đề thi ngữ văn học kì ii lớp 10

Đề thi Ngữ văn học kì II

Đề thi Ngữ văn học II

Ngữ văn

... ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA HK II MÔN : NGỮ VĂN - KHỐI 10 I- PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 đ ) Mỗi câu trả lời đúng : Cho 0,25điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12b d c c d a d d a d c b II- PHẦN ... dùng từ và ngữ pháp -Điểm 2 : Ý sơ sài , diễn đạt còn yếu , sai nhiều lỗi -Điểm 1 : Bài qúa kém , sai lạc cả nội dung và phương phápĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - Môn : Ngữ Văn - Khối : 10 - Thời ... )I-Yêu cầu về kó năng : -Học sinh phải biết làm một bài nghị luận văn học có kết cấu rõ ràng , lập luận chặt chẽ bố cục logic ,diễn đạt tốt , không sai lỗi chính tả , dùng từ II- Yêu cầu về kiến thức...
 • 3
 • 1,305
 • 8
Đề Thi 8 tuần học kì II lop 11 Mã đề 349

Đề Thi 8 tuần học II lop 11 Mã đề 349

Vật lý

... trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm)có độ lớn là:A. 2 .10 -6(T) B. 2 .10 -8(T) C. 4 .10 -6(T) D. 4 .10 -7(T)Câu 16: Nếu cường độ dịng bão hồ trong chân khơng ... Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn do dòng điện gây ra có độ lớn là:A. 5,5 .10 -5 (T) B. 6,6 .10 -5 (T) C. 7,3 .10 -5 (T) D. 4,5 .10 -5 (T)Câu 14: Kim loại khơng có tính chất nào sau đây: A. Điện ... chân khơng bằng 1mA thì trong 1s số electron bay khỏi Catốt là : A. 4,6 .10 15 B. 6,25 .10 18 C. 5,1 .10 15 D. 6,25. 10 15Câu 17 : Dạng đường sức từ của nam châm thẳng giống với dạng đường...
 • 4
 • 526
 • 2
Đề Thi 8 tuần học kì II lop 11 Mã đề 421

Đề Thi 8 tuần học II lop 11 Mã đề 421

Vật lý

... Trường THPT Trực NinhB ******** THI KIỂM TRA 8 TUẦN HK II – NĂM HỌC 2009-2 010 ĐỀ THI MƠN LÝ 11 (Thời gian 60 phút)Câu 1: Cường độ dịng điện chạy trên đoạn ... lượng điện hố của đồng k = 3,3 .10 -7 kg/C A. 10 6C B. 5 .10 6C C. 10 5 C D. 10 7CC©u 15. Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), điện trở R = 1,1 (Ω), lớp sơn cách điện bên ngoài rất ... trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là:A. 2 .10 -6(T) B. 2 .10 -8(T) C. 4 .10 -6(T) D. 4 .10 -7(T)Câu 19: Nếu cường độ dịng bão hồ trong chân khơng...
 • 4
 • 494
 • 0
Đề Thi 8 tuần học kì II lop 11 Mã đề 225

Đề Thi 8 tuần học II lop 11 Mã đề 225

Vật lý

... hai cực của nguồn điện hoặc máy thu điệnTrường THPT Trực NinhB ******** THI KIỂM TRA 8 TUẦN HK II – NĂM HỌC 2009-2 010 ĐỀ THI MƠN LÝ 11 (Thời gian 60 phút)Câu 1: Hiệu điện thế giữa hai cực của ... trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là:A. 4 .10 -6(T B. 2 .10 -8(T)) C. 2 .10 -6(T) D. 4 .10 -7(T)Câu 5: Nếu cường độ dịng bão hồ trong chân khơng ... Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn do dòng điện gây ra có độ lớn là:A. 7,3 .10 -5 (T) B. 6,6 .10 -5 (T) C. 5,5 .10 -5 (T) D. 4,5 .10 -5 (T)Câu 26: Tương tác từ là tương tác giữaA. nam châm với nam...
 • 3
 • 543
 • 8
Đề Thi 8 tuần học kì II lop 11 Mã đề 129

Đề Thi 8 tuần học II lop 11 Mã đề 129

Vật lý

... Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn do dòng điện gây ra có độ lớn là:A. 7,3 .10 -5 (T) B. 6,6 .10 -5 (T) C. 5,5 .10 -5 (T) D. 4,5 .10 -5 (T)Câu 17: Tương tác từ là tương tác giữaA. nam châm với nam ... trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ dodòng điện gây ra có độ lớn 2 .10 -5 (T). Cường độ dòng điện chạy trên dây là: A. 10 (A) B. 20(A) C. 30 (A) D. 50 (A)C©u 14. ... ống dây có độ lớn B = 25 .10 -4 (T). Số vòng dây của ống dây là: A. 250 B. 320 C.418 D. 497C©u 15. Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), điện trở R = 1,1 (Ω), lớp sơn cách điện bên ngoàirất...
 • 4
 • 437
 • 0
Đề Thi 8 tuần học kì II lop 12 Mã đề 129

