đtm và đề xuất các giải pháp quản lý nâng cao công suất trạm trộn bê tông tươi holcim việt nam quận 9

Khóa luận tốt nghiệp : Đề xuất các giải pháp quản nâng cao công suất trạm trộn tông tươi Holcim Việt Nam quận 9

Khóa luận tốt nghiệp : Đề xuất các giải pháp quản lý nâng cao công suất trạm trộn bê tông tươi Holcim Việt Nam  quận 9

Công nghệ - Môi trường

... 121.1 94 .3 94 .3 77 .9 377.35 B5 123.1 123.1 95 .6 95 .6 77.7 382. 59 B6 122.7 122.7 95 .3 95 .3 77.7 381.35 B7 1 19. 9 1 19. 9 93 .5 93 .5 78.0 374. 09 B8 85.5 85.5 73.4 73.4 85.8 293 .44 B9 128.6 128.6 99 .2 99 .2 ... 1 39. 8 1 39. 8 70.1 4 19. 3 B7 190 .0 190 .0 134 .9 134 .9 71.0 404.7 B8 190 .9 190 .9 135.3 135.3 70 .9 406.0 B9 196 .3 196 .3 138.2 138.2 70.4 414.6 200.0 200.0 140.0 140.0 70.0 420.0 196 .9 196 .9 138.4 138.4 ... 69. 5 498 3 E1 3E2 2048 4270 CỘNG 4410 3084.4 24 92 53 Đồ án tốt nghiệp F1 ĐL F - 36 204.5 256.0 245.5 32 197 .2 19 76 2 59. 8 2 59. 8 166.3 166.3 64 3 12 199 .5 598 .5 1 39. 8 4 19. 5 70.1 199 .3 199 .3 1 39. 8...
 • 141
 • 1,415
 • 2

Thực trạng tình hình tội phạm hoạt động phòng ngừa tội phạm về ma túy ở nước ta đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả

Thực trạng tình hình tội phạm và hoạt động phòng ngừa tội phạm về ma túy ở nước ta và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả

Khoa học xã hội

... chặn từ nước vào ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VỀ MA TÚY Ở VIỆT NAM 3.1 Về giải pháp chung: - Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ đảng quyền công tác phòng, ... tội phạm ma túy nước ta thời gian qua, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa Trong phạm vi tiểu luận, giải pháp Vấn đề cần phải tiếp tục đầu tư nghiên cứu, ... tài liệu vào 2.6 59 hồ sơ ĐTCB xác định từ cuối năm 2006 (2178 địa bàn, 266 tuyến, 1 599 hệ loại, 56 lĩnh vực) - Về công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi: Trong năm 199 9-2005 tiến hành công tác...
 • 20
 • 6,310
 • 25

ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TÁC ĐỘNG CỦA DU KHÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÁC ĐỘNG CỦA DU KHÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

Khoa học xã hội

... Hiền Thân GVHD: TS Chế Đình ii Đánh giá đề xuất giải pháp quản tác động du khách hoạt động DLST VQG Cát Tiên TÓM TẮT Đề tài “Đánh giá đề xuất giải pháp quản tác động du khách hoạt động ... 49 4.5.1.4 Tiếng ồn 49 4.5.1.5 Biện pháp quản tác động đến động thực vật 49 4.5.1.6 Biện pháp quản lượng 50 4.5.2 Đề xuất giải pháp phát triển ... Tiên 22150 1 594 8 38 098 390 09 5 793 7 93 604 Thu khác Doanh thu 20 09 2324787,5 1473083,5 3836271 Doanh thu 2008 1751323 13152 69 3066 592 Mức tăng 20 09/ 2008 573464 157814 7 696 79 Tỷ lệ tăng 20 09/ 2008 (%)...
 • 87
 • 1,231
 • 18

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt

đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Công nghệ - Môi trường

... trạng đề xuất giải pháp quản chât thải rắn sinh hoạt Huyện Tư Nghóa, Tỉnh Quảng Ngãi” thực với mong muốn đề tài góp phần tìm giải pháp quản CTRSH thích hợp cho Huyện Tư Nghóa, Tỉnh Quảng ... Tỉnh Qng Ngãi Trên sở tìm giải pháp quản rác thải sinh hoạt hợp cho hệ thống quản chất thải rắn Huyện Tư Nghĩa Đề tài nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản chất thải rắn, giảm thiểu ... cơng tác quản chất thải rắn sinh hoạt Huyện Tư Nghĩa - Đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt Huyện Tư Nghĩa - Kết luận kiến nghị 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1.1 Phương pháp luận...
 • 96
 • 1,446
 • 14

