đồ án tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kế toán nguyên vật liệu, ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kế toán nguyên vật liệu, ppt

Báo cáo khoa học

... dựng kế hoạch tài chính, tổ chức công tác hạch toán kế toán thống theo chế độ kế toán hiện hành.Phòng kế toán gồm có 4 người. Trong đócó 3 người đã tốt nghiệp Đại học, mộtngười tốt nghiệp ... sản xuất các sản phẩm mà doanh nghiệp đã đề ra.5-Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Chức năng của phòng kế toán Phòng kế toán có chức năng quản lý hoạt động ... trò quan trọng của công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụtrong toàn bộ công tác kế toán của các doanh nghiệp hiện nay nên em đã chọn đề tài Kế toán nguyên vật liệu làm báo cáo quản lý của...
 • 42
 • 1,066
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kế toán nguyên vật liệu ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kế toán nguyên vật liệu ppt

Báo cáo khoa học

... của công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ trong toàn bộ công tác kế toán của các doanh nghiệp hiện nay nên em đã chọn đề tài Kế toán nguyên vật liệu làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của ... dựng kế hoạch tài chính, tổ chức công tác hạch toán kế toán thống theo chế độ kế toán hiện hành.Phòng kế toán gồm có 4 người. Trong đócó 3 người đã tốt nghiệp Đại học, một người tốt nghiệp ... sản xuất các sản phẩm mà doanh nghiệp đã đề ra.5-Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Chức năng của phòng kế toán Phòng kế toán có chức năng quản lý hoạt động...
 • 41
 • 606
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Bắc Giang ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Bắc Giang ppt

Báo cáo khoa học

... v àCCDC Kế toán tiền lương v àBHXH Kế toán tổng hợp Kế toán thu nhập v phân àphối kết quả Kế toán thanh toán v àvốn chủ sở hữu Kế toán TSCĐ v àđầu tư d i hà ạn Kế toán chi phí ... tác kiến nghị về kế toán nguyên vật liệu tại côngty cổ phần vận tải Thuỷ Bộ.Chương Icác vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu I. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu - NVL là ... xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 04 - HDL - 3LL)IV. kế toán chi tiết và tổng hợp nvl 1. Kế toán chi tiết NVL Để kế toán chi tiết vật liệu hiện nay ở nước ta các doanh nghiệp đang áp dụng...
 • 41
 • 443
 • 0

Tài liệu Đồ án Tốt Nghiệp Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu tại công ty doc

Tài liệu Đồ án Tốt Nghiệp Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu tại công ty doc

Báo cáo khoa học

... NVL + Kế toán NVL: do tại công ty CPDP Hà Nội tất cả các phiếu Nhập kho, Xuất kho đều do kế toán vật tư lập thành 4 liên trong đó kế toán vật tư luôn giữ lại một liên, nên kế toán vật tư không ... thanh toán cũng như kế toán vật tư sẽ dễ dàng hơn trong việc hạch toán thanh toán cũng như hạch toán vật tư vì giá trị .Bảo quản v àlưuPhòng kế toán Ghi sổ kế toán Nhập kho v àghi thẻ ... cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh) và cuối niên độ kế toán, kế toán lập đầy đủ các baos cáo tài chính theo quy định của chế đoọ kế táon hiện hành, bao gồm:- Bảng cân đối kế toán - Báo...
 • 66
 • 383
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu Công ty công trình đường thuỷ

Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu Công ty công trình đường thuỷ

Báo cáo khoa học

... loại vật tư. Đề ra các biện pháp tiết kiệm vật tư dùng vào thi công, Kế toán Tổng hợp kiêm chi phí giá th nhà Kế toán XN 4 Kế toán XN 12 Kế toán XN 18 Kế toán XN 22 Kế toán XN 75 Kế toán ... toán XN 75 Kế toán XN 10 Kế toán XN 8 Kế toán XN 6 Kế toán tiền lương kiêm thanh toán KẾ TO N TRÁ ƯỞNG Kế toán vật tưkiêm TSCĐ Kế toán Ngân h ng kiêm àThủ quỹSơ đồ 03 – Mô hình quản lý ... và hạch toán sản phẩmxây lắp nhất thiết phải lập dự toán (dự toán thiết kế, dự toán thi công). Quá trình sảnxuất xây lắp cũng nhất thiết phải lập dự toán, lấy dự toán làm thước đo, đồng thờiđể...
 • 51
 • 630
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp:: “Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát"

