đề thi trac nghiem tin học lớp 12 học kì 1

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf

Cao đẳng - Đại học

... va o chức vụ tư ng ngươ i: ø ø ø a =Hlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) b =Hlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2,0) c =Vlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) d =Vlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2,0) 54 Khi ta nhập công thức : =MATCH(“TN”, ... vực tư ng ngươ i: ø ø ø a = Vlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2,0) b = Vlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2 ,1) c = Vlookup(C 41, $E$50:$G$Sản xuất d = Vlookup( 41, $E$50:$G$ 51, 2 ,1) 53 Điền công thức cho cột Cvụ để ... D$2#$C5 50 Khi ta go công thức : =DAY(DATEVALUE( 12 / 03/98”) kết la : õ ø a 12 b 03 c 98 d Báo lỗi công thức sai 51 Để tính tuổi ngươ i sinh nga y 24 /11 /19 83 biết nga y sinh name ô A2, ta ø ø ø se...
 • 10
 • 10,606
 • 300

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Cao đẳng - Đại học

... va o chức vụ tư ng ngươ i: ø ø ø a =Hlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) b =Hlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2,0) c =Vlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) d =Vlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2,0) 54 Khi ta nhập công thức : =MATCH(“TN”, ... vực tư ng ngươ i: ø ø ø a = Vlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2,0) b = Vlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2 ,1) c = Vlookup(C 41, $E$50:$G$Sản xuất d = Vlookup( 41, $E$50:$G$ 51, 2 ,1) 53 Điền công thức cho cột Cvụ để ... D$2#$C5 50 Khi ta go công thức : =DAY(DATEVALUE( 12 / 03/98”) kết la : õ ø a 12 b 03 c 98 d Báo lỗi công thức sai 51 Để tính tuổi ngươ i sinh nga y 24 /11 /19 83 biết nga y sinh name ô A2, ta ø ø ø se...
 • 10
 • 10,427
 • 269

Đề thi trắc nghiệm tin học A

Đề thi trắc nghiệm tin học A

Tin học văn phòng

... Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28 /11 /2 010 Ca - Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : SBD : Mã đề: 19 2 Câu Trình window ... Tiền Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28 /11 /2 010 Ca - Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : SBD : Mã đề: 226 Câu Trong ... Tiền Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28 /11 /2 010 Ca - Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : SBD : Mã đề: 260 Câu Trong...
 • 8
 • 5,589
 • 180

Đề thi trắc nghiệm tin học B

Đề thi trắc nghiệm tin học B

Tin học văn phòng

... với theo chủ đề lưu máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin nhiều người Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 28 /11 /2 010 Ca - Thời ... Tiền Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 28 /11 /2 010 Ca - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : SBD : Mã đề: 220 Câu Trong ... Tiền Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 28 /11 /2 010 Ca - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : SBD : Mã đề: 254 Câu Description...
 • 8
 • 12,745
 • 262

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008

Tư liệu khác

... giay moi.doc baitap.pas anh.bmp http://vtv.vn 10 1 10 5 Câu 13 Tổng số tự nhiên từ đến 14 11 4 91 Câu 14 Tìm số dãy số sau ghi vào ô trống 10 15 21 Câu 15 Có đường ngắn khác từ A đến Z (theo chiều ... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 Thời gian làm 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ĐỀ CHÍNH THỨC ... phách (HĐGK ghi)  Điểm thi Bằng số Bằng chữ Họ tên, chữ ký Giám khảo Giám khảo Đặt màu cho văn Chèn văn thông thường Chọn toàn văn Chèn văn nghệ thuật (WordArt) Câu 12 Trong hệ điều hành Windows,...
 • 2
 • 1,666
 • 38