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Công nghệ - Môi trường

... 5.3 Các biện pháp hồn thiện việc quản rác Huyện Tư Nghĩa .90 5.3.1 Các biện pháp hồn thiện cơng tác thu gom 90 5.3.2 Các cơng tác hồn thiện cơng tác vận chuyển .91 5.3.3 Các biện pháp ... chuyển .80 CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI 5.1 Các cơng cụ hỗ trợ 82 5.1.1 Cơng cụ pháp 82 5.1.2 Cơng ... Nhân Dân Giao Thông Công Chánh Công Ty Môi Trường Đô Thò Công Ty Xử Chất Thải Chất Thải Rắn Sinh Học Bãi Chôn Lấp Khu Quản Giao Thông Đô Thò Tổ Công Viên Cây Xanh Tiểu thủ công nghiệp Vệ sinh...
 • 9
 • 1,582
 • 58

đánh giá chất lượng đề xuất các giải pháp quản lý, sản xuất nước uống đóng chai

đánh giá chất lượng và đề xuất các giải pháp quản lý, sản xuất nước uống đóng chai

Công nghệ - Môi trường

... 6182 – 199 6 (ISO 6 595 – 198 2) AOAC (SMEWW) ISO 93 90 - 199 0 TCVN6 197 – 199 6 (ISO 596 1- 199 4) TCVN6 194 – 199 6 (ISO 92 97- 198 9) TCVN 6222 – 199 6 (ISO 91 74 - 199 0) TCVN 6 193 - 199 6 TCVN6181 – 199 6b (ISO ... 199 6 (ISO 7 890 - 198 8) TCVN 6178- 199 6 (ISO 6777- 198 4) TCVN 6183- 199 6 (ISO 99 64-1- 199 3) TCVN 6 196 - 199 6 (ISO 99 64/1- 199 3) TCVN 6200 - 199 6 (ISO9280 - 199 0) TCVN 6 193 - 199 6 (ISO8288- 198 9) Chuẩn độ KMnO4 ... Phương pháp thử TCVN 6185- 199 6 (ISO 7887- 198 5) Cảm quan (ISO 7027 - 199 0) TCVN 6184- 199 6 AOAC SMEWW TCVN 6224 - 199 6 TCVN 6053 – 199 5 (ISO 96 96 – 199 2) ISO 12020 – 199 7 TCVN 598 8 – 199 5 (ISO 5664 198 4)...
 • 78
 • 871
 • 7

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG đề XUẤT các GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TRÊN địa bàn PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG và đề XUẤT các GIẢI PHÁP QUẢN lý CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TRÊN địa bàn PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Quản trị kinh doanh

... ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THỦY DƯƠNG PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài - Thủy ... nhiều yếu  =>Vì vậy, để đề xuất biện pháp quản lý, xử phù hợp góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tiến hành thực đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt ... địa bàn phường Thủy Dương Đề xuất giải pháp công tác quản chất thải rắn sinh hoạt nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường địa bàn nghiên cứu PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Đối tương phạm vi nghiên...
 • 11
 • 1,123
 • 3

Luận văn Ứng dụng hệ thống dự báo ô nhiễm công nghiệp IPPS đánh giá tải lượng ô nhiễm do hoạt động công nghiệp tại TP. HCM đề xuất các giải pháp quản phù hợp

Luận văn Ứng dụng hệ thống dự báo ô nhiễm công nghiệp IPPS đánh giá tải lượng ô nhiễm do hoạt động công nghiệp tại TP. HCM và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp

Kỹ thuật

... th tr ng 29 1.5.3 Cỏc v n b n phỏp qu n ụ nhi m cụng nghi p B ng 2: Cỏc v n b n phỏp qu n ụ nhi m cụng nghi p Chớnh sỏch ho c v n b n phỏp T ng quan v h ng d n v qu n ụ nhi m ... nh 16/2008/Q BTNMT, Thụng t 16/20 09/ TT BTNMT, Thụng t 25/20 09/ TT BTNMT.QCVN v khớ: QCVN 05:20 09, QCVN C H khụng H U TE 06:20 09, QCVN 19: 20 09, QCVN 20:20 09 35 CH NG 2: N I DUNG V PH NG PHP ... c a B Khoa H c, Cụng Thụng t h ng d n c a B Ngh v Mụi Tr ng s 490 / 199 8/TT KHCN&MT v vai trũ, trỏch nhi m, BKHCNMT ngy 29/ 04/ 199 8 v h ng d n th m nh v thụng qua bỏo cỏo ỏnh l p v th m nh bỏo...
 • 232
 • 905
 • 0

Luận văn Ứng dụng GIS để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước đề xuất các giải pháp quản

Luận văn Ứng dụng GIS để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước và đề xuất các giải pháp quản lý

