đề thi kinh tế lượng có lời giải

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - P1

Các Đề thi kinh tế lượng lời giải - P1

Cao đẳng - Đại học

... ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 1Môn học: KINH TẾ LƯỢNGLớp: 05QK1 + 06QB (Năm học 2007 – 2008)Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI Ngày phát: Thứ ... nhất Khoảng Phương sai Độ lệch chuẩn Hệ số biến thi n  Hệ số tương quan2. Phần hồi quy đơn biến và Excel (15điểm)Xét hai biến:Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound)X3 ... đường hồi qui giữa b) Xác định các tham số 1ˆβ, 2ˆβ và giải thích ý nghĩa của nóc) Hảy kiểm định giả thuyết cho rằng biến X3 ảnh hưởng đến biến Y.GV: Nguyễn Thị Mai Bình 1...
 • 2
 • 16,277
 • 436
Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - P7

Các Đề thi kinh tế lượng lời giải - P7

Cao đẳng - Đại học

... phòng ngủ, thi t bị báo cháy và biến ảnh hưởng của phòng gia đình lên số lượng phòng ngủ không ảnh hưởng đến giá nhà. Vì vậy ta thể bỏ các biến trên ra khỏi mô hình. Lúc này ta mô hình: ... phòng tắm, số phòng ngủ, phòng gia đình, thi t bị báo cháy, hồ bơi không ảnh hưởng đến giá nhà. Vì vậy ta thể bỏ các biến trên ra khỏi mô hình. Lúc này ta mô hình: Dependent Variable: ... liệu mẫu ta nếu diện tích nhà tăng lên 1 đơn vị thì giá nhà trung bình sẽ tăng lên một lượng là 0.132927069 β2 = 0.03185742065: sự khác biệt giữa nhà hồ bơi và nhà không hồ bơi....
 • 13
 • 22,290
 • 184
Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - P8

Các Đề thi kinh tế lượng lời giải - P8

Cao đẳng - Đại học

... LOG(X2) + 0.489858 LOG(X3) + tuˆ b) Hãy giải thích các hệ số ước lượng β1, β2, β3 theo ý nghĩa kinh tế β1 = -3.338455 không cách giải thích vì còn ẩn chứa biến bỏ sót ngoài mô ... nông nghiệp Đài Loan phát triển hiệu quả không? Giải thích vì sao anh/chị lại nhận định như vậy. Ngoài những lý do phát triển do vốn và lao động các anh chị còn giả thi t nào về các nguyên ... Loan (triệu USD) Các anh/chị hãy: a) Ước lượng hàm Cobb-Douglas dạng Y=AX2β2X3β3eui. Chuyển mô hình về hàm log kep và ước lượng ta : Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least...
 • 3
 • 6,197
 • 289
Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - P9

Các Đề thi kinh tế lượng lời giải - P9

Cao đẳng - Đại học

... hồi qui tổng thể, không cách giải thích cho 1ˆβ vì còn ẩn chứa biến bỏ sót (ngoài mô hình) h) Hảy kiểm định giả thuyết cho rằng trung bình hằng năm của Cha Mẹ ảnh hưởng đến thu ... viên (10điểm) H0 : β2 = 0 → X không ảnh hưởng đối với Y H1 : β2 ≠ 0 → X ảnh hưởng đối với Y Ta có: - Pvalue = 0.044396 < 0.05 - Tstat = 2.534715 > T6,0.025 = 2.447 ... đồng, ta có: Xi* = 1000Xi ⇒ Xi =1000 Xi* Vậy phương trình hồi qui lúc này sẽ là: iYˆ = 4.503205128 + 47Xi* ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 1 Khoa Quản Trị Kinh...
 • 7
 • 4,023
 • 184
Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 1

Các Đề thi kinh tế lượng lời giải - Đề 1

Cao đẳng - Đại học

... KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG _ ĐỀ 1 KỲ THI: CHÍNH LỚP: 04QK NGÀY THI: 02/07/2007 Thời gian làm bài: 90 phút (Sinh viên được sử dụng tài liệu) CB ra đề: Nguyễn Thị ... thử mô hình 4.6 và nhận thấy rằng mô hình này cũng rất ý nghĩa kinh tế. Các anh/chị hãy viết phương trình hồi qui cho trường hợp này và giải thích ý nghĩa của mô hình Mô hình 4.1 Dependent ... kiểm định gì, nêu rõ các giải thuyết và căn cứ theo mô hình trên các anh chị hãy cho biết mô hình trên bị bệnh gì không? 3. Nếu mô hình trên bệnh các anh chị hãy đề xuất các phương án...
 • 8
 • 5,152
 • 150
Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 2