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005

Tin học

... Chuột 12 Tổng cuả số tự nhiên từ đến 20 là: A 18 0 B 200 C 210 D 420 13 Tìm quy luật cho dãy số sau: 11 13 A Dãy số nguyên tố B Dãy số lẻ C Dãy số không chia hết cho D Dãy số tự nhiên có ước số 14 ... gõ văn bảng đến dòng cuối 10 Bàn phím máy tính PC có phím có gai? A B C D 11 Số thập phân 31 chuyển sang hệ nhị phân có chữ số? A B C D B 12 C 20 D 24 Nhóm bao gồm thi t bị xếp vào loại: A Màn ... Việt 10 ngón Hãy tìm phần tử dãy ký tự: BBKM? A N B H C G D T Bậc nghịch đảo hoán vị (a1,a2, aN) (1, N) số cặp (aI,aJ) cho IaJ Tính bậc nghịch đảo hoán vị (2, 4, 3, 1) A B C D Mệnh đề mô...
 • 2
 • 1,327
 • 40

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN

Tin học

... Trong hệ nhị phân 10 24 MB bằng: A: 10 0 KB B: Giga byte C: 10 0 Giga byte D: 10 0 KB E:Không câu Câu 62: Trong hệ nhị phân KB bằng: A :10 0 Byte C: 10 00 MB D: 10 24 Bit B :10 24 B E: 10 24 MB Câu 63: Để ... Ctrl + P Câu 64: Trong hệ nhị phân 10 GB bằng: A: 12 0 40 MB C: 10 000 MB D: 10 00 MB B :10 240 MB E: 10 240 Byte Câu 65: Trong Exce Tổ hợp phím sau dùng để tạo tệp tin mới: A: Ctrl + N B: Alt + W C: ... bớc chép tệp tin ổ đĩa cứng D: A: B: C: D: Câu 10 : Trình bày bớc xoá cột bảng biểu Ms Word A: B: Câu 11 : Nêu cách...
 • 10
 • 1,011
 • 6

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN

Tin học

... giay moi.doc baitap.pas anh.bmp http://vtv.vn 10 1 10 5 Câu 13 Tổng số tự nhiên từ đến 14 11 4 91 Câu 14 Tìm số dãy số sau ghi vào ô trống 10 15 21 Câu 15 Có đường ngắn khác từ A đến Z (theo chiều ... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 Thời gian làm 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ĐỀ CHÍNH THỨC ... phách (HĐGK ghi)  Điểm thi Bằng số Bằng chữ Họ tên, chữ ký Giám khảo Giám khảo Đặt màu cho văn Chèn văn thông thường Chọn toàn văn Chèn văn nghệ thuật (WordArt) Câu 12 Trong hệ điều hành Windows,...
 • 2
 • 13,172
 • 288

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008

Tin học

... giay moi.doc baitap.pas anh.bmp http://vtv.vn 10 1 10 5 Câu 13 Tổng số tự nhiên từ đến 14 11 4 91 Câu 14 Tìm số dãy số sau ghi vào ô trống 10 15 21 Câu 15 Có đường ngắn khác từ A đến Z (theo chiều ... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 Thời gian làm 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ĐỀ CHÍNH THỨC ... phách (HĐGK ghi)  Điểm thi Bằng số Bằng chữ Họ tên, chữ ký Giám khảo Giám khảo Đặt màu cho văn Chèn văn thông thường Chọn toàn văn Chèn văn nghệ thuật (WordArt) Câu 12 Trong hệ điều hành Windows,...
 • 2
 • 1,141
 • 7

Đề Thi trắc nghiệm tin học

Đề Thi trắc nghiệm tin học

Tư liệu khác

... interger); A) a, b1 B) a, b C) a1, b1 D) a1, b Var a1,b1: byte; 3./ ĐÁP ÁN Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đ/a B D B A A C D D C A C C D B C B A C B B Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... A) 1, b B) 1, C) a, D) a, b a: =1; b:=4; Tang(a,b) … End Xét đoạn chương trình sau trả lời câu (Câu 39; Câu 40) Program Vidu; Câu 39) Các biến cục uses CRT; A) a, b B) a, b1 C) a1, b D) a1, b1 Var ... liệu sau (dòng 1) 12 3 4 (dòng 2) 5678 đoạn chương trình Assign(F,'input.txt');Reset(F); while not eoln(f) begin Read(F,a); k:=k+a; end; Write(k); close(f); giá trị k A) 12 B) 36 C) 10 D) 26 Câu...
 • 4
 • 1,023
 • 8

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008.

