đề thi olympic toán sinh viên 2013

Đề thi Olympic Toán sinh viên ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội 2013

Đề thi Olympic Toán sinh viên ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội 2013

Toán cao cấp

... Đề thi Olympic Toán sinh viên ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội 2013 Môn thi: Đại số. Thời gian: 150′Bài 1: Cho ánh xạ tuyến tính a/ Chứng minh rằng tồn tại duy nhất ma trận C sao cho .b/ Nếu thêm giả thi t ... (3) Giả sử . Ma trận phụ hợp phứccủa A được định nghĩa như sau: .Ma trận A được gọi là nếu Môn thi: Giải tích Thời gian:120′...
 • 2
 • 2,269
 • 9

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN QUỐC TẾ NĂM 2013

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN QUỐC TẾ NĂM 2013

Toán cao cấp

... là bình phương tự do nhưng 18 thì không vì nó có ước là 9= 32.)Bài 5. Xét một vòng cổ tròn gồm 2013 hạt. Mỗi hạt được sơn màu trắng hoặc màu xanh.Một cách sơn vòng cổ được gọi là tốt nếu giữa...
 • 2
 • 2,211
 • 4

Tài liệu Đề thi Olympic toán sinh viên NĂM 2009 -2010 đại học thủy lợi doc

Tài liệu Đề thi Olympic toán sinh viên NĂM 2009 -2010 đại học thủy lợi doc

Cao đẳng - Đại học

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN 2009 - 2010 Thời gian làm bài : 150 phút Câu 1 (a) Chứng minh rằng với mọi ... xóa như trên thì trên bảng còn lại dấu gì? TRƯỜNG Đ.H THUỶ LỢI HÀ NỘI ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2010-2011 Bộ môn Toán học Thời gian làm bài : 150 phút. Câu 1. a) Chứng minh rằng: 1 ,...
 • 3
 • 1,148
 • 9

Đề thi Olympic Toán sinh viên quốc tế năm 2011 potx

Đề thi Olympic Toán sinh viên quốc tế năm 2011 potx

Cao đẳng - Đại học

... of indices such that . ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GIẢI TÍCH 2012 1. Dãy số : - Dãy hội tụ, dãy đơn điệu, dãy bị chặn. Giới hạn vô cùng - Các tính chất và các phép toán về dãy hội tụ. - Tìm giới ... phương trình hàm. 3. Phép tính vi phân hàm một biến: - Định nghĩa đạo hàm, hàm khả vi và các phép toán về đạo hàm. - Các định lý: Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy, L’Hospital. - Công thức Taylor,...
 • 2
 • 517
 • 1

ĐÈ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV NĂM 2006 MÔN ĐẠI SỐ pdf

ĐÈ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV NĂM 2006 MÔN ĐẠI SỐ pdf

Cao đẳng - Đại học

... mt 6 HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XVI NĂM 2008 Môn thi: Đại số Thời gian làm bài: 180 phút Câu ...        mt 1 HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV NĂM 2006 Môn thi: Đại số Thời gian làm bài: 180 phút Câu ... trận hệ số của phương trình mt 10 HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XVII NĂM 2009 Môn thi: Đại số Thời gian làm bài: 180 phút ...
 • 20
 • 552
 • 2

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2004 Môn thi: Đại số pdf

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2004 Môn thi: Đại số pdf

Cao đẳng - Đại học

... E +D với 5 HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MATHOLP’05 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2005 Môn thi: Đại số Thời gian ... .2005 2004.2005ininaax i n x    Hết 2 ĐÁP ÁN OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2004 Môn thi: Đại số Câu 1. Cho các ma trận: 113520331;110123031TA ...        Cần giải phương trình: DX=XD, X 6 ĐÁP ÁN OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2005 Môn: Đại số Câu 1. Xét ma trận có dạng 21 1 2 1 3 1 421 2...
 • 10
 • 752
 • 9

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2004 Môn thi: Giải tích pdf

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2004 Môn thi: Giải tích pdf

Cao đẳng - Đại học

... 5 HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MATHOLP’05 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2005 Môn thi: Giải tích Thời ... dt 1 HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MATHOLP’04 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2004 Môn thi: Giải tích Thời ... (x)}()ab. Ghi chú: Nếu thí sinh đưa ra đư phản ví dụ khi a=b thì có thể xét thưởng điểm. Hết 6 ĐÁP ÁN OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2005 Môn: Giải tích Câu1....
 • 8
 • 660
 • 2

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN 7 NĂM HỌC 2012-2013 CÓ LỜI GIẢI

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN 7 NĂM HỌC 2012-2013 CÓ LỜI GIẢI

Trung học cơ sở - phổ thông

... phòng gd-đt đức thọ đề thi olympic toán 7 nămhọc 2012 -2013 Đề thi chính thức Thời gian làm bài 120 phútCâu 1: a) Thực hiện phép tính (...
 • 2
 • 889
 • 11

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN 8 NĂM HỌC 2012-2013 CÓ LỜI GIẢI

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN 8 NĂM HỌC 2012-2013 CÓ LỜI GIẢI

Trung học cơ sở - phổ thông

... phòng gd-đt đức thọ đề thi olympic toán 8 năm học 2012 -2013 Đề thi chính thức Thời gian làm bài 120 phútCâu 1: Cho biểu thức = + ữ ... giả thi t + + = + + + + =2 2 2 2 2 2x y z xy yz zx 2x 2y 2z 2xy 2yz 2zx 0( ) ( ) ( ) + + = = = = = =2 2 2x y y z z x 0 x y y z z x 0 x y zDo đó 2012 2012 2012 2013 2012 2013 x ... 2012 2014b) Tìm các số x, y, z biết + + = + +2 2 2x y z xy yz zx và + + =2012 2012 2012 2013 x y z 3Lời giải: a) Phơng trình tơng đơng + = + 2 2 2 2x 17 x 15 x 13 x 111 1...
 • 3
 • 1,748
 • 27

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN 9 NĂM HỌC 2012-2013 CÓ LỜI GIẢI

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN 9 NĂM HỌC 2012-2013 CÓ LỜI GIẢI

Trung học cơ sở - phổ thông

... phòng gd-đt đức thọ đề thi olympic toán 9 nămhọc 2012 -2013 Đề thi chính thức Thời gian làm bài 120 phútBài 1: a) Giải phơng trình x 2 ... 1 4x y 4xy x y 0x y x y+ + + với x, y. Dấu= xảy ra khi và chỉ khi x = yáp dụng bài toán phụ trên ta có: 1 1 4 2a 3b b 2c a a 3b b 2c a a 2b c+ =+ + + + + + + + +1 1 4 2b 3c...
 • 3
 • 676
 • 5

Xem thêm