Báo cáo tốt nghiệp:: “Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát

Báo cáo khoa học

... kiêm KT Hàng hóa, NVL, Thuế Kế toán TSCĐ, XDCB, CCDC Kế toán công nợ Kế toán Ngân hàng Kế toán CN XN Vận tải ĐTP Kế toán CN XN KS&TM ĐTP Kế toán quỹ, chi phíPhó phòng kiêm ... các kế toán viên về nghiệp vụ kế toán tài chính, thống theo đúng chế độ kế toán của nhà nước hiện hành.- Các phó phòng: có nhiệm vụ thực hiện công việc kế toán được giao, hướng dẫn kế toán ... cho phòng kế toán. Đến cuối tháng căn cứ vào thẻ kho đã được kế toán kiểm tra. Ghi số lượng vật liệu tồn kho cuối tháng của từng loại vật liệu vào sổ số dư. Sổ số dư do phòng kế toán mở cho...
 • 73
 • 982
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP "KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ" docx

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Báo cáo khoa học

... phòng kế toán chính của công ty”; Vân vân … 2. Sơ đồ tổ chức nhân sự phòng kế toán : Gợi ý: Vẽ sơ đồ tổ chức nhân sự phòng kế toán của đơn vị , từ kế toán trưởng trở xuống đến các tổ kế ... - 1 Kế toán trưởng, phụ trách …. - 1 nhân viên kế toán phụ trách …. - 1 nhân viên kế toán phụ trách … - 1 Thủ quỹ phụ trách … ” Vân vân … PHẦN III: CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU ... phòng kế toán, thì đề mục 2 này có thể đổi là "2. Tổ chức nhân sự phòng kế toán ”; sau đó nêu (bằng lời) chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên trong phòng kế toán, ví dụ: “Phòng kế toán...
 • 14
 • 1,846
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: "Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Bắc Giang" docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp:

Tài chính - Ngân hàng

... cho cán bộ kế toán. Kế toán căn cứ vào chứng từ gốc phiếu nhập kho vào sổ chi tiết vật liệu, đồng thời kế toán vật liệu căn cứ vào chứng từ đó để lập bảng tổng hợp chứng từ nhập vật liệu định ... thời làm căn cứ vào chế độ kế toán của Nhà nước công ty đã áp dụng hình thức là kế toán chứng từ ghi sổ đối với bộ phận kế toán của công ty: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng ... - KT04B 18II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG 1. Phân loại nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Vật liệu dùng vào sản xuất kinh doanh...
 • 46
 • 519
 • 0

25 chuyen de tot nghiep kế toán nguyên vật liệu tại cty dệt 83 www ebookvcu com 25VIP

25 chuyen de tot nghiep kế toán nguyên vật liệu tại cty dệt 83 www ebookvcu com 25VIP

Kinh tế - Quản lý

... cáo thực tập tốt nghiệp Hà Thu Phơng KT2B2.2.6 - Tổ chức kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 32 a - Tài khỏan sử dụng - Sổ kế toán. b - Kế tóan nhập Nguyên vật liệu tại Công ... trong Phòng kế toán nên em đà mạnh dạn đi sâu nghiên cứu về tình hình công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 . 2.2 - Tình hình thực tế công tác hạch toán Nguyên vật liệu tại Công ... đó chuyển lên cho Phòng kế toán , 1 liên lu tại bộ phận thống , 1 liên và hóa đơn do ngời nhập kho giữ sau đó chuyển cho kế toán thanh toán . Hàng ngày , kế toán vật t dựa vào các chứng...
 • 49
 • 955
 • 1

46 chuyen de tot nghiep kế toán nguyên vật liệu tại cty VPP cửu long www ebookvcu com 46VIP

46 chuyen de tot nghiep kế toán nguyên vật liệu tại cty VPP cửu long www ebookvcu com 46VIP

Kinh tế - Quản lý

... về kế toán nguyên liệu vật liệu. CHƯƠNG II: Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại công tycổ phần VPP Cửu Long.CHƯƠNG III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên liệu vật ... dụng nguyên liệu vật liệu .2. Phân loại và đánh giá nguyên liệu vật liệu. 2.1 Phân loại nguyên liệu vật liệu Trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều loại, nhiềuthứ nguyên liệu ... K38 A6Khi nhận đợc phiếu nhập kho, kế toán nguyên liệu vật liệu tiến hànhghi vào sổ chi tiết nguyên liệu vật liệu_ sổ này đợc mở cho từng thứ nguyên liệu vật liệu cũng giống nh thẻ kho nhng chỉ...
 • 72
 • 556
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU (NVL) - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT pptx

