điều trị phẫu thuật ung thư đại trực tràng

Bước đầu đánh giá tác dụng của phác đồ fufol + aslem trong điều trị bổ trợ sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng

Bước đầu đánh giá tác dụng của phác đồ fufol + aslem trong điều trị bổ trợ sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng

Y khoa - Dược

... VN cỏc nc phỏt trin, ung th i trc trng (TT) l bnh lý cú t l mc v t vong rt cao, ng hng th ba s cỏc bnh ung th, ch sau ung th phi ph qun, ung th tin lit tuyn ( nam) v ung th vỳ ( n) Theo s liu ... ti H Ni v TP H Chớ Minh cho thy, ung th TT xp hng th t s cỏc bnh ung th thng gp c nam v n [3] Cho n nay, nhng bin phỏp chớnh c s dng iu tr ung th núi chung v ung th TT núi riờng l phu thut, húa ... dch ung th i trc trng 1.1.1 1.1.2 Cỏc t bo cú thm quyn dch ung th i trc trng 1.1.3 1.2 Khỏng nguyờn ung th i trc trng Vai trũ tiờn lng ca thõm nhim lympho vo u Min dch tr liu ung...
 • 69
 • 377
 • 0
Nghiên cứu kết quả điều trị phẫu thuật ung thư đại tràng tái phát sau mổ tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu kết quả điều trị phẫu thuật ung thư đại tràng tái phát sau mổ tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... sàng ung thư đại tràng tái phát 2- Đánh giá kết điều trị ung thư đại tràng tái phát phẫu thuật Chương tổng quan tài liệu 1.1 giảI phẫu đại tràng Đại tràng phần ống tiêu hoá từ cuối hồi tràng ... bình 3.7.1.8- Điều trị phối hợp sau phẫu thuật: Bảng 3.47: Điều trị phối hợp sau phẫu thuật Phương pháp điều trị Số bệnh nhân(n) Hoá trị 43 Tỷ lệ % Xạ trị Hoá trị xạ trị Không điều trị Không có ... nhân : - Bệnh nhân điều trị phẫu thuật cắt đại tràng theo nguyên tắc ung thư, có kết giải phẫu bệnh lý chẩn đoán xác định ung thư - Bệnh nhân chẩn đoán UTĐTTP điều trị phẫu thuật bệnh viện Việt...
 • 56
 • 791
 • 4
Nghiên cứu kết quả điều trị phẫu thuật ung thư đại tràng tái phát tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu kết quả điều trị phẫu thuật ung thư đại tràng tái phát tại bệnh viện việt đức

Tài liệu khác

... thư đại tràng táI phát Ung thư đại tràng coi tái phát sau điều trị phẫu thuật triệt để ( phẫu thuật cắt nửa đại tràng phải, cắt nửa đại tràng trái, phẫu thuật cắt phần đại tràng) Ung thư đại tràng ... điểm thư ng tổn ung thư đại tràng tái phát 2- Nghiên cứu định phẫu thuật ung thư đại tràng tái phát 3 Chương tổng quan tài liệu 1.1 giảI phẫu đại tràng Đại tràng phần ống tiêu hoá từ cuối hồi tràng ... xạ trị - Tuyến phẫu thuật, chuyên khoa phẫu thuật viên: trung ương, tỉnh, huyện - Phẫu thuật viên mổ lần trưíc: chuyên khoa phẫu thuật ung thư, không chuyên khoa phẫu thuật ung thư - Hoàn cảnh...
 • 32
 • 844
 • 3
NGHIÊN cứu điều TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ đại TRÀNG tái PHÁT SAU mổ tại BỆNH VIỆN VIỆT đức GIAI đoạn 2005 2011

NGHIÊN cứu điều TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ đại TRÀNG tái PHÁT SAU mổ tại BỆNH VIỆN VIỆT đức GIAI đoạn 2005 2011

