đề thi tin học đại cương có đáp án truong dai hoc bach khoa ha noi

đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án khối chuyên đh sư phạm hà nội

đề thi thử đại học môn vật lý đáp án khối chuyên đh sư phạm nội

Vật lý

... t6ng hop cria hai dao dOng di€u hod cirng phuong cing tdn s5 A, phU thudc vdo {0 l€ch pha cria hai dao ddng thinh phAn B phU thu6c vdo tAn s6 cria hai dao d6ng thdnh phAn C lon nhAt hai dao dQng ... OIISP I]A NOI TItI I'IJU 'DAI HOC I,A]'N 4.(2OIO) - Ir46N VAt Ii ]\{A d' 474 , Nor rRtlor{G DAI HQc srl PHAM HA TRT|ONG TIIPT crru v_fx DHSP nqA nu rAr cA cAc rHtI _ .DAI HOC - , ^ - rHANG s -2010 ... lhm phAn chung (gdm ciu )vi rlu'gc ph6p lya chqn lim nr6t trons hai phin ri6ns (10 cdu) tuj' theo s0 tru'dng cfra bin thin NGu thi sinh nio ldm ci hai phin ri6ng thi sE khdng tluqc chAm cfl hai...
 • 40
 • 800
 • 3
16 bộ đề thi kinh tế vi mô có đáp án - Đại học Thương Mại

16 bộ đề thi kinh tế vi mô đáp án - Đại học Thương Mại

Cao đẳng - Đại học

... sản phẩm X hàm số cung cầu sau:Qd = 180 - 3P, Qs = 30 + 2P, phủ đánh thuế vào sản phẩm làm cho lượng cân giảm xuống 78 , số tiền thuế phủ đánh vào sản phẩm a 12 b 10 c d ¤ Đáp án đề thi: 3 1[ ... lượng đường thẳng : a Tỷ lệ thay kỹ thuật biên yếu tố sản xuất không đổi xuất c Tỷ số giá yếu sản xụất không đổi d Chỉ cách kết hợp yếu tố đầu vào ¤ Đáp án đề thi: 1[ 1]a 2[ 1]b 3[ 1]a ... thuật biên hai đầu vào 36/ Sản lượng tối ưu quy mô sản xuất hiệu sản lượng có: Tỷ lệ thay a AVC MC d c b AFC nin Các câu sai 37/ Một xí nghiệp sản xuất loại sản phẩm X hàm sản xuất dạng:...
 • 159
 • 4,285
 • 12
10 Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi thử tuyển sinh ĐH có đáp án

10 Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi thử tuyển sinh ĐH đáp án

Hóa học

... tớnh toỏn mt cỏch nhanh nht, thun li nht ng thi ỏp ng cho k thi tuyn sinh i hc v cao ng Chỳng tụi xin trõn trng gii thiu cun : 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc v 25 thi th tuyn sinh i ... o to B thi cú khú tng ng hoc cao hn cỏc ó c s dng cỏc k thi tuyn sinh i hc v cao ng gn õy Phn III: ỏp ỏn ca b 25 thi ó gii thiu phn II Chỳng tụi hi vng cun sỏch ny s l mt ti liu tham kho ... Cho hai st cú lng bng - Thanh nhỳng vo dung dch cú cha a mol AgNO3 - Thanh nhỳng vo dung dch cú cha a mol Cu(NO3)2 Sau phn ng, ly st ra, sy khụ v cõn li thy s cho kt qu no sau õy? A Khi lng hai...
 • 197
 • 553
 • 0
ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN CỦA CÁC TỈNH NĂM HỌC 20152016

ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN ĐÁP ÁN CỦA CÁC TỈNH NĂM HỌC 20152016

