đề thi tử đại học lần 2 năm 2013 môn toán trường thpt chuyên trần phú

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)

Hóa học

... mol C3H8, 0,1 mol C3H4 B C3H8,C3H4, 0,1 mol C3H8, 0 ,2 mol C3H4 D C2H6,C2H2, 0,1 mol C2H6, 0 ,2 mol C2H2 C C2H6,C2H2, 0 ,2 mol C2H6, 0 ,2 mol C2H2 Câu 50: Cho kim loại sau: Zn, Fe, Cu, Ag Kim loại ... www.dethithudaihoc.com www.dethithudaihoc.com ĐÁP ÁN 1B 2C 3D 4A 5A 6B 7B 8A 9D 10 C 11 C 12 B 13 A 14 A 15 D 16 D 17 A 18 C 19 B 20 D 21 D 22 C 23 C 24 B 25 B 26 D 27 D 28 D 29 C 30 D 31 A 32 B ... HO-CH2-COOH CH2O C6H5OH C2H4(OH )2 p-C6H4(COOH )2 (CH2)5(NH2 )2 (CH2)4(COOH )2 Các trường hợp sau có khả tham gia phản ứng trùng ngưng? A 3,5 B 1, 2, 3, 4, C 1 ,2 D 3,4 www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com...
 • 7
 • 490
 • 3

Đê thi thử đại học lần 2 năm 2009 môn toán trường THPT LƯƠNG THẾ VINH HÀ NỘI

Đê thi thử đại học lần 2 năm 2009 môn toán trường THPT LƯƠNG THẾ VINH HÀ NỘI

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 2) Gi i h phương trình: Câu Vb (2 m) 1) Tính tích phân: 2) Gi i phương trình: ...
 • 2
 • 653
 • 0

đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn hóa - trường thpt yên thành 2 (mã đề 001)

đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn hóa - trường thpt yên thành 2 (mã đề 001)

Hóa học

... ancol đơn chức X Y đun với H2SO4 đ chất A Tìm CTCT Của A,X,Y A CH3-O-CH=CH-CH3; CH3OH; CH2=CH-CH2OH B.CH3-O-CH2-CH=CH2; CH3OH; CH2=CH-CH2OH C.C2H5-O-CH=CH2; C2H5OH; CH2=CH-OH D.CH3-O-C3H7; CH3OH; ... 3) HI + FeCl3 4) H2S + Cl2 6) O3 + Ag 7)Mg + CO2 8) KClO3 + HCl (đ) 5) H2O2 + KNO2 Số phản ứng tạo đơn chất là: C D A B Câu 17: Cho phản ứng sau 1) Cu +HNO3(l) → 2) Fe2O3 + H2SO4 đ to 3) FeS ... (1) → CuO (2) → Al2O3 (3) → Fe2O3 (4) → Na2O (5) Ở ống có phản ứng xẩy ra: A Các ống (2) , (3), (4) B Các ống (2) , (4), (5) C Các ống (1), (2) , (3) D Các ống (2) , (4) -Hết ww.dethithudaihoc.com...
 • 6
 • 655
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT PHƯƠNG SƠN ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT PHƯƠNG SƠN ppt

Cao đẳng - Đại học

... log y x x y y x 2. 8 17 .2 Phương trình (1) 3x y y x thay vào (2) ta pt: 2. 23 x 23 3 x 17 Đặt t 23 x t ta có 2t 17t t t 0,5 Do y1 2; y2 Vậy hệ pt có hai nghiệm ... xy zx xy 2. 2 3 .2 2z y 6x x y x z y z x y x z 4 .2 xy 2. 2 xz 0 ,25 0,5 xy xz x y z Dấu đẳng thức xảy : x yz xy xz Vậy Pmin x y z 1) www.VNMATH.com 0 ,25 Đường thẳng ... x x x 0 ,25 0 ,25 Trng hp 1: x 0 ,25 x2 x x 0 ,25 Trng hp 1: x x2 x x 3 Vy nghim ca (2) l T 2; 1.( điểm) B 1; , BC AH pt BC : x y , x y x C 2, x y y Toạ...
 • 6
 • 404
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 Môn Toán - Trường THPT VŨ QUANG doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 Môn Toán - Trường THPT VŨ QUANG doc