Các Đề thi kinh tế lượng lời giải - Đề 2

Cao đẳng - Đại học

... 0.000000 Câu 3: (25 điểm) dữ liệu về nền kinh tế Singapore giai đoạn 1961 – 1987 bao gồm các biến GDP, vốn (capital) và lao động (Employment). quan điểm cho rằng nền kinh tế Singapore phát triển ... thử mô hình 3.6 và nhận thấy rằng mô hình này cũng rất ý nghĩa kinh tế. Các anh/chị hãy viết phương trình hồi qui cho trường hợp này và giải thích ý nghĩa của mô hình Mô hình 3.1 Dependent ... quân trọng số của thịt bò và thịt heo (cent/pound) 1. sinh viên cho rằng nên sử dụng mô hình như mô hình 2.1 trong trường hợp này mới phù hợp. Các anh chị hãy cho biết mô hình trên tên...
 • 9
 • 3,809
 • 82
Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 3

Các Đề thi kinh tế lượng lời giải - Đề 3

Cao đẳng - Đại học

... TRỊ KINH DOANH MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG KỲ THI: PHỤ LỚP: 04QK NGÀY THI: …/…/2007 Thời gian làm bài: 90 phút (Sinh viên được sử dụng tài liệu) CB ra đề: Nguyễn Thị Mai Bình Ngày ra đề: ... 0.090344 Câu 2: (25 điểm) dữ liệu về nền kinh tế Singapore giai đoạn 1961 – 1987 bao gồm các biến GDP, vốn (capital) và lao động (Employment). quan điểm cho rằng nền kinh tế Singapore phát triển ... thử mô hình 2.6 và nhận thấy rằng mô hình này cũng rất ý nghĩa kinh tế. Các anh/chị hãy viết phương trình hồi qui cho trường hợp này và giải thích ý nghĩa của mô hình Mô hình 2.1 Dependent...
 • 8
 • 2,075
 • 54
Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 1

Các Đề thi kinh tế lượng lời giải - Đề 1

Cao đẳng - Đại học

... Kỳ thi chính lớp 04QK 2/6 ! (c) Y và X tương quan tuyến tính thuận, mức độ trung bình (d) Y và X không tương quan nhau (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 7. Chọn câu ... SSTSSE1 − (d) R2 = ∑∑−−2i2i)yy()yyˆ( (e) Tất cả các câu trên đều đúng Câu 9. Trong việc ước lượng một tham số thống kê: (a) Khoảng tin cậy là 1 - α (b) Xác suất sai lầm ... B2 Khoảng tin cậy 95% của hệ số trước X1 A F Kỳ thi chính lớp 04QK 4/6 ! Bài 3: (20 điểm) Tính các giá trị A, B, C còn thi u và kiểm định mối quan hệ giữa nghề nghiệp và trình độ...
 • 6
 • 1,979
 • 27
Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 2

Các Đề thi kinh tế lượng lời giải - Đề 2

Cao đẳng - Đại học

... Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để ước lượng cỡ mẫu chúng ta không thể thi u các thông tin gì? (a) 1- α (b) ε (c) σ (d) Câu a và b đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều đúng Câu 3. Chọn ... làm bài trên đề thi) Số câu đúng: Điểm: Phần 1: TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Hướng dẫn chọn câu trả lời Chọn câu a Bỏ câu a Chọn lại câu a Sinh viên chọn câu trả lời đúng nhất ... Kỳ thi chính lớp 04QK 1/6 @ Họ và tên: MSSV: Lớp: ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KỲ THI CHÍNH MÔN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ LỚP...
 • 6
 • 1,339
 • 11
Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 3

Các Đề thi kinh tế lượng lời giải - Đề 3

Cao đẳng - Đại học

... Kỳ thi chính lớp 04QK 4/6 # Bài 3: (20 điểm) Tính các giá trị A, B, C còn thi u và kiểm định phân phối sau tuân theo phân phối chuẩn không với mức ... Kỳ thi chính lớp 04QK 2/6 # (a) R2 = SSR/SST (b) 0≤R ≤1 (c) R = SSTSSE1 − (d) R2 = ∑∑−−2i2i)yy()yˆy( (e) Tất cả các câu trên đều đúng Câu 8. Trong việc ước lượng ... Xác suất sai lầm (c) Độ chính xác (d) Độ tin cậy (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 9. Nếu hệ số r = 1.78 thì ta kết luận gì? (a) Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y sẽ tăng lên 1.78 đơn vị...
 • 6
 • 1,167
 • 10

Xem thêm