Bình, Biti’s, giày ASIA, Công...
 • 52
 • 434
 • 1
thực trạng kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty cổ phần bia sài gòn hà nam

thực trạng kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty cổ phần bia sài gòn hà nam

Kinh tế - Thương mại

... 68 .58 2.9 85 9 .56 4.293.061 9 .56 4.293.061 9.003.034.128 94 .55 4.222.792 ( 85. 551 .188.664) 50 1. 258 .933 60.000.000 13.413.423. 152 13.413.423. 152 274. 850 .1 35 1 95. 657 .54 7 79.192 .58 8 14. 757 .070.808 14. 757 .070.808 ... 4813.3 15. 799 231.200 21.381.989 .55 4 4. 655 .370 .52 7 190 29.438.431.361 228.9 15. 555 7.399.896.418 18.969 .50 7.093 133.870.112 6.372.413.8 15 5.299 .50 3.344 36.269 .51 8.126 36. 059 .181.662 25. 336. 359 .733 ... 14. 757 .070.808 14. 450 .429.147 74 .58 0.990. 253 (60.130.361.106) 306.691.661 - 60.000.000 89.063.373.7 45 72.300 .52 4.707 52 .793. 855 .619 52 .793. 855 .619 - 45. 899 .58 9.349 45. 899 .58 9.349 OBO OKS CO M...
 • 60
 • 324
 • 0
Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch men cosevco đà nẵng

Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch men cosevco đà nẵng

Kinh tế

... động bán Thành công quản trị Quy mô Địa điểm Tổng cộng Hệ số 0, 25 0, 25 0, 15 0,18 0, 05 0,03 0,04 0, 05 1,0 Điểm Dựa sở tính điểm cho thành viên kênh theo tiêu chuẩn xác định, sau tổng điểm lại ... xác định danh sách tiêu chuẩn, doanh nghiệp tổ chức đánh giá theo phương pháp cho điểm tiêu chuẩn -5 ã xác định cho thành viên kênh STT Tiêu chuẩn Điều kiện tài tín dụng Sức mạnh bán hàng Danh ... phối giảm nguồn tài đầu tư cho trình phân phối cho doanh nghiệp Nhờ quan hệ tiếp xúc, kinh nghiệm việc chuyên môn hóa quy mô hoạt động, thông qua kênh phân phối làm lời cho nhà sản xuất nhiều người...
 • 26
 • 339
 • 0
Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư HDT năm 2016

Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư HDT năm 2016

Kinh tế - Quản lý

... 31.192 Stearat 5. 550 . 35 14.600 2.749 .52 II NVL I phụ PE Kg 252 123.2 25 1.000 7 45. 480 1.100 763.236 152 1 05. 469 Cái 36 181,88 1 35 633 1 35 633 36 181,88 Kg 100 9. 454 7 45 65. 078 8 45 74 .53 2 0 ... 11.094 Tr đồng 19.4 45 19.168 Trđ/người 112 110 Tr đồng 40 .54 7 56 .489 Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Người 45. 1 45 2.700 2.0 25 506, 25 3 ,5 61.806 3.461 2 .59 5, 75 8 65, 25 4,2 1.4 Tổ chức ... Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp Cộng Số: 17 Số tiền SHTK Nợ Có Nợ 154 62 355 . 756 .800 355 . 756 .800 Có 355 . 756 .800 355 . 756 .800 NGƯỜI LẬP BẢNG KẾ TOÁN TRƯỞNG Từ Chứng từ ghi sổ, kế toán ghi...
 • 54
 • 228
 • 0
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH CIPC XÍ NGHIỆP XÂY LẮP VÀ THI CÔNG CƠ GIỚI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH CIPC XÍ NGHIỆP XÂY LẮP VÀ THI CÔNG GIỚI

Kế toán

... toán càng chi tiết giúp cho ban quản lý nắm càng rõ về các đối tượng chi phí, đó xí nghiệp nên mở thêm chi tiết các tài khoản cấp của tài khoản 623, 627 Cụ thể các ... thành sản phẩm xây lắp giá trị sổ sách kế toán dựa cứ chứng từ của các đội chuyển tới có sự đối chiếu với việc xác định giá trị sản phẩm dở dang và giá thành sản ... và Thi công giới * Về bộ máy kế toán: xí nghiệp nên bổ sung thêm nhân sự cho bộ máy kế toán, đặc biệt nên có thêm nhân viên thống kê thực hiện việc lập các bảng kê,...
 • 11
 • 237
 • 0
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH CIPC XÍ NGHIỆP XÂY LẮP VÀ THI CÔNG CƠ GIỚI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH CIPC XÍ NGHIỆP XÂY LẮP VÀ THI CÔNG GIỚI

