ứng dụng collagen làm trong các sản phẩm thức uống có cồn 4

hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Kinh tế - Thương mại

... dng trờn th gii v kinh nghim i vi Vit Nam, Tp kinh t phỏt trin s 157(II) thỏng 7/2010, trang 44 ,45 ,46 v 51 Nguyn Th Mai Anh (2012), Tỡnh hỡnh ỏp dng cỏc phng phỏp k toỏn qun tr chi phớ ti cỏc ... ngnh c thự -Phm Th Kim Võn (2002) -Nguyn Vn Bo (2002) -Lu Th Hng Nga (20 04) -Dng Th Mai H Trõm (20 04) -Nguyn Thanh Quớ (20 04) -Phm Th Thy (2007) -Trn Vn Hi (2007) -Vn Th Thỏi Thu (2008) -Hong Vn ... hay tn dng cỏc u ói ca Nh nc u t CHNG 4: PHNG HNG V GII PHP HON THIN K TON QUN TR CHI PH TRONG CC CễNG TY C PHN NHA NIấM YT TRấN TH TRNG CHNG KHON VIT NAM 4. 1 Nhu cu v thụng tin v cỏc nguyờn tc...
 • 27
 • 465
 • 0

Ứng dụng mô hình Arima trong dự báo lạm phát Việt Nam

Ứng dụng mô hình Arima trong dự báo lạm phát Việt Nam

Kinh tế

... -7.52391 ARIMA(1; 1; 0)(1; 0; 3)12 0.7 243 42 -7.81123 -7.6 549 2 ARIMA(1; 1; 0)(2; 0; 3)12 0.767785 -7.90 640 -7.70930 RMSE 0.00538 0.00527 0.00536 0.0 048 3 0.0 045 9 0.0 042 9 Ta kiểm tra độ phù hợp mô hình ... báo CPI tháng 7/20 14 - 10/20 14 ĐVT: % CPI dự CPI thực Sai số Tháng báo (năm (năm gốc Khoảng tin cậy dự báo gốc 2009) 2009) 7/20 14 158 .44 158.22 157.08 – 159.82 0.139 8/20 14 159.05 158.57 156.33 ... 159.82 0.139 8/20 14 159.05 158.57 156.33 – 161.83 0.303 9/20 14 159.56 159.20 155 .48 - 163.75 0.226 10/20 14 159.88 159.38 1 54. 45 – 165.50 0.3 14 Như vậy, kết dự báo từ mô hình ARIMA(1; 1; 0)(2; 0; 2)12...
 • 26
 • 387
 • 1

Nghiên cứu một số thông số ảnh hưởng đến thoát sản phẩm của máy nghiền ngủ cốc kiểu búa – sàng rung 5 7 TH ứng dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc

Nghiên cứu một số thông số ảnh hưởng đến thoát sản phẩm của máy nghiền ngủ cốc kiểu búa – sàng rung 5 7 TH ứng dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc

Kỹ thuật

... sàng (dm2) SDHM 708 SDHM 10 708 SDHM 14 1370 SDHM 20 1370 SDHM 30 1370 305 355 355 48 4 742 2950 2970 148 0 148 5 148 5 54 37 72 75 54 90 74 160 112 200 65 75 142 185 287 Hình 1.13 Máy nghiền giọt ... 110 110/160 220 Đờng kính rô to (mm) 40 0 600/800 980/1100 1200 1300 20 Số búa (cái) 72/132 (75) 96/ 146 (90) 1 64 1 64 192 Tốc độ rô to (v/p) 2950 2950 145 0 145 0 145 0 Hình 1.15 Máy nghiền giọt nớc ... nghiền 38 v 2 .4. 4 Phơng pháp thay đổi tần số rung sàng nghiền 39 Chơng III : Kết qủa nghiên cứu 3.1 Kết nghiên cứu lý thuyết 40 3.1.1 Các yếu tố ảnh hởng đặc trng máy nghiền búa sàng 40 rung đến...
 • 90
 • 597
 • 0

Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập ở việt nam

Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập ở việt nam

Tiến sĩ

... theo ba cách sau: (1) 0.038657x (Doanh thu)0.86723 (2) 0. 146 9 24 x (Lợi nhuận trước thuế)0. 942 5 54 (3) 0.271762 x (Lợi nhuận thuần)0.8 946 40 Sau đó, đến năm 1989, Pany Wheeler [69] áp dụng 10 “nguyên ... Elliott 0.038657x (Doanh thu)0.86723 Warren Elliott 0. 146 9 24 x (Lợi nhuận trước thuế)0. 942 5 54 10 Warren Elliott 0.271762 x (Lợi nhuận thuần)0.8 946 40 Trên thực tế, để hỗ trợ cho KTV việc đánh giá mức ... nên tổn thất” [40 , tr.562] Rủi ro điều không muốn, xảy tầm kiểm soát Trong thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh tiềm ẩn rủi ro rủi ro xảy lúc Trong lĩnh vực có rủi ro tương ứng Trong lĩnh vực...
 • 312
 • 627
 • 0

hướng dẫn học sinh tìm hiểu những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của nguyễn du trong các đoạn trích truyện kiều ở sgk ngữ văn 10

hướng dẫn học sinh tìm hiểu những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của nguyễn du trong các đoạn trích truyện kiều ở sgk ngữ văn 10

Sư phạm

... 106 3 .4 Dạy học thực nghiệm 111 3 .4. 1 Mục đích thực nghiệm 111 3 .4. 2 Cách thức thực nghiệm 111 3 .4. 3 Kết dạy thực nghiệm 112 3 .4. 4 Kết luận chung ... Hòa 10A4- Trường THPT Thái Hòa Tổng hợp Kiến thức đầy đủ Số % lƣợng Kiến thức sơ sài, mơ hồ Số % lƣợng Không có kiến thức Số % lƣợng 40 15 24 60 10 25 42 21 ,4 25 59,5 19,1 82 15 18,3 49 59,7 ... Theo khuôn mẫu thông thường, câu lục, chữ thứ hai, thứ 4, thứ Nguyễn Du phá vỡ khuôn mẫu 144 lần Truyện Kiều để đạt số tối đa chữ có trắc Trong câu bát, ba chữ thứ 2, thứ 6, thứ dứt khoát phải...
 • 124
 • 886
 • 0

thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía bắc

thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía bắc

Kinh tế - Thương mại

... 44 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cho hoạt động đầu tư phát triển việc tạo dựng các khu công nghiệp 45 2.1 Quy hoạch .45 2.2 Lựa ... Quảng Ninh 08 1260 Bắc Ninh 14 7770,7 Hải Dương 14 3051 ,4 Hưng Yên 05 1129,5 Vĩnh Phúc 20 5612, 24 79 23.900, 84 Tổng Nguồn: Tạp chí “ Xúc tiến đầu tư vào các KCN, KCX, KKT Việt Nam” ... trung chủ yếu lĩnh vực: sản xuất, gia công sản phẩm điện, điện tử; sản xuất thép và sản phẩm từ thép; khí chế tạo, khí xác; sản xuất lắp ráp ô tô xe máy; sản xuất chế biến thức...
 • 49
 • 552
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và công nghệ nuôi vi tảo biển nannochloropsis oculata (DROOP) HIBBERD sử dụng làm thực phẩm chức năng

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và công nghệ nuôi vi tảo biển nannochloropsis oculata (DROOP) HIBBERD sử dụng làm thực phẩm chức năng

Tiến sĩ

... PCT1 Nhóm thử T2 t0 391,7 ± 76,9 43 9 ,4 ± 88,7 44 4,9 ± 73,9 >0,05 >0,05 Tiểu cầu (x 109/ Lit) t1 43 0,1± 68,6 42 7,0 ± 54, 3 46 8 ± 78,1 t2 42 6,1± 55,2 43 2 ,4 63,2 45 3,5 ± 77,5 Ptrước-sau >0,05 > 0,05 ... 20,9 ± 3 ,4 22,1 ± 3,1 20,3 ± 2,0 t1 22,7 ± 5,6 20,9 ± 4, 2 19 ,4 ± 6,5 t2 22,0 ± 4, 6 23,7 ± 2,8 21,6 ± 1,7 Ptrước-sau > 0,05 > 0,05 > 0,05 t0 38,3 ± 4, 8 40 ,0 ± 4, 3 t1 40 ,4 ± 4, 0 42 ,6 ± 3,6 43 ,7 ± ... tuần (m4) Đối chứng (C) 2,09±0,11 2,13±0,16 2,16±0,16 2,16±0, 14 2, 24 0,15 % so với trước thử nghiệm Thử nghiệm – Ptrước-sau=0, 044 1,91% 3, 34% 3, 34% 7,18% 2,10±0,13 2,16±0, 14 2,19±0,15 2,23±0, 14 2,27±0,15...
 • 32
 • 988
 • 3

