đối với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC KHÁCH SẠN 4 SAO TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC KHÁCH SẠN 4 SAO TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

Kinh tế

... sạn tỉnh Lâm Đồng, cán Sở văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng, dành thời gian cung cấp cho liệu điều tra Do đó, cảm kích trước giúp đỡ từ phía khách sạn, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Lâm ... trạng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng Trong năm qua số lượng lao động ngành du lịch Lâm Đồng không ngừng tăng lên Theo báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Lâm Đồng số lượng lao động năm ... hình thành phát triển khách sạn tỉnh Lâm Đồng Hiện tỉnh Lâm Đồng có khách sạn Cơ quan quản lý Nhà nước trung ương du lịch (Tổng cục du lịch – Bộ văn hóa, Thể thao Du lịch) thẩm định xếp hạng công...
 • 101
 • 824
 • 6

Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại thành phố hải phòng

Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại thành phố hải phòng

Khoa học xã hội

... Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch Hải Phòng, 2010 Song song với phát triển ngành du lịch khách sạn Thành phố Hải Phòng, số lƣợng lao động du lịch thành phố phát triển tƣơng đối đồng ... công tác năm 2009 30 Sở văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lào Cai (2009), Báo cáo kết công tác năm 2009 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010 32 31 Sở văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lào Cai (2010), ... Quản lý Du lịch cộng đồng, Sa Pa 26 Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh Lào Cai (2008), Báo cáo khảo sát nhu cầu khách nước loại hình du lịch, Lào Cai 27 Sở Thƣơng mại Du lịch tỉnh Lào Cai (2005),...
 • 33
 • 395
 • 0

Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng.PDF

Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của các khách sạn 4 sao tại Thành phố Hải Phòng.PDF

Khoa học xã hội

... Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch Hải Phòng, 2010 Song song với phát triển ngành du lịch khách sạn Thành phố Hải Phòng, số lƣợng lao động du lịch thành phố phát triển tƣơng đối đồng ... 11% 11,5% 10,1% 10% Nguồn: Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch Hải Phòng, 2010 Tóm lại, với phát triển du lịch Thành phố Hải Phòng, sở lƣu trú không ngừng gia tăng chất lƣợng ... khách sạn phụ thuộc vào tài nguyên du lịch điểm du lịch Kinh doanh khách sạn hoạt động kinh doanh du lịch mang đặc điểm chung kinh doanh du lịch Bên cạnh đó, việc kinh doanh du lịch có phát triển...
 • 129
 • 778
 • 0

380 Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam

380 Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... sản mà Quảng Ninh với nhiều lợi nơi đào tạo cán công nhân kỹ thuật thủy sản Riêng ngành du lịch Quảng Ninh thiếu lao động có đào tạo trầm trọng (600-1000 ngời) Đội ngũ cho du lịch qúa nóng chất ... môn Theo kết tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp, với tăng lên sở kinh tế (năm 2002: 726 149, tăng 41,2% so với năm 1995) tăng lên quan Nhà nớc, Đảng, Đoàn thể, hiệp hội ton giáo, tín ngỡng ... 2.583.035, chiếm 23,9% Nh vậy, số lao động sở kinh tế, hành nghiệp tăng lên song tốc độ tăng lao động sở hành nghiệp (70,9% so với nqm 1995) nhanh nhiều so với sở sản xuất kinh doanh (48,4%) Nó cho...
 • 40
 • 511
 • 1

Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở Việt Nam

Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... sản mà Quảng Ninh với nhiều lợi nơi đào tạo cán công nhân kỹ thuật thủy sản Riêng ngành du lịch Quảng Ninh thiếu lao động có đào tạo trầm trọng (600-1000 ngời) Đội ngũ cho du lịch qúa nóng chất ... môn Theo kết tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp, với tăng lên sở kinh tế (năm 2002: 726 149, tăng 41,2% so với năm 1995) tăng lên quan Nhà nớc, Đảng, Đoàn thể, hiệp hội ton giáo, tín ngỡng ... 2.583.035, chiếm 23,9% Nh vậy, số lao động sở kinh tế, hành nghiệp tăng lên song tốc độ tăng lao động sở hành nghiệp (70,9% so với nqm 1995) nhanh nhiều so với sở sản xuất kinh doanh (48,4%) Nó cho...
 • 40
 • 472
 • 0