Cao đẳng - Đại học

... 5xsincoxs x = cot 2x- sin 2x 2 Điều kiện: sin 2x x k p (k ẻ Â) 1 - sin 2x 1 Khi đó, phương trình cho tương đương với: = cot 2x- 5sin x 8sin 2x ộ (loai ) ờcos x = 2 p 8(1 - sin 2x) = 20 cos 2x -5 x ... )= x - 2( x + ) + 12 + (- 2) ộ x = = x + = ờ x = -25 -31 83 33 ộ -25 -3 ờG ( ) ị C( - - ) ( R) ờG ( -31 -5 ) ị C ( - 101 - 39) 4 4 2 Cho n số nguyên dương Tính tổng: 22 - 1 23 - 2n+1 - ... Cn0 + xCn + x 2Cn2 + + x nCn Lấy tích phân hai vế đoạn [1 2] ta S = Cn + 2 n có.ũ (1 + x) n dx = ũ(Cn0 + xCn + x 2Cn2 + + x nCn )dx 1 n ũ(1 + x ) dx = Cn + n 3n +1 - +1 2 - 1 23 - 2n+1 - n Cn...
 • 6
 • 248
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN - TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH 2 pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN - TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH 2 pps

Cao đẳng - Đại học

... TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I Câu I ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI 12 Năm học 20 10 -20 11 (lần 2) Nội dung Khi m  hàm số (1) trở thành y  x  x   Tập xác định:   Sự biến thi n: y '  x ... cực đại x  ; yCD  -Giới hạn: xlim y    Bảng biến thi n: -1 x  - y' y 0 +  - f  x =  x4 -2 x2 0 .25 0 .25  +  Đồ thị Điểm  +2 0 .25 - 10 -5 10 -2 -4 -6 -8 2) y  x  2mx  2m; ...  i Phần ảo số phức z 0.50 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.50 0.50 Hết -Thạch Thành, ngày 20 tháng năm 20 11 Người đề làm đáp án: BÙI TRÍ TUẤN Mọi thắc mắc đề thi đáp án xin gửi bui_trituan@yahoo.com...
 • 5
 • 291
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẤN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN - TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẤN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN - TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ pps

Cao đẳng - Đại học

... CHẤM THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN (4 trang) Ngày thi: 27 – 02 – 20 11 Câu I ý Nội dung TXĐ: R\ {2} 6 y'
 • 6
 • 404
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 20 12 Môn: Toán khối A-B Câu I.1 (1,0 đ) Khi m = ta có hàm số y  2 x  x  Tập xác định D = Giới hạn: lim y   lim y   nên đồ thị tiệm cận x 0 ,25 x 0 ,25 ... t  2, t  1 So sánh đ/k ta có :  t  nên   x    0 ,25  x 2 0 ,25  3 Vậy nghiệm bất phương trình S    ;   2 Câu III (1,0 đ) I  3  2x dx   x2 0 ,25  x2 dx   dx  2x 2x4 ... 2x 2x4 1 0 ,25  I1  I 2 với I1 = I2      x2 dx đặt x  2sin t  dx  cos tdt , đổi cận x   t  ; x   t  2x  Nên  2 6   cot t     24  3   x dx = 0 ,25 7 2 16   2x Gọi I...
 • 5
 • 474
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚTHI THỨ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NĂM HỌC 20 12 -20 13 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN Câu Đáp án Điểm 1.(1 điểm) Khảo sát… • TXĐ D = ℝ • Sự biến thi n 0 .25 x = - Chiều biến thi n ... = 2AI2 = 25 nên AI = Điểm I ∈ d : y = − x + ⇒ I ( a;5 − a ) với a > , AI = 2a + 6a + Khi a nghiệm phương trình 2a + 6a + = Câu 6a (1.0 điểm) 0 ,25 0 ,25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 −7 25 ... biến cố A P A = 0 .25 0 .25 ⇔ x − 2y0 + 10 = ⇔ x = 2y − 10 0 .25 0 .25 323 ( ) Khi xác suất biến cố A P(A) = − P A = Trang – 0 .25 28 7 323 0 .25 Câu 8b (1.0 điểm) Đặt ; 3x − 27 = t ⇒ 27 x − x = t +...
 • 6
 • 461
 • 1

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

Hóa học

... 0, 42 M D 0,45 M www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com MĐ 111 www.DeThiThuDaiHoc.com ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 20 12- 2013 MÔN THI: HÓA HỌC Câu Mã đề 111 Mã đề 22 2đề 333 Mã đề ... C5H10 C6H 12 Câu 20 Trong phản ứng sau, phản ứng sai? A Al+NaOH+3H2O → NaAlO2 + 3/2H2 B Al2O3 + 2NaOH nóng chảy→ NaAlO2+ H2O C NaAlO2 +CO2 → Al(OH)3 + NaHCO3 D Al2O3 +3CO → 2Al +3CO2 Câu 21 Hai bình ... chất nitro 0,07 mol N2 chất nitro A C6H5NO2 C6H4(NO2 )2 B C6H4(NO2 )2; C6H3(NO2)3 C C6H3(NO2)3; C6H2(NO2)4 D C6H2(NO2)4 ; C6H(NO2)5 Câu 29 Biết ion Pb2+ dung dịch oxi hóa Sn Khi nhúng hai kim loại...
 • 6
 • 759
 • 10

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)

Hóa học

... độ N2O4 tăng lên 16 lần nồng độ NO2 A tăng 16 lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Hết TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU DÁP ÁN CHI TIẾT LẦN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 12- 2013 Môn: ... axit có nhóm COOH nhóm NH2 NH2CnH2n-1(COOH )2  (n +2) CO2 + (n+3 /2) H2O + ½ N2 CmH2m+3N  mCO2 + (m+3 /2 )H2O + ½ N2 nN2= ½ + ½ = (mol); nCO2= n +2+ m=7  n+m= nH2O = n+ 3 /2+ m+3 /2= n+m+3= Câu 43: Từ 360 ... ứng oxi hoá - khử xảy A B C Giải: SO2 + 2H2S  3S + 2H2O 4NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3 MnO2 +4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O D Câu 16: Cho cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k) Khi tăng nhiệt độ tỉ khối...
 • 20
 • 647
 • 8

đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên nguyễn huệ (mã đề 132)

đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên nguyễn huệ (mã đề 132)

Hóa học

... Ca3(PO4 )2  X  Y  Z  T 120 00 C t0 X, Y, X, T B P trắng, Ca3P2, PH3, P2O5 A P đỏ, Ca3P2, PH3, P2O3 C CaC2, C2H2, C2H3Cl, CO2 D P đỏ, Ca3P2, PH3, P2O5 Câu 15: Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào ... số phân tử bị khử bị oxi hóa A 14 : 25 B 11 : 28 C 25 : D 28 : 15 Câu 25 : Dãy sau gồm chất mà cấu tạo phân tử thỏa mãn quy tắc bát tử? B SO2, SO3 C CO2, H2O D NO2, PCl5 A H2S, HCl Câu 26 : Có nguyên ... 0, 02 Câu 60: Phản ứng sau không thuộc phản ứng tự oxi hoá, tự khử ? A 3S + 6NaOH t → Na2SO3 + Na2S + 3H2O B 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O t o , xt C 2KClO3  → 2KCl + 3O2 D Cl2 + 2KOH...
 • 6
 • 938
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 môn toán TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 môn toán TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ doc

Cao đẳng - Đại học

... − 4y ⇔ y3 + 3y + 5y + = (2x + 1) 2x − ⇔ y3 + 3y + 3y + + 2y + = (2x − + 2) 2x − ⇔ (y + 1)3 + 2( y + 1) = ( ) 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 2x − + 2x − (3) Xét hàm số: f(t) = t + 2t với t ∈ ℝ Ta có: f '(t) ... NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 20 13 Môn: TOÁN; Khối A, A1 (Đáp án – thang điểm gồm 04 trang) Câu Đáp án I (1.0 điểm) Khảo sát hàm số y = −x + 4x − (2. 0 ... biến ℝ 0 .25 Do đó: (3) ⇔ f(y + 1) = f( 2x − 1) ⇔ y + = 2x − ⇔ y = 2x − − Thay vào (2) ta được: 2x − 11x + = 2x − − ⇔ 2x − = 2x − 11x + 11 2x − 11x + 11 ≥ (∗∗)  ⇔ 2 4(2x − 1) = (2x − 11x +...
 • 5
 • 412
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, A1, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, A1, B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... − 1) = 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 www.VNMATH.com ⎡log x = ⇔⎢ ⎣log x = ⎡x = ⇔⎢ ⎣x = 7.b MF1 + MF2 + F1F2 =9 a = 5, b = ⇒ c = ⇒ p = (1,0 điểm) ⇒ SMF1F2 = pr = ... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Từ giả thi t có: AB + CD = 3AB = 2S ABCD = 18 ⇒ AB = 6; DH = 3; HC = AH Đặt AB = tu = (2t; 2t; t) ⇒ t > 0(x B > x A ) ⇒ t = AB = ⇒ AB = (4; 4; 2) ⇒ B(3;3; 2) ... toán 8.b Đường thẳng CD qua M (2; -1;3) có véc tơ phương u = (2; 2; 1) (1,0 điểm) Gọi H (2 + 2t; −1 + 2t; + t) hình chiếu A lên CD, ta có AH.u = 2( 3 + 2t) + 2. 2t + (3 + t) = ⇒ t = − ⇒ H(0; − 3; 2) ;...
 • 5
 • 699
 • 8