108 Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam

108 Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... sẽ thu được nhiều lợi nhuận sử dụng nhiều các yếu tố sản xuất, phối hợp các yếu tố đó một cách hợp lý làm tăng sản lượng sản phẩm sản xuất 29 1.1.3.2 Những tác ... những sản phẩm vật chất được sử dụng làm tư liệu sản xuất: sắt thép, hoá chất, vật liệu xây dựng, v.v - Giá trị của những sản phẩm vật chất được sử dụng làm vật phẩm ... đặn các đơn vị của yếu tố sản xuất nào đó vào quá trình tạo sản phẩm còn các yếu tố khác không thay đổi thì 23 suất của các đơn vị yếu tố sản xuất tăng thêm có...
 • 226
 • 657
 • 0

Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Kế toán

... lỗ 44 ,42 3 tỷ đồng Hay trường hợp Công ty Thủy sản Minh Phú (MPC), chênh lệch lợi nhuận trước sau kiểm toán 1. 043 , 94% , từ lãi 4, 036 tỷ đồng lỗ 38,097 tỷ đồng Theo thống kê stox.vn, có tới 47 doanh ... Kiểm toán 48 A - Các chỉ tiêu, các số liệu các BCTC là những sở quan trọng để tính các chỉ tiêu kinh tế khác, giúp cho việc đánh giá và phân tích hiệu quả sử dụng vốn, ... yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như: các nhà đầu tư, các nhà cho vay, các quan cấp trên, các quan thuế, quan thống kê, quan kế Trần Yến Phương Kiểm toán 48 A hoạch...
 • 42
 • 764
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đà nẵng

Kinh tế

... 11,1 32 Khác 13,9 40 Chủ tịch (HĐQT) 0,7 Giám đốc 14, 6 42 Trưởng phòng 20,2 58 DNTN 16 22,5 15 11 ,4 16,1 7,1 Chuyên viên 47 ,0 135 Công ty TNHH 47 66,2 68 51,5 26 46 ,4 17,9 Khác 17 ,4 50 Công ty Cổ ... hình hiệu chỉnh 4. 3.3.2 Các giả thuyết hiệu chỉnh theo mô hình 4. 4 Kiểm định mô hình hồi quy kết nghiên cứu 4. 4.1 Phân tích hồi quy đa biến 4. 4.1.1 Thống kê mô tả biến hồi quy + 0, 240 x SEBM + 0,171 ... Chính phủ HTCP 2, 844 4 Hạ tầng công nghệ thông tin HTCN 3 ,42 28 Nhận thức lợi ích liên quan LILQ 3,5136 Sự phức tạp ứng dụng TMĐT SPTA 2,7902 Sự phù hợp với tổ chức SPHT 2, 943 1 4. 4.1.2 Đánh giá độ...
 • 13
 • 805
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chi phí năng lượng riêng và chất lượng sản phẩm của máy thái cỏ làm thức ăn cho bò

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chi phí năng lượng riêng và chất lượng sản phẩm của máy thái cỏ làm thức ăn cho bò

Kỹ thuật

... voi tơi 15,8 14, 4 7,8 56,0 1977 Cỏ voi ủ 24, 1 6,6 - 45 ,0 2073 Thân ngô tơi 14, 0 12,0 2,7 54, 0 242 0 Ngọn mía 21,5 3,3 8,9 35,7 1 942 Rơm 93 ,4 4,9 2,5 44 ,4 1532 Protin (%) 11,1 (%) Trong vật chất ... dao thái 39 Hình 4. 2 sơ đồ tính toán dao thái 41 Hình 4. 3 tính độ dài đoạn lỡi dao tham gia cắt thái 42 Hình 4. 4 sơ đồ tính lợng cắt thái .46 Hình 4. 7 đồ thị thực nghiệm ... 39 4. 1.2 Sơ đồ kích thớc dao thái 39 4. 1.3 Phân tích tính toán sơ đồ dao thái 40 4. 1 .4 Năng lợng cắt thái công cắt thái riêng .45 4. 1.5 Động lực học máy thái .50 4. 2...
 • 94
 • 613
 • 0

Nghien cứu thành phần loài và biến động số lượng động vật phù du ( copepoda và rotifer) trong các ao nuôi sinh khối phục vụ ươm nuôi ấu trùng cá biển

Nghien cứu thành phần loài và biến động số lượng động vật phù du ( copepoda và rotifer) trong các ao nuôi sinh khối phục vụ ươm nuôi ấu trùng cá biển

