điểm và phương hướng xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcn

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Khoa học xã hội

... thiết phải xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta 1.1 Kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng XHCN 1.1.1 Kinh tế thị trường 1.1.1.1 Khái niệm Kinh tế thị trường trình ... phải xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta Phần 2: Thực trạng trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta Phần 3: Giải pháp phát triển kinh tế thị ... quan điểm lịch sử cụ thể quan điểm gắn liền với trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam 2.2 Những thành tưu hạn chế trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định...
 • 19
 • 680
 • 0

quan điểm toàn diện về xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

quan điểm toàn diện về xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... Quan điểm toàn diện xây dựng phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa nớc ta giai đoạn Quan im ton din v kinh t th trng nh hng XHCN Huy Th Hnh KDQT 46b Quan im ton din v kinh ... DNG KINH T TH TRNG NH HNG XHCN 2.1 Mc tiờu ca kinh t th trng nh hng XHCN ca nc ta giai on hin Vic hỡnh thnh mụ hỡnh kinh t th trng nh hng XHCN l s sỏng to ca ng ta Nn kinh t ú khụng phi l nn kinh ... kin v hon cnh nc ta 1.2 Kinh t th trng nh hng XHCN nc ta 1.2.1 Tớnh tt yu khỏch quan ca vic la chn Kinh t th trng nh hng XHCN nc ta Phỏt trin kinh t th trng nh hng XHCN nc ta l s la chn hon...
 • 21
 • 671
 • 1

quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Kinh tế - Thương mại

... “Quan điểm lịch sử cụ thể với trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam” B Nội dung Sự cần thiết phải xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng ... nghĩa mô hình kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Đây kiểu thị trường lịch sử phát triển kinh tế thị trường Cũng nói kinh tế thị trường ‘cái phổ biến’, kinh tế thị trường định hướng xã hội ... niệm kinh tế thị trường Phải đến đại hội IX Đảng (tháng 4-2001) thức đưa khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’ Đại hội khẳng định: Phát triển kinh tế thị trường định hướng...
 • 19
 • 517
 • 0

Xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... trình phát triển kinh tế đất nước Tính tất yếu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam 19 II THỰC TRẠNG CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM KHI CHUYỂN SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN ... 2000 Thời báo Kinh tế Việt Nam – năm 2006 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU NỘI DUNG I XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAY Kinh tế thị trường đặc điểm Chuyển sang kinh tế thị trường tất yếu ... đoạn hình thành phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN: Nội dung chủ yếu giai đoạn tiền tệ quan hệ kinh tế, tạo lập sở kinh tế cho quy luật kinh tế kinh tế thị trường phát huy tác dụng...
 • 20
 • 313
 • 0

Một số Giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình hình thành phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Một số Giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... biện pháp thâm nhập thị trờng phù hợp với sở trờng công ty -Phân loại theo tính chất công trình : thị trờng xây dựng dân dụng, thị trờng xây dựng công nghiệp thị trờng xây dựng hạ tầng, giao thông ... liệu xây dựng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh luật pháp Nh công ty xây dựng đợc chiến lợc kinh doanh đắn , đặc biệt đấu thầu xây dựng nên chiến lợc tranh thầu chất lợng Hiện công ty xây dựng ... trờng hoạt động đấu thầu xây lắp có vị trí quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng bản, định tồn phát triển doanh nghiệp Chính doanh nghiệp xây dựng cần coi trọng đến hoạt...
 • 27
 • 763
 • 3

Thực trạng của kinh tế tư nhân trong quá trình hình thành phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Thực trạng của kinh tế tư nhân trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở việt nam

Kinh tế - Thương mại

... I-Những vấn đề lý luận kinh tế t nhân 1.Quan niệm kinh tế t nhân,đặc điểm kinh tế t nhân 1.1-Quan niệm kinh tế t nhân 1.2-Đặc điểm kinh tế t nhân a Kinh tế cá thể tiểu chủ b Kinh tế t t nhân 2.Tính ... yếu khách quan tồn phát triển kinh tế t nhân kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam II-thực trạng kinh tế t nhân trình hình thành phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ ... thành phần kinh tếkinh tế t nhân B-giải vấn đề I-Những vấn đề lý luận kinh tế t nhân 1.Quan niệm kinh tế t nhân,đặc điểm kinh tế t nhân 1.1-Quan niệm kinh tế t nhân Khu vực kinh tế t nhân...
 • 23
 • 736
 • 0

sự hình thành phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam cũng như những nhân tố đảm bảo cho tính định hướng đó

sự hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam cũng như những nhân tố đảm bảo cho tính định hướng đó

Kinh tế - Thương mại

... phát triển kinh tế xã hội Toàn s phát triển kinh tế phụ thuộc trớc hết vào đờng lối chiến lợc phát triển kinh tế. Để xây dựng chiến lợc , có khoa học ,cần phân tích thực trạng kinh tế xã hội,xác định ... chủ đạo kinh tế nha nớc.Tính định hớng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phải củng cố phát triển kinh tế nhà nớc kinh tế hợp tác trở thành tảng kinh tế có khả ... 0918.775.368 Đề án kinh tế trị Trần Xuân Ngọc Hai là, Nhà nớc định hớng cho phát triển kinh tế va thực đìêu tiết hoạt động kinh tế để đảm bảo cho kinh tế thị trờng tăng trởng ổn định. Nhà nớc xây dựng chiến...
 • 38
 • 605
 • 0

Sự cần thiết phải hình thành phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Sự cần thiết phải hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Kinh tế - Thương mại

... phần kinh tế nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh Các thành phần kinh tế bao gồm kinh tế nhà nớc , kinh tế tập thể, kinh tế cá thể tIểu chủ , kinh tế t t nhân , kinh tế t nhà nớc, kinh tế ... Hiện xây dựng KTTT định hớng XHCN phát triển kinh tế thị trờng có định hớng hay chệch định hớng hay không phụ thuộc vào hai nhân tố: thứ kinh tế nhà nớc phải giữ vai trò chủ đạo kinh tế Thứ hai kinh ... nớc định hớng điều tiết vĩ mô kinh tế muốn kinh tế nhà nớc phải nắm giữ khâu, lĩnh vực then chốt kinh tế quốc dân muốn phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa tốt việc phát triển...
 • 23
 • 373
 • 0

Sự cần thiết phải hình thành phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Vệt Nam pptx

Sự cần thiết phải hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Vệt Nam pptx

Cao đẳng - Đại học

... Hiện xây dựng KTTT định hướng XHCN phát triển kinh tế thị trườngđịnh hướng hay chệch định hướng hay không phụ thuộc vào hai nhân tố: thứ kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo kinh tế Thứ ... (9-1998) Kinh tế thị trường định hướng XHCN- Dương Bá Phương Nguyển Minh khải Tạp chí kinh tế phát triển số Bài: Suy nghĩ mô hình KTTT định hướng XHCN Việt Nam – Phan Thanh Phố Tạp chí kinh tế phát triển ... hình thức phát triển cao kinh tế hàng hóa quan hệ kinh tế tiền tệ hóa kinh tế hàng hóa vận hành theo chế thị trường gọi kinh tế thị trường Sự hình thành phát triển KTTT gắn liền với phát triển CNTB...
 • 26
 • 261
 • 0

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... hết nguồn lực kinh tế thông qua thị trờng mà đợc phân bố vào ngành, lĩnh vực kinh tế 17 Tiểu luận Triết học Lê Quang Minh cách tối u Vì vậy, để xây dựng phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã ... - Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội nhà nớc ta: Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa nớc ta không nằm mục tiêu tăng trởng, phát triển kinh tế thực ... chuyển kinh tế nhiều thành phần, sản xuất nhỏ chủ yếu lên kinh tế thị trờng xã hội chủ nghĩa Trong kinh tế độ, kinh tế nhà nớc phải giữ vai trò chủ đạo với kinh tế hợp tác làm tảng cho phát triển...
 • 28
 • 4,415
 • 21

