định hướng tăng cường quản lý nhà nước đối với phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam

tăng cường quản nhà nước đối với phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nam

tăng cường quản lý nhà nước đối với phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam

Thạc sĩ - Cao học

... dân KIềU TIếN HIệP Tăng cờng quản nhà nớc phát triển cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nam Chuyên ngành: KINH Tế CHíNH TRị nội, năm 2014 i LI M U Sau tỏi lp tnh nm 1997, H Nam c bit n l mt ... quốc dân KIềU TIếN HIệP Tăng cờng quản nhà nớc phát triển cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nam Chuyên ngành: KINH Tế CHíNH TRị Ngời hớng dẫn khoa học: TS Đỗ KIM HOA nội, năm 2014 LI M U ... im, tớnh cht ca i tng qun lý, ch th qun v cụng c qun - V i tng qun Trong quan h qun lý, i tng qun cú nh hng nht nh ti vic xỏc nh ni dung v phng thc qun Nhn thc c ny s gúp phn...
 • 129
 • 567
 • 2

tăng cường quản nhà nước đối với phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nam

tăng cường quản lý nhà nước đối với phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam

Thạc sĩ - Cao học

... dân KIềU TIếN HIệP Tăng cờng quản nhà nớc phát triển cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nam Chuyên ngành: KINH Tế CHíNH TRị nội, năm 2014 i LI M U Sau tỏi lp tnh nm 1997, H Nam c bit n l mt ... quốc dân KIềU TIếN HIệP Tăng cờng quản nhà nớc phát triển cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nam Chuyên ngành: KINH Tế CHíNH TRị Ngời hớng dẫn khoa học: TS Đỗ KIM HOA ii nội, năm 2014 LI M U ... im, tớnh cht ca i tng qun lý, ch th qun v cụng c qun - V i tng qun Trong quan h qun lý, i tng qun cú nh hng nht nh ti vic xỏc nh ni dung v phng thc qun Nhn thc c ny s gúp phn...
 • 135
 • 833
 • 2

Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản sử dụng quỹ đất phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nam

Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam

Thạc sĩ - Cao học

... thiếu quản Nhà nước với tư cách chủ thể kinh tế quốc dân Như Nhà nước thực chức quản đòi hỏi khách quan, nhu cầu tất yếu việc sử dụng đất đai Nhà nước không quản công cụ pháp luật, công ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH NAM 2.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Nam 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa Nam tỉnh ... công nghiệp địa bàn tỉnh Nam làm đề tài luận văn tốt nghiệp mình, với mong muốn đóng góp kiến thức hiểu biết vào quản lý, sử dụng quỹ đất phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Nam, góp...
 • 112
 • 254
 • 0

Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản sử dụng quỹ đất phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nam

Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ đất phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam

Môi trường

... trình phát tri n c a đô th 1.2.1 N i dung c a qu n Nhà n Vai trò qu n Nhà n qu n Nhà n c v đ t đai c v đ t đai đ c th hi n n i dung c a c đ i v i đ t đai N i dung c a Qu n Nhà n đai ... c coi tài c quan tâm gìn gi phát huy ti m n ng Quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t nh ng yêu c u to l n đ i v i công tác qu n nhà n có qu n nhà n ng Nhà n c v m i m t c a đ i s ng ... m t ng c ng công tác qu n s d ng qu đ t dành cho phát tri n khu công nghi p đ a bàn t nh Nam đ n n m 2020 1 CH C S LU N CHUNG V NG T AI VÀ QU N LÝS D NG T AI CHO CÁC KHU CÔNG NGHI P...
 • 115
 • 287
 • 0

Tăng cường công tác quản nhà nước đối với hoạt động kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh hưng yên

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh hưng yên

Kinh tế

... niệm quản Nhà nước hoạt động kinh doanh phân bón a) Quản Nhà nước Theo Giáo trình quản hành nhà nước: Quản Nhà nước tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực Nhà nước trình xã hội hành ... quản Nhà nước mang đặc điểm chung quản Nhà nước, bao gồm đặc điểm sau: - Quản Nhà nước mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao tính mệnh lệnh đơn phương nhà nước Quản Nhà nước ... niệm quản Nhà nước hoạt động kinh doanh phân bón sau: Quản Nhà nước hoạt động kinh doanh phân bón tác động chủ thể quản quan quản Nhà nước cách liên tục, có tổ chức tới đối tượng quản...
 • 101
 • 716
 • 1