Y học thưởng thức

... m trung bình nhóm tái phát di gan ơn c 6,3 tháng, nhóm tái phát khung i tràng 13,6 tháng, khác bi t có ý nghĩa 10 th ng kê K T LU N i tràng ch T n thư ng tái phát c a ung thư y u khung i tràng ... tràng chi m 39,1%, di gan ơn c 17,4%, t n thư ng khung i tràng kèm theo di v trí khác 24,0% - Ph u thu t: + T n thư ng t i gan: c t gan L y nhân di ho c tiêm c n: i tràng: C t i tràng: ... Nguy n Ti n Sơn tràng ph i (50%), i tràng trái (45,5%), i tràng ngang (4,5%) Theo tác gi Grifin m i liên quan gi a v trí ung thư nguyên phát v trí tái phát sau Th i gian tái phát trung bình 34,3...
 • 3
 • 307
 • 2
Đánh giá kết quả của điều trị phẫu thuật ung thư đại tràng sigma

Đánh giá kết quả của điều trị phẫu thuật ung thư đại tràng sigma

Y khoa - Dược

... thuật điều trị ung thư đại tràng -Phẫu thuật cắt ½ đại tràng phải : Cắt đại tràng phải định cho ung thư đại tràng từ manh tràng đến đại tràng góc gan Phẫu thuật gồm cắt đoạn cuối hồi tràng, manh tràng, ... ngang đại tràng xuống, nối đại tràng ngang với đại tràng sigma - Phẫu thuật đoạn đại tràng sigma- trực tràng: Áp dụng cho ung thư đoạn cuối đại tràng sigma phần tiếp nối đại tràng sigma với trực tràng ... trực tràng Phẫu thuật cắt đại tràng sigma, sau nối đại tràng xuống với trực tràng - Phẫu thuật đại tràng ngang: Chỉ định cho ung thư nằm đại tràng ngang, phẫu thuật cắt bỏ toàn đại tràng ngang...
 • 60
 • 567
 • 7
Nghiên cứu kết quả điều trị phẫu thuật ung thư đại tràng tái phát sau mổ tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu kết quả điều trị phẫu thuật ung thư đại tràng tái phát sau mổ tại bệnh viện việt đức

Y học thưởng thức

... lâm sàng ung th đại tràng tái phát Đánh giá kết điều trị ung th đại tràng tái phát phẫu thuật Chơng tổng quan tài liệu 1.1 giảI phẫu đại tràng Đại tràng phần ống tiêu hoá từ cuối hồi tràng (van ... viện trung bình 3.7.1.8- Điều trị phối hợp sau phẫu thuật: Bảng 3.47: Điều trị phối hợp sau phẫu thuật 35 Phơng pháp điều trị Hoá trị Xạ trị Hoá trị xạ trị Không điều trị Không có thông tin Tổng ... tràng lên, đại tràng góc gan nửa phải đại tràng ngang - Đại tràng trái bao gồm : nửa trái đại tràng ngang, đại tràng góc lách, đại tràng xuống đại tràng sigma 1.1.2 Liên quan: Đại tràng có liên...
 • 46
 • 238
 • 0
ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG

ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG

Y - Dược

... c a đ i tràng ng m ch m c treo tràng trên, M m c treo tràng d i, M đ i tràng gi a, M đ i tràng trái, M h i manh đ i tràng, M đ i tràng trái, 7,8,9 Các M đ i tràng ch u hông, 10 M tr c tràng trên, ... ung th đ i tr c tràng ch y u ph u thu t k t h p hóa tr a) BV 3.1 V ph u thu t i tràng đ c chia ph n - i tràng ph i: t manh tràng đ n n a ph i đ i tràng ngang - i tràng trái: t n a trái đ i tràng ... u tr ung th đ i tràng NG D N CH N OÁN VÀ I U TR - B NH VI N BÌNH DÂN i u tr ung th đ i tràng ch a bi n ch ng a) Tri t đ  C t đ i tràng ph i Ch đ nh Các kh i u ung th đ i tràng ph i: manh tràng, ...
 • 18
 • 137
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh, kết quả điều trị phẫu thuật ung thư dạ dày và hoá trị bổ trợ tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh, kết quả điều trị phẫu thuật ung thư dạ dày và hoá trị bổ trợ tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Tiến sĩ