Toán

... O TO KHNH HO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYấN NM HC 2015-2015 THI CHNH THC Mụn thi: TON (KHễNG CHUYấN) Ngy thi: 04/6/2015 ( thi cú 01 trang) (Thi gian: 120 phỳt khụng k thi gian giao ) ... http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm THI VO 10 MễN TON CA CC TNH NM HC 2015-2016 S GIO DC V O TO TP.HCM CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 THPT Nm hoc: 2015 2016 MễN: TON Thi gian lm bi: ... cú hai nghim phõn bit vi mi giỏ tr m c) Vỡ phng trỡnh luụn cú hai nghim phõn bit vi mi giỏ tr m Nờn phng trỡnh cú hai nghim i khi: x1 + x2 = Hay : = x1 + x = 2(1 m) m = Vy phng trỡnh (1) cú hai...
 • 67
 • 1,234
 • 1
đề thi kinh tế vi mô (có đáp án) 16-k33

đề thi kinh tế vi mô (có đáp án) 16-k33

Cao đẳng - Đại học

... trường Pe 1.500 lợi nhuận cực đại doanh nghiệp bằng: ∏=5031,89 B Cả ba câu sai C ∏=2.000 D ∏=1000,50 Dùng số liệu sau để trả lời câu hỏi liên quan Hàm sản xuất dạng Q=L0,7 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; ... lượng cân dài hạn, giá bán/ mồi đơn vị sản phẩm doanh nghiệp là: A 120 B Cả ba câu sai C 125 D 130 Dùng số liệu sau để trả lời câu hỏi liên quan Hàm sản xuất xí nghiệp dạng: Q=100L+50L 2-30L3 ... liệu sau để trả lời câu hỏi liên quan Doanh nghiệp hàm số sau: P= 2.000-2Q; TC=2Q2+500 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC,TR: đvt) Câu 47: Để tối đa hóa doanh thu doanh nghiệp bán hàng hóa P, sản lượng...
 • 4
 • 10,378
 • 441
đề thi kinh tế vi mô (có đáp án) 6-k33

đề thi kinh tế vi mô (có đáp án) 6-k33

Cao đẳng - Đại học

... MP) là: A Sản phẩm trung bình thay đổi thay đổi đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi B Năng suất thay đổi thay đổi đơn vị yếu tố sản xuất cố định C Sản phẩm thay đổi thay đổi đơn vị yếu tố sản xuất ... đạt được/tháng là: A 5.000 B 3.800 C Không tính D Cả ba câu sai Câu 33: Chi phí biên MC là: A Biến phí trung bình thay đổi thay đổi đơn vị sản lượng sản xuất B Biến phí thay đổi thay đổi đơn ... tranh hoàn toàn số liệu sau: Giá bán sản phẩm 20 (đvt/đvq), chi phí biến đổi trung bình số 15 (đvt/đvq), lực sản xuất tối đa doanh nghiệp 1000 (đvq/tháng), định phí 1200 (đvt/tháng), doanh nghiệp...
 • 4
 • 2,755
 • 145
đề thi kinh tế vi mô (có đáp án) 11-k33

đề thi kinh tế vi mô (có đáp án) 11-k33

Cao đẳng - Đại học

... πmax phải đóng cửa khi: A Giá bán đủ bù chi phí biến đổi bình quân bé B Giá bán đủ bù chi phí tăng thêm bán thêm sản phẩm C Giá bán chi phí bình quân thấp D Giá bán làm cho doanh nghiệp bị lỗ ... Độ dốc đường tổng doanh thu doanh thu biên B Doanh thu thu thêm bán thêm sản phẩm giá bán C Tổng doanh thu gia tăng gia tăng bán thêm sản phẩm doanh thu biên D Cả ba câu Câu 30: Doanh nghiệp ... toàn câu sau chưa thể kết luận: A Doanh nghiệp kinh doanh luôn lợi nhuận B TR max MR=0 C Để πmax doanh nghiệp sản xuất Q /Ep/>1 D Đường MC cắt AC ACmin Câu 22: Trong thị trường độc quyền...
 • 4
 • 2,316
 • 99
Đề thi HSG môn Toán 12(có đáp án)

Đề thi HSG môn Toán 12(có đáp án)