Quy định phân cấp công tác quản nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bản tỉnh yên bái

Quy định phân cấp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bản tỉnh yên bái

Quản lý nhà nước

... luật Nhà nớc tín ngỡng, tôn giáo công tác tôn giáo địa bàn tỉnh; c) Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, quyền địa phơng tỉnh thực nhiệm vụ quản nhà nớc hoạt động tín ngỡng, tôn giáo địa bàn tỉnh ... ngỡng, tụn giỏo phm vi địa bàn hành cấp quản Ngoài thẩm quyền trách nhiệm quy định khoản 1, khoản Điều Quy định này, công tác quản nhà nớc hoạt động tín ngỡng, tôn giáo địa phơng, Uỷ ban nhân ... hợp với quan quản nhà nớc tôn giáo cấp tỉnh hớng dẫn, kiểm tra, quản việc tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia công tác giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch Đầu t: Quản dự án nớc...
 • 13
 • 1,215
 • 3

Phân cấp công tác quản nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái. pdf

Phân cấp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái. pdf

Quản lý nhà nước

... định rừ thẩm quyền giải nội dung công việc, tăng cường trách nhiệm quản nhà nước tín ngưỡng, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chớnh nhà nước quản nhà nước tín ngưỡng, tôn giáo Giải ... Nhà nước tín ngưỡng, tôn giáo công tác tôn giáo địa bàn tỉnh; c) Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, quyền địa phương tỉnh thực nhiệm vụ quản nhà nước hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo địa bàn tỉnh ... với quan quản nhà nước tôn giáo cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, quản việc tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia công tác giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch Đầu tư: Quản dự án nước đầu...
 • 14
 • 851
 • 0

Giải pháp về chính sách quản Nhà nước đối với phát triển các làng nghề truyền thống tại Chương Mỹ, Nội

Giải pháp về chính sách quản lý Nhà nước đối với phát triển các làng nghề truyền thống tại Chương Mỹ, Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... sách quản Nhà nước Trong giai đoạn trước năm 2010 Công ty xăng dầu Hàng không Công ty Nhà nước Vì vậy, nhà nước đưa quy định khắt khe làm cho Công ty nhiều hội việc ký hợp đồng với khách hàng ... THÀNH VIÊN XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 4.1 KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU 4.1.1 Những thành tựu Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Hàng không Việt Nam Qua gần 20 năm tồn phát triển Công ... số thuế: 0100107638  Quá trình hình thành phát triển công ty Năm 1993, với công đổi đất nước, Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam (VINAPCO) thành lập theo định số 768/QĐ - TCCBLĐ ngày 22 tháng...
 • 70
 • 275
 • 0

Quản nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Kinh tế

... quản nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu Tiếp theo luận văn phân tích thực trạng quản nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Từ thành tựu mặt hạn chế quản nhà ... động sách quản nhà nước hoạt động quản nhà nước quan quản cấp tỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu như: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở PCCC, Ủy ban nhân dân Tỉnhđối tượng ... nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Đồng thời thành tựu mặt hạn chế quản nhà nước lĩnh vực kinh doanh xăng dầu địa bàn Từ mặt hạn chế ra, luận văn đưa giải pháp mặt sách nhà...
 • 4
 • 1,670
 • 51

Quản nhà nước đối với kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

Quản lý nhà nước đối với kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

Kỹ thuật - Công nghệ

... 2.1.2 Quản Nhà nước kinh doanh vật tư nông nghiệp 2.1.2.1 Khái niệm quản Nhà nước kinh doanh vật tư nông nghiệp a) Quản Nhà nước Theo Giáo trình quản hành Nhà nước: Quản Nhà nước ... quản Nhà nước nêu trên, tác giả đến khái niệm quản Nhà nước kinh doanh vật tư nông nghiệp sau: Quản Nhà nước kinh doanh vật tư nông nghiệp tác động chủ thể quản quan quản Nhà ... điểm quản Nhà nước kinh doanh vật tư nông nghiệp Quản Nhà nước kinh doanh vật tư nông nghiệp hoạt động quản Nhà nước, mang đặc điểm chung quản Nhà nước, bao gồm đặc điểm sau: - Quản lý...
 • 129
 • 378
 • 0

tăng cường quản nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện phúc thọ, thành phố nội

tăng cường quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện phúc thọ, thành phố hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... theo công tác quản nhà nƣớc bộc lộ nhiều khó khăn hạn chế Đối với quan quản nhà nƣớc công việc hoàn toàn mới, đòi hỏi mức độ quản lý, tầm nhìn quản lý, phƣơng pháp quản cách thức triển ... quản nhà nƣớc trình xây dựng nông thôn - Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản nhà nƣớc trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ - Chƣơng 3: Giải pháp tăng cƣờng công tác quản nhà ... kết công tác quản nhà nƣớc trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Nội - Nhiệm vụ nghiên cứu : Tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản nhà...
 • 97
 • 915
 • 16