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008.

Tin học

... thuật (WordArt) Câu 12 Trong hệ điều hành Windows, xâu tự dùng làm tên tệp? giay moi.doc baitap.pas anh.bmp http://vtv.vn 10 1 10 5 Câu 13 Tổng số tự nhiên từ đến 14 11 4 91 Câu 14 Tìm số dãy số ... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 Thời gian làm 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ĐỀ CHÍNH THỨC ... số sau ghi vào ô trống 10 15 21 Câu 15 Có đường ngắn khác từ A đến Z (theo chiều mũi tên) hình đây? A Z - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm...
 • 2
 • 575
 • 1

De thi trac nghiem tin hoc nam 20081

De thi trac nghiem tin hoc nam 20081

Tin học

... thuật (WordArt) Câu 12 Trong hệ điều hành Windows, xâu tự dùng làm tên tệp? giay moi.doc baitap.pas anh.bmp http://vtv.vn 10 1 10 5 Câu 13 Tổng số tự nhiên từ đến 14 11 4 91 Câu 14 Tìm số dãy số ... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 Thời gian làm 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ĐỀ CHÍNH THỨC ... số sau ghi vào ô trống 10 15 21 Câu 15 Có đường ngắn khác từ A đến Z (theo chiều mũi tên) hình đây? A Z - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm...
 • 2
 • 514
 • 0

Đề thi trắc nghiệm tin học - Khối không chuyên

Đề thi trắc nghiệm tin học - Khối không chuyên

Kỹ thuật lập trình

... Đề thi trắc nghiệm, khối KHÔNG CHUYÊN Số báo danh 19 Số Hexa AB3 chuyển sang nhị phân là: A 10 1 010 110 011 C 11 10 010 110 10 B 10 1 010 110 0 01 D 11 0 011 0 010 11 20 Số nhị phân 11 . 01 ... S1:=0; for k: =1 to N begin S1:=S1+k; S:= S + 1/ S1; end; Ngôn ngữ C S=0; S1=0; for(k =1; k
 • 6
 • 2,226
 • 54

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12 pdf

Vật lý

... Câu 16 Con lắc lò xo dao động đứng Nừu dùng vật m1 chu dao động T1=0.6(s) dùng vật m2 chu dao động T2=0.8 (s) dùng vật m=m1+m2 chu dao động : A.3(s) B.2(s) C .1( s) D không phảI kết Cau 17 ... 0 ,1 (Ω) B (Ω) C 0 ,12 (Ω) D Kết khác Câu 77 Mạch dao động lý tưởng LC : C=2,5(µF), L =10 -4(H) chọn lúc t=0 Imax=40(mA) biểu thức điện tích hai cực tụ : A q=2 .10 -9sin(2 .10 -7t) B q=2 .10 -9sin(2 .10 -7t+π/2) ... gia tốc trọng trương g1 T1; Chu dao động lắc đơn có chiều dàI l2, gia tốc trọng trường g2=g1/n T2 : A Câu 10 0 Con lắc đơn dao động toa xe đứng yên với chu T chu dao động thay đổi ?...
 • 13
 • 1,334
 • 5

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 141 pot

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 141 pot

Tin học văn phòng

... create A 2-4-3 -1 B 2-3-4-3 C 2 -1- 3-4 D 2 -1- 4-3 Trang 1/ 2 - Mã đề: 14 1 Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 25 /10 /2009 Thời gian: 20 phút Họ tên học viên ... Create Table entering data Trang 1/ 2 - Mã đề: 14 1 Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 25 /10 /2009 Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : ... tạo sở liệu D Cả câu sai Trang 1/ 2 - Mã đề: 14 1 Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 25 /10 /2009 Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : ...
 • 8
 • 1,076
 • 11

