định luật phản xạ ánh sáng

bãi. Định luật phản xạ ánh sáng

bãi. Định luật phản xạ ánh sáng

Vật lý

... với góc phản xạ bằng góc tới.Ta có tia phản xạ. Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?Tia phản xạ nằm trong ... Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm:Bố trí thí nghiệm như hình 4.2. Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. 1. Tia phản xạ nằm ... tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới?Góc tới bằng góc phản xạ. 3. Định luật phản xạ ánh sáng? Hai kết luận của phần 1 và 2 là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. Tiết 4: Định...
 • 9
 • 3,723
 • 6

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Vật lý

... 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm:Bố trí thí nghiệm như hình 4.2. Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. 1. Tia phản xạ ... quả vào bảng.VinaPhong 5Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia ... Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới?Góc tới bằng góc phản xạ. 3. Định luật phản xạ ánh sáng? Hai kết luận của phần 1 và 2 là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. VinaPhong...
 • 9
 • 11,890
 • 15

Dinh luat phan xa anh sang

Dinh luat phan xa anh sang

Vật lý

... biểu định luật phản xạ ánh sáng, xác định tia phản xạ trong hình vẽ dưới đây?SIN4501. Đặc điểm của gương phẳng: Có bề mặt phẳng,nhẵn, có khả năng cho ảnh các vật đặt trước nó.2. Định luật ... ảnh các vật đặt trước nó.2. Định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.Góc phản xạ bằng góc tới.SIN450R450 I. ... tia phản xạ IR và KT.Tuy ta quan sát được ảnh S nhưng không hứng được ảnh trên mà vì các tia sáng xuất phát từ Slà tia sáng ảo (đường kéo dài).Vậy ta nhìn thấy ảnh ảo khi có tia phản xạ lọt...
 • 10
 • 1,468
 • 0

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng ( Trường PTCS Mịnh Tiến - Hữu Lũng - LS)

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng ( Trường PTCS Mịnh Tiến - Hữu Lũng - LS)

Vật lý

... 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm:Bố trí thí nghiệm như hình 4.2. Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. 1. Tia phản xạ ... diễn gương phẳngVinaPhong 5Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia ... Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới?Góc tới bằng góc phản xạ. 3. Định luật phản xạ ánh sáng? Hai kết luận của phần 1 và 2 là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. VinaPhong...
 • 9
 • 2,688
 • 3

ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

Vật lý

... vẽ.SINRC3: Hãy vẽ tia phản xạ IR.VinaPhong 5Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?Tia phản xạ nằm trong cùng ... Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới?Góc tới bằng góc phản xạ. 3. Định luật phản xạ ánh sáng? Hai kết luận của phần 1 và 2 là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. VinaPhong ... i’60o45o30o60o45o30oVinaPhong 3Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia...
 • 9
 • 1,157
 • 3

Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng

Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng

Vật lý

... đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ tới gọi là bóng tối.nguồn sáng Bài 3. ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng ThÝ nghiÖm 2. Ngày 24/10/1995 ở Phan ... nhận được ánh sáng từ . tới gọi là bóng nửa tối.một phần của nguồn sáng Với sự chiếu sáng của mặt trời như trên hình vẽ thì phần nào của Mặt Trăng và Trái Đất được chiếu sáng ? Trong ... nhiều đèn.Theo em mục đích chính của việc này là gì?:ãA. Để thu được ánh sáng mạnh phát ra từ các bóng đèn.ãB. Để tránh hiện tượng xuất hiện các bóng đen.ãC. Cả A và B đều đúng.ãD. Cả...
 • 27
 • 1,061
 • 3

Bài 3: Ứng dụng đinh luật truyền thẳng ánh sáng

Bài 3: Ứng dụng đinh luật truyền thẳng ánh sáng

Vật lý

... phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.Nguồn s¸ngVậy:Vïng s¸ngVïng tèi Tiết 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng. I. Bóng tối – bóng nöa tối:1.Bãng ... vùng sáng, vùng tối. Giải thích vì sao các vùng các vùng đó lại tối hoặc sáng? Vùng tối có màu đen: vì không có ánh sáng từ bóng đèn pin truyền tới.Vùng sáng có màu trắng: vì nó nhận được ánh ... chưa biết: SGKHướng dẫn tự học ở nhà:- Học bài theo SGK và vở ghi.- Đọc trước bài định luật phản xạ ánh sáng. - Làm bài tập trong vở bài tập.Về học bài cho kỹ các bạn nhé!...
 • 10
 • 940
 • 1

