đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013

Ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh THPT năm 2008-2009

Ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh THPT năm 2008-2009

Tiếng anh

... D6 Ôn thi tốt nghiệp thpt Năm 2009 Môn thi: tiếng anh (Đề thi có 05 trang)Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Họ v tên thí sinh: Ng y tháng năm sinh: Số báo danhĐịa chỉ: ... Họ tên, chữ ký giám thị 2: Chỉ dẫn:1. Đề thi gồm 05 trang. Thí sinh kiểm tra số trang trớc khi làm bài.2. Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi (khoanh tròn vào chữ cái in hoa trớc phơng án ... màu xanh hoặc đen để làm bài. Không dùng mực màu đỏ. 5. Giám thị không giải thích gì thêm. 6. Thí sinh không đợc sử dụng bất cứ tài liệu nào kể cả từ điển. 1 Mụn thi: tiếng anh ( thi...
 • 7
 • 658
 • 7

Tài liệu ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT Tiếng Anh Trường THPT Nam Giang pot

Tài liệu ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT Tiếng Anh Trường THPT Nam Giang pot

Cao đẳng - Đại học

... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPTTrường THPT Nam Giang Môn: Tiếng Anh ( Thời gian làm bài: 60 phút)Mark the letter A, B, C, or D on ... surprise you, the same thing happens to us when we (36) another country. People from various cultures handle many small daily things differently. What a dull world it would be if this were not true! ... How-to books, you A. will be sure to get something you needB. will not know how to help yourself in lifeC. will become a man in lifeD. needn’t think any more in the worldQuestion 44: How-to...
 • 6
 • 313
 • 2

chuyên đề ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh

chuyên đề ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh

Tiếng anh

... speaking C. was spoken D. is spokenCHUYÊN ĐỀ 3: SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ TỪ VÀ ĐỘNG TỪI. Phần lý thuyết:1. Danh từ (NOUN)a. Danh từ số ít (Singular Noun) - Danh từ không đếm được (uncountable noun)Ex: ... danh từ số nhiều: N(số ít) + S/ES N(số nhiều) *Những danh những danh từ bất quy tắc cần nhớsingular pluralchildmanwomanbacteriumoxpersonchildrenmenwomenbacteriaoxenpeople-Danh ... đề quan hệ thuộc loại Restrictive clauses (mệnh đề hạn định).VD: The book that you lent me is interesting.This is the man that I met in Paris last month. Lưu ý: - That được dùng khi danh...
 • 73
 • 1,849
 • 151

đề luyện thi tốt nghiệp môn tiếng anh

đề luyện thi tốt nghiệp môn tiếng anh

Tiếng anh

... 50. AĐỀ LUYỆN THI SỐ 1 (Đề thi có 03 trang)ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng caoThời gian làm bài: 60 phútHọ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi ... ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 457 ... ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 195Mark...
 • 30
 • 1,162
 • 33

đề thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 2012 - hệ giáo dục thpt

đề thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 2012 - hệ giáo dục thpt

Tài liệu khác

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: NGỮ VĂN - Giáo dục trung học phổ thông HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản Hướng dẫn chấm thi gồm 02 trang) ... Xô-cô-lốp và bé Va-ni-a đều mất hết người thân trong chiến tranh. 0,50 c. Hình ảnh hai hạt cát có ý nghĩa: - Những số phận bé nhỏ, mong manh, là nạn nhân của bão tố chiến tranh. - Niềm cảm thương ... sau: - Nêu được vấn đề cần nghị luận. 0,50 - Qua nỗi nhớ những ngày tháng kháng chiến cùng chia ngọt sẻ bùi, người cán bộ về xuôi thể hiện tình cảm chân thành, tha thi t với Việt Bắc. 1,50...
 • 3
 • 317
 • 0

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 1 pot

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 1 pot

Cao đẳng - Đại học

... breakthrough C. an outburst D. an outbreakQuestion 20: A: This grammar test is the hardest one we’ve ever had this semester! B: …………………but I think it’s quite easy. A. I couldn’t agree more.C. You’re ... general theory of diversity would have to predict not only this difference between temperate and tropical zones, but also patterns within each region, and how these patterns vary among different ... spends more money on games each year than on going to the cinema or renting videos. But is this…… 31……a bad thing? For years, newspaper reports have been ………32… that children who spend too much...
 • 7
 • 671
 • 19

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 2 potx

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 2 potx

Cao đẳng - Đại học

... can't even see nothing on the broad without any glasses.B. I can hardly see anything on the broad without any glasses.C. Without any glasses, I can't almost see nothing on the broad.D. ... have been working23. Going on this diet has realy ________ me good. I've lost weight and I feel fantanstic!A. made B. taken C. done D. had Trang 1/4 - Mã đề thi 3415 cult make use of the ... on the broad.D. Without any glasses, nothing on the broad can be seen by myself.32. when / read / note / already / leave / Europe?A. When will you read this note before I'll leave for Europe?B....
 • 5
 • 780
 • 14

Xem thêm