đề thi trắc nghiệm môn con người và môi trường

cac nhan to chi phoi qua trinh phat sinh loai nguoi (kèm đáp án)- Đề thi trắc nghiệm của sở GD và ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế

cac nhan to chi phoi qua trinh phat sinh loai nguoi (kèm đáp án)- Đề thi trắc nghiệm của sở GD ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế

Sinh học

... vúvẫn phát huy tác dụng đối với con người nhưng xã hội loài người phát triển dưới tácdụng chủ đạo của các quy luật xã hội D) Con người thích nghi với môi trường chủ yếu bằng những biến đổi ... 2B) Con người ngày nay đã có cấu trúc cơ thể hoàn hảo nhấtC) Loài người có thể thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên cách li địa líD) Con ... giai đoạnA) Vượn người hoá thạchB) Người tối cổ người cổC) Ngừơi hiện đạiD) Trong mọi giai đoạn của quá trình phát sinh loài người Đáp án DCâu 35 Nguyên nhân chính làm loài người không bị...
 • 7
 • 1,404
 • 6
Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: VI XỬ LÝ VÀ CTMT pptx

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: VI XỬ LÝ CTMT pptx

Điện - Điện tử

... PHÚCĐỀ THI TRẮC NGHIỆMMÔN: VI XỬ LÝ CTMT LỚP CĐĐT KHOÁ 5 THỜI GIAN: 45 PHÚTĐỀ SỐ: 21.Chú ý:• Học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án ở mỗi câu hỏi đánh dấu (tô) vào tờ “bài thi ... PHÚCĐỀ THI TRẮC NGHIỆMMÔN: VI XỬ LÝ CTMT LỚP CĐĐT KHOÁ 5 THỜI GIAN: 45 PHÚTĐỀ SỐ: 25.Chú ý:• Học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án ở mỗi câu hỏi đánh dấu (tô) vào tờ “bài thi ... PHÚTĐỀ SỐ: 23.Chú ý:• Học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án ở mỗi câu hỏi đánh dấu (tô) vào tờ “bài thi môn vi xử lý”, tuyệt đối không được viết, vẽ, ký hiệu lên đề thi. • Đề thi...
 • 23
 • 1,046
 • 12
Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: VI XỬ LÝ VÀ CTMT (ĐỀ 21) docx

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: VI XỬ LÝ CTMT (ĐỀ 21) docx

Điện - Điện tử

... PHÚTĐỀ SỐ: 23.Chú ý:• Học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án ở mỗi câu hỏi đánh dấu (tô) vào tờ “bài thi môn vi xử lý”, tuyệt đối không được viết, vẽ, ký hiệu lên đề thi. • Đề thi ... PHÚTĐỀ SỐ: 22.Chú ý:• Học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án ở mỗi câu hỏi đánh dấu (tô) vào tờ “bài thi môn vi xử lý”, tuyệt đối không được viết, vẽ, ký hiệu lên đề thi. • Đề thi ... PHÚTĐỀ SỐ: 21.Chú ý:• Học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án ở mỗi câu hỏi đánh dấu (tô) vào tờ “bài thi môn vi xử lý”, tuyệt đối không được viết, vẽ, ký hiệu lên đề thi. • Đề thi...
 • 23
 • 1,419
 • 27
Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: VI XỬ LÝ VÀ CTMT (ĐỀ 12) docx

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: VI XỬ LÝ CTMT (ĐỀ 12) docx

Điện - Điện tử

... PHÚCĐỀ THI TRẮC NGHIỆMMÔN: VI XỬ LÝ CTMT LỚP CĐĐT KHOÁ 5 THỜI GIAN: 45 PHÚTĐỀ SỐ: 20.Chú ý:• Học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án ở mỗi câu hỏi đánh dấu (tô) vào tờ “bài thi ... PHÚTĐỀ SỐ: 18.Chú ý:• Học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án ở mỗi câu hỏi đánh dấu (tô) vào tờ “bài thi môn vi xử lý”, tuyệt đối không được viết, vẽ, ký hiệu lên đề thi. • Đề thi ... PHÚTĐỀ SỐ: 13.Chú ý:• Học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án ở mỗi câu hỏi đánh dấu (tô) vào tờ “bài thi môn vi xử lý”, tuyệt đối không được viết, vẽ, ký hiệu lên đề thi. • Đề thi...
 • 44
 • 988
 • 21
Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học và giải tích - Đề 33 docx

