đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vịnh hạ long tỉnh quảng ninh

luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

luận văn Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Khoa học tự nhiên

... giá trạng thu gom, xử chất thải rắn địa phương cần thiết Xuất phát từ thực tế đó, việc thực đề án: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thu gom, xử chất thải rắn địa bàn ... phát thải chất thải rắn địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - Phân tích nguyên nhân tồn công tác quản chất thải rắn địa phương - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản xử chất ... Điều tất yếu lượng chất thải rắn phát sinh ngày gia tăng Tuy nhiên vùng nông thôn khác Nghệ An, 90% tổng lượng chất thải chưa thu gom xử hợp vệ sinh Hiện tượng chất thải rắn sinh hoạt, bao bì...
 • 98
 • 956
 • 8
luận văn nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh

luận văn nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản chất thải rắn sinh hoạt thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh

Công nghệ - Môi trường

... Khái niệm chất thải rắn sinh hoạt .4 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 1.1.3 Phân loại chất thải rắn sinh hoạt .8 1.1.4 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt ... độ quản chất thải rắn sinh hoạt đạt mức độ cao Phƣơng thức quản chất thải rắn áp dụng nƣớc tập trung vào: - Giảm thiểu chất thải rắn, - Thu hồi, tái chế tái sử dụng lại chất thải, - Xử ... phát sinh chất thải rắn sinh hoạt thời gian tới địa bàn thành phố Cẩm Phả - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Cẩm Phả 2.2 Đối tượng phạm vi...
 • 82
 • 702
 • 3
Phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác thu gom, xử lý chất thải y tế tại bệnh viện c thái nguyên

Phân tích đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao công tác thu gom, xử chất thải y tế tại bệnh viện c thái nguyên

Công nghệ - Môi trường

... giải ô nhiễm nguồn nước thải, ô nhiễm chất thải sinh hoạt, công nghiệp sinh học, chất thải y tế…Để xử loại chất thải vấn đề thật khó khăn nan giải Với loại chất thải, cần có biện pháp xử ... pháp nâng cao công tác thu gom, xử chất thải y tế Bệnh viện C Thái Nguyên " 1.2 Mục tiêu đề tài Đánh giá thực trạng thu gom, xử rác thải nước thải y tế Bệnh viện C Thái Nguyên Từ đề xuất giải ... quy định: + Chất thải y tế vật chất thể rắn, lỏng khí thải từ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường + Chất thải y tế nguy hại chất thải y tế chứa yếu tố nguy hại cho sức...
 • 111
 • 492
 • 0
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử chất thải rắn trên địa bàn huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an

Khoa học tự nhiên

... giá trạng thu gom, xử chất thải rắn địa phương cần thiết Xuất phát từ thực tế đó, việc thực đề án: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thu gom, xử chất thải rắn địa bàn ... phát thải chất thải rắn địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - Phân tích nguyên nhân tồn công tác quản chất thải rắn địa phương - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản xử chất ... Điều tất yếu lượng chất thải rắn phát sinh ngày gia tăng Tuy nhiên vùng nông thôn khác Nghệ An, 90% tổng lượng chất thải chưa thu gom xử hợp vệ sinh Hiện tượng chất thải rắn sinh hoạt, bao bì...
 • 96
 • 921
 • 0
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử chất thải rắn trên địa bàn huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an

Thạc sĩ - Cao học

... HỌC TƢ̣ NHIÊN PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM, XỬ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƢU, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... 2001, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Thị Thanh Huyền, (2014), Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sỹ, Đại ... hải sản CTRĐT Chất thải rắn đô thị CTR Chất thải rắn CTNH Chất thải nguy hại CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt MDD Mộc dân dụng Sở TN&MT Sở Tài nguyên Môi trƣờng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNMT Tài...
 • 12
 • 315
 • 0
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (luận văn thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (luận văn thạc sĩ)

Khoa học tự nhiên

... giá trạng thu gom, xử chất thải rắn địa phƣơng cần thiết Xuất phát từ thực tế đó, việc thực đề án: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thu gom, xử chất thải rắn địa bàn ... phát thải chất thải rắn địa bàn huyện Quỳnh Lƣu, tỉnh Nghệ An - Phân tích nguyên nhân tồn công tác quản chất thải rắn địa phƣơng - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác quản xử chất ... hình phát sinh, thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn giới Việt Nam 14 1.2.1 Tình hình phát sinh chất thải rắn giới Việt Nam 14 1.2.2 Tình hình phát sinh xử chất thải rắn Việt...
 • 78
 • 850
 • 0
Đánh Giá Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Của Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Cốc Hóa Công Ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên

Đánh Giá Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Của Hệ Thống Xử Nước Thải Nhà Máy Cốc Hóa Công Ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên

Khoa học tự nhiên

... xử nước thải nhằm đáp ứng hiệu sản xuất đảm bảo chất lượng xả thải nhà máy Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành thực đề tài" Đánh giá đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hệ thống xử nước thải ... phản ứng Nước sau bể thu gom điều hòa chảy vào bể Oxi hóa nâng cao b Q trình xử oxi hóa nâng cao Nước thải chứa phenol sau bể thu gom điều hòa chảy vào bể Oxi hóa nâng cao Tại bổ sung đồng thời ... xử nước thải nhà máy Cốc hoá - Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu xử nước thải nhà máy Cốc hố - Cơng ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu - Các phương pháp thu...
 • 19
 • 599
 • 1
Đánh giá đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải nhà máy cốc hóa  công ty cổ phần gang thép thái nguyên

Đánh giá đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của hệ thống xử nước thải nhà máy cốc hóa công ty cổ phần gang thép thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... xử nƣớc thải nhằm đáp ứng hiệu sản xuất nhƣ đảm bảo chất lƣợng xả thải nhà máy Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành thực đề tài" Đánh giá đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hệ thống xử nước ... nguyên công nghệ xử nƣớc thải cơng nghiệp nói chung Trong đó, phƣơng án xử nƣớc thải chứa phenol phƣơng pháp xử sinh học đƣợc ứng dụng rộng rãi Thực chất biện pháp sinh học để xử ... vi sinh vật; - Kỹ thu t bùn hoạt tính: dựa khả sinh trƣởng lơ lửng vi sinh vật a Kỹ thu t lọc sinh học Kỹ thu t lọc sinh học dựa q trình hoạt đợng vi sinh vật, bao gồm vi sinh vật yếm khí, hiếu...
 • 70
 • 764
 • 6
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác  quản lý khai thác đường tỉnh và đường huyện trên địa bàn tỉnh Trà  Vinh

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản khai thác đường tỉnh đường huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Kỹ thuật

... giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lỦ khai thác đư ng tỉnh, đư ng huyện địa bàn tỉnh Trà Vinh - Được tiến hành tỉnh Trà Vinh M c tiêu nghiên c u 3.1 Mục tiêu tổng quát Đề xuất giải pháp nâng cao ... đưa giải pháp định hướng để công tác quản lỦ khai thác đư ng c a tỉnh Các giải pháp tập trung hai nội dung giải pháp kỹ thu t chế thực hiện: Giải pháp kỹ thu t ch yếu đề cập đến nội dung quản ... i pháp qu n lỦ khai thác đ TT Vấn đề đặt giải pháp nâng nâng cao hiệu quản lỦ khai thác đư ng tỉnh, đư ng huyện Trà Vinh? Xuất phát từ tư nhằm nâng cao, làm tăng kết đầu c a khai thác đư ng tỉnh, ...
 • 26
 • 150
 • 0
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÙ HỢP

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN PHÙ HỢP

Cao đẳng - Đại học

... kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác • Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi rác sinh hoạt) chất thải rắn phát sinh sinh hoạt thường ngày người - Thu gom chất thải rắn hoạt động tập hợp, phân ... thu thập thông tin công tác vệ sinh, thu gom, quản rác thải sinh hoạt để phục vụ cho đề tài: “Đánh giá trạng chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Thu n Thành, tỉnh Bắc Ninh đề xuất giải pháp ... viên thu gom) Phiếu tham vấn cộng đồng nhằm thu thập thông tin công tác vệ sinh, thu gom, quản rác thải sinh hoạt để phục vụ cho đề tài: “Đánh giá trạng chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Thu n...
 • 57
 • 820
 • 5
Giải pháp nâng cao Công tác thu, chi và quản lý quỹ BHXH tỉnh Sơn La.DOC

Giải pháp nâng cao Công tác thu, chi quản quỹ BHXH tỉnh Sơn La.DOC

Kế toán

... Sơn la thúc em chọn chuyên đề với tên gọi: Giải pháp nâng cao Công tác thu, chi quản quỹ BHXH tỉnh Sơn La” Nhưng với thời gian kiến thức luận hạn chế, nên viết tránh khỏi thiếu sót, em ... nghiệp vụ, công tác quản thu c hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Tổ chức thu thập, lưu trữ, sử liệu phục vụ yêu cầu quản lý; cung cấp số liệu tổng hợp phân tích theo yêu cầu quản ngành 21 2.2.7 ... đến kết thu giải nợ đọng Để hoạt đông BHXH huyên đạt kết , điều kiện tiên phải khắc phục khó khăn tồn 3.1 Các giải pháp nâng cao hiệu qủa công tác thu chi 3.1.1 Về mức thu đối tượng thu Áp dụng...
 • 66
 • 695
 • 6
Giải pháp nâng cao Công tác thu, chi và quản lý quỹ BHXH tỉnh Sơn La

Giải pháp nâng cao Công tác thu, chi quản quỹ BHXH tỉnh Sơn La

Tài chính - Ngân hàng

... Sơn la thúc em chọn chuyên đề với tên gọi: Giải pháp nâng cao Công tác thu, chi quản quỹ BHXH tỉnh Sơn La” Nhưng với thời gian kiến thức luận hạn chế, nên viết khơng thể tránh khỏi thiếu ... nghiệp vụ, công tác quản thu c hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Tổ chức thu thập, lưu trữ, sử liệu phục vụ yêu cầu quản lý; cung cấp số liệu tổng hợp phân tích theo yêu cầu quản ngành 21 Website: ... Hoàn thiện cấu tổ chức nâng cao chất lượng đội ngũ, BHXH tỉnh Sơn La trọng nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo niềm tin nâng cao nhận thức người lao...
 • 23
 • 361
 • 0
Slide thực trạng thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP đồng hới  tỉnh quảng bình

Slide thực trạng thu gom xử chất thải rắn sinh hoạt tại TP đồng hới tỉnh quảng bình

Quản trị kinh doanh

... 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Đánh giá thực trạng thu gom CTRSH TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Dự báo đề xuất giải pháp thu gom, xử CTRSH TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình www.themegallery.com ... Hới Tỉnh Quảng Bình Mục tiêu nghiên cứu • Hệ thống hóa sở luận thực tiễn CTRSH tác động chúng đến môi trường • Đánh giá thực trạng rác thải, công tác thu gom, xử chất thải rắn sinh hoạt ... bàn TP Đồng Hới • Đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thu gom xử CTRDH TP Đồng Hới Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp thu thập liệu • Phương pháp kế thừa • Phương pháp đánh giá nhanh...
 • 30
 • 1,168
 • 18
Nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh (tt)

Nghiên cứu quy hoạch quản chất thải rắn sinh hoạt thành phố uông bí, tỉnh quảng ninh (tt)

Kiến trúc - Xây dựng

... xử chất thải ­ Quản chất thải rắn hoạt động kiểm sốt chất thải suốt q trình từ phát sinh đến thu gom, vận chuyển, lưu trữ, xử lý, thải bỏ, tiêu huỷ chất thải ­ Quy hoạch quản chất thải ... thu gom, xử chất thải rắn; xây dựng kế hoạch nguồn lực nhằm xử triệt để chất thải rắn ­ Hoạt động quản chất thải rắn bao gồm hoạt động quy hoạch quản lý, đầu tư xây dựng sở quản chất ... Thực trạng quản chất thải rắn sinh hoạt thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 5 Chương II: Cơ sở khoa học nghiên cứu quy hoạch quản chất thải rắn sinh hoạt thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh Chương...
 • 25
 • 179
 • 0
điều tra hiện trạng sản xuất rượu truyền thống ở bến lức – long an và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.

điều tra hiện trạng sản xuất rượu truyền thống ở bến lức – long an đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sinh học

... thiện chất lượng sản phẩm điều thiếu xót Vì vậy, với gợi ý đề tài PGS TS Nguyễn Đức Lượng, thực đồ án “Điều tra trạng sản xuất rượu truyền thống Bến Lức – Long An đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ... ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THU T HÓA HỌC ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT RƢỢU TRUYỀN THỐNG Ở BẾN LỨC – LONG AN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM SVTH : ... lượng rượu trắng thủ cơng, lượng tạp chất cao, chất lượng cảm quan nhiều loại rượu đạt cao màu sắc, độ trong, mùi vị, hậu vị, uống xong cảm thấy êm dịu, dễ chịu gây đau đầu Vấn đề chất lượng rượu...
 • 76
 • 923
 • 8
ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT RƯỢU TRUYỀN THỐNG Ở BẾN LỨC – LONG AN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT RƯỢU TRUYỀN THỐNG Ở BẾN LỨC – LONG AN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Khoa học tự nhiên

... ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THU T HÓA HỌC ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT RƯỢU TRUYỀN THỐNG Ở BẾN LỨC – LONG AN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SVTH : TRẦN ... chất lượng sản phẩm điều khơng thể thiếu xót Vì vậy, với gợi ý đề tài PGS TS Nguyễn Đức Lượng, thực đồ án “Điều tra trạng sản xuất rượu truyền thống Bến Lức – Long An đề xuất giải pháp nâng cao ... đặc biệt nguyên liệu chất lượng bánh men thu c bắc Men thu c bắc người dân phía bắc, sản xuất với lượng thu c bắc cho vào nhiều men thu c bắc vùng khác Người ta cho lượng thu c bắc sau: Đại hồi...
 • 81
 • 1,015
 • 11
Điều tra hiện trạng sản xuất rượu tuyền thống ở Bến Lức - Long An và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm

Điều tra hiện trạng sản xuất rượu tuyền thống ở Bến Lức - Long An đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm

Khoa học tự nhiên

... thiện chất lượng sản phẩm điều thiếu xót Vì vậy, với gợi ý đề tài PGS TS Nguyễn Đức Lượng, thực đồ án “Điều tra trạng sản xuất rượu truyền thống Bến Lức – Long An đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ... ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ THU T HÓA HỌC ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT RƢỢU TRUYỀN THỐNG Ở BẾN LỨC – LONG AN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM SVTH : ... lượng rượu trắng thủ cơng, lượng tạp chất cao, chất lượng cảm quan nhiều loại rượu đạt cao màu sắc, độ trong, mùi vị, hậu vị, uống xong cảm thấy êm dịu, dễ chịu gây đau đầu Vấn đề chất lượng rượu...
 • 76
 • 572
 • 0
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ LỮ HÀNH QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LỮ HÀNH QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG

Kế toán

... thống công ty hạ thấp giá cả, quà tặng… - Kế hoạch năm 2007 đề đạt mức tổng doanh thu 12 tỷ VND lợi nhuận đạt 10% 3.2: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI TRUNG TÂM ... thiết để tạo nên thu n lợi, nâng cao chất lượng sản phẩm chương trình du lịch Cơng ty phải sử dụng đồng thời biện pháp đầu tư chi phí tăng cường kiểm tra có phương pháp quản chất lượng cách hiệu ... 3.2.7: Tăng cường biện pháp kiểm tra hệ thống quản chất lượng Kiểm tra quản chất lượng khâu quan trọng suốt trình từ thiết thực kết thúc chuyến nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm du lịch...
 • 12
 • 898
 • 0
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MỦ NHỰA CAO SU Ở CÔNG TY CAO SU HÀ TĨNH

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MỦ NHỰA CAO SU Ở CÔNG TY CAO SU TĨNH

Quản trị kinh doanh

... quản chất lượng sau: Quản chất lượng tập hợp hoạt động chức quản chung nhằm đề sách, mục tiêu trách nhiệm thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất ... niệm quản chất lượng hoạt động quản chất lượng Nếu mục đích cuối chất lượng thoả mãn nhu cầu khách hàng, nhu cầu người tiêu dùng, quản chất lượng tổng thể biện pháp kinh tế, kỹ thu t, ... lượng cải tiến chất lượng khuôn khổ hệ thống chất lượng Trong khái niệm nhấn mạnh quản chất lượng trách nhiệm tất cấp quản lý, trách nhiệm cao thu c cán lãnh đạo Việc thực công tác quản lý...
 • 47
 • 337
 • 1
BÁO CÁO THỰC TRẠNG - ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG Y TẾ THÔN BẢN potx

BÁO CÁO THỰC TRẠNG - ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG Y TẾ THÔN BẢN potx

Sức khỏe giới tính

... KẾT QUẢ BÀN LUẬN PHẦN 3: KIẾN NGHỊ PHẦN 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG - Tên đề tài: “Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế thôn bản” - Tổ chức thực hiện: Ts Phạm Văn ... tỉnh Kiên Giang cơng tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2.2 Đánh giá việc quản lý, sử dụng đội ngũ nhân viên y tế ấp tỉnh đặc biệt trọng vùng khó khăn 2.3 Đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao chất ... nghiệp chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khoẻ nhân dân tình hình mới, Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh Kiên Giang thực đề tài: “ Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng họat động y tế thôn...
 • 40
 • 6,384
 • 60

Xem thêm