Toán học

... Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2006 - 2007 đáp án biểu điểm chấm đề thức Môn: Toán (Bảng A) -Bài Nội dung Điểm ... 0.25 t2 +t + (2t + 1)2 4.ln f '(t) = t + ữ.ln 0.5 0.75 Ta có: f '(t) > t 0, f ữ = 0.25 pt (1) nghiệm t = 0.25 Vậy pt cho nghiệm x = b.(3đ): Ta pt x5 = (2x + 1)2 Nếu x nghiệm ... = z Khi thay vào hệ ta nghiệm: x = y = z = Hệ nghiệm: x = y = z = x= y = z = 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 Bài 4: a (3đ): (C) tâm I(1; -2), bán kính R...
 • 4
 • 1,504
 • 10
Đề thi HSG toán lớp 9 có đáp án đề 41

Đề thi HSG toán lớp 9 đáp án đề 41

Toán học

... BD SC Ta có: BC AB (gt) BC SA (gt) BC ( SAD) BC AM Lại có: SB AM AM (SBC ) } AM SC (1) Chứng minh tơng tự ta có: AN SC (2) Từ (1) (2) ta có: SC ( AMN ) Câu V a, Giả sử (1) nghiệm ... ẳ = HBI (2) ABD ẳ b, Câu IV Từ (1) (2) ta VABD : VHBI (g.g) Theo ta VABD : VHBI Lại BM,BN lần lợt trung tuyến chúng BM BA = (3) BN BH Lại có: ẳ = HBN (cặp góc tơng ứng tam giác ABM ... (2m 4) = 0(*) V' = (m 1)2 (2m 4) 0,75 = m 4m + = (m 2)2 + > 0, m 0,75 Phơng trình nghiệm phân biệt hay parabon (p) cắt đờng thẳng (dm) điểm phân biệt a, 0,5 Theo giả thi t x1,x2 hoành...
 • 6
 • 2,919
 • 38
Đề thi HSG toán lớp 9 có đáp án đề 42

Đề thi HSG toán lớp 9 đáp án đề 42

Toán học

... , ta có: z = z y x y x 2 điểm 2 2 2 2 z Thay vào P ta được: P = 2 Từ x y , y y P = ( z −1)( z − 2) < • Với x, y dấu 2 − + − 3z = z − 3z + = ( z − 1)( z − 2) Vì x, y ≠ theo giả thi t ta có: • ... điểm x Câu V D điểm Bài học sinh phải vẽ hình chấm điểm F M N C P A B E Dùng định lý Mê-nê-la-uyt (Xem hình) Trong tam giác CDA có: Trong tam giác CAD có: Trong tam giác ADN có: Từ (1), (2) (3) suy ... điểm 0.25 điểm điểm Giải (2) vô nghiệm biệt thức âm Vậy phương trình nghiệm nghiệm (1), là: x x = −1 − 2 −1 = 0.25 điểm −1 + 2 −1 ; ; 0.5 điểm Ta có: 1+ x + x = ( x + ) 2 Câu III + >0 11...
 • 6
 • 2,332
 • 36
Đề thi HSG toán lớp 9 có đáp án đề 43

Đề thi HSG toán lớp 9 đáp án đề 43

Toán học

... Sở gd & ĐT hoá đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên lam sơn Môn Toán- Toán Chung Câu ý Nội Dung Ta (4 ) =4 1 = (3 +1) = ( 1) 4 0.5 + 1) 0.25 1-2x=1- ... nên IF=HN 0.25 0.25 Tứ giác AMCH nội tiếp HMN =HAC Tú giác BICE nội tiếp IEF=IBC nhng IBC=HAC (góc 0.25 cạng tơng ứng vuông góc) 0.25 Suy hai tam giác vuông IEF HMN Suy MN=EF (Đpcm) 2.0 ... trình cho nghiệm x=15 0,25 0.25 0.25 Phơng trình tổng quát (D): y=ax+b Hoành độ giao điểm (nếu ) (D) Và (P) nghiệm pt: ax+b = - x x + 2ã ax+2b=0 (*) Để (D) tiếp xúc với (P) pt(*) phải nghiệm...
 • 6
 • 1,491
 • 25
Đề thi HSG toán lớp 9 có đáp án đề 44

Đề thi HSG toán lớp 9 đáp án đề 44

Toán học

... 18 Vậy maxy = = 4.13 35 133 14 x = 2x + x= 3 27 yêu cầu toán pt: m x = x+2m hai nghiệm trái dấu pt: x2 + 2mx +4m =0 hai nghiệm trái dấu a.c = 4m 0 1đ áp dụng bđt Côsi ta có: y 14 26 (2 x + x + x + ) = ...
 • 5
 • 1,344
 • 28
Đề thi HSG toán lớp 9 có đáp án đề 45

Đề thi HSG toán lớp 9 đáp án đề 45

Toán học

... AF nhân vế với AE.AF ta BE AF + AE.DF = AE AF 0.5 Lại AE AF = AC EF = S AEF 0.5 Nên BE AF + AE DF = AC EF (1) Mặt khác: AF2 = CP EF => AF = DF2 = CE EF -> DF = Thay vào (1): BE ú BE CF ... => n2 + 2006 = m2 (m Z) 0.25 Ta m2 - n2 = 2006 ú (m - n) (m + n) = 2006 Nếu m, n khác tính chẵn lẻ => m2, n2 khác tính chẵn lẻ => m2 - n2 số 0.25 lẻ => vô lí Hay m, n tính chẵn lẻ Khi 0.25 ... Câu 1: a) ta = ( n + 1) n n n + = 2 ( n + 1) n + n n + ( n + 1) n n (n + 1) ( n +1) n n n +1 = n(n +1) n 1.0 n +1 b) áp dụng đẳng thức với n = 1, n = 2n = 99 0.25 1 =1 2+ 2 Ta 1 = +2...
 • 5
 • 1,308
 • 17
Đề thi HSG toán lớp 9 có đáp án đề 46

Đề thi HSG toán lớp 9 đáp án đề 46

Toán học

... AF nhân vế với AE.AF ta BE AF + AE.DF = AE AF 0.5 Lại AE AF = AC EF = S AEF 0.5 Nên BE AF + AE DF = AC EF (1) Mặt khác: AF2 = CP EF => AF = DF2 = CE EF -> DF = Thay vào (1): BE ú BE CF ... => n2 + 2006 = m2 (m Z) 0.25 Ta m2 - n2 = 2006 ú (m - n) (m + n) = 2006 Nếu m, n khác tính chẵn lẻ => m2, n2 khác tính chẵn lẻ => m2 - n2 số 0.25 lẻ => vô lí Hay m, n tính chẵn lẻ Khi 0.25 ... Câu 1: a) ta = (n + 1) n n n + = 2 (n + 1) n + n n + (n + 1) n n (n + 1) 1.0 (n + 1) n n n +1 1 = n(n + 1) n n +1 b) áp dụng đẳng thức với n = 1, n = 2n = 99 0.25 1 =1 2+ 2 Ta 1 = +2...
 • 5
 • 1,080
 • 11
Đề thi HSG toán lớp 9 có đáp án đề 48

Đề thi HSG toán lớp 9 đáp án đề 48

Toán học

... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ®iÓm chÊM Bài Bài 1/ Đáp án A= Điểm a − a + − + 2( a + 1) a +1 = a+ a a a1 +1 = a ( a +1) ( a +1)( a ... Bài 1/ a/ Ta có: D = Dy = m 1 m m m− 1 m+ = m2 - ; Dx = m− 1 m+ m = m2 - 2m - = m2 + Để hệ nghiệm phải D ≠ m ≠ ± 0,5 Khi đó: x = Dx D = m − 2m − m −1 ,y= m +1 m −1 Để hệ nghiệm thoả ... (m+1)2 + 3> ∀ m =>p.trình hai nghiệm phân biệt ∀ m Theo Viet ta có: 0,5  x1 + x2 = 2(m + 2)   x1.x2 = 2m + Bài Bài 0,5 Do x1 + x - x1 x2 = hệ thức cần tìm Ta x12 + x22 = (x1 + x )2 -...
 • 5
 • 1,071
 • 12
Đề thi HSG toán lớp 9 có đáp án đề 49