Phản Xạ Ánh Sáng- Gương Phẳng

Phản Xạ Ánh Sáng- Gương Phẳng

Vật lý

... SỰ PHẢN XẠII) SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG: ÁNH SÁNG: CÁC HIỆN TƯỢNGHiện tượng nhật thựcHiện tượng nhật thực II) SỰ PHẢN XẠII) SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG: ÁNH SÁNG: II) SỰ PHẢN XẠII) SỰ PHẢN XẠ ... V:Chương V:SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNGSỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNGvàSỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNGSỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNGGƯƠNG PHẲNGGƯƠNG PHẲNG Là hiện tượng tia sáng Là hiện tượng tia sáng bị đổi hướng truyền ... năng phản xạ được ánh sáng .. Tương quan giữa tia phản xạ và tia tới: Tia phản xạ n m trong mặt phẳng tới.ằ Tia phản xạ ở bên kia pháp tuyến của mặt phản xạ so v i tia tới.ớ Tia phản xạ...
 • 23
 • 836
 • 0

bài tập về sự khúc xạphản xạ ánh sáng

bài tập về sự khúc xạ và phản xạ ánh sáng

Vật lý

... thì chùm tia sáng tới phải hẹp, hay các góc tới i và góc khúc xạ nhỏ.Khi các góc nhỏ thì: sini = tani = i (rad)Ảnh thật là điểm giao của các tia phản xạ hay các tia khúc xạ. Ảnh ảo ... Ảnh ảo là giao điểm của đường kéo dài của tia phản xạ hay đường kéo dài của tia ló (tia khúc xạ) rr rrS2•Do S1 cho hai tia phản xạ nên có thể xem S1 là vật tạo thành ảnh S2 ... khí.A) vật là một điểm sáng S cách bản 20cm. Xác định vị trí của ảnh.B) Vật AB = 2cm, đặt song song với bản. Xác định vị trí và độ lớn của ảnh. irriSS’IHJKRTia sáng truyền qua...
 • 17
 • 1,829
 • 9

bai 3: Úng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng

bai 3: Úng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng

Vật lý

... nhận được ánh sáng từ.tới gọi là bóng tối.Một phần của nguồn sáng Kết luận- Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận được ánh sáng từ.tới gọi là bóng nửa tối.Nguồn sáng ? §iÒu...
 • 18
 • 625
 • 3

ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG

ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG

Vật lý

... được ánh sáng từ gọi là bóng tối.nguồnVậy:Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.VinaPhong 2Tiết 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng. I. ... màu đen: vì không có ánh sáng từ bóng đèn điện truyền tới.Vùng sáng mờ hơi tối: vì ánh sáng từ bóng đèn điện truyền tới rất ít.Vùng sáng có màu trắng: vì nó nhận được ánh sáng từ bóng đèn điện ... thẳng của ánh sáng. I. Bóng tối – bóng nữa tối:Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một...
 • 12
 • 676
 • 6

ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng

ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng

Vật lý

... lời theo cá nhân , có bổ sung sửa saiNgày dạy: 23/9/200Tiết : 03Bài : 03 ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNGI. MỤC TIÊU.- Nhận biết được bóng tối, bóng nửa tối và giải thích được các hiện ... chắn sáng, hình vẽ nhật thực nguyệt thực.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.Hoạt động 1: Xây dựng tinhg huống Hoạt động của giáo viên-Gv: tại sao ban đêm khi ta xoè bàn tay trướcbóng đèn điện thắp sáng ... yêu cầu Hs trả lời câu C1- Gv: Dự đoán câu hỏi có thể gặp:+ ( Chú ý độ lớn của nguồn sáng và vật chắn sáng )- Gv: Đặt câu hỏi- Qua thí nghiệm trên ta rút ra nhận xét gì ?-Gv: Yêu cầu Hs...
 • 3
 • 474
 • 1

Phản xạ ánh sáng

Phản xạ ánh sáng

Tư liệu khác

... tốiS2Bóng nữa tốiVùng tốiVùng nữa tối i’Góc phản xạ iGóc tớiIV. ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNGIV. ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG1) Sự phản xạ ánh sáng trên một mặt phẳngTia tơùiSTia ... truyền của ánh sáng. V. GƯƠNG PHẲNGV. GƯƠNG PHẲNG1) Định nghóa Gương phẳng là một phần mặt phẳng phản xạ tốt ánh sáng. 2) Kí hiệu Mặt phản xạ II. TIA SÁNG – CHÙM SÁNGII. TIA SÁNG – ... ảo cho ảnh thật. II. TIA SÁNG – CHÙM SÁNGII. TIA SÁNG – CHÙM SÁNG1) Tia sáng Tia sáng là đường truyền của ánh sáng .Vệt sáng rất mảnh được coi là một tia sáng Biểu diễn : Một đường...
 • 29
 • 427
 • 0

Phản xạ ánh sáng

Phản xạ ánh sáng

Vật lý

... V:SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNGSỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNGvàSỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNGSỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNGGƯƠNG PHẲNGGƯƠNG PHẲNG SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG300450300450Chiếu chùm sáng Chiếu chùm sáng hẹp song ... II) SỰ PHẢN XẠII) SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG: ÁNH SÁNG:Ví duï: I)I)SỰ TRUYỀNSỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG: ÁNH SÁNG:1. Tia sáng: LaLaø ø đường truyền của ánh sáng. của ánh sáng. Trong một ... ánh sáng ánh sáng theo chiều theo chiều ngược lạingược lại III) GƯƠNG PHẲNG:III) GƯƠNG PHẲNG: II) SỰ PHẢN XẠII) SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG: ÁNH SÁNG: SỰ TRUYỀNSỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG: ÁNH...
 • 23
 • 335
 • 1

Xem thêm