Tài liệu BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU (NVL) - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT pptx

Báo cáo khoa học

... hạch toán ở các đơn vị sản xuất thì vật liệu được đánh giá theo hai phương pháp chính:- Đánh giá vật liệu theo giá thực tế.- Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán. 1.1 - Đánh giá vật liệu theo ... phần:- Hạch toán kế toán vật liệu chính sử dụng thi công.- Hạch toán kế toán công cụ dụng cụ và vật tư khác.Đối với vật liệu nhập kho, căn cứ vào phiếu nhập kho và Hoá đơn GTGT, Hoá đơn bán hàng ... lượng.- Ở phòng kế toán: kế toán sử dụng sổ kế toán chi tiết vật tư để ghi chép tình hình nhập xuất kho theo cả hai chỉ tiêu số lượng và giá trị. Về cơ bản sổ kế toán chi tiết vật tư có kết cấu giống...
 • 71
 • 982
 • 3

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp "Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại công ty công trình Đường Thủy" pdf

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... trách nhiệm lập báo cáo là kế toán trưởng và kế toán tổng hợp của phòng kế toán. Các kế toán viên trong phòng kế toán cung cấp các sổ chi tiết để kế toán trưởng và kế toán tổng hợp lập các báo ... cáo thanh toán. * Kế toán các xí nghiệp: Phòng kế toánnghiệp do Giám đốc xí nghiệp trực tiếp chỉ đạo, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của phòng tài chính kế toán Công ty, ... công tác kế toán tuy nhiên không phải công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty không có những điểm hạn chế.* Về phân công lao động kế toán: Hiện nay, do số lượng nhân viên kế toán còn ít...
 • 45
 • 460
 • 0

Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp "Kế toán nguyên vật liệu" pdf

Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... dựng kế hoạch tài chính, tổ chức công tác hạch toán kế toán thống theo chế độ kế toán hiện hành. Phòng kế toán gồm có 4 người. Trong đócó 3 người đã tốt nghiệp Đại học, một người tốt nghiệp ... các sản phẩm mà doanh nghiệp đã đề ra. 5-Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Chức năng của phòng kế toán Phòng kế toán có chức năng quản lý ... b.Sổ kế toán chi tiết đơn vị sử dụng: +Thẻ kho +Sổ kế toán chi tiết vật liệu +Bảng phân bổ vật liệu nhập xuất +Chứng từ ghi sổ +Sổ cái c.Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. ...
 • 53
 • 900
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Kế toán Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ doc

Tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Kế toán Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ doc

Cao đẳng - Đại học

... phòng kế toán chính của công ty.;Vân vân .2. Sơ đồ tổ chức nhân sự phòng kế toán :Gợi ý:Vẽ sơ đồ tổ chức nhân sự phòng kế toán của đơn vị , từ kế toán trưởng trởxuống đến các tổ kế toán ở ... viên trong phòng kế toán, ví dụ:.Phòng kế toán của công ty có tất cả . anh chị; bao gồm:- 1 Kế toán trưởng, phụ trách - 1 nhân viên kế toán phụ trách - 1 nhân viên kế toán phụ trách .- 1 ... yếu của từng tổ kế toán hay củatừng nhân viên kế toán Nếu không có được sơ đồ tổ chức nhân sự phòng kế toán, thì đề mục 2 nàycó thể đổi là "2. Tổ chức nhân sự phòng kế toán. ; sau đó nêu...
 • 7
 • 1,859
 • 10

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp “Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại DN tư nhân Huy Lập” ppt

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp “Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại DN tư nhân Huy Lập” ppt

Báo cáo khoa học

... sau đó chuyển cho kế toán NVL-CCDC hạch toán. 4.3. Các chứng từ kế toán có liên quan.13 6.2.2. Kế toán tổng hợp xuất NVL-CCDC. Bút toán 1: xuất NVL-CCDC dùng cho SXKD, kế toán ghi: Nợ TK 621: ... phòng kế toán duy nhất, mọi công việc kế toán đều được thực hiện tại đây. Phòng này ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, quyết toán ... từ của DN.Hệ thống sổ sách kế toán theo QĐ15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006. Sổ kế toán tổng hợp gồm: sổ NKC, sổ cái các TK. Sổ kế toán chi tiết gồm: sổ và thẻ kế toán chi tiết.STT TÊN SỔ SÁCH...
 • 79
 • 1,700
 • 9

Xem thêm