điều kiện để hàm số có cực đại và cực tiểu

Tài liệu Chương 1 - Bài 2 (Dạng 2): Tìm điều kiện để hàm số có cực trị ppt

Tài liệu Chương 1 - Bài 2 (Dạng 2): Tìm điều kiện để hàm số cực trị ppt

Cao đẳng - Đại học

... đó hàm chỉ cực tiểu khi 0a> chỉ cực đại khi 0a<. Bài tập tương tự : 1. Tìm m để hàm số 2mx x myx m+ +=+ không cực đại , cực tiểu . 2. Tìm m để hàm số ... >⇔≠. Khi đó hàm hai cực tiểu, một cực đại khi 0a>; hàm hại cực đại, 1 cực tiểu khi 0a<. * Hàm một cực trị khi chỉ khi (2) nghiệm kép hoặc vô nghiệm hoặc 1 nghiệm ... = * Hàm ba cực trị ⇔ (1) hai nghiệm phân biệt khác 000bab≠⇔<. Khi đó hàm hai cực tiểu, một cực đại khi 0a>; hàm hại cực đại, 1 cực tiểu khi 0a<....
 • 5
 • 3,110
 • 17
các chuyên đề hàm số luyện thi đại học

các chuyên đề hàm số luyện thi đại học

Toán học

... 2: Tìm để hàm số cực đại cực tiểu Bài 3 :Tìm để hàm số cực đại cực tiểu Bài 4: Tìm để hàm số cực trịBài 5: Tìm để hàm số điểm cực trịBài 6: Tìm để hàm số cực đại cực tiểu Bài ... mọi hàm số luôn cực đại cực tiểu Bài 8 :Chứng minh mọi khác hàm số luôn cực đại cực tiểu Bài 9: Tìm để hàm số đạt cực trị tạiBài 10: Tìm để hàm số đạt cực tiểu tại Bài 11: Tìm để hàm ... hàm số đạt cực tiểu tại Bài 12: Tìm để hàm số cực đại cực tiểu thoảBài 13: Tìm để hàm số đạt cực đại tại Bài 14: Tìm m để hàm số cực trị hoành độ dươngBài 15: Cho hàm số: CMR: có...
 • 9
 • 2,171
 • 25
chuyen de ham so luyen thi dai hoc

chuyen de ham so luyen thi dai hoc

Toán học

... ++a.K/s m=1b.Tìm tất cả các giá trị m để h/s (1) cực đại ,cực tiểu đồng thời giá trị cực đại cực tiểu trái dấu.c.Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị h/s (1) tiếp xúc với trục Ox24.CĐSP ... qua gốc toạ độ h/s (1) cực trị31.CĐKT Cao thắng-07: Cho h/s y=21(1)1x mxx+ ++a.Tìm m để (1) hai giá trị cực trị trái dấub.Tìm để h/s (1) đạt cực đại tại x=232.CĐ TC-Hải Quan ... đồ thị là ( )mCa.K/s m=1b.CMr khi m0 đồ thị cắt Ox tại ba điểm phân biệt14 .CĐSP Điện biên Ka,b-05: Cho h/s y=2(1)1x x mx +a.K/s m=1b.Tìm m để (1) cực đại ,cực tiểu và...
 • 8
 • 703
 • 2
Bài soạn CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ CÓ GIẢI

Bài soạn CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ GIẢI

Toán học

... cực trị.Tìm m để tích các giá trị cực đại cực tiểu đạt giá trị nhỏ nhất.2. Cho hàm số: 3 23 (2 1) 3 ( )my mx mx m x m C= − + + + −Tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số cực ... của hàm số điểm cực đại cực tiÓuGV: Mai ThÞ Thuý1Chuyên đề hàm số các bài toán liên quan13. Cho hàm số 21xyx=−.Tìm tập hợp các điểm trong mặt phẳng tọa độ Oxy để từ đó ta ... Chuyên đề hàm số các bài toán liên quan Để hàm số cực đại, cực tiểu thì phương trình 22 2 2 0x x m+ + − = (1) hai nghiệm phân biệt khác-1 32m⇒ <Giả...
 • 11
 • 1,546
 • 19
Tài liệu Chuyên đề hàm số luyện thi đại học 12 pdf

Tài liệu Chuyên đề hàm số luyện thi đại học 12 pdf

Toán học

... ñể hàm số cực ñại, cực tiểu các ñiểm cực tiểu của ñồ thị cách ñều trục tung. Bài 4. Hàm số 3 22( 1) 4 13my x m x mx= − + + −. Tìm m ñể hàm số cực ñại cực tiểu. Bài 5. Cho hàm ... Tìm m ñể hàm 2 3( 1) 1x m m x myx m− + + +=− luôn cực ñại cực tiểu. Bài 13. Cho hàm số 3 22  12 13y x x= + − −. Tìm a ñể hàm số cực ñại, cực tiểu các ñiểm cực tiểu của ... tung. Bài 14. Hàm số 3 22( 1) 4 13my x m x mx= − + + − . Tìm m ñể hàm số cực ñại cực tiểu. Bài 15. Cho hàm 21x mxyx+=−. Tìm m ñể hàm số cực trị Bài 16. Cho hàm số 22 42x...
 • 39
 • 767
 • 3
Chuyên đề hàm số luyện thi đại học