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 148 potx

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 148 potx

Tin học văn phòng

... thi t kế Table C Để chuyển đổi chế độ Design view sang Datasheet view thi t kế Table D Tự thi t kế 11 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 26/06/2 010 Trung Tâm Tin Học ... Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 26/06/2 010 Ca - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : SBD : Mã đề: 216 Câu Muốn chuyển từ chế độ thi t ... Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 26/06/2 010 Ca - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : SBD : Mã đề: 18 2 Câu Ta sửa liệu...
 • 17
 • 931
 • 7

Đề thi trắc nghiệm tin học B -150 pptx

Đề thi trắc nghiệm tin học B -150 pptx

Tin học văn phòng

... A; 15 B; 16 B; 17 D; 18 A; 19 C; 20 C; Đáp án mã đề: 18 4 01 B; 02 C; 03 C; 04 C; 05 D; 06 B; 07 A; 08 D; 09 D; 10 A; 11 D; 12 D; 13 B; 14 B; 15 C; 16 A; 17 D; 18 C; 19 D; 20 A; Đáp án mã đề: 218 ... D; 20 A; Đáp án mã đề: 218 01 D; 02 D; 03 B; 04 A; 05 D; 06 A; 07 B; 08 B; 09 A; 10 A; 11 C; 12 B; 13 D; 14 D; 15 D; 16 A; 17 C; 18 C; 19 C; 20 D; Đáp án mã đề: 252 01 C; 02 B; 03 A; 04 D; 05 B; ... 08 ; / = ~ 13 ; / = ~ 18 ; / = ~ 04 ; / = ~ 09 ; / = ~ 14 ; / = ~ 19 ; / = ~ 05 ; / = ~ 10 ; / = ~ 15 ; / = ~ 20 ; / = ~ Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin Học Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá...
 • 10
 • 3,466
 • 55

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 25/04/2010 Thời gian: 20 phút doc

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 25/04/2010 Thời gian: 20 phút doc

Tin học văn phòng

... D; 10 D; 11 B; 12 D; 13 A; 14 B; 15 C; 16 C; 17 A; 18 B; 19 D; 20 D; Đáp án mã đề: 2 61 01 D; 02 A; 03 B; 04 D; 05 A; 06 B; 07 B; 08 C; 09 D; 10 D; 11 D; 12 C; 13 A; 14 C; 15 A; 16 D; 17 D; 18 ... 17 A; 18 A; 19 B; 20 D; Đáp án mã đề: 19 3 01 B; 02 C; 03 D; 04 A; 05 A; 06 B; 07 B; 08 D; 09 D; 10 D; 11 A; 12 C; 13 C; 14 D; 15 C; 16 B; 17 A; 18 A; 19 D; 20 C; Đáp án mã đề: 227 01 A; 02 D; ... tên học viên : SBD : Đáp án mã đề: 15 9 01 B; 02 A; 03 C; 04 C; 05 D; 06 B; 07 D; 08 D; 09 D; 10 C; 11 B; 12 C; 13 C; 14 B; 15 D; 16 A; 17 A; 18 ...
 • 9
 • 1,522
 • 17

đề thi trắc nghiệm tin học a

đề thi trắc nghiệm tin học a

Tin học văn phòng

... [a] 10 5 [b] 10 4 [c] 10 6 - Kết sau đổi số 23 từ hệ số sang hệ số là? [a] 010 011 [b] 010 010 [c] 010 10 1 - Kết sau đổi số AF từ hệ số 16 sang hệ số là? [a] 10 10 11 11 [b] 10 10 10 10 [c] 10 10 10 11 10 ... số 11 00 từ hệ số sang hệ số 10 là? [a] 11 [b] 10 [c] 12 - Kết sau đổi số 15 6 từ hệ số 10 sang hệ số là? [a] 11 00 11 00 [b] 10 01 110 0 [c] 10 10 11 00 - Kết sau đổi số 15 2 từ hệ số sang hệ số 10 là? ... c Question d Question c Question 10 b Question 11 c Question 12 a Question 13 c Question 14 a Question 15 d Question 16 a Question 17 c Question 18 b Question 19 a Question 20 d Phần 2: - Trong...
 • 38
 • 544
 • 1

Xem thêm