đề thi thử đại học lần 2 năm 2010 môn hóa - trường thpt bình sơn (mã đề 127)

đề thi thử đại học lần 2 năm 2010 môn hóa - trường thpt bình sơn (mã đề 127)

Hóa học

... A 20 0,84 B 20 0,86 C 20 0,88 D 20 0,99 Thí sinh không sử dụng tài liệu bảng tuần hoàn Mã đề thi 127 - Trang SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN - - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 20 09 -20 10 ... PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN - - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 20 09 -20 10 MÔN: Hóa học 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 367 Câu 1: Hỗn hợp X gồm hai ancol C2H5OH ... KMnO4 loãng sinh hexan-1 ,2, 3-triol CTCT X là: A CH3COOCH2-CH2-CH=CH-CH2-CH3 B CH3COOCH2-CH2-CH2-CH=CH-CH3 C CH3COOCH=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 D CH3COOCH2-CH=CH-CH2-CH2-CH3 Câu 22 : Ngâm Cu dư vào dung...
 • 25
 • 380
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn Toán - Trường THPT HẬU LỘC 2 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn Toán - Trường THPT HẬU LỘC 2 potx

Cao đẳng - Đại học

... − 2k + g ( 2) ≠ (1) ( 2) (1) ⇔ x2 − x1 = ∆ ' = k ( ) ⇔ y2 − y1 = k ( x2 − x1 ) = 2k k Câu II (2. 0 i m) 0 .25 0 .25 Do ó : Theo gi thi t BC= 2 ... 0 .25 ABC D% dàng th y CH max ⇔ Hay : y = x v i : 0 ,25 C = (C ) ∩ ( ) xC > ⊥d C (2 + 2; + 2) I (2; 2) ∈ 0 ,25 V y C (2 + 2; + 2) S ABC max (1.0 i m) * Ch$ r& ng th ng chéo Cách 1: G i M(1+t; t; 2- t) ... V n = AS , AC = − a 2; a ;0 +R C F = S ( !% " ) 0 ,25 0 .25 0 ,25 ) U ; , V −a 2 −a n = SM , SB = ; −a ; 2 n 1.n = 0 .25 π : dx ln ( x + 1) − = - l n2+I1 0 ( x + 1)( x + ) x +2 I1 = Câu IV (1 ) +...
 • 8
 • 323
 • 0

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)

Hóa học

... + 2Ba(OH )2  BaSO3 + Ba(HSO3 )2 + H2O C 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O  K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 D SO2 + 2H2S  3S + 2H2O Câu 37: Phần trăm khối lượng nguyên tố R oxit cao 25 ,93% Nguyên tố R A cacbon B ... thu 12, 6 gam nước Số nguyên tử oxi có phân tử X A B C D Câu 36: Phản ứng phản ứng sau phân tử SO2 tính khử, tính oxi hoá? A SO2 + Cl2  SO2Cl2 Trang 3/5 - Mã đề thi 357 B 3SO2 + 2Ba(OH )2  BaSO3 ... Br2, AgNO3, KMnO4, MgSO4, Mg(NO3 )2, Al, H2S? A B C D Câu 22 : Hỗn hợp X gồm anđehit, axit cacboxylic este (trong axit este đồng phân nhau) Đốt cháy hoàn toàn 0 ,2 mol X cần 0, 625 mol O2, thu 0, 525 ...
 • 5
 • 448
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT NINH GIANG potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT NINH GIANG potx

Cao đẳng - Đại học

...  x2      2 1,00 0 ,25 0 ,25 0 ,25 AB  ( x2  x1 )  ( x1  x2 )  ( x1  x2 )  x1 x2   2( 9  8m)   SOAB  1 1 AB.d (O, d )  2( 9  8m)   8m   m   (tm) 2 2 Vậy m   0 ,25 x2  ...  2m   (1), x  2 x 2 D cắt (Cm) điểm A, B  (1) có nghiệm pb khác -2   '   4(2m  2)   2  m   ( 2)  ( 2)  m       Gọi x1 , x2 nghiệm (1) Khi A  x1 ;  x1  , A  x2 ... 2: ………………………… ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Câu Ý Nội dung Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số y  y' TXĐ : x 1 x 2 3  0, x  2 ( x  2) 2 Điểm 1,00 0 ,25 Hàm số nghịch biến (; 2) ( 2; ...
 • 5
 • 550
 • 0

Xem thêm