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Lý luận chính trị

... hết nguồn lực kinh tế thông qua thị trờng mà đợc phân bố vào ngành, lĩnh vực kinh tế 17 Tiểu luận Triết học Lê Quang Minh cách tối u Vì vậy, để xây dựng phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã ... - Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội nhà nớc ta: Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa nớc ta không nằm mục tiêu tăng trởng, phát triển kinh tế thực ... chuyển kinh tế nhiều thành phần, sản xuất nhỏ chủ yếu lên kinh tế thị trờng xã hội chủ nghĩa Trong kinh tế độ, kinh tế nhà nớc phải giữ vai trò chủ đạo với kinh tế hợp tác làm tảng cho phát triển...
 • 29
 • 2,022
 • 3

biểu hiện tác động đến quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ngày nay.DOC

biểu hiện và tác động đến quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ngày nay.DOC

Kế toán

... khu vực kinh tế nhà nước Song vấn đề có ý nghĩa nguyên tắc cần phân biệt khác chất kinh tế thị trường nước ta kinh tế nhà nước nước khác định hướng phát triển kinh tế thị trường Tính định hướng ... triển với quy luật phát triển nhảy vọt; Phát triển lúc ba trình độ phát triển hình thái kinh tế hàng hoá, kinh tế hàng hoá giản đơn, kinh tế thị trường tự do(cổ điển) kinh tế thị trường hỗn hợp(hiện ... hình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta 14 40 2 Vai trò quy luật giá trị phát triển kinh tế thị trường nước ta 14 2 Thực trạng trình hội nhạp kinh tế Việt Nam năm qua triển...
 • 42
 • 968
 • 1

Cơ sở tồn tại của nền kinh tế thị trường giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Cơ sở tồn tại của nền kinh tế thị trường và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Kế toán

... mục tiêu lợi nhuận Năm là, kinh tế thị trường kinh tế mở Kinh tế thị trường định hướng XHCN yêu cầu 2.1 Thế định hướng XHCN Định hướng XHCN việc xây dựng kinh tế thị trường báo cáo trị Đại hội ... khách quan phải phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta Kinh tế thị trường đặc trưng 1.1 Thế kinh tế thị trường Về phương diện kinh tế khái quát rằng, lịch sử phát triển sản xuất ... bảo thực định hướng Kinh tế thị trường định hướng XHCN tìm tòi, thể lý luận thực tiễn CNXH thời đại II Xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam năm đổi thực trạng phương hướng giải...
 • 20
 • 1,006
 • 2

Cơ sở tồn tại của kinh tế thị trường giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Cơ sở tồn tại của kinh tế thị trường và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Kinh tế - Thương mại

... kiểu tổ chức kinh tế- xã hội, là: Kinh tế tự nhiên kinh tế hàng hoá(giai đoạn cao kinh tế thị trờng) Kinh tế tự nhiên hình thức kinh tế đàu tiên xã hội loài ngời Kinh tế tự nhiên kinh tế sản phẩm ... đổi mới, kinh tế Việt Nam gỡ bỏ kinh tế hoá tập trung, phi thị trờng khỏi kinh tế, hình thành đợc tiền đề sở cho tiến trình kinh tế thị trờng phát triển Về kinh tế kinh tế chủ thể tự chủ, kinh doanh ... phần kinh tế, có kinh tế t t nhân, nhng Nhà nớc XHCN quản lí, kinh tế nhà nớc với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân XHCN Về chế độ quản lí: Trong thời đại nay, kinh tế thị...
 • 18
 • 630
 • 1

GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ TỪ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TỪ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

Kinh tế - Thương mại

... cần thiết cho công xây dựng CNXH CNXH đợc xây dựng" / Mục đích kinh tế thỉ trờng định hớng XHCN phát triển lực lợng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sơ vật chất - kinh tế CNXH, nâng cao ... vậy, phát triển kinh tế thị trờng tất yếu kinh tế nớc ta, nhiệm vụ kinh tế cấp bách để chuyển kinh tế lạc hậu thành kinh tế đại, hội nhập vào phân công lao động quốc tế Đó đờng đắn để phát triển ... bỏ kinh tế phi hàng hoá, phi thị trờng, mô hình kinh tế tập trung quan niêu bao cấp, chủ trơng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Cơng lĩnh (năm 1991) khẳng định " phát triển kinh tế...
 • 23
 • 340
 • 0

Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Lý luận chính trị

... siêu kinh tế ( bạo lực, roi vọt ) , mà cỡng kinh tế (kỷ luật đói rét) dựa sở mở rộng sản xuất , phát triển kỹ thuật để tăng suất lao động, tăng cờng độ lao động Nh vậy, nội dung quy luật kinh tế ... thặng d nghiên cứu trực tiếp tồn phát triển quan hệ sản xuất T chủ nghĩa , tìm quy luật giá trị thặng d với t cách quy luật kinh tế tuyệt đối (hay quy luật kinh tế bản) xã hội T bản, nghiên cứu ... quốc tế nay- điều kiện chung sống hoà bình để xây dựng kinh tế chế độ xã hội khác nhau, nghiên cứu vận dụng nó, cần biết phải khai thác theo hớng kinh tế để nhanh chóng làm giàu cho nớc ta ...
 • 6
 • 863
 • 4

Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Lý luận chính trị

... chế thị trường, có quản lí Nhà nước theo định hướng XHCN 1.2 Những điểm tương đồng khác biệt kinh tế thị trường TBCN kinh tế thị trường định hướng XHCN Kinh tế thị trường định hướng XHCNđiểm ... QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM quan niêm kinh tế thị trường: 1.1 Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ? Kinh tế thị trường định hướng ... đường phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, có nghĩa chấp nhận hữu thị trường với đầy đủ loại thị trường Chúng ta cần xây dựng đầy đủ loại thị trường để kinh tế thị trường định hướng XHCN...
 • 24
 • 4,487
 • 12

Thực trạng giải pháp cơ bản phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thực trạng và giải pháp cơ bản phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Lý luận chính trị

... hình sở hữu, tạo cách biệt định kinh tế, điều kiện sở cho kinh tế thị trờng phát triển e Xây dựng xây dựng phát triển yếu tố thị trờng Bên cạnh tiếp tục phát triển mạnh thị trờng hàng hoá dịch vụ ... hai nhiệm vụ: vừa phát triển kinh tế thị trờng, vừa phải thực mục tiêu CNXH Phát triển KTTT định hớng XHCN nhằm mục đích phát triển lực lợng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chất ... xác định kinh tế thị trờng liều thuốc vạn năng, nên việc tìm hiểu rõ kinh tế thị trờng u điểm, nhợc điểm, đặc trng tác dụng kinh tế cần thiết, để đa sách phù hợp để vừa đảm bảo phát triển kinh tế...
 • 15
 • 670
 • 1

Những vấn đề có tính quy luật của sự hình thành phát triển kinh tế thị trường sự vận dụng vào thực tiễn kinh tế Việt Nam

Những vấn đề có tính quy luật của sự hình thành và phát triển kinh tế thị trường và sự vận dụng vào thực tiễn kinh tế Việt Nam

Lý luận chính trị

... từ kinh tế thị trờng tự do, kinh tế thị trờng độc quyền đến kinh tế thị trờng có quản lý nhà nớc Kinh tế thị trờng tự hình thái kinh tế thị trờng Trong kinh tế thị trờng tự do, chủ thể kinh tế ... Đảng xác định đờng đổi kinh tế nớc ta xóa bỏ kinh tế huy quan liêu bao cấp để bớc xây dựng phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Nhng kinh tế thị trờng Việt Nam đợc xây dựng theo ... không nhỏ Điều khẳng định vai trò kinh tế thị trờng kinh tế xã hội nớc ta lớn Vậy kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa gì? hình thành phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ...
 • 15
 • 913
 • 0

Cơ sở tồn tại của kinh tế thị trường giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Cơ sở tồn tại của kinh tế thị trường và giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

Lý luận chính trị

... vậy, cho xây dựng kinh tế thị trờng đồng nghĩa với phát triển chủ nghĩa t b) Kinh tế thị trờng thể chế kinh tế vận hành, sở kinh tế chế độ xã hội Nếu quan niệm kinh tế thị trờng nh sở kinh tế tất ... t Kinh tế thị trờng hình thức phát triển cao kinh tế hàng hoá, mà kinh tế hàng hoá tồn trớc chủ nghĩa t Những điều kiện đời tồn kinh tế hàng hoá, trình độ phát triển kinh tế hàng hoá : kinh tế ... Đặc điểm kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Việt Nam gì? 12 Đặc điểm kinh tế thị trờng nớc ta 12 Định hớng phát triển kinh tế thị trờng nớc ta 16 a Định hớng phát...
 • 21
 • 530
 • 1

Xem thêm