Đề Thi 8 tuần học II lop 12 Mã đề 129

Vật lý

... cú tổng trở 100 Ù thỡ hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn dõy cú dạng: A. u = 100 2cos (100 )2ππ−t(V) B. u = 100 2cos100 ðt (v) C. u = 200cos (100 )2ππ+t(v) D. u = 100 2cos (100 )2ππ+t(V) ... 0,5mm. Khoảng cỏch a giữa hai khe bằng:Trường THPT Trực NinhB ******** THI KIỂM TRA 8 TUẦN HK II – NĂM HỌC 2009-2 010 ĐỀ THI MÔN LÝ 12 (Thời gian 90 phỳt)Câu 1: Lần lượt chiếu vào catốt của tế ... bứt ra trong mỗi giây là ( Cho độ lớn điện tích e = 191,6 .10 C−) A. 131,875 .10 B. 132,544 .10 C. 123,263 .10 D. 124,827 .10 Câu 9: Chiếu lần lựơt vào catốt của tế bào quang điện...
 • 5
 • 565
 • 0
Đề Thi 8 tuần học kì II lop 12 Mã đề 249

Đề Thi 8 tuần học II lop 12 Mã đề 249

Vật lý

... THPT Trực NinhB ******** THI KIỂM TRA 8 TUẦN HK II – NĂM HỌC 2009-2 010 ĐỀ THI MÔN LÝ 12 (Thời gian 90 phỳt)Cõu 1: Cho mạch RLC nối tiếp . Biết L = π2H ; C = π45 .10 -4 F. Đặt vào 2 đầu ... giữa 2 đầu cuộn dây có dạng: A. u = 200cos (100 )2ππ+t(v) B. u = 100 2cos100 ðt (v) C. u = 100 2cos (100 )2ππ−t(V) D. u = 100 2cos (100 )2ππ+t(V) Câu 20: Chiếu lần lượt các ... bứt ra trong mỗi giây là ( Cho độ lớn điện tích e = 191,6 .10 C−) A. 123,263 .10 B. 132,544 .10 C. 131,875 .10 D. 124,827 .10 Câu 11: Lần lượt chiếu vao catốt của tế bào quang...
 • 5
 • 455
 • 0
Đề Thi 8 tuần học kì II lop 12 Mã đề 324

Đề Thi 8 tuần học II lop 12 Mã đề 324

Vật lý

... 2cos100 ðt (A) chạy qua cuộn dõy thuần cảm khỏng cú tổng trở 100 Ù thỡ hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn dây có dạng: A. u = 200cos (100 )2ππ+t(v) B. u = 100 2cos100 ðt (v) C. u = 100 2cos (100 )2ππ−t(V) ... Trường THPT Trực NinhB ******** THI KIỂM TRA 8 TUẦN HK II – NĂM HỌC 2009-2 010 ĐỀ THI MÔN LÝ 12 (Thời gian 90 phỳt)Câu 1: Phát biểu nào sai với mạch điện ... bứt ra trong mỗi giây là ( Cho độ lớn điện tích e = 191,6 .10 C−) A. 124,827 .10 B. 131,875 .10 C. 132,544 .10 D. 123,263 .10 Cõu 6: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng...
 • 5
 • 373
 • 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II LƠP 10-TN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC II LƠP 10-TN

Hóa học

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC II ( NĂM HỌC 2009 – 2 010 )( Trường THPT Cao Bá Quát Gia Lâm)I.Lí thuyết II. Vận dụng1) Hoàn ... có)1.11.21.31.41.51.61.71.81.91 .10 1.111.121.131.14...
 • 2
 • 530
 • 0
de thi tap trung hoc ki II khoi 10

de thi tap trung hoc ki II khoi 10

Vật lý

... lớnTrang 2/3 - Mã đề: 413Sở GD&ĐT Phú n Lớp: Trường THPT Lê Lợi Họ tên: Tổ Vật Lí - Cơng Nghệ Số báo danh: ĐỀ THI HỌC II MƠN VẬT LÍ KHỐI 10 Thời gian: 45 phút Mã đề: 175A. PHẦN ... 160NTrang 2/3 - Mã đề: 413Sở GD&ĐT Phú n Lớp: Trường THPT Lê Lợi Họ tên: Tổ Vật Lí - Cơng Nghệ Số báo danh: ĐỀ THI HỌC II MƠN VẬT LÍ KHỐI 10 Thời gian: 45 phút Mã đề: 277A. PHẦN ... 2/3 - Mã đề: 413Sở GD&ĐT Phú Yên Lớp: Trường THPT Lê Lợi Họ tên: Tổ Vật Lí - Công Nghệ Số báo danh: ĐỀ THI HỌC II MÔN VẬT LÍ KHỐI 10 Thời gian: 45 phút Đáp án mã đề: 14101....
 • 29
 • 411
 • 0
de thi hoc ki II- lop 10 nang cao

de thi hoc ki II- lop 10 nang cao

Hóa học

... HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 130...
 • 2
 • 2,953
 • 18
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 1, LỚP 6

ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC 1, LỚP 6

Ngữ văn

... ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC 1, LỚP 6 Đề số 1 ((Thời gian làm bài: 90 phút)A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)Mức độ Nhận Thông Vận dụng Tổngbiết hiểuThÊp CaoLĩnh vực nội dung Văn Phương học ... Hoàngsai thi n thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông.”(Thạch Sanh, Ngữ văn 6, tập 1)6. Từ nào là từ Hán Việt ?A. lưỡi búaB. gia tàiC. khôn lớnD. gốc đa3B. NỘI DUNG ĐỀI. ... biểuđạtNội dungTN TL TN TL TN TL TN TLC1 C 2C10 C121 3 TiếngViệtTập làm văn Từ loạiCấu tạo từ C 3Từ mượnNghĩa củatừViết bài văn tự sựC5C8C6 C 4C11C9C7C13221 3 1Tổng...
 • 5
 • 2,343
 • 20

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25