Khoa học tự nhiên

... nh t vào tháng 7; tháng 9, tháng 1; 2; thư ng có mưa Mưa gây lũ thư ng x y vào tháng 8; 9; 10 B ng 1-3 Lư ng mưa trung bình tháng THÁNG 10 11 12 LM(mm) 9, 9 - 67 91 ,6 69, 4 151,5 252,2 293 ,9 352,7 ... năm 199 9 K t qu nghiên c u ñã ñ xu t d th o qui ch b o v môi trư ng khu công nghi p Vi t Nam Hi n tr ng ô nhi m không khí công ngh x ô nhi m không khí t i vùng kinh t tr ng ñi m phía nam GS ... 14/ 09/ 2010 AQI ngày K4 14/ 09/ 2010 AQI ngày K5 14/ 09/ 2010 K6 NO2 SO2 CO 100 120 144 80 150 160 224 131 50 90 120 60 50 110 160 80 AQI ngày 50 40 - 50 14/ 09/ 2010 AQI ngày 100 90 144 73 K7 14/ 09/ 2010...
 • 108
 • 1,058
 • 1

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ sắt trại cau, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ sắt trại cau, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... dẫn tư vấn quan quản chắn vấn đề giải triệt để * Các giải pháp quản lý, khắc phục ô nhiễm môi trường khai thác mỏ quan tâm triển khai nay: - Các giải pháp chế sách việc quản BVMT - Xây dựng ... trạng đề xuất giải pháp quản môi trường hoạt động khai thác khoáng sản Mỏ sắt Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” nhằm mục đích đánh giá trạng môi trường, đề xuất giải pháp quản môi ... giá đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường hoạt động khai thác quặng sắt Thái Nguyên nói riêng Việt Nam nói chung References Tiếng Việt Nguyễn Quang Minh, 2006, Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản...
 • 8
 • 1,942
 • 56

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã sông công, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã sông công, tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... hình Quản CTR sinh hoạt Việt Nam 1.3 CƠ SỞ PHƢƠNG PHÁP LUẬN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN CTRSH 1.3.1 Một số văn pháp quản CTR Việt Nam 1.3.2 Cơ sở khoa học, thực tiễn CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG ... ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THỊ XÃ SÔNG CÔNG ĐẾN NĂM 2020 3.3.1 Đề xuất chế, sách quản CTRSH thị xã Sông Công - Xây dựng Quy chế quản CTR địa bàn thị xã Sông Công ... Chính phủ ( 199 9), Quyết định số 152/ 199 9/QĐ-TTg ngày 10/7/ 199 9 phê duyệt Chiến lược quản CTR đô thị KCN Việt Nam đến năm 2020, Hà Nội 11 Thủ tƣớng Chính phủ (12/20 09) , Quyết định số 21 49/ QĐ-TTg...
 • 13
 • 1,103
 • 1

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan đề xuất các giải pháp quản

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan và đề xuất các giải pháp quản lý

Thạc sĩ - Cao học

... tấn/ngày dự kiến vào năm 2020 vào khoảng 230 tấn/ngày Tỷ lệ rác thải thu gom Thành phố Vĩnh Yên đạt khoảng 80 % (tương đương khoảng 85 tấn/ngày) 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản môi trường ... tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2020 với tổng khái toán vốn 1 .90 0 tỷ đồng 4.4.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản môi trƣờng sông Phan ... thị hóa, công nghiệp hóa thành phố Vĩnh Yên đến sông Phan đề xuất giải pháp quản cần thiết II TỔNG QUAN 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Vĩnh Yên 2.1.1 Vị trí địa Thành...
 • 10
 • 1,009
 • 1

đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn, tp. hcm

đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn, tp. hcm

Công nghệ - Môi trường

... tìm vấn đề quản bất cập  Đề xuất biện pháp quản CTRYT bệnh viện dựa vấn đề bất cập phân tích 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phƣơng pháp luận Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản chất ... CỦA BỘ Y TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN CTRYT 55 CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN CTRYT TẠI BỆNH VIỆN ĐKKVHM 58 5.1 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN MÔI TRƢỜNG ... thống quản CTRYT khu vực bệnh viện Trên sở phân tích ưu nhược điểm hệ thống quản CTRYT, đồng thời đề xuất giải pháp quản phù hợp giúp cho nhà quản có sở khoa học để quản tốt vấn đề...
 • 102
 • 1,546
 • 10

Nghiên cứu tác động môi trường của dự án xây dựng sửa chữa đóng mới tàu thủy, kho bãi vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần phát triển tàu thủy Nam Sơn tại xã Gia Đức huyện Thủy Nguyên, đề xuất các giải pháp quản môi trường

Nghiên cứu tác động môi trường của dự án xây dựng sửa chữa và đóng mới tàu thủy, kho bãi vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần phát triển tàu thủy Nam Sơn tại xã Gia Đức huyện Thủy Nguyên, và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường

Cơ khí - Vật liệu

... dựng Công ty cổ phần phát triển tàu thủy Nam Sơn xã Gia Đức huyện Thủy Nguyên, đề xuất giải pháp quản môi trường NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( luận, ... cẩu Xe lu Máy kéo Máy san ủi đất Máy trộn tông Máy phát điện Máy đầm rung Mức ồn khoảng cách 15m (dBA) 76 – 99 70 – 96 72 – 96 72 – 88 73 – 96 77 – 95 71 – 90 70 – 82 70 – 80 Thời gian cho phép ... dựng Công ty cổ phần phát triển tàu thủy Nam Sơn xã Gia Đức huyện Thủy Nguyên, đề xuất giải pháp quản môi trường” Nhằm mục đích phân tích, nghiên cứu, đánh giá tác động dự án đến môi trường cách...
 • 69
 • 628
 • 2

Báo cáo "ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ PHẾ LIỆU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... tư cho công trình xử ô nhiễm 118 Sè 9/ 5-2011 T¹p chÝ khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng Đề xuất giải pháp quản chất thải rắn từ làng nghề tái chế Do hầu hết làng nghề thuộc cấp xã quản nên ... lao động làng nghề, số giải pháp quản chất thải quyền xã trực tiếp phụ trách Các giải pháp đề xuất sau: Thành lập mô hình hợp tác xã thu gom, xử chất thải làng nghề: Các địa phương giao số ... vòng đời sản phẩm nhằm nâng cao hiệu hoạt động công tác quản chất thải rắn đô thị Việt Nam nói chung cho hoạt động tái chế nói riêng Nghiên cứu tiến hành sở áp dụng phương pháp điều tra, khảo...
 • 7
 • 1,123
 • 5

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh đề xuất các giải pháp quản loại chất thải này

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh và đề xuất các giải pháp quản lý loại chất thải này

Công nghệ - Môi trường

... compost pháp khác 96 95 92 70 20 10 80 10 22 74 0,1 3 ,9 90 10 70 10 15 85 10 90 10 80 10 (Nguồn: Viện khoa học thủy lợi, 2006) 1.4.2 Quản lý, xử rác thải sinh hoạt Việt Nam 1.4.2.1 Quản rác ... Tình hình quản lý, xử rác thải sinh hoạt Thế giới Việt Nam 1.4.1 Quản lý, xử rác thải Thế giới Vấn đề quản lý, xử rác thải nước giới ngày quan tâm Đặc biệt nước phát triển, công việc ... dịch bênh Một số phương pháp xử điển hình Việt Nam • - Công nghệ xử chôn lấp Chôn lấp chất thải phương pháp lưu giữ chất thải hố bãi có phủ lấp đất lên Nguyên phương pháp phân giải yếm...
 • 81
 • 2,774
 • 11

Báo cáo " ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH LÂM ĐỒNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG " pdf

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... vực công nghiệp phát triển  Chƣa có quy hoạch, kế hoạch tổng thể quản tài nguyên nƣớc  Nguồn nhân lực lực cán quản tài nguyên nƣớc quản môi trƣờng chƣa đáp ứng nhu cầu Các giải pháp quản ... khu công nghiệp Công tác thực thi pháp luật bảo vệ môi trƣờng chƣa cao, tình trạng khu công nghiệp, nhà máy vào hoạt động chƣa xây dựng hệ thống xử nƣớc thải Số lƣợng cán phụ trách công tác quản ... sự, 2008 Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp tỉnh: Điều tra, đánh giá phân loại điểm ô nhiễm môi trường khu đô thị thuộc Tỉnh Trà Vinh - Đề xuất giải pháp xử Viện Khoa học Công nghệ Quản môi trƣờng...
 • 6
 • 1,152
 • 14

Đề tài : Đánh giá mức độ suy thoái cá hệ sinh thái vùng ven bờ biển việt nam đề xuất các giải pháp quản bền vững

Đề tài : Đánh giá mức độ suy thoái cá hệ sinh thái vùng ven bờ biển việt nam và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững

Báo cáo khoa học

... máy quản bảo tồn đa dạng sinh học 311 7.1.3 Các kết bảo tồn HST ven bờ biển tồn 314 7.2 Đề xuất giải pháp 316 7.2.1 Các giải pháp sách 316 7.2.2 Các giải pháp tổ chức quản 317 7.2.3 Các giải ... CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN BỀN VỮNG 307 7.1 Hiện trạng quản hệ sinh thái ven bờ biển Việt Nam 307 7.1.1 Hệ thống văn Pháp luật quản bảo tồn đa dạng sinh học biển 307 7.1.1.1 Các ... giai đoạn xuất vào năm sau đó, bao gồm công trình Latypov, ( 199 0 - 199 5); Nguyễn Huy Yết, Võ Sĩ Tuấn ( 199 5) Các nghiên cứu san hô thực thời gian 199 0-2000 chủ yếu tập trung vào vấn đề liên quan...
 • 425
 • 1,315
 • 3

Xem thêm