Tăng cường quản nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện phúc thọ, thành phố nội

Tăng cường quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện phúc thọ, thành phố hà nội

Kinh tế

... quản nhà nước trình xây dựng nông thôn - Chương 2: Thực trạng công tác quản nhà nước trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ - Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản nhà ... kết công tác quản nhà nước trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Nội - Nhiệm vụ nghiên cứu : Tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản nhà nước ... dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Nội chậm tiến độ? - Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản nhà nước trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Nội gì? Mục...
 • 5
 • 1,067
 • 24

tăng cường quản nhà nước đối với hàng may mặc gia công xuất khẩu tại hải quan nội

tăng cường quản lý nhà nước đối với hàng may mặc gia công xuất khẩu tại hải quan hà nội

Kinh tế

... 2.2.3 luận gia công hàng may mặc xuất luận quản nhà nước hàng may mặc gia công xuất 16 Thực tiễn quản nhà nước hàng may mặc gia công xuất 29 giới Việt Nam Kinh nghiệm quản nhà nước ... hướng giải pháp 92 Định hướng quản nhà nước hàng may mặc gia công 94 xuất Hải quan Nội Các giải pháp nhằm tăng cường quản nhà nước hàng 103 may mặc gia công xuất Hải quan Nội Phần KẾT ... hệ thống hóa luận thực tiễn quản nhà nước hàng may mặc gia công xuất địa bàn Nội năm qua, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản nhà nước hàng may mặc gia công xuất địa bàn Nội, đề...
 • 137
 • 306
 • 2

Tăng cường quản nhà nước đối với chi ngân sách cho giáo dục phổ thông ở tỉnh nghệ an

Tăng cường quản lý nhà nước đối với chi ngân sách cho giáo dục phổ thông ở tỉnh nghệ an

Thạc sĩ - Cao học

... Thực trạng quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục phổ thông địa bàn tỉnh Nghệ An Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản chi ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo ... vốn đầu tư Do tăng cường quản chi thường xuyên Ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục cần thiết 1.3 Quản chi thường xuyên Ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục Phổ thông Quản chi thường ... giúp cho nhà quản đánh giá thực trạng quản chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo, mà để từ đề sách, biện pháp đắn, kịp thời hiệu quả; mặt khác sở cho nhà quản lý, nhà hoạch định 31...
 • 143
 • 138
 • 1

Tăng cường quản Nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện Phúc Thọ, Thành phố Nội

Tăng cường quản lý Nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Cao đẳng - Đại học

... quản nhà nƣớc trình xây dựng nông thôn - Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản nhà nƣớc trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ - Chƣơng 3: Giải pháp tăng cƣờng công tác quản nhà ... địa bàn huyện khó khăn; nhu cầu vốn lớn song khả địa phƣơng nguồn đóng góp nhân dân hạn chế Đi kèm theo công tác quản nhà nƣớc bộc lộ nhiều khó khăn hạn chế Đối với quan quản nhà nƣớc công ... kết công tác quản nhà nƣớc trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Nội - Nhiệm vụ nghiên cứu : Tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản nhà...
 • 97
 • 260
 • 0

hoàn thiện quản nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hoà

hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hoà

Kinh tế - Quản lý

... quy định chức quản nhà nớc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp có nội dung ý nghĩa khác Quản nhà nớc quy hoạch sử dung đất nông nghiệp cấp sở chỗ dựa cho quản nhà nớc cấp quyền Quản nhà ... ĐịA BàN TỉNH KHáNH HOà 3.1 Một số quan điểm cần quán triệt quản nhà nớc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp địa bàn tỉnh Khánh Hoà Quản nhà nớc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp địa bàn tỉnh ... có sở khoa học pháp cho việc quản nhà nớc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 18 Chơng THựC TRạNG QUảN NHà NƯớC Về QUY HOạCH Sử DụNG ĐấT NÔNG NGHIệP TRÊN ĐịA BàN TỉNH KHáNH HOà 2.1 Khái...
 • 84
 • 1,109
 • 3