... điểm bệnh nhân điều trị phẫu thuật triệt để hóa trị bổ trợ UTDD Đánh giá kết điều trị bệnh UTDD phẫu thuật triệt để hoá trị bổ trợ 2 Chơng 1: Tổng quan tài liệu 1.1 Cơ sở giải phẫu Theo Hội nghiên ... tổn thơng giải phẫu bệnh bệnh nhân ung th dày, Tạp chí khoa học (Số đặc biệt chuyên đề Ung Bớu Học), tr.289 - 302 Nguyễn Lam Hoà CS (2006), Chẩn đoán điều trị phẫu thuật bệnh ung th dày bệnh ... Hiện cha có phác đồ điều trị hoá chất coi thống toàn giới Trong NC áp dụng phác đồ 5FU, FUFA ELF điều trị bệnh nhân UTDD sau mổ triệt 1.4.2 Phẫu thuật dày triệt căn: - Phẫu thuật bảo đảm mép cắt...
 • 27
 • 1,279
 • 11
Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư dạ dày sớm

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư dạ dày sớm

Tiến sĩ

... lựa chọn phơng pháp điều trị phẫu thuật khác tuỳ thuộc vào kinh nghiệm phẫu thuật viên sở điều trị châu Âu ,phẫu thuật triệt để cắt dày với vét hạch lựa chọn hàng đầu cho điều trị UTDD sớm Nhật ... nhóm nghiên cứu bao gồm 110 BN đợc điều trị phẫu thuật cắt dày Trong điều kiện nay, việc chẩn đoán UTDD sớm trớc mổ khó khăn, lựa chọn phẫu thuật cắt dày để điều trị UTDD sớm hợp lý Trong tổng số ... tiếng Pháp Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng ung th dày sớm Chơng Mô tả thơng tổn ung th dày sớm nội soi giải phẫu bệnh lý Đánh giá kết điều trị phẫu thuật ung th dày sớm Những đóng góp luận án -...
 • 14
 • 1,051
 • 12
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ pdf

ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ pdf

Cao đẳng - Đại học

... ung thư sau: Ung thư da loại tế bào đáy: 2mm Ung thư lưỡi: 2cm Ung thư thực quản: 10 cm Ung thư phần mềm ( Cơ): Cắt bỏ toàn nhóm Ung thư dày: 6cm Ung thư đại trực tràng: - cm Ung thư tuyến giáp: ... trung thất - Xếp hạng sau phẫu thuật: khảo sát mẫu mô lấy sau phẫu thuật - Xếp hạng điều trị lại: xếp hạng cho đợt điều trị bổ túc, điều trị lần - Xếp hạng tử thiết V PHẨU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ... thành ung thư Điều trị khỏi bệnh lý nhiều phương pháp phẫu thuật phương pháp loại bỏ nguy mắc ung thư như: - Hạ tinh hoàn lạc chỗ - Cắt bỏ polyp đại trực tràng trước tuổi 20, phẩu thuật tổn thư ng...
 • 8
 • 485
 • 5
nghiên cứu vai trò nút động mạch gan phối hợp với nút tĩnh mạch cửa trong điều trị phẫu thuật ung thư gan nguyên phát

nghiên cứu vai trò nút động mạch gan phối hợp với nút tĩnh mạch cửa trong điều trị phẫu thuật ung thư gan nguyên phát

Y khoa - Dược

... NGUYN HONG NGHIÊN CứU VAI TRò NúT ĐộNG MạCH GAN PHốI HợP NúT TĩNH MạCH CửA Và KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT UNG THƯ GAN NGUYÊN PHáT Chuyờn ngnh: Ngoi Tiờu húa Mó s: 62 72 07 15 CNG D TUYN NGHIấN ... 1.2 Chn oỏn v iu tr ung th gan nguyờn phỏt 11 1.2.1 Chn oỏn ung th gan nguyờn phỏt 11 1.2.2 iu tr ung th gan nguyờn phỏt .14 1.3 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ung th gan nguyờn phỏt ... hoch, kim soỏt cung mch nhu mụ Cú ng tỏc cm mỏu l cp ton b cung gan (nghim phỏp Pringle) v i vo trc tiờp cung mch gan tht trc c bit trng hp ct gan phi i 17 vo ngỏch Gant cp ct cung phi, ky thuõt...
 • 49
 • 370
 • 0
xây dựng qui trình nút động mạch gan và nút tĩnh mạch cửa trong điều trị phẫu thuật ung thư gan nguyên phát

xây dựng qui trình nút động mạch gan và nút tĩnh mạch cửa trong điều trị phẫu thuật ung thư gan nguyên phát