Nông - Lâm - Ngư

... pacifica ao nư c l t i vùng 42 Quý kim 42 Hình 4. 4 ð c ñi m nh n d ng loài Acartia pacifica Steuer,1915 42 (Theo Nguy n Văn Khôi, 19 94) 42 Hình 4. 5 Hình nh nh n d ng c ... nư c l t i vùng Quý Kim .44 Hình 4. 6 ð c ñi m nh n d ng loài Schmackeria dubia Kiefer, 1936 .44 (Theo Chen, 1965) 44 Hình 4. 7 Hình nh nh n d ng loài Oithona simplex ... 46 Hình 4. 8 ð c ñi m nh n d ng loài Oithona simplex Farran, 1913 46 (Theo Chen & Zhang, 19 74) .46 Hình 4. 9 Hình nh nh n d ng loài Brachionus plicatilis Muller,1786 48 Hình 4. 10...
 • 77
 • 877
 • 0

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA CÁC SẢN PHẨM TRONG KHÁCH SẠN CHÂU LONG , SA PA

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA CÁC SẢN PHẨM TRONG KHÁCH SẠN CHÂU LONG , SA PA

Chuyên ngành kinh tế

... sách sản phẩm - Chính sách sản phẩm sẽ quyết định kích thước của hỗn hợp sản phẩm, các chiến lược marketing theo chu kì sống của sản phẩm và việc phát triển sản phẩm ... niệm danh mục sản phẩm kinh doanh du lịch Chủng loại sản phẩm và số lượng sản phẩm tạo thành danh mục sản phẩm doanh nghiệp Xây dựng danh mục sản phẩm dựa vào các thông ... thống: Là cách tiếp cận sản phẩm dưới góc độ sản xuất, sản phẩm được nhìn dưới góc độ vật chất Sản phẩm là tổng hợp các đặc tính vật lý, hóa học , sinh học có thể...
 • 28
 • 545
 • 0

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM TRONG KHÁCH SẠN CHÂU LONG, SAPA

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM TRONG KHÁCH SẠN CHÂU LONG, SAPA

Chuyên ngành kinh tế

... 3227 2583 2, 34 303 1,78 15 0 ,45 356 0,11 85,27 82,27 Lượt 8.7 24 14. 590 5866 59,79 16. 140 77,31 2. 541 13,6 1829,52 9,79 132 98 74, 24 139 ,41 16.938 86 ,4 4.970 22,69 3578 ,4 16,33 1 34 103 76,87 165,97 ... T Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2008 2009 So sánh 09/08 % Tổng doanh thu Tr đ Tr đ % Tr đ % Tr đ % Tr đ % 18.681 11.987 64, 17 4. 021 19, 74 463 2,11 2.195 11, 64 21.908 14. 570 66,51 4. 3 24 21,52 47 8 ... phẩm, dịch vụ nhà hàng Sản 15 18 phẩm, dịch vụ bổ sung Sản 10 20 4 phẩm, dịch vụ lữ hành Qua bảng điều tra cho thấy, các sản phẩm dịch vụ thì sản phẩm dịch vụ bổ sung...
 • 13
 • 866
 • 6

nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố đà nẵng

nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố đà nẵng

Kỹ thuật

... Xõy dng c bn: * Trong khõu chun b u t Th nht l: Xut phỏt t cụng tỏc k hoch hoỏ u t ca thnh ph cũn nhiu yu kộm Th hai l: Trong cụng tỏc thm nh d ỏn Th ba l: Trong cụng tỏc u thu * Trong quỏ trớnh ... chung cho c d ỏn 8/27 (29,6%) 21/27 (70 ,4% ) Ban QLDA 11/27 (40 ,7%) 16/27 (59,3%) T giỏm sỏt 10/27 (37%) 17/27 (63%) Nh thu thi cụng 14/ 27 (51,8%) 13/27 (48 ,2%) T thit k 27/27 (100%) 0/27 (0%) Biu ... t s 03/2011/TT-BXD ngy 06 /4/ 2011 b Trong lnh vc Thanh tra xõy dng b.1 Lut Thanh tra nm 2010: b.2 Ngh nh 46 /2005/N-CP: 2.2.3 Mt s quy nh ca phỏp lut lnh vc xõy dng 2.2 .4 ỏnh giỏ chung v h thng...
 • 26
 • 462
 • 1