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - Đề 33 docx

Toán học

... của đường thẳng (D) : A. B. C. D. E. Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - Đề 33 Câu hỏi 1: Trong không gian, cho I(1;1;1) đường thẳng (D) có phương trình : ... phẳng, cho ΔABC có đỉnh A(1;1) 2 đường cao qua B,C theo thứ tự có phương trình: -2x +y -8=0 2x +3y -6=0. Viết phương trình đường cao qua A. (Theo đề thi Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ... Trong mặt phẳng (xOy) cho 3 điểm A(3;1), B(2;0), C(0;4) trong không gian Oy, cho điểm D(-2;0;3). ΔABC là tam giác gì? (Theo đề thi Đại học Ngoại thương TP.HCM, khối A -2000) A. ΔABC...
 • 5
 • 574
 • 6
Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học và giải tích - Đề 32 docx

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - Đề 32 docx

Toán học

... song song với Oy Oz. A. B. C. D. E. Câu hỏi 7: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng D : x =2 +2t Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - Đề 32 Câu ... x =2 +2t y = -1 +3t z = -4 +3t dưới dạng giao tuyến của hai mặt phẳng song song với Ox Oy. A. B. C. D. E. Câu hỏi 6: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng D : ... y = -1 +3t z = -4 +3t dưới dạng giao tuyến của hai mặt phẳng song song với Ox Oz. A. B. C. D. E. Câu hỏi 8: A. B. C. D. E. Câu hỏi 9: A. B. C....
 • 5
 • 619
 • 5
Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học và giải tích - Đề 31 ppsx

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - Đề 31 ppsx

Toán học

... qua điểm A vuông góc với đường thẳng (D) : A. B. C. D. E. Câu hỏi 5: Lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm A vuông góc với đường thẳng (D) với A(1;-1;-1) (D) : (x+3)/2= ... (P) là mặt phẳng đi qua điểm A(1;-2;1) vuông góc đường thẳng (D) : A. B. C. D. E. Câu hỏi 7: Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm A(1;-2;1) vuông góc đường thẳng (D) : A. ... điểm A(1;2;3) và B(2;1;1) A. (D2) : x=1-2t; y=2; z=3+t B. (D2) : x=1+2t; y=2; z=3+t C. (D2) : x=1-t; y=2; z=3+t D. (D2) : x=1+t; y=2; z=3-t E. các đáp số trên đều sai. A....
 • 4
 • 429
 • 3
Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học và giải tích - Đề 30 doc

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - Đề 30 doc

Toán học

... Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - Đề 30 Câu hỏi 1: Lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm A(1;-1;2) chứa giao tuyến của hai ... trình của mặt phẳng (P) đi qua giao tuyến (Δ) của hai mặt phẳng: (Q): 2x -y -12z -3=0 (R ): 3x +y -7z-2=0 vuông góc với mặt phẳng (π): x+2y+6z -1=0. A. (P): 4x-3y -2z -1=0 B. (P): 4x-3y ... Câu hỏi 3: Cho mặt phẳng (P) : x +y -z +1 =0 đường thẳng A. B. C. D. E. Câu hỏi 4: Cho mặt phẳng (P) : x +y -z +1 =0 đường thẳng A. B. C. D. E. Câu hỏi...
 • 5
 • 463
 • 7
Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học và giải tích - đề 29 ppt