Y khoa - Dược

... NGUYN HONG NGHIÊN CứU VAI TRò NúT ĐộNG MạCH GAN PHốI HợP NúT TĩNH MạCH CửA Và KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT UNG THƯ GAN NGUYÊN PHáT Chuyờn ngnh: Ngoi Tiờu húa Mó s: 62 72 01 25 CNG D TUYN NGHIấN ... 1.2 Chn oỏn v iu tr ung th gan nguyờn phỏt 11 1.2.1 Chn oỏn ung th gan nguyờn phỏt 11 1.2.2 iu tr ung th gan nguyờn phỏt .14 1.3 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ung th gan nguyờn phỏt ... thụng tinh mach ca qua gan cung thay ụi, thuục vao s a thich cua ngi thc hiờn, va cung thay ụi theo tng bờnh nhõn Hiờn nay, a sụ cac trung tõm, võt liờu PVA c s dung, c tinh co nhiờu kich thc...
 • 49
 • 965
 • 5
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan trên nền gan không xơ

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan trên nền gan không xơ

Tài liệu khác

... đáp ứng điều trị tái phát ung thư gan ung thư khác 1.7 Điều trị ung thư biểu mô tế bào gan 1.7.1 Điều trị phẫu thuật 29 Chỉ định điều trị phẫu thuật :Phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư gan ... khẳng định ung thư biểu mô tế bào gan - Có kết GPB sau mổ khẳng định ung thư biểu mô tế bào gan - Được điều trị phẫu thuật cắt gan - Gan không xơ: nhận xét đại thể phẫu thuật viên kết giải phẫu bệnh ... khối u có kích thư c >5cm Một nghiên cứu Thái Lan cho thấy thời gian sống trung bình sau phẫu thuật 20,4 tháng Ở Việt Nam, tổng kết bệnh viện Việt Đức kết điều trị phẫu thuật ung thư gan nguyên...
 • 62
 • 1,085
 • 7
đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật ung thư TQ thể nhú tại bệnh viện k tam hiệp từ tháng 01/2007 - 12/2011

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật ung thư TQ thể nhú tại bệnh viện k tam hiệp từ tháng 01/2007 - 12/2011

Tài liệu khác

... biên phẫu thuật, từ kết mô bệnh học dựa vào tuổi bệnh nhân 2.2.3 Nghiên cứu điều trị phẫu thuật số yếu tố tiên lợng * Các phơng pháp điều trị phẫu thuật: Nhận xét tỉ lệ phơng pháp điều trị phẫu thuật ... sau phẫu thuật không triệt để đơn so với 16% phẫu thuật không triệt để có xạ trị 19% sau phẫu thuật triệt để đơn so với 9% kết hợp với xạ trị - Xạ trị định thiếu di xơng nhng không phẫu thuật ... xạ đợc định cho loại ung th biệt hoá Điều trị hoá chất thờng không mang lại hiệu [61,73] 1.4.1 Điều trị phẫu thuật * Lịch sử [20,52,60,73]: Trong lịch sử điều trị UTGT phẫu thuật, Galen (160-200...
 • 82
 • 380
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện K

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện K

Y dược - Sinh học

... 1.6 Điều trị ung th giáp trạng 19 1.6.1 Điều trị phẫu thuật 19 1.6.2 Điều trị nội tiết 22 1.6.3 Điều trị tia xạ 23 1.6.4 Điều trị hoá chất 24 1.6.5 Điều ... biên phẫu thuật, từ kết mô bệnh học dựa vào tuổi bệnh nhân 2.2.3 Nghiên cứu điều trị phẫu thuật số yếu tố tiên lợng * Các phơng pháp điều trị phẫu thuật: Nhận xét tỉ lệ phơng pháp điều trị phẫu thuật ... Giới tính, hoàn thiện phẫu thuật, điều trị bổ sung sau phẫu thuật Các yếu tố có liên quan tới tỉ lệ tái phát tỉ lệ sống 1.6 Điều trị ung th giáp trạng Ngày tác giả đồng ý phẫu thuật phơng pháp đợc...
 • 99
 • 795
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư đường mật có sỏi đường mật kèm theo tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư đường mật có sỏi đường mật kèm theo tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Y dược - Sinh học