Tìm hiểu mức sống của người dân trong các khu ổ chuột trên địa bàn quận 8 TPHCM

Tìm hiểu mức sống của người dân trong các khu ổ chuột trên địa bàn quận 8 TPHCM

Tư liệu khác

... chiếm 33,3%, quốc doanh chiếm 44 ,6%, phần lại khu vực có vốn đầu tư nước Về ngành kinh tế, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất: 50,3% Phần lại, công nghiệp xây dựng chiếm 47 ,6%, nông -lâmngư nghiệp ... tôn giáo khác không tín đồ như: Đạo Thiên Chúa (11,5%) với 12 nhà thờ, Tin Lành (0 ,4% ) có nhà thờ, Cao Đài (0 ,48 %) có thánh thất, Đạo Hồi (0,52%) có thánh đường… Về kinh tế, quận đa dạng nhiều ... khỏe Nói nhà vệ sinh thật nơi Hình 4: Nhà vệ sinh che chắn miếng tôn cũ nilông Có dãy nhà trọ có nhà vệ sinh vậy, vừa nơi để vệ sinh, vừa nơi để tắm giặt 2.3 .4 Vấn đề điện nước Vấn đề điện nước...
 • 10
 • 1,096
 • 5

xác định đồng thời axit benzoic và axit sorbic trong các loại thực phẩm đóng gói bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

xác định đồng thời axit benzoic và axit sorbic trong các loại thực phẩm đóng gói bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Thạc sĩ - Cao học

... (µg/mL) (µg/mL) 2962.913 49 . 84 32 54. 338 49 .25 29 64. 491 50.17 3273.780 49 . 84 2961.962 49 .83 32 84. 719 50.05 2962.295 49 .83 3252.137 48 .86 2920.285 48 .15 3285.879 50 .42 49 .56 49 .68 X 1,62 1,26 RSD ... benzoic Axit sorbic 2 849 ,817 3180.6 54 2 842 , 847 3172.8 84 2 842 ,391 3185.803 2838,629 31 74. 388 2 841 ,715 3175. 548 2838,681 3179.2 74 2 842 , 347 3178,092 X 0,131 0,138 RSD (%) 14 Kết quả bảng 3.8 cho ... 97 .42 4, 44 Đạt 100 ppm 97,10 4, 00 Đạt 150 ppm 102 ,47 3,76 Đạt Bảng 3. 14 Kết kiểm tra độ phương pháp đo axit sorbic C Rev (%) 1/2.RSDHorwitz Kiểm tra (%) 50 ppm 98,80 4, 44 Đạt 100 ppm 100.12 4, 00...
 • 23
 • 1,991
 • 5

thử nghiệm sử dụng giun qu_ (perionyx excavatus) và bột ngô làm thức ăn nuôi cá chép

thử nghiệm sử dụng giun qu_ (perionyx excavatus) và bột ngô làm thức ăn nuôi cá chép

Thú y

... 34 1.2 .4 Xác định vi khuẩn Flavobacterium columnare 35 Kết thử kháng sinh đồ 37 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 44 Kết luận 44 Đề xuất 44 ... khuẩn F columnare 42 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 44 Kết luận 44 Đề xuất 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 55 Phụ ... 14 4.1 Bệnh xuất huyết 14 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội vi Khoa CN - NTTS Phan Thị Cảnh NTTS – K53 4. 2 Bệnh nấm nhớt 15 4. 3 Bệnh đen thân 15 4. 4...
 • 85
 • 708
 • 0

tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải

tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải

Tiến sĩ

... Management Accounting Application” đăng tạp chí “Management Accounting Research” (December): P .44 7 -46 7; nghiên cứu Schoute, M (2008) “Determinants of Responsibility Centre Choices – An Empirical ... trực thuộc mà mức độ phân cấp quản lý tài qua nội dung đơn vị khác 1.2 .4 Xác định trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp 1.2 .4. 1 Khái niệm trung tâm trách nhiệm Trung tâm trách nhiệm phận tổ chức, ... Trang 34 Cả nhà quản lý trung tâm chi phí trung tâm doanh thu bị giới hạn quyền định Việc gia tăng đáng kể quyền tự chủ quản lý xuất nhà quản lý phận chịu trách nhiệm sản xuất bán hàng Trong trường...
 • 172
 • 234
 • 0

Tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải (tt)

Tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải (tt)

Tiến sĩ

... nghiệp 1.2 .4 Xác định trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp 1.2 .4. 1 Khái niệm trung tâm trách nhiệm (TTTN) TTTN phận tổ chức, nơi mà nhà quản trị phận chịu trách nhiệm kết hoạt động phận 1.2 .4. 2 Bản ... trách nhiệm Ấn Độ 1.3 .4 Kinh nghiệm cho Việt Nam 1 .4 ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC TCT XÂY DỰNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1 .4. 1 Hoạt động xây dựng ... chưa triển khai thực 2.2 .4. 4 Một số vấn đề khác có liên quan đến hoạt động xây dựng Quá trình thi công công trình xây dựng nẩy sinh số tác động đến môi trường xã hội 2.2 .4. 5 Yêu cầu xu hội nhập,...
 • 23
 • 330
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose