đề thi trắc nghiệm tin học 11 học kì 1

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf

Cao đẳng - Đại học

... và o chức vụ từ ng ngườ i: a. =Hlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) b. =Hlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2,0) c. =Vlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2 ,1) d. =Vlookup(C 41, $A$ 51: $B$54,2,0) 54. Khi ta nhập công thức : ... ng ngườ i: a. = Vlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2,0) b. = Vlookup(C 41, $E$50:$G$ 51, 2 ,1) c. = Vlookup(C 41, $E$50:$G$Sản xuất d. = Vlookup( 41, $E$50:$G$ 51, 2 ,1) 53. Điền công thức cho cột Cvụ để điền ... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A. HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ WINDOWS: Câu 1 : Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì? a/ Secondary memory b/...
 • 10
 • 10,602
 • 300

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Cao đẳng - Đại học

... ta gõ công thức : =DAY(DATEVALUE( 12 /03/98”) thì kết quả là : a. 12 b. 03 c. 98 d. Báo lỗi vì công thức sai 51. Để tính tuổi của một ngườ i sinh ngà y 24 /11 / 19 83 biết ngà y sinh name ở ô A2, ... SUMF(D 31: D35, > = 50000, C 31: C35), kết quả là : a. 17 b. 25 c. 13 d. Báo lỗi vì công thức sai 47. Khi ta nhập công thức sau : = SUMIF(A:D35, “>=50000”,D 31. D35 kết quả là : a. 205000 b. 15 5000 ... công thức : =MID(A3 ,1, 2)&MID(A6 ,1, 2) thì kết quả sẽ là: a. HUy b. HaUy c. Haø Uy d. Haø U 71. Khi ta nhập công thức : = VLOOKUP( 310 ,A1:F6,2,0) thì kết quả sẽ là: a. 310 b. pp c. 45000 d....
 • 10
 • 10,421
 • 269

Đề thi trắc nghiệm tin học A

Đề thi trắc nghiệm tin học A

Tin học văn phòng

... động lưuD. Cả 3 câu trên đều đúng. Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28 /11 / 2 010 Trung Tâm Tin Học Ca 1 - Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : . . . . . . . ... chuột vào từ cần chọn Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28 /11 / 2 010 Trung Tâm Tin Học Ca 1 - Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . ... Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học A - Khoá ngày : 28 /11 / 2 010 Trung Tâm Tin Học Ca 1 - Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . ....
 • 8
 • 5,586
 • 180

Đề thi trắc nghiệm tin học B

Đề thi trắc nghiệm tin học B

Tin học văn phòng

... các field hiện có Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 28 /11 / 2 010 Trung Tâm Tin Học Ca 2 - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . ... của nhiều người. Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 28 /11 / 2 010 Trung Tâm Tin Học Ca 2 - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . ... được yêu cầu trên Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 28 /11 / 2 010 Trung Tâm Tin Học Ca 2 - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . ....
 • 8
 • 12,745
 • 262

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008

Tư liệu khác

... Hội THI TIN Học TRẻ TOàN QUốc lần thứ XIV - 2008 đề cHíNH THức THI TRC NGHIM BNG A - TIỂU HỌCThời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà ... phách(HĐGK ghi)Giám thị 1 Giám thị 2Điểm bài thi Họ tên, chữ kýBằng số Bằng chữ Giám khảo 1 Giám khảo 2Hãy ỏnh du ì vo ụ trc cõu tr lời mà em cho là đúng.Câu 1. Phần mềm nào dưới đây ... M  Ctrl + N  Ctrl + F  Ctrl + OCâu 10 . Phần mềm nào dưới đây không hỗ trợ gõ chữ Việt cho các phần mềm khác?  ABC  UniKey  VietKey  PaintCâu 11 . Trong phần mềm Paint, biểu tượng A ở...
 • 2
 • 1,664
 • 38

Đề thi trắc nghiệm tin tiểu học năm 2008

Đề thi trắc nghiệm tin tiểu học năm 2008

Công nghệ

... HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌCThời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố ... Tổng các số tự nhiên từ 1 đến 14 là 11 4  91  10 1  10 5Câu 14 . Tìm số tiếp theo của dãy số sau và ghi nó vào ô trống. 1 3 6 10 15 21 Câu 15 . Có bao nhiêu đường đi ngắn nhất khác nhau từ ... 12 . Trong hệ điều hành Windows, xâu tự nào dưới đây không thể dùng làm tên tệp? giay moi.doc  baitap.pas  anh.bmp  http://vtv.vnCâu 13 . Tổng các số tự nhiên từ 1 đến 14 là 11 4  91...
 • 2
 • 669
 • 6

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005

Tin học

... Hội thi Tin học trẻ không chuyên Toàn quốc lần thứ XI – 2005Địa điểm thi: Đại học Công nghệ, Ngày 4 – 8 – 2005BAN A - TIỂU HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆMThời gian làm bài: ... Đơn vị dự thi: Số báo danh: Dọc phách tại đây (Chú ý: Thí sinh đánh dấu x vào ô vuông tương ứng với đáp án đúng) 1. Trong các tên sau, thi t bị nào có ý nghĩa khác với các thi t bị còn ... tiếng ViệtB. Là một kiểu gõ bàn phím tiếng Việt hay 5. Tìm số còn thi u trong bảng số có quy luật sau: 3 2 1 0 ? 0 1 2 3A. 1 B. 3C. 2D. 06. Bốn bạn An, Bình, Châu, Dung trong cùng một...
 • 2
 • 1,325
 • 40

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN

Đề thi trắc nghiệm Tin học THCN

Tin học

... hệ nhị phân 10 24 MB bằng:A: 10 0 KB B: 1 Giga byte C: 10 0 Giga byteD: 10 0 KB E:Không câu nào đúngCâu 62: Trong hệ nhị phân 1 KB bằng:A :10 0 Byte C: 10 00 MB D: 10 24 BitB :10 24 B E: 10 24 MBCâu ... C: Ctrl + ID: Cả C, B đúng E: Ctrl + PCâu 64: Trong hệ nhị phân 10 GB bằng:A: 12 040 MB C: 10 000 MB D: 10 00 MBB :10 240 MB E: 10 240 Byte5 C: ** Lựa chọn đúng sai bằng cách đánh dấu V vào cột ... lên 1 trang30.Trong Excel: phím Crtl + Home đa trỏ Về ô A1 31. Th mục không dùng để chứa tệp tin. 32.Thanh tiêu đề (Title): Cho biết tên tệp bảng tính33.Tổ hợp phím Ctrl + N dùng để tạo 1...
 • 10
 • 1,009
 • 6

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN

Tin học

... Hội THI TIN Học TRẻ TOàN QUốc lần thứ XIV - 2008 đề cHíNH THức THI TRC NGHIM BNG A - TIỂU HỌCThời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà ... phách(HĐGK ghi)Giám thị 1 Giám thị 2Điểm bài thi Họ tên, chữ kýBằng số Bằng chữ Giám khảo 1 Giám khảo 2Hãy ỏnh du ì vo ụ trc cõu tr lời mà em cho là đúng.Câu 1. Phần mềm nào dưới đây ... M  Ctrl + N  Ctrl + F  Ctrl + OCâu 10 . Phần mềm nào dưới đây không hỗ trợ gõ chữ Việt cho các phần mềm khác?  ABC  UniKey  VietKey  PaintCâu 11 . Trong phần mềm Paint, biểu tượng A ở...
 • 2
 • 13,164
 • 288

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008

Tin học

... Hội THI TIN Học TRẻ TOàN QUốc lần thứ XIV - 2008 đề cHíNH THức THI TRC NGHIM BNG A - TIỂU HỌCThời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà ... phách(HĐGK ghi)Giám thị 1 Giám thị 2Điểm bài thi Họ tên, chữ kýBằng số Bằng chữ Giám khảo 1 Giám khảo 2Hãy ỏnh du ì vo ụ trc cõu tr lời mà em cho là đúng.Câu 1. Phần mềm nào dưới đây ... M  Ctrl + N  Ctrl + F  Ctrl + OCâu 10 . Phần mềm nào dưới đây không hỗ trợ gõ chữ Việt cho các phần mềm khác?  ABC  UniKey  VietKey  PaintCâu 11 . Trong phần mềm Paint, biểu tượng A ở...
 • 2
 • 1,139
 • 7

Đề Thi trắc nghiệm tin học

Đề Thi trắc nghiệm tin học

Tư liệu khác

... Var a1,b1: byte;3./ ĐÁP ÁNCâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Đ/a B D B A A C D D C A C C D B C B A C B BCâu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40Đ/a ... 'KETQUA.OUT')->Rewrite(f)->Writeln(f,m)->Close(f) Trang3/5 MA TRẬN - ĐỀ - ĐÁP ÁNKIỂM TRA HỌC KỲ 2 – MÔN: TIN HỌC LỚP 11 NĂM HỌC 2008 – 2009 ĐỀ BÀICHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG NHẤT (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)Câu1). Chỉ ra khai báo đúng trong ... là: A). 1, b B). 1, 4 C). a, 4 D). a, b Câu 39). Các biến nào là cục bộ A). a, b B). a, b1 C). a1, b D). a1, b1 Câu 40). Các biến nào là toàn cục: A). a, b1 B). a, b C). a1, b1 D). a1, b ...
 • 4
 • 1,023
 • 8

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008.

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008.

Tin học

... HỘI THI TIN HỌC TRẺTOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV- 2008ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌCThời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà ... Tổng các số tự nhiên từ 1 đến 14 là 11 4  91  10 1  10 5Câu 14 . Tìm số tiếp theo của dãy số sau và ghi nó vào ô trống. 1 3 6 10 15 21 Câu 15 . Có bao nhiêu đường đi ngắn nhất khác nhau từ ... 12 . Trong hệ điều hành Windows, xâu tự nào dưới đây không thể dùng làm tên tệp? giay moi.doc  baitap.pas  anh.bmp  http://vtv.vnCâu 13 . Tổng các số tự nhiên từ 1 đến 14 là 11 4  91...
 • 2
 • 575
 • 1

De thi trac nghiem tin hoc nam 20081

De thi trac nghiem tin hoc nam 20081

Tin học

... HỘI THI TIN HỌC TRẺTOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV- 2008ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌCThời gian làm bài 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà ... Tổng các số tự nhiên từ 1 đến 14 là 11 4  91  10 1  10 5Câu 14 . Tìm số tiếp theo của dãy số sau và ghi nó vào ô trống. 1 3 6 10 15 21 Câu 15 . Có bao nhiêu đường đi ngắn nhất khác nhau từ ... 12 . Trong hệ điều hành Windows, xâu tự nào dưới đây không thể dùng làm tên tệp? giay moi.doc  baitap.pas  anh.bmp  http://vtv.vnCâu 13 . Tổng các số tự nhiên từ 1 đến 14 là 11 4  91...
 • 2
 • 514
 • 0

Đề thi trắc nghiệm tin học - Khối không chuyên

Đề thi trắc nghiệm tin học - Khối không chuyên

Kỹ thuật lập trình

... nhị phân sẽ là:A. 10 1 01 011 0 011 B. 10 1 01 011 0 0 01 C. 11 1 0 01 011 0 10 D. 11 0 011 0 01 011 20. Số nhị phân 11 . 01 khi chuyển sang hệ thập phân là số nào:A. 2.5 B. 3.5C. 3.25 D. 3.75 21. Sau khi thực hiện ... kết quả của phép cộng A + B trong hệ nhị phân:A. 11 0 011 0 1 B. 11 1 1 011 0 C. 10 100 011 D. 11 1 0 011 1 2. Từ nào dưới đây mô tả một khái niệm của tin học có liên quan đến mạng Internet?A. POP3 B. RAMC. ... S + 1/ S1;end; Ngôn ngữ CS=0; S1=0;for(k =1; k<=N;k++){ S1=S1+k; S=S +1/ S1;};A. Tính tổng 1 ( 1/ )Nkk k=+∑B. Tính tổng 1 1( ) 1 2 Nkkk=++ + +∑C. Tính tổng 1 1 1 2 Nkk=+...
 • 6
 • 2,225
 • 54

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 141 pot

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 141 pot

Tin học văn phòng

... một cách gián tiếp8 Trang 1/ 2 - Mã đề: 14 1 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 25 /10 /2009 Trung Tâm Tin Học Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : . . . . . . . . ... Insert / Primary Key7 Trang 1/ 2 - Mã đề: 14 1 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 25 /10 /2009 Trung Tâm Tin Học Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : . . . . . . . . ... Referential Integrity3 Trang 1/ 2 - Mã đề: 14 1 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 25 /10 /2009 Trung Tâm Tin Học Thời gian: 20 phút Họ tên học viên : . . . . . . . ....
 • 8
 • 1,076
 • 11

Xem thêm