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - đề 29 ppt

Toán học

... x+y+z+9=0 E. các đáp số trên đều sai. A. B. C. D. E. Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - đề 29 Câu hỏi 1: Xác định điểm đối xứng A' của điểm A(4;1;6) ... D(4;0;6). Viết phương trình của mp(ABC) A. (ABC): x+y-z-9=0 B. (ABC): x+y-z+9=0 C. (ABC): x+y+z-9=0 D. (ABC): x+y+z+9=0 E. các đáp số trên đều sai. A. B. C. D. E. Đề ... điểm A(2;-1;1) qua đường thẳng : A. B. C. D. E. Câu hỏi 4: Cho mặt phẳng (P): x+y-z-4=0 điểm A(1;-2;-2). Dựng AH ┴ (P) tại H. Hãy xác định tọa độ của H. A. H(2;-1;3) B. H(2;-1;-3)...
 • 4
 • 356
 • 2
Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học và giải tích - Đề 28 docx

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - Đề 28 docx

Toán học

... Cho điểm A(2;-1;1) đường thẳng : A. B. C. D. E. Câu hỏi 9: Cho điểm A(2;-1;1) đường thẳng : A. B. C. D. E. Câu hỏi 10: Cho điểm A(2;-1;1) đường thẳng : ... A. B. C. D. E. Câu hỏi 6: Cho điểm A(2;-1;1) đường thẳng : A. B. C. D. E. Câu hỏi 7: Cho điểm A(2;-1;1) đường thẳng : A. B. C. D. E. A. B. C. D. ... D. E. Câu hỏi 5: Lập phương trình chính tắc của đường thẳng (D) đi qua điểm A(2;3;-5) song song với đường thẳng : A. B. C. D. E. ...
 • 4
 • 458
 • 1
Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học và giải tích - Đề 27 docx

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - Đề 27 docx

Toán học

... A. B. C. D. E. Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - Đề 27 Câu hỏi 1: Xác định giao điểm B của đường thẳng: (L) : x+1 =(y-1)/2 =(3-z)/2 mặt phẳng (P): 2x -2y ... C. m=-3; n=9/2 D. m=-3; n=9/2 E. các câu trả lời trên đều sai. A. B. C. D. E. Câu hỏi 7: Tìm các giá trị của m n để cho mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng (D): (P): ... Câu hỏi 3: Tìm giao điểm M của đường thẳng (D) mặt phẳng: A. B. C. D. E. Câu hỏi 4: Tìm giao điểm M của đường thẳng (D) mặt phẳng: A. B. C. D. E. Câu hỏi 5:...
 • 4
 • 464
 • 1
Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học và giải tích - Đề 26 ppt

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - Đề 26 ppt

Toán học

... Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - Đề 26 Câu hỏi 1: Cho mặt phẳng (P): 2x +3y +6z -18 =0 điểm A(-2;4;-3). Tính khoảng cách d giữa hai mặt phẳng (P) (Q). ... phẳng (Q) song song với mp(P) cách (P) một đoạn bằng 9. A. (Q): 2x -y +2z +24=0 B. (Q): 2x -y +2z -30=0 C. (Q): 2x -y +2z -18=0 D. A. B đều đúng E. A, C đều đúng. A. B. C. D. ... -y +2z -19=0 D. A, B đều đúng E. B, C đều đúng. A. B. C. D. E. Câu hỏi 7: A. B. C. D. E. Câu hỏi 8: Tìm giao điểm M của đường thẳng (D) mặt phẳng (P): (D):...
 • 4
 • 433
 • 1
Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học và giải tích - Đề 25 ppt

Đề thi trắc nghiệm môn toán: Hình học giải tích - Đề 25 ppt

Toán học

... D. E. Câu hỏi 10: Cho mặt phẳng (P): 2x +3y +6z -18 =0 điểm A(-2;4;-3).Viết phương trình tổng quát của mp(Q) chứa điểm A song song với (P). A. (Q): 2x +3y +6z +10= 0 B. (Q):2x ... A. B. C. D. E. Câu hỏi 5: Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) đi qua A(-1;0;3) chứa đường thẳng (D): x= 1-3t; y=-2 +t; z=-2-2t. A. (P): 9x +19y -4z +21=0 B. (P):9x +19y ... B. C. D. E. Câu hỏi 6: Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (Q) đi qua B(-5;6;-1) chứa đường thẳng (Δ): (x-3)/2 = (2y+1)/4 =(4-z)/3 A. (Q): 19x +68y +58z -255 =0 B. (Q):19x...
 • 4
 • 427
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25