điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí

Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại và du lịch

Xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại du lịch

Kinh tế

... minh họa - Đối tượng điều tra Đối với đội ngũ cán quản lý quy mô Trường nhỏ (tổng số cán công nhân viên Trường 141 người, có 24 cán quản lý, 105 giảng viên bao gồm cán quản lý làm giảng viên kiêm ... nước Với kì vọng giảng viên, cán quản NVCL phải tương đương với giảng viên, cán quản đại học tiên tiến giới, ĐHQGHN yêu cầu cao đối Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 30 với ... phù hợp với đối tượng giảng viên, giảng viên tập Theo đó, giảng viên trẻ giảng viên có thâm niên trình độ cao kèm cặp, bảo, hướng dẫn chuyên môn lẫn nghiệp vụ sư phạm trình tham gia trợ giảng bắt...
 • 118
 • 600
 • 0
Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại và du lịch

Xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại du lịch

Thạc sĩ - Cao học

... ĐẦU………………………………………………………………… CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ………………… 1.1 Những lý luận liên quan đến xây dựng đội ngũ giảng viên cán quản lý………………………………………………………………………… ... dựng đội ngũ giảng viên ……………… 1.1.1.1 Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vai trò giảng viên 1.1.1.2 Tiêu chuẩn ngạch giảng viên số tiêu thức đánh giá trình độ, lực giảng viên ……………………………………………………… ... 2.3.3 Đánh giá chất lượng giảng viên cán quản lý……………………… 39 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI DU LỊCH…………………………………………………………………...
 • 11
 • 367
 • 0
Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục mầm non tỉnh Hòa Bình1

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục mầm non tỉnh Hòa Bình1

Báo cáo khoa học

... dưỡng thêm quản tài chính, tổ chức nhà trường, đổi dạy học cho cán quản nội dung r t quan trọng Vì cán quản trưởng thành từ giáo viên, điều kiện công việc, nh t vùng xa xơi r t có điều kiện ... nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên cán quản mầm non tỉnh Hồ Bình giai đoạn 2014-2020 Giải pháp Tạo điều kiện thời gian, giảm áp lực công việc để giáo viên, cán quản nâng cao trình độ Thực tế ... số hiệu trưởng So với số hiệu trưởng So với số tổng số So với số tổng số người muốn học So với số tổng số người muốn học So với số tổng số người muốn học So với số tổng số giáo viên hỏi Một số...
 • 7
 • 621
 • 2
Giáo trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học phần 2  đặng huỳnh mai

Giáo trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục tiểu học phần 2 đặng huỳnh mai

Cao đẳng - Đại học

... Lượng giá thực vào đầu trình giảng dạy để giúp tìm hiểu chuẩn đốn (diagnostic) đối tượng giảng dạy, triển khai tiến trình (formative) giảng dạy để tạo thơng tin phản hồi giúp cho việc điều chỉnh ... CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC I - GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Chức trách Giáo viên tiểu học viên chức chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm giảng dạy, tạo điều kiện để phát huy tính tích ... (Bảng trang 75) Vấn đề phải giải : Vấn đề - Tính tỉ lệ đầu vào (số năm đào tạo) so với số đầu (số tốt nghiệp) theo trạng thái tưởng 72 Vấn đề - Tính tỉ lệ đầu vào (số năm đào tạo) so với số...
 • 68
 • 705
 • 0
Tạp chí khoa học: Tổ chức và hoạt động điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sátViện công tố ở một số nước trên thế giới Những kinh nghiệm rút ra đối với việc đổi mới Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

Tạp chí khoa học: Tổ chức hoạt động điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sátViện công tố ở một số nước trên thế giới Những kinh nghiệm rút ra đối với việc đổi mới Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

Báo cáo khoa học

... Khác với mơ hình tổ chức điều tra bang, cấp liên bang thành lập quan điều tra chuyên trách (Cơ quan điều tra liên bang) quan có thẩm quyền điều tra tất tội phạm liên bang Trong trình điều tra điều ... chức điều tra Như vậy, Cộng hòa Liên bang Đức, việc điều tra thuộc thẩm quyền trách nhiệm quan công tố, Cơng tố viên có quyền can thiệp vào tất hoạt động điều tra vụ án, huy hoạt động điều tra ... phổ biến vai trò Cơng tố hoạt động điều tra Một là, Công tố đạo hoạt động điều tra từ đầu, tức Công tố viên định mở điều tra theo trình tự Tố tụng, đạo Điều tra viên thu thập chứng buộc tội truy...
 • 12
 • 706
 • 2