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong các khách sạn 4 sao ở thành phố Cần Thơ Luận văn ThS. Du lịch

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong các khách sạn 4 sao ở thành phố Cần Thơ Luận văn ThS. Du lịch

Kinh tế

... .95 3.4.1 Đối với Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, Tổng cục Du lịch Tổng cục Dạy nghề 95 3.4.2 Đối với sở chức Thành phố ... dẫn du khách lớn Tài nguyên du lịch tự nhiên TP Cần Thơ có đầy đủ tiềm để phát triển loại hình du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn 2.1.3.2 Tài nguyên du lịch nhân văn a) Các di tích lịch sử văn ... toàn ngành Du lịch đạt 155,54 tỷ đồng đến năm 2010 đạt 649,53 tỷ đồng (đạt 61,9% so với tiêu dự báo quy hoạch cũ) Đến năm 2013, thu nhập du lịch đạt 975,98 tỷ đồng (chỉ đạt 54,2% so với tiêu dự...
 • 129
 • 462
 • 0

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong các khách sạn 4 sao ở thành phố Cần Thơ Luận văn ThS. Du lịch

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong các khách sạn 4 sao ở thành phố Cần Thơ Luận văn ThS. Du lịch

Kinh tế

... .95 3.4.1 Đối với Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, Tổng cục Du lịch Tổng cục Dạy nghề 95 3.4.2 Đối với sở chức Thành phố ... dẫn du khách lớn Tài nguyên du lịch tự nhiên TP Cần Thơ có đầy đủ tiềm để phát triển loại hình du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn 2.1.3.2 Tài nguyên du lịch nhân văn a) Các di tích lịch sử văn ... toàn ngành Du lịch đạt 155,54 tỷ đồng đến năm 2010 đạt 649,53 tỷ đồng (đạt 61,9% so với tiêu dự báo quy hoạch cũ) Đến năm 2013, thu nhập du lịch đạt 975,98 tỷ đồng (chỉ đạt 54,2% so với tiêu dự...
 • 129
 • 346
 • 1

phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các khách sạn 4 sao ở tỉnh bà rịa - vũng tàu

phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các khách sạn 4 sao ở tỉnh bà rịa - vũng tàu

Thạc sĩ - Cao học

... Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Nghiên cứu vấn đề sở lý luận thực tiễn phát triển nguồn nhân lực Du lịch nhằm đề xuất số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Du lịch khách sạn - Về không gian: ... có kết cấu gồm chương: Chương Cơ sở lí luận phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các khách sạn tỉnh Bà Ri ̣a – Vũng Tàu Chương ... không gian: Phạm vi nghiên cứu khách sạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Về thời gian: Các số liệu phục vụ đánh giá thực trạng nguồn nhân lực Du lịch khách sạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: sử dụng số liệu...
 • 7
 • 292
 • 2

phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các khách sạn 4 sao ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

phát triển nguồn nhân lực du lịch tại các khách sạn 4 sao ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khoa học xã hội

... Tổng Trình độ số lao Sau Đại Cao Trung động đại học đẳng cấp có học du du du chuyên du lịch lịch lịch môn lịch du lịch cấp du lịch 128 97 11 04 16 66 264 213 27 06 39 141 228 149 13 03 43 100 ... HỘI NHÂN VĂN NGUYỄN TRƢƠNG MINH TRƢỜNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TẠI CÁC KHÁCH SẠN SAO Ở TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Chuyên ngành Du lịch (chƣơng trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SỸ DU ... ngũ ngành du lịch có tầm quan trọng đặc biệt việc khai thác có hiệu nhƣ bảo tồn lâu dài nguồn tiềm du lịch đất nƣớc tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, có chất lƣợng, hấp dẫn khách Đội ngũ thể khả...
 • 130
 • 397
 • 0

Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn 4 sao thành phố hải phòng luận văn ths du lịch

Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn 4 sao thành phố hải phòng luận văn ths du lịch