LUẬN VĂN: Hoàn thiện quản nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà pdf

LUẬN VĂN: Hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà pdf

Thạc sĩ - Cao học

... quy định chức quản nhà nước quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp có nội dung ý nghĩa khác Quản nhà nước quy hoạch sử dung đất nông nghiệp cấp sở chỗ dựa cho quản nhà nước cấp quyền Quản ... nhà nước quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp địa bàn tỉnh Khánh Hoà” thực có ý nghĩa luận thực tiễn đáp ứng yêu cầu đặt địa bàn tỉnh Khánh Hoà Tình hình nghiên cứu Công tác quản nhà nước ... nhà nước quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cấp để điều chỉnh quy hoạch vĩ mô - Quản nhà nước quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp nước chỗ dựa quản nhà nước quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp...
 • 92
 • 1,231
 • 4

Giải pháp về hoàn thiện Quản nhà nước đối với thị trường dịch vụ viễn thông trên địa bàn Thành phố Nội giai đoạn hiện nay

Giải pháp về hoàn thiện Quản lý nhà nước đối với thị trường dịch vụ viễn thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

Quản trị kinh doanh

... nhà khai thác, Đảm bảo quyền lợi khách hàng; - Quản chất lượng mạng lưới, thiết bị dịch vụ viễn thông; - Các hoạt động khác 2.2.2.2 Phân quyền Nhà nước trung ương cho Nhà nước địa phương quản ... cho phép cổ phần hóa số công ty doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực BCVT Cán công nhân viên thuộc công ty doanh nghiệp ưu tiên mua cổ phiếu công ty hay doanh nghiệp họ phát hành Điều 15 tạo điều kiện ... bao gồm nội dung nào? - Nhà nước trung ương có chức quản thị trường viễn thông? - Phân quyền Nhà nước trung ương cho địa phương quản thị trường viễn thông nào? - Các yếu tố ảnh hưởng đến...
 • 82
 • 598
 • 1

Luận văn thạc sỹ Quản nhà nước đối với hoạt động của cụm công nghiệp bắc từ liêm, thành phố nội

Luận văn thạc sỹ Quản lý nhà nước đối với hoạt động của cụm công nghiệp bắc từ liêm, thành phố hà nội

Kinh tế

... nguyên tắc quản nhà nước cụm công nghiệp 1.1.4.1 Sự cần thiết quản nhà nước cụm công nghiệp Quản nhà nước cụm công nghiệp tất yếu khách quan do: - Quản nhà nước cụm công nghiệp chức ... niệm quản nhà nước cụm công nghiệp Như vậy, Quản nhà nước cụm công nghiệp hiểu tác động hệ thống quản hay chủ thể quản (Nhà nước) lên hệ thống bị quản hay khách thể quản (Cụm công ... đề luận quản nhà nước cụm công nghiệp Chương 2: Thực trạng quản nhà nước cụm công nghiệp địa bànquận Bắc Từ Liêm, thành phố Nội Chương 3: Một số giải pháp tăng cường quản nhà nước...
 • 115
 • 224
 • 0

Luận văn thạc sỹ Quản nhà nước đối với hoạt động của cụm công nghiệp bắc từ liêm, thành phố nội11

Luận văn thạc sỹ Quản lý nhà nước đối với hoạt động của cụm công nghiệp bắc từ liêm, thành phố hà nội11

Kinh tế

... quản nhà nước cụm công nghiệp Quản nhà nước cụm công nghiệp tất yếu khách quan do: 17 - Quản nhà nước cụm công nghiệp chức đặc thù quản nhà nước nói chung Việc phát triển cụm công ... niệm quản nhà nước cụm công nghiệp Như vậy, quản nhà nước cụm công nghiệp hiểu tác động hệ thống quản hay chủ thể quản (nhà nước) lên hệ thống bị quản hay khách thể quản (cụm công ... Kinh nghiệm quản nhà nước cụm công nghiệp học cụm công nghiệp Bắc Từ Liêm 1.3.1 Kinh nghiệm quản nhà nước cụm công nghiệp tỉnh Nam Định Nam Định tỉnh nghèo, nông, ngư nghiệp, công nghiệp chủ...
 • 117
 • 307
 • 5

Xem thêm