Kế toán

... toán càng chi tiết giúp cho ban quản lý nắm càng rõ về các đối tượng chi phí, đó xí nghiệp nên mở thêm chi tiết các tài khoản cấp của tài khoản 623, 627 Cụ thể các ... thành sản phẩm xây lắp giá trị sổ sách kế toán dựa cứ chứng từ của các đội chuyển tới có sự đối chiếu với việc xác định giá trị sản phẩm dở dang và giá thành sản ... và Thi công giới * Về bộ máy kế toán: xí nghiệp nên bổ sung thêm nhân sự cho bộ máy kế toán, đặc biệt nên có thêm nhân viên thống kê thực hiện việc lập các bảng kê,...
 • 12
 • 304
 • 0
công tác quản lý chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chương dương

công tác quản lý chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần chương dương

Tài chính doanh nghiệp

... 11.007 .55 9. 257 119 .57 8. 355 .374 36,84 -83,18 25, 19 63,10 -12 ,53 45, 09 32,31 19,78 54 ,87 40 ,53 58 .609. 755 .776 44.324.020 .57 3 14.2 85. 7 35. 203 17.660.619.361 17.769.449. 050 (108.829.689) 76.270.3 75. 137 ... 1.486.3 35. 651 20.731.031.793 18 .56 3.497.881 1.367.008. 455 34.122 .50 1. 357 64.616.468.229 32.039 .58 5 .52 0 1 .54 5.618.648 76.270.3 75. 137 57 .674.477.909 250 .049.377 25. 952 .339.991 30.276.324.204 1.1 95. 764.337 ... 89.014.041.892 56 .970.374.020 32.043.667.872 18.168.682.877 18.3 85. 9 25. 758 (217.242.882) 107.182.724.768 98 .54 3 .50 1. 855 64. 053 .276.2 05 34.490.2 25. 650 21.034. 853 .51 9 21.347.397.240 (312 .54 3.721) 119 .57 8. 355 .374...
 • 86
 • 224
 • 0
Đãi ngộ nhân lực ở Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội – Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

Đãi ngộ nhân lực ở Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội – Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

Kinh tế

... để đảm bảo chất lượng sản phẩm Hình thức trả lương theo sản phẩm Trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương cứ vào số lượng và chất lượng sản phẩm mà NLĐ tạo ... đồng) 2013 2014 (1) 455 418,6 36,4 27,3 (2) 706 642,46 63 ,54 47, 655 5, 5 (3) 1006 8 95, 34 110,66 86,3148 6,2 Tỷ lệ % (2)/(1) Tỷ lệ % (3)/(2) 155 ,16% 153 ,48% 174 ,56 % 174 ,56 % 110% 142,49% 139,36% ... lương theo sản phẩm để trả lương cho NLĐ Trả lương theo sản phẩm có nhiều ưu điểm sau: - Làm cho NLĐ vì lợi ích vật chất mà quan tâm đến số lượng và chất lượng sản phẩm, ...
 • 109
 • 1,253
 • 0
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM SỮA XO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM DƯƠNG

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM SỮA XO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM DƯƠNG

Kinh tế - Thương mại

... lượng Giá 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Bình thường Giá 25% Chất lượng 0% Thương hiệu 25% Hài lòng 50 % 50 % 37 .50 % Hoàn toàn hài lòng 25% 50 % 37 .50 % Nguồn: Số liệu thu thập từ kết khảo sát nhóm Sữa ... XO (6-12th) XO (12-36th) XO kid (2- 15 tuổi) Phụ nữ mang thai cho bú (XO Mom) Doanh thu ( 2012 2013 167,2 158 ,4 13,376 7,6 13,376 10,14 26, 752 31,68 46,816 45, 62 33,44 31,68 2014 164,8 7,91 7,91 ... sản xuất ản phẩm 1 .5. 2.4 từ năm 2012-2014 Bảng 1.2 Năm Doanh thu (tỷ đồng) 2012 2013 2014 167,2 158 ,4 164,8 Lợi nhuận trước thuế ( 37, 156 35, 2 36,624 % tăng trưởng Giảm 5, 26% so với năm 2012...
 • 61
 • 667
 • 2
Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tây Nam Á

Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tây Nam Á

Kinh tế - Thương mại

... cấp Tổng cộng 2 .55 8.004 2 .55 8.004 2 .55 8.004 2 .55 8.004 2 .55 8.004 2 .55 8.004 2 .55 8.004 2 .55 8.004 2 .55 8.004 2 .55 8.004 12.790.020 12.790.020 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Khấu trừ 8 ,5% BHXH, BHYT, KPCĐ, ... 18.900.000 12.791. 350 6.108.632 1,00 56 7.000 18.900.000 13. 358 . 350 5. 541.632 362.1 45. 000 32 .59 3. 050 329 .55 1. 950 0,33 3 .58 5.234 362.1 45. 000 36.178.284 3 25. 966.716 … … … … … … … … … 418.603. 252 74.896.848 ... lời 42,2% 5. 314.949.864 7 .55 6.396.660 26.164.236.63 36. 653 .53 1. 356 41,1% 17.816.076.097 20 .51 2.1 65. 621 15, 1% 8.348.160 .53 5 16.141.3 65. 7 35 93,3% 117,02% 141, 85% 122.304.910 131. 657 .3 15 0,47% 0,37%...
 • 65
 • 242
 • 0
Nghiên cứu đa dạng tài nguyên cây thuốc và lựa chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại làng việt tiến – anôr, xã hồng kim, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu đa dạng tài nguyên cây thuốc và lựa chọn các loài tạo sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái tại làng việt tiến – anôr, xã hồng kim, huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế

Lâm nghiệp

... 90 78, 95 210 83,67 241 84 ,56 Liliopsida 24 21,06 41 16,33 44 15, 44 Tổng cộng 114 100 251 100 2 85 100 ( Nguồn: tổng hợp số liệu điều tra thực địa, 20 15) Trong ngành Ngọc lan phân hóa cho thấy ... nữ, bổ máu; thay trà làm nước uống Sử dụng, hàng hóa Chanh Nhuận trường, dễ tiêu hóa, sát trùng, rắn cắn Sử dụng, hàng hóa Chè dây Chữa đau dạ dày; sản xuất thực phẩm ... Sên Chủ yếu giao cho cộng đồng thôn, kết giao rừng cộng đồng cho thôn sau: thôn giao 68,8 ha, thôn giao 69 ,5 ha, thôn giao 58 ,3 ha, thôn giao 63,8 ha, thôn giao 79 ,5 thôn quản lý 58 Cây keo: Diện...
 • 57
 • 1,056
 • 8
MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ ĐỒ CHƠI THĂNG LONG STD

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ ĐỒ CHƠI THĂNG LONG STD

Kế toán

... nhân viên đó sẽ có trách nhiê ̣m bổ sung vào danh sách các điể m bán hàng, các khách hàng mới ký hơ ̣p đồ ng bán hàng cho công ty và nô ̣p cho trưởng phòng Kinh Doanh quản ... hoàn thiê ̣n thêm kênh phân phố i và củng cố mố i quan ̣ giữa công ty và các trung gian: - Thiế t lâ ̣p các đa ̣i lý bán 100%, 75% , 50 % sản phẩ m của công ty Ta ̣i các đa ̣i lý ... cửa hàng vâ ̣y Đố i với các cửa hàng bán 75% và 50 % sản phẩ m của công ty cầ n có các biê ̣n pháp cu ̣ thể khuyế n khích khách hàng trưng bày sản phẩ m của công ty theo...
 • 18
 • 482
 • 0
Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân, tâm lý và marketing mix đến hành vi mua các sản phẩm fast food thương hiệu nước ngoài của người tiêu dùng hà nội, việt nam

Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân, tâm lý và marketing mix đến hành vi mua các sản phẩm fast food thương hiệu nước ngoài của người tiêu dùng hà nội, việt nam