Chuyên đề hàm số luyện thi đại học

Toán học

... dẫn:a) Hàm đồng biến trên  ; 2 (0;2), Hàm nghịch biến trên (-2;0) và (2; )DẠNG TỐN 1: XÉT CHIỀU BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐPhương pháp:Dựa vào quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số www.VNMATH.comLUYỆN ...  1234) tìm giá trị m để hàm số đồng biến trên ; 1)tìm giá trị m để hàm số đồng biến trên 2;)tìm giá trị m để hàm số nghịch biến trên khoảng độ dài bằng 2)tìm giá traaaa ... số * Ứng dụng tínhđơn điệu hàm số chứng minh bấtđẳng thức*Ứng dụng hàm số vào giải biện luận phươngtrình, bất phương trình, hệ phương trình* Cực trị hàm số * Mặt nón- Khối nón...
 • 304
 • 687
 • 0
Chuyên đề hàm số ôn thi đại học

Chuyên đề hàm số ôn thi đại học

Toán học

... Chuyên đề Hàm số Chuyên đề 1: Cực trị của hàm Số A. Tóm tắt lý thuyết.1. Điều kiện để hàm số tồn tại cực trị. Hàm số y = f(x) cực trị y = f(x) cực đại cực tiểu f(x) = 0 nghiệm.Chỳ ... về cực trị của hàm số bậc 3.Bài 1: Tìm m để hàm số y = 31x3 + mx2 + (m + 6)x - (2m + 1) cực đại cực tiểu. Bài 2: Tìm m để hàm số y = (m + 2)x3 + 3x2 + mx + 5 cực đại cực ... tại x = 2.4. Cho hàm số y = x3−3x2+3mx+3m+4.a. Khảo sát hàm số khi m = 0.b. Định m để hàm số không cực trị.c. Định m để hàm cực đại cực tiểu. 5. Cho hàm số 3 23 9 3 5y x...
 • 35
 • 597
 • 0
Chuyên đề hàm số ôn thi đại học cao đẳng

Chuyên đề hàm số ôn thi đại học cao đẳng

Toán học

... vẽ đồ thị của hàm số khi m = 2b) Tìm m để hàm số hai cực trị.c) Tìm m để hàm số hai giá trị cực trị cùng dấu. 2.11 Cho hàm số y =x2+ (m + 1)x + 1 − mx − m. Tìm m để hàm số có: a) ... có: a) Một cực đại một cực tiểu. b) Hai cực trị các giá trị cực trị trái dấu.c) Cực tiểu hoành độ nhỏ hơn 1. 2.12 Cho hàm số y =mx + 11 − x2. Tìm m để hàm số hai cực trị. Trong ... m để hàm số y =x2+ mx + 1x + mđạt cực đại tại x = 2. 2.3 Chứng minh rằng hàm số y =x2+ 2x + mx2+ 2luôn một cực đại một cực tiểu.  2.4 Tìm a b để các cực trị của hàm số...
 • 28
 • 570
 • 0
Chuyên đề hàm số luyện thi đại học

Chuyên đề hàm số luyện thi đại học

Toán học

... trị của m để hàm số 21 2 12x m x myx m    đồng biến trên khoảng 1;. ĐS: 1m CHUYÊN ĐỀ: CỰC TRỊ HÀM SỐ Bài toán định tham số m để hàm số f x cực trị ... Cho hàm số 2 2 221x m x myx . Tìm m để hàm số cực trị. ĐS: 1 1m   Bài 2: Định m để hàm số 3 23 3 1y f x x x mx m      CĐ, CT với hoành độ điểm cực ... m để hàm số nghịch biến trong khoảng 2;. ĐS: 5 3 2m  Bài 5: Cho hàm số 4 28 9y x mx m   . Tìm m để hàm số đồng biến trên 2;. ĐS: 1m Bài 6: Tìm m để hàm số...
 • 32
 • 586
 • 0
Cực đại và cực tiểu

Cực đại cực tiểu

Toán học

... đồ thị của hàm số với điểm cực đại M1 và điểm cực tiểu M2 .Các điểm cực đại cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị.Giá trị của hàm số tại điểm cực trị gọi là cực trị của hàm số đã cho. ... 3. Điều kiện đủ (dấu hiệu) để hàm số cực trịĐịnh lí 1 . Giả sử hàm số y = f(x) đạo hàm đạo hàm trênMột lân cận của điểm x0 (có thể trừ tại x0). 1). Nếu ... một điểm cực trị của hàm số. Hơn nữa,1) Nếu f’’(x0) > 0 thị x0 là điểm cực tiểu. 2) Nếu f’’(x0) < 0 thị x0 là điểm cực đại. Qui tắc II để tìm các điểm cực trị của một hàm số. 1)...
 • 8
 • 429
 • 0

Xem thêm