định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Kinh tế - Thương mại

... quy định cụ thể thể về vấn đề định giá các tài khác một cách cụ thể.Trong Luật doanh nghiệp 2005, Điều 30 quy định về định giá tài sản góp vốn: “Điều 30. Định giá tài sản góp vốn 1. Tài sản góp ... chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốndoanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp ... thúc định giá. 3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá...
 • 5
 • 805
 • 6

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... quy định cụ thể thể về vấn đề định giá các tài khác một cách cụ thể.Trong Luật doanh nghiệp 2005, Điều 30 quy định về định giá tài sản góp vốn: “Điều 30. Định giá tài sản góp vốn 1. Tài sản góp ... chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốndoanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp ... thúc định giá. 3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá...
 • 5
 • 1,340
 • 9

Làm rõ tài sản, nguồn vốn trong một doanh nghiệp thương mại và đơn vị hành chính sự nghiệp.doc

Làm rõ tài sản, nguồn vốn trong một doanh nghiệp thương mại và đơn vị hành chính sự nghiệp.doc

Kế toán

... loại tài sản trong doanh nghiệp Căn cứ vào thời gian đầu tư, sử dụng và thu hồi, toàn bộ tài sản trong một doanh nghiệp được chia thành hai loại là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.- Tài sản ... thể của đối tượng kế toán trong doanh nghiệp. 2.1. Tài sản và phân loại tài sản trong doanh nghiệp. 2.1.1. Khái niệm Tài sản là tất cả những nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát, nắm giữ và có ... sản cố định là 1.388.730.099 VNĐ , giá trị còn lại là 2.523.575.086 VN Tài sản và nguồn vốn quan hệ mật thiết với nhau nguồn vốn hình thành nên tài sản, tổng tài sản và tổng nguồn vốn luôn...
 • 27
 • 2,199
 • 4

Làm rõ tài sản, nguồn vốn trong một doanh nghiệp thương mại và đơn vị hành chính sự nghiệp

Làm rõ tài sản, nguồn vốn trong một doanh nghiệp thương mại và đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán

... toàn bộ tài sản trong một doanh nghiệp được chia thành hai loại là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.Nguyên lý kế toán2 Đề tài thảo luận:Làm rõ tài sản, nguồn vốn trong một doanh nghiệp ... hoạt động.III. LIÊN HỆ VỀ TÀI SẢN, NGUỒN VỐN TRONG MỘT DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP. Khái niệm tài sản: tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể ... kinh doanh, đến năm 2009 đà khâú hao: 500trđ giá trị còn lại là: 300trđ. Tài sản và nguồn vốn quan hệ mật thiết với nhau nguồn vốn hình thành nên tài sản, tổng tài sản và tổng nguồn vốn luôn...
 • 17
 • 421
 • 0

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) doc

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) doc

Tài liệu khác

... người thành lập doanh nghiệp biết. Nội dung Văn bản qui định 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh; 2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định ... ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) (BQL) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Kế hoạch và Đầu tư, Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ ... theo quy định của pháp luật; 4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật; 5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nghiệp Hồ sơ Thành phần...
 • 5
 • 463
 • 1

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) ppt

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) ppt

Tài liệu khác

... Luật Doanh nghiệp Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Kế hoạch và Đầu tư, Thành lập ... thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định 2. Dự thảo Điều lệ công ty ... với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định 5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản...
 • 6
 • 410
 • 0

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần ppt

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần ppt

Tài liệu khác

... Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.* Thông tin Lĩnh vực thống kê :Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng ĐKKD (Sở KH ... Mô tả bước 1. - Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại cơ quan Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. ... thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định. 2. Dự thảo Điều lệ công ty...
 • 4
 • 370
 • 0

Pháp luật hiện hành về hình thức vốn góp, định giá vốn góp và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty.docx

Pháp luật hiện hành về hình thức vốn góp, định giá vốn góp và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty.docx

Kinh tế - Thương mại

... khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của ... chênh lệch giữa giá trị được định giágiá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá . Giá trị của tài sản góp vốn phải được người góp vốndoanh nghiệp chấp thuận. ... Điều 30: Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực...
 • 14
 • 821
 • 9

Quyết định Góp vốn thành lập công ty tại Hà Nội và cử người đại diện theo ủy quyền

Quyết định Góp vốn thành lập công ty tại Hà Nội và cử người đại diện theo ủy quyền

Tài liệu khác

... Số:……./QĐ- VHVCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011QUYẾT ĐỊNH Về việc: Góp vốn thành lập công ty tại Hà Nội và cử người đại diện theo ... Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty./.Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Việt tại đây quyết định và ban hành phê chuẩn việc góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG ... các điều khoản dưới đây: QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Chấp thuận và thông qua việc góp vốn thành lập công ty sau:Điều 2: Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Việt sẽ góp 6.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)...
 • 2
 • 863
 • 2

hình thức góp vốn, định gía tài sản, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty

hình thức góp vốn, định gía tài sản, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty

Khoa học xã hội

... hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp thì giá trị tài sản thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn vào doanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực ... pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng tài sản đó trong vốn điều lệ công ty; ... trường hợp định giá để thành lập doanh nghiệp thì thẩm quyền định giá sẽ thuộc về các thành viên, cổ đông sáng lập. Nếu tài sản định giá cao hơn giá thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên,...
 • 17
 • 636
 • 1

vấn đề định giá vốn góp và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty (doanh nghiệp)

vấn đề định giá vốn góp và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty (doanh nghiệp)

Khoa học xã hội

... người định giáthành viên sáng lập và người định giá là tổ chức định giá chuyên nghiệp. Cụ thể như sau: -Tài sản góp vốn được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá. Nếu tài sản định giá ... trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản định giá tại thời điểm kết thúc định giá. -Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị ... khác, số quyết định thành lập hoặc đăng kí của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn, tổng giá trị tài sản góp vốn và tỉ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của...
 • 18
 • 562
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25