Đề thi HSG toán lớp 9 đáp án đề 49

Toán học

... Sở GD&ĐT Thanh hóa đáp án biểu chấm môn : toán chung Kì thi vào lớp 10 chuyên Lam Sơn (Đáp án gồm tờ ) Bài 1: (1,5 điểm) a, Đồ thị HS qua ... điểm) m=1 ta pt: x2-4x+5=0 pt vô nghiệm 0,5 b, (1,0 điểm) + m=0 pt trở thành -2x+4=0 nghiệm x=2 ..0,25 + m0 pt nghiệm = (m+1) -m(m+4)=0m=1/2 0,5 Vậy với m=0 m=1/2 pt nghiệm ..0,25 ... m=0 pt trở thành -2x+4=0 x=2 ..0,25 + m0 =1-2m Để pt nghiệm m = 1 m= m b 2 m+ 2a m .0,5 Vậy m 1/2 pt nghiệm2 Bài 3: (1,0 điểm) + P= a2-3a+1 = (a-2)(a-1)-1...
 • 5
 • 1,046
 • 10
Đề thi HSG toán lớp 9 có đáp án đề 50

Đề thi HSG toán lớp 9 đáp án đề 50

Toán học

... hình chóp đáy ABCD hình vuông chân đờng cao trùng với tâm đáy ) Tính diện tích xung quanh thể tích hình chóp biết SA = AB = a Sở GD&ĐT Thanh hoá Trờng THPT Thọ Xuân Hớng dẫn chấm thi vào lớp ... giao điểm d3 d1 âm hay Tơng tự ( d3) cắt tia AC Do ( d3 ) cắt hai tia AB AC < m < 0,25đ 0,25đ 0,25đ n + 17n = n n + 18 = n( n ) + 18 n Ta 18n n(n 1) = ... A= 0,5đ 19 = ( m + 1) (m 4) = m + m + = m + + >0 ' 2 nêm phơng trình nghiệm x1, x2 áp dụng định lí Viet ta x1 + x2 = 2( m + 1) x1 x2 = m Vậy A = x1 + x2 x1 x2 = 2(m + 1) 2(m...
 • 5
 • 2,428
 • 51
Đề thi HSG toán lớp 9 có đáp án đề 51

Đề thi HSG toán lớp 9 đáp án đề 51

Toán học

... Sở GD&ĐT Thanh Hoá đáp án - thang điểm đề thi tuyển sinh lớp 10 trờng THPT chuyên Lam sơn năm học 2006 - 2007 Môn: toán Trờng THPT Lê Lai * -Câu I ý ... Phơng trình (*) nghiệm nhỏ nghiệm lớn m thoả mãn đồng thời (1) (2) Vậy m < 0.25 II.2 Phơng trình (*) hai nghiệm x1, x2 khác khi: m 8m + c a m 0.75 0.25 (I) Ta có: 0.25 1 + =3 ... tìm m để phơng trình (*) nghiệm nhỏ nghiệm lớn Đặt x= X + ta đợc phơng trình: X2 + (2m +1)X + 3m = (**) Nếu x < X < x > X > 0, đó, ta tìm m để phơng trình (**) hai nghiệm trái dấu 3m ...
 • 8
 • 1,042
 • 14
Đề thi HSG toán lớp 9 có đáp án đề 52

Đề thi HSG toán lớp 9 đáp án đề 52

Toán học

... Sở GD - ĐT Thanh Hoá đáp án thang điểm đề thi vào lớp 10 lam sơn Câu I Nội dung ý điểm 1,0 m ( 2m + 1) ( 2m 1) Điều ... thẳng hàng c 1,0 0,25 /\ CIK = 45 CIK CI=CK API ~ hay PI = Vuông cân IK = 2CK BPC 0,5 PI AP AP.PC = PI = PC BP BP (a x) a + x x d Ta : 0,25 /\ 1,0 0,25 /\ PAI = PQI =1V tứ giác APQI ... x1x2 + x22 = 1,5 0,75 m( m ) 4m 16m = Vậy m= 8+ IV Do a, b, c Z 0,5 m= 8+ phơng trình nghiệm thoả mãn x1 x2 =1 1,0 0.25 nên : a + b + c + ab + 3b + 2c 2 0,25 2 b b a + + (...
 • 5
 • 922
 • 9

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose