đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2007

Ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh THPT năm 2008-2009

Ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh THPT năm 2008-2009

Tiếng anh

... D6 Ôn thi tốt nghiệp thpt Năm 2009 Môn thi: tiếng anh (Đề thi có 05 trang)Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Họ v tên thí sinh: Ng y tháng năm sinh: Số báo danhĐịa chỉ: ... Họ tên, chữ ký giám thị 2: Chỉ dẫn:1. Đề thi gồm 05 trang. Thí sinh kiểm tra số trang trớc khi làm bài.2. Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi (khoanh tròn vào chữ cái in hoa trớc phơng án ... màu xanh hoặc đen để làm bài. Không dùng mực màu đỏ. 5. Giám thị không giải thích gì thêm. 6. Thí sinh không đợc sử dụng bất cứ tài liệu nào kể cả từ điển. 1 Mụn thi: tiếng anh ( thi...
 • 7
 • 658
 • 7

Tài liệu ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT Tiếng Anh Trường THPT Nam Giang pot

Tài liệu ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT Tiếng Anh Trường THPT Nam Giang pot

Cao đẳng - Đại học

... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPTTrường THPT Nam Giang Môn: Tiếng Anh ( Thời gian làm bài: 60 phút)Mark the letter A, B, C, or D on ... surprise you, the same thing happens to us when we (36) another country. People from various cultures handle many small daily things differently. What a dull world it would be if this were not true! ... How-to books, you A. will be sure to get something you needB. will not know how to help yourself in lifeC. will become a man in lifeD. needn’t think any more in the worldQuestion 44: How-to...
 • 6
 • 313
 • 2

chuyên đề ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh

chuyên đề ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh

Tiếng anh

... speaking C. was spoken D. is spokenCHUYÊN ĐỀ 3: SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ TỪ VÀ ĐỘNG TỪI. Phần lý thuyết:1. Danh từ (NOUN)a. Danh từ số ít (Singular Noun) - Danh từ không đếm được (uncountable noun)Ex: ... danh từ số nhiều: N(số ít) + S/ES N(số nhiều) *Những danh những danh từ bất quy tắc cần nhớsingular pluralchildmanwomanbacteriumoxpersonchildrenmenwomenbacteriaoxenpeople-Danh ... đề quan hệ thuộc loại Restrictive clauses (mệnh đề hạn định).VD: The book that you lent me is interesting.This is the man that I met in Paris last month. Lưu ý: - That được dùng khi danh...
 • 73
 • 1,848
 • 151

đề luyện thi tốt nghiệp môn tiếng anh

đề luyện thi tốt nghiệp môn tiếng anh

Tiếng anh

... 50. AĐỀ LUYỆN THI SỐ 1 (Đề thi có 03 trang)ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng caoThời gian làm bài: 60 phútHọ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi ... ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 457 ... ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 195Mark...
 • 30
 • 1,159
 • 33

đề thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 2012 - hệ giáo dục thpt

đề thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 2012 - hệ giáo dục thpt

Tài liệu khác

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: NGỮ VĂN - Giáo dục trung học phổ thông HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản Hướng dẫn chấm thi gồm 02 trang) ... Xô-cô-lốp và bé Va-ni-a đều mất hết người thân trong chiến tranh. 0,50 c. Hình ảnh hai hạt cát có ý nghĩa: - Những số phận bé nhỏ, mong manh, là nạn nhân của bão tố chiến tranh. - Niềm cảm thương ... sau: - Nêu được vấn đề cần nghị luận. 0,50 - Qua nỗi nhớ những ngày tháng kháng chiến cùng chia ngọt sẻ bùi, người cán bộ về xuôi thể hiện tình cảm chân thành, tha thi t với Việt Bắc. 1,50...
 • 3
 • 316
 • 0

đề thi cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 khối d - m 529

đề thi cao đẳng môn tiếng anh năm 2008 khối d - m 529

Ngoại ngữ

... can do nothing to help Tom. HẾT Trang 1/6 - Mã đề thi 529 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG ANH, khối ... 2008 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 529 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương ... Trang 5/6 - Mã đề thi 529 classes allow you to learn (63)______ you earn. Starting work and taking a break to study when you are older is (64)______ possibility. In this way, you can save...
 • 6
 • 687
 • 22

đề thi đại học môn tiếng anh năm 2004 khối d

đề thi đại học môn tiếng anh năm 2004 khối d

Ngoại ngữ

... những câu hoàn chỉnh. Anh/ Chị có thể dùng thêm từ/cụm từ và thực hiện những biến đổi cần thi t nhưng không bỏ bất kỳ từ nào đã cho. 56. Jack London / life and writings / think / by many / represent ... of work for a few days. 51. 52. If you move quiet, you can see small wild animals in this area. 52. 53. Thirty hours a week are a heavy work schedule. 53. 54. You mustn’t leave so soon. The ... / if / we / do / nothing / preserve them // 60. ________________________________________________________________________________________________________________ Cán bộ coi thi không giải thích...
 • 2
 • 584
 • 4

đề thi đại học môn tiếng anh năm 2002 khối d

đề thi đại học môn tiếng anh năm 2002 khối d

Ngoại ngữ

... dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 đề chính thức Bài thi môn: tiếng anh Thời gian làm bài: 180 phútHọ và tên thí sinh: Nam/ Nữ: .Ngày tháng năm sinh: / / Dân tộc: ... vực dự thi (KV): Đối tợng dự thi: .Phòng thi số: Số báo danh: .Số phách: Bài thi gồm 02 trang - Thí sinh phải viết các câu trả lời vào đúng chỗ quy định theo hớng dẫn -Thí sính chỉ thi cao ... ____________34. ____________35. ____________Chữ ký của cán bộ coi thi 1:Cán bộ chấm thi 1 ký: Cán bộ chấm thi 2 ký:Chữ ký của cán bộ coi thi 2:...
 • 2
 • 540
 • 2

Xem thêm