Khoa học xã hội

... 79 79 93 (Nguồn: Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch Hải Phòng 2014) 46 Năm 2014, Trên địa bàn nội thành thành phố Hải Phòng có 06 khách sạn với tổng số 667 phòng Trong đó, ... Star) 80 Khách sạn Nam Cƣờng 77 Tổng cộng 667 (Nguồn: Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch Hải Phòng, 2014) Với số lƣợng phòng nhƣ nhƣ xu hƣớng phát triển ngành kinh doanh khách ... lƣợng DV tốt *Văn hóa doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn có hiệu kinh doanh tốt, có uy tín thị trƣờng phải có văn hóa doanh nghiêp Đối với kinh doanh khách sạn văn hóa doanh nghiệp văn minh phục...
 • 133
 • 335
 • 1

Bản full năng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 sao thuộc tổng công ty du lịch sài gòn tại thành phố hồ chí minh luận văn ths du lịch

Bản full năng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 sao thuộc tổng công ty du lịch sài gòn tại thành phố hồ chí minh luận văn ths du lịch

Khoa học xã hội

... hàng quan trọng khách du lịch, cầu nối điểm du lịch với khách du lịch Nó sản phẩm đặc trƣng cho điểm du lịch đó, đặc trƣng cho phong cảnh, văn hoá, truyền thống… điểm du lịch - Các hàng hoá khác: ... kinh doanh làng du lịch, kinh doanh biệt thự du lịch, kinh doanh hộ du lịch, kinh doanh bãi cắm trại, kinh doanh bungalow khu du lịch Tùy vào quan điểm trình độ phát triển du lịch, quốc gia có ... tranh, đặc biệt lực cạnh tranh khách sạn làm sở khoa học phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài Trên sở thu thập liệu thứ cấp từ Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, nguồn nhƣ báo, tạp...
 • 136
 • 621
 • 1

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC KHÁCH SẠN 4 SAO TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ pot

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC KHÁCH SẠN 4 SAO TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ pot

Báo cáo khoa học

... thông qua kiện văn hóa, thể thao du lịch tỉnh - Với kênh gián tiếp khách sạn tăng cường quan hệ với hãng lữ hành, đặc biệt hãng lữ hành quốc tế nhằm thu hút khách quốc tế đến khách sạn; với kênh trực ... qua trình điều tra thử khách du lịch với mục đích nhằm hoàn thiện bảng hỏi phục vụ trình điều tra khảo sát 2.2.2 Nghiên cứu thức Sau tiến hành khảo sát 409 khách du lịch khách sạn, số liệu nhập ... Việt Nam tổ chức Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế sau đào tạo lại khách sạn 4.2 Đối với phối thức marketing khách sạn - Thực sách nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ nhằm kéo dài thời...
 • 10
 • 924
 • 10

phân tích dự báo nhu cầu nhân lực của các khách sạn 4-5 sao

phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực của các khách sạn 4-5 sao

Kinh tế

... nghiệp vụ du lịch Xuất phát từ tënh định hướng tài nguyên rõ nét ngành Du lịch, hoạt động du lịch thường diễn khu, điểm du lịch, nơi có nhiều tài nguyên du lịch đầu tư đồng hạ tầng, sở vật chất ... nhân doanh nghiệp, hiệu trưởng trường đào tạo du lịch, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Khánh Hòa, Trung tâm Xúc tiến Quảng bá du lịch Tp Nha Trang sởsố liệu dự báo ban đầu từ phương pháp ... đỡ Lãnh đạo Trường Cao đẳng VHNT & Du lịch Nha Trang; xin cảm ơn Lãnh đạo anh chị Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Khánh Hòa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Khánh Hòa tạo điều kiện hỗ trợ...
 • 146
 • 958
 • 2

Nâng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 sao có vốn đầu tư trong nước tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nâng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 sao có vốn đầu tư trong nước tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Kinh tế

... giá sở so sánh với đối thủ cạnh tranh: so sánh với đối thủ đồng đẳng quy mô, nhân lực, nhắm vào thị trường mục tiêu - Đánh giá theo cung – cầu: + Về phía cung: doanh nghiệp kinh doanh du lịch, ... ĐTTN địa bàn tỉnh, miền trung, Tây Nguyên Các KS hoạt động chủ yếu lĩnh vực nhà hàng, khách sạn Ngày nay, với liên kết hợp tác Tung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Định với Sở Du lịch thành phố ... khoáng, vàng Bình Định miền đất võ giàu truyền thống nhân văn với nhiều di tích lịch sử - văn hóa gắn liền tên tuổi anh hùng dân tộc Hoàng Đế Quang Trung – Nguyễn Huệ phong trào Tây Sơn doanh nhân văn...
 • 102
 • 430
 • 0

