đề thi tốt nghiệp tin học 2009

Phân tích đề thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng môn vật lý năm 2009

Phân tích đề thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng môn vật lý năm 2009

Tư liệu khác

... Yên)Kỳ thi tốt nghiệp, đại học và cao đẳng đã khép lại, kết quả thi tốt nghiệp và đại học đã côngbố. Được sự phân công của cấp trên, tôi xin trình bày suy nghĩ của mình về đề thi tốt nghiệp ... thi tốt nghiệp THPT , đại học và cao đẳng năm 2009. (Kèm theo đề thi và thống kê kết quả lớpmình đã dạy ở chương trình nâng cao)I. ĐỀ THI TỐT NGHIỆP 2009 1) Nội dung đề thi đã bám sát chuẩn kiến ... lực đối với học sinh. Những học sinh học bài chu đáo dễ có điểm 6; 7. Học sinh khá dễ có điểm 8;PHÂN TÍCH, NHẬN XÉT CÁC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP, ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2009 ( Đào Thị Xuân, giáo viên...
 • 5
 • 438
 • 0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 MÔN TIẾNG ANH

Anh ngữ phổ thông

... D. beautiful Trang 1/3 - Mã đề thi 153 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm Thời ... Trang 2/3 - Mã đề thi 153 Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/ cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để các câu ... TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 153 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng...
 • 3
 • 529
 • 2

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Trang 2/3 - Mã đề thi 176 Câu 33: Số oxi hóa của crom trong hợp chất Cr2O3 là A. +3. B. +6. C. +2. D. +4. ... pin điện hóa Zn–Sn là A. 0,62V. B. – 0,90V. C. 0,90V. D. – 0,62V. HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 176 ... CH3COOH. B. CH3COONa và CH3COOH. C. CH3COONa và CH3OH. D. CH3COOH và CH3ONa. Câu 38: Tinh bột thuộc loại A. polisaccarit. B. lipit. C. monosaccarit. D. đisaccarit. Câu 39: Oxit kim...
 • 3
 • 478
 • 2

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn hóa

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trang 3/3 - Mã đề thi 235 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời ... NĂM 2010 Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 235 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên ... và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là A. 2,0. B. 2,2. C. 8,5. D. 6,4. Trang 1/3 - Mã đề thi 235 ...
 • 3
 • 383
 • 6

Đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2012

Đề thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2012

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trang 3/3 - Mã đề thi 394 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời ... C. Etylamin. D. Metylamin. Câu 2: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là: A. saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. B. fructozơ, tinh bột, anđehit fomic. C. anđehit axetic, fructozơ, ... NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 394 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên...
 • 3
 • 510
 • 9

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trang 3/3 - Mã đề thi 168 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời ... NĂM 2010 Môn thi: HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 168 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên ... Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là A. Mg. B. Fe. C. Cr. D. Na. Trang 1/3 - Mã đề thi 168 ...
 • 3
 • 335
 • 2

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn hóa năm 2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang ) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 693 Họ, ... bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm A. IIA. B. VIIIB. C. IIIA. D. IA. Câu 9: Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp? A. Tinh bột. B. Tơ tằm. C. Polietilen. ... loại nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH? A. Ag. B. Cu. C. Fe. D. Al. Trang 1/2 - Mã đề thi 693 ...
 • 2
 • 429
 • 2

Toàn bộ cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009

Toàn bộ cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009

Toán học

... nông nghiệp (đặc điểm nền nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp, vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp) .- Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp ... công nghiệp, vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm, vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp. - Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ (giao thông vận tải và thông tin ... thức văn học để viết bài nghị luận văn học. (Thí sinh học chương trình nào chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó).Câu III.a (theo chương trình chuẩn):- Nội dung kiến thức đề thi liên...
 • 12
 • 532
 • 1

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Hóa học - Dầu khí

... %($@@%22X<%($@%22 Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Nam Kiểm tra một tiết HKII - Năm học 2009- 2010 Trường THPT Lê Quí Đôn Môn: Hóa học 12 A-9 ... eW,<9'&+-ggB'BC-0@fBWX<6e7lB'BC-=;%;@A.5*QcIB'BC-X–:9'67<'B.?'BC-V-BKBPf*9'[f*X<B'BC-:o;P:9'6C.5*QcIB'BC-V-BKBPf*D.?'BC-V-BKBPf*X<f*0@BW Trường THPT Lê Quý Đôn Môn: Hóa học1 2C-9(/% ... Câu 9.'6…T%;/ec8[YFX-.<9'&+sMã đề: 154]%; ]%;/]…T]BB0@]02@=…T2I%'2I=;/2@>…T/2@I%'2I>52%…T@2I%'2I>52?…T/2@I%'2Câu...
 • 100
 • 455
 • 3

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Hóa học - Dầu khí

... xenlulozơ và tinh bột ta đều thu được loại glucozơ giống nhau.B. Chỉ có hồ tinh bột cho phản ứng với Iot còn xenlulozơ không cho phản ứng với tinh bột.C. Xenlulozơ và tinh bột đều thuộc poly ... 21. ;   /   =   ~ 30. ;   /   =   ~Mã đề: 154 Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Nam Kiểm tra một tiết HKII - Năm học 2009- 2010 Trường THPT Lê Quí Đôn Môn: Hóa học 12 A Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . ... C. Mg D. Be Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Nam Kiểm tra I tiết HKII - Năm học 2009- 2010 Trường THPT Lê Quý Đôn Môn: Hóa học1 2C Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
 • 102
 • 494
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008