đề thi tin học cuối hki khối 5

ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HKI - KHỐI 5

ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HKI - KHỐI 5

Tin học

... phím Gõ dấu cách hai từ Xuống dòng Thông tin vào là: 15, 21, Thông tin là: 45 Câu 4: (1 điểm) Đĩa cứng; Đĩa mềm; Đĩa CD; Thi t bị nhớ Flash (USB) Câu 5: (1 điểm) Phím số 1: có kí tự, chữ A Phím...
 • 2
 • 617
 • 4

ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HKI - KHỐI 3

ĐỀ THI TIN HỌC CUỐI HKI - KHỐI 3

Tin học

... hình d) Chuột b) Vẹo cột sống Câu 4: (2 điểm) a) Dạng hình ảnh dạng âm b) Dạng văn hình ảnh Câu 5: (1 điểm) Nháy đúp chuột vào biểu tượng chương trình hình Câu 6: (1 điểm) Hàng phím trên; Hàng...
 • 2
 • 409
 • 5

đề thi tin học 11 hki

đề thi tin học 11 hki

Tin học

... la:_ 19 .50 _ _ 45. 930 b) Gia tri la:_ _19 .5_ _ _ 45. 93 c) Gia tri la:_ 19 .5 _ _ _ 45. 930 d) Gia tri la:_ _19 .50 _ _ 45. 930 13) Cách viết cho biểu thức sau TP: 3x2a) 3*x*x- 1/sqr (5) *(x-m)- 15= 13 c) ... ; a) 15 byte nhớ b) 20 byte nhớ c) 22 byte nhớ d) 21 byte nhớ 14) Cách nhập liệu cho biến A,B,C kiểu Byte sau đúng: Readln(a,b,c); a) 15 190 250 b) 15, 19, 25 c) 15 180 260 d) 15, 180, 250 15) Chú ... biến A,B,C kiểu Byte sau đúng: Readln(a,b,c); a) 15, 19, 25 b) 15 190 250 c) 15 180 260 d) 15, 180, 250 4) Cho biểu thức A= (18 div 2)=9; B= ( 25 mod 5) =0 a) Not (A Or B) = True b) Not(A) Or Not(B)...
 • 8
 • 1,063
 • 34

Gián án Đề thi tin hoc 9 HKI (2010-2011)

Gián án Đề thi tin hoc 9 HKI (2010-2011)

Tin học

... I/MA TRẬN ĐỀ: Mức độ Chủ đề 1.Mạng máy tính Nhận bíêt C1(a,b) Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao C1(c) 2.Internet 3 C2(a) C2(b) 3.Thư điện tử Tổng C3 1 4.Bảo vệ thông tin máy C4 tính 5. Phần mềm ... ích mạng máy tính: giúp người dùng - Dùng chung liệu - Dùng chung thi t bị phần cứng - Dùng chung phần mềm - Trao đổi thông tin c) Sự khác LAN mạng WAN: - Mạng LAN mạng có phạm vi hẹp phòng, ... trình, văn bản, nhớ số thi t bị máy tính (đĩa cứng, đĩa mềm, … ) * Các đường lây lan virus máy tính : Qua việc chép tệp bị nhiễm virus Qua phần mềm bẻ khóa, phần mềm chép lậu Qua thi t bị nhớ Qua Internet,...
 • 4
 • 399
 • 2

De thi Tin Hoc cuoi ky II

De thi Tin Hoc cuoi ky II

Ngữ văn

... Câu 12: Viết câu lệnh để rùa vẽ hình sau? 50 ...
 • 2
 • 157
 • 0

De thi Tin Hoc HKI (Moi 08-09)

De thi Tin Hoc HKI (Moi 08-09)

Tin học

... thùc hµnh (5 iÓm) T¹o c©y th môc sau: (2 ®iÓm) D:\ QUANLITRUONGHOC TruongthcsDUCHOATHUONG TruongthcsDUCLAP Khoi Lop6a.doc Lop6b.doc Lop7b.doc KHOI KHOI KHOI TruongthcsHAUNGHIA KHUCANTIN THUvien ... môc Lop7b.doc sang th môc KHOI 7: (1 ®iÓm) Më mét th môc kh¸c cã chøa Ýt nhÊt mét tÖp tin Sao chÐp (copy) tÖp tin ®ã vµo th môc Truongthcsduchoathuong (2 ®iÓm) ...
 • 2
 • 476
 • 0

đề thi tin học lớp 3 hkI

đề thi tin học lớp 3 hkI

Tin học

... Câu 5: Em viết cảm nghĩ học vi tính trường học? em thích học phân môn Tin Học này? ...
 • 2
 • 5,704
 • 60

de thi tin hoc lop 3 hkI

de thi tin hoc lop 3 hkI

Tin học

... Câu 5: Em viết cảm nghĩ học vi tính trường học? em thích học phân môn Tin Học này? ...
 • 2
 • 2,415
 • 14

Đề thi tin học trẻ huyện Dĩ An 2009 - khối phong trào THPT

Đề thi tin học trẻ huyện Dĩ An 2009 - khối phong trào THPT

Tin học

... Luyến Tú Nam [4] 6 .5 4 .5 8 .5 9 .5 4 .5 [5] 7 .5 4 .5 10 6 .5 3 .5 7 .5 [6] 8 .5 6 .5 4 .5 7 .5 [7] [8] Tên Điểm Xếp Xếp Trường TB Loại hạng [9] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] Yêu cầu: Nhập bảng "Kết Học kỳ I" vào sheet ... Hội Thi Tin Học Trẻ Huyện Dĩ An 2009 Phần Excel: KẾT QUẢ THI HỌC KỲ II Năm học 2008-2009 STT Mã Số [1] 20_0 30_1 50 _0 30_1 70_1 70_0 10_0 20_1 10_0 50 _1 [2] Họ Đào Hương Dương ... tên trường Học bổng" Hãy điền giá trị vào cột [13] 150 000 trường có cho học bổng Hãy trích học sinh học trường Dĩ An Bình An - Hết 2/2 Học Bổng [ 13 ] ...
 • 2
 • 513
 • 2

Bài giảng Đề thi tin học khối 12 học kỳ I

Bài giảng Đề thi tin học khối 12 học kỳ I

Tin học

... quản lý Bản ghi (record): ghi hàng gồm liệu thuộc tính chủ thể quản lý Ví dụ 0 .5 0 .5 0 .5 0 .5 0 .5 0. 75 0. 75 0. 75 0. 75 ... công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật khai thác liệu - Access cung cấp khả tạo lập CSDL lưu trữ chúng thi t bị nhớ - Access cung cấp khả tạo biểu mẫu để cập nhật liệu,tạo báo cáo thống kê, tổng hợp...
 • 2
 • 363
 • 0

Bài giảng Đề thi tin học khối 4

Bài giảng Đề thi tin học khối 4

Tin học

... V thuộc hàng phím nào: a Hàng b Hàng sở c Hàng số d Hàng Câu 15: Ta tập vẽ với phần mềm gì? a Mario b Paint c Word d Phần mềm Toán học Câu 16: Trong paint, Cọ vẽ Bút chì giúp ta vẽ hình gì? a...
 • 2
 • 448
 • 1

Bài giảng Đề thi tin học khối 5

Bài giảng Đề thi tin học khối 5

Tin học

... kí tự đặc biệt nằm ở: a Trên hàng phím số b Bên phải bàn phím c Trên hàng phím sở d Cả a, b Câu 15: Trong trình soạn thảo, muốn xuống dòng em nhấn phím: a Caps lock b Enter c Delete d Shift Câu...
 • 2
 • 1,217
 • 13

Tài liệu Đề thi tin học khối 5

Tài liệu Đề thi tin học khối 5

Tin học

... kí tự đặc biệt nằm ở: a Trên hàng phím số b Bên phải bàn phím c Trên hàng phím sở d Cả a, b Câu 15: Trong trình soạn thảo, muốn xuống dòng em nhấn phím: a Caps lock b Enter c Delete d Shift Câu...
 • 2
 • 1,143
 • 4

Đáp án đề thi Tin học khối 11 (buổi chiều)

Đáp án đề thi Tin học khối 11 (buổi chiều)

Tin học

... day :’); For i:=1 to 10 Begin Khai báo Nhập mảng Câu a (Max) Câu b (sc, sl) Câu c (gtrị tb ) 0 .5 0 .5 1đ 1đ 1đ Write(‘nhap pt thu ’,i,’=’); Readln(A[i]); End; max:=A[1]; csmax:=1; For i:=2 to...
 • 2
 • 419
 • 0

Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh Hải Dương năm 2009 khối Tiểu học

Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh Hải Dương năm 2009 khối Tiểu học

Tin học

... gi Nu hai xe hnh cựng mt lỳc t A v B thỡ sau 1 ,5 gi hai xe s cũn cỏch 15 km (hai xe cha gp nhau) Tớnh quóng ng AB Ghi lời giải vào tệp văn có tên tinh_quang_duong_AB -Hết- ... hõn hoan gp li, mi thy cụ cng nh cỏc em u hng ti mt nm hc mi vi tinh thn dy v hc t c nhng kt qu tt nht Em hóy son tho mt on bn bng ting vit khong dũng núi v nhng d nh hc nm hc mi t c thnh tớch ... Câu 14: Với phần mềm Word Paint ta A Nghe nhạc B Tính toán phức tạp C Xem phim D Cả A, B C Câu 15: Word, Paint, Calculator thuộc nhóm phần mềm A Hệ thống B Giải trí C ứng dụng D Không phải A,...
 • 3
 • 5,910
 • 279

Xem thêm