Áp dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch việt nam ( VTOS) vào nghiên cứu lĩnh vực an ninh an toàn trong các khách sạn 4 sao tại hải phòng

Áp dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch việt nam ( VTOS) vào nghiên cứu lĩnh vực an ninh  an toàn trong các khách sạn 4 sao tại hải phòng

Khoa học xã hội

... loại xếp hạng sở lưu trú du lịch (2009) sở lưu trú du lịch Việt Nam phân loại bao gồm: “Khách sạn, Biệt thự du lịch, Bãi cắm trại du lịch, Làng du lịch, Căn hộ du 15 lịch, Nhà nghỉ du lịch, Nhà có ... lịch, Nhà có phòng cho khách du lịch thuê, loại hình sở lưu trú du lịch khác” Theo Khoản 12, Điều 4, Chương 1, Luật Du lịch Việt Nam (2005) “Cơ sở lưu trú du lịch sở cho thuê buồng giường cung ... trang hành lý cá nhân trình tham quan du lịch - Góc độ người kinh doanh du lịch: An toàn khách du lịch đảm bảo cho khách du lịch chuyến du lịch theo hợp đồng ký đảm bảo cho họ toàn vẹn người,...
 • 160
 • 903
 • 5

Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn 4 sao thành phố hải phòng

Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn 4 sao thành phố hải phòng

Thạc sĩ - Cao học

... tiếng việt Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2008), “Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 92/2007/NĐ-CP thi hành số điều Luật Du lịch lưu trú du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2009), ... kinh doanh năm 15 Sở Văn hóaThể thao Du lịch Hải Phòng (2010), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2010 phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, Hải Phòng 16 Sở Văn hóaThể thao Du lịch Hải Phòng ... 2013, Hải Phòng 18 Sở Văn hóaThể thao Du lịch Hải Phòng (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2013 phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, Hải Phòng 19 Sở Văn hóaThể thao Du lịch Hải Phòng...
 • 13
 • 428
 • 0

Áp dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch việt nam ( VTOS) vào nghiên cứu lĩnh vực an ninh an toàn trong các khách sạn 4 sao tại hải phòng

Áp dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch việt nam ( VTOS) vào nghiên cứu lĩnh vực an ninh  an toàn trong các khách sạn 4 sao tại hải phòng

Thạc sĩ - Cao học

... nhiệm vụ năm 2006 29 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Hải Phòng (2011), Tham luận công tác quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 30 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Hải Phòng (2010), ... triển du lịch thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 31 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Hải Phòng (2009), Tham luận công tác quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 32 Sở Văn hóa, Thể thao ... động du lịch năm 2005 phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 24 Sở Văn hóa , Thể thao Du lịch Hải Phòng (2009), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2005 phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 25 Sở Văn hóa...
 • 15
 • 328
 • 1

Luận văn thạc sĩ về phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa nhỏ tại TP. Cần Thơ đến năm 2010

Luận văn thạc sĩ về phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. Cần Thơ đến năm 2010

Thạc sĩ - Cao học

... t v n i dung kinh t chớnh tr c a ch ngha K Marx trờn õy, GD H n n KTTT v a cú n i dung kinh t c a m t s n ph m hng hoỏ, v a cú n i dung c a quan h s n xu t xó h i S n ph m GD H cú n i dung hng ... tng 1.2 N I DUNG V CC NHN T PHT TRI N GIO D C NH H NG N CHNH SCH I H C TRONG N N KINH T TH TR NG 1.2.1 N i dung c a chớnh sỏch phỏt tri n giỏo d c ih c 1.2.1.1 Cỏc b ph n c u thnh n i dung c a chớnh ... chớnh sỏch phỏt tri n giỏo d c 1.2 N I DUNG V CC NHN T SCH PHT TRI N GIO D C T TH TR NG 18 35 i h c 41 NH H NG N CHNH I H C TRONG N N KINH 44 1.2.1 N i dung c a chớnh sỏch phỏt tri n giỏo d c...
 • 246
 • 990
 • 1

Xem thêm