Kinh tế - Quản lý

... female ready to pay higher amount of money spent on fast food Female with 250 $- 350 $/month income (32,8% ÷ n= 59 ) and 350 $ -50 0$/month income (34,0% ÷ n=37) spent $20-$30 for buying fast food per ... in Hanoi 43 Table 3: Likert’s Scale with ranked question 45 Table 4: Layout of the questionnaire 45 Table 5: Over view of common statistical treatment 46 Table 6: Cronbach's ... 51 Table 9: Personality variables, frequency of fast food intake and money spent on fast food per month 53 Table 10: Demographic factors and attitude towards health 57 Table...
 • 117
 • 868
 • 5
Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing xuất khẩu sản phẩm cà phê của công ty trung nguyên vào thị trường mỹ đến năm 2020

Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing xuất khẩu sản phẩm cà phê của công ty trung nguyên vào thị trường mỹ đến năm 2020

Marketing

... Thuận 15 GVHD: TH.SĨ VĂN ĐỨC LONG Với nhân tố sản phẩm, doanh nghiệp cần có một chiến lược sản phẩm đúng đắn, cho dù đó là sản phẩm mới hay sản phẩm cải tiến Để sản phẩm ... chức cà phê thế giới), cà phê che không được vượt quá 86 hạt và cà phê vối không được vượt quá 150 hạt có chất lượng thấp 300g sản phẩm, độ ẩm tiêu chuẩn của cà phê xuất ... ĐỨC LONG o Sản phẩm đáp ứng được nhu cầu nào đó thị trường một số o o nước Sản phẩm đáp ứng được một chức quy mô toàn cầu Sản phẩm phải phù hợp với các sản phẩm đã...
 • 125
 • 1,627
 • 17
Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân, tâm lý và marketing mix đến hành vi mua các sản phẩm fast food thương hiệu nước ngoài của người tiêu dùng hà nội, việt nam (TT)

Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân, tâm lý và marketing mix đến hành vi mua các sản phẩm fast food thương hiệu nước ngoài của người tiêu dùng hà nội, việt nam (TT)

Thạc sĩ - Cao học

... mức tiền cao cho ăn thương hiệu nước Cụ thể 32,8% (n =59 ) phụ nữ với mức thu nhập 250 $- 350 $/tháng; 34,0% (n=37) với mức thu nhập 350 $ -50 0$/tháng sẵn sàng bỏ chi tiêu $20-$30/tháng cho việc mua ... việc lọc máu cho thể Một số thực phẩm làm nhân bánh burger pizza phải bảo quản muối mặn, không tốt cho sức khỏe Với mức thu nhập bình quân 250 $- 350 $ (34,8% ÷ n=31) 350 $ -50 0$ (32,9%% ÷ n =57 ); phụ ... trung bình tháng 350 $ -50 0$ (34,8% ÷ n=32) muốn khả toán tiêu dùng đồ ăn nhanh thương hiệu nước với tần suất lần/tháng Với đại đa số khách hàng lứa tuổi từ 36- 45 (57 ,4% ÷ n =54 ) tiêu dùng sản...
 • 12
 • 493
 • 0
Tình hình sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm và sản phẩm hương liệu của các công ty trong và ngoài nước đang đóng trên địa bàn Việt Nam và nhu cầu tuyển dụng

Tình hình sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm và sản phẩm hương liệu của các công ty trong và ngoài nước đang đóng trên địa bàn Việt Nam và nhu cầu tuyển dụng

Kế hoạch kinh doanh

... Fantasy, dầu gội Bồ kết Fresh; nước rửa tay & sữa tắm Kleen, nước hoa xịt phòng Spring Các sản phẩm mỹ phẩm của công ty 2.1 Nước hoa Miss Saigon Elegance - Miss Saigon Elegance sản phẩm ... đồng thời công ty giúp đỡ đối tác Việt Nam phát triển sản xuất, đảm bảo thu nhập cho nhân viên tạo thêm khoảng 5, 500 việc làm 11 - Ngoài hoạt động kinh doanh Unilever Việt Nam tích cực đóng góp ... giáo dục sức khỏe cộng đồng” Các ngàng hàng thương hiệu kinh doanh Việt Nam  Dòng thực phẩm dùng cho chế biến ăn uống - Wall’s ice cream: Bạn tin Wall’s cung cấp cho bạn nhiều sản phẩm lúc...
 • 25
 • 544
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25