... bộ giáo dục v đo tạo y tế trờng đại học y H nội vũ đức thụ NGHIÊN CứU đặc điểm lâm sng, cận lâm sng v kết điều trị phẫu thuật ung th đờng mật có sỏi đờng mật kèm theo bệnh VIệN ... trờn hỡnh nh xquang - ng gan chung: ống gan phi v ng gan trỏi hp vi to nờn ng gan chung ng gan chung cựng vi ng tỳi mt xung ng mt ch ri xung tỏ trng ng gan chung v ng mt ch l ng dn mt chớnh, ... khun 2.3.5.3 Di cn ung th: di cn gan, di cn hch cung gan, di cn phỳc mc v di cn xa 2.3.5.4 Kt qu mụ bnh hc - Ung th biu mụ tuyn - Ung th biu mụ tuyn nhy - Ung th biu mụ tuyn nhỳ - Ung th biu mụ tuyn...
 • 92
 • 719
 • 4
Kỹ thuật nạo vét hạch trong điều trị phẫu thuật ung thư dạ dày

Kỹ thuật nạo vét hạch trong điều trị phẫu thuật ung thư dạ dày

Y khoa - Dược

... có nhiều tiến phơng pháp điều trị đa phơng thức (multimodality therapy) v điều trị đích (target therapy), phẫu thuật triệt l giải pháp cho điều trị UTDD Khái niệm phẫu thuật triệt bao h m việc ... chủ, rốn thận trái v ĐM đại tr ng Đánh giá vai trò nạo vét hạch điều trị phẫu thuật UTDD Điều trị phẫu thuật UTDD có nhiều ý kiến trái ngợc việc xác định mức độ nạo vét hạch Điều rõ r ng l , nạo ... Trờng đại học Y h nội Chuyên đề 1: Kỹ thuật nạo vét hạch điều trị phẫu thuật ung th dày Nghiên cứu sinh: BSCKII đỗ trọng Hớng dẫn chuyên đề: GS.TS Đỗ Đức Vân Tên đề tài luận án: nghiên cứu điều trị...
 • 27
 • 1,629
 • 11
NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ đầu tụy tại BỆNH VIỆN VIỆT đức GIAI đoạn 2013 2016

NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ đầu tụy tại BỆNH VIỆN VIỆT đức GIAI đoạn 2013 2016

Y khoa - Dược

... NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT UNG THƯ ĐầU TụY TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC GIAI ĐOạN 2013 - 2016 Chuyờn ngnh: Ung th Mó s: CNG LUN VN THC S I HC Ngi hng dn khoa ... VN Ung th õu la tõp hp cac tụn thng ac tinh cú ngun gục t cu trỳc thuục õu tu, bao gm ung th Tuy ngoai tit va ung th Tuy nụi tit ú ung th tu ngoai tit chim 90% Mụt sụ cac yu tụ nguy c cua ung ... tuyn ụng, chim 85% cac ung th tuy, u chu yu gp tuụi trng thanh, nam nhiu hn n + 2/3 sụ ung th õu la ung th ngoai tit, ung th nụi tit hay gp thõn va uụi tuy, la ni tõp trung nhiu tiờu ao Langerhans...
 • 56
 • 414
 • 0
Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013

Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013

Cao đẳng - Đại học

... 3.2 Điều trị kết phẫu thuật 3.2.1 Điều trị phẫu thuật 3.2.1.1 Các tổn thư ng mô tả mổ (N=62) Bảng 3.11.: Các thư ng tổn mô tả mổ Tổn thư ng Phúc mạc Mạc nối lớn Di Gan Buồng trứng Tuỵ Đại tràng ... trung thất sau 1.3.1.1 Phẫu thuật tạm thời Khi mổ giải triệt tổn thư ng ung thư, u xâm lấn đến nhiều tạng, cắt bỏ hết, ung thư có biểu di tới gan, mạc treo đại tràng, ruột non, phúc mạc Phẫu thuật ... mô tả phẫu thuật viên cách thức phẫu thuật theo kết giải phẫu bệnh * Kết điều trị: − Phương pháp phẫu thuật triệt để + Cắt toàn dày (TBDD) có không phối hợp cắt tạng bị xâm lấn + Phẫu thuật Lewis...
 • 112
 • 503
 • 1

Xem thêm