đề thi hk2 có ma trận môn tin học 6

đề thi HK2 có ma trận và đáp án hay

đề thi HK2 ma trận và đáp án hay

Lịch sử

... phái Girôngđanh đưa phái Giacôbanh lên cầm 0.5 quyền 2 /6/ 1792 * Tại nói thời kì chuyên Giacôbanh đỉnh cao cách mạng tư sản Pháp 0.25 + Thi hành nhiều biện pháp quan trọng để trừng trị bọn phản ... Tại nói thời kì chuyên Giacôbanh đỉnh cao cách mạng tư sản Pháp? V-ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (4 điểm) (6 điểm) * Hãy cho biết cách mạng tư sản: Cách mạng tư sản cách mạng: + Do giai cấp tư sản lãnh đạo ... thống đất nước……… + Nội chiến Mĩ – nội chiến…… * Miêu tả kiện ngày 14/7/1789 nêu ý nghĩa nó: + Học sinh nêu ý pháo đài Baxti thân chế độ phong kiến bạo ngược, 300.000 người chủ yếu công nhân...
 • 3
 • 338
 • 0
Đề thi HK2 có ma trận và đáp án

Đề thi HK2 ma trận và đáp án

Tiếng anh

... badminton in the fall A.is playing B.play C.plays I am Mary I am Great Britain A to B from C at They are going to Nha Trang Beach this summer A stay B live C go Ho Chi Minh City is city ... Full name : Class: Date of testing: A Written test : The second term Time : 45 minutes I.Choose the best answer.( 2pts) Peter ... (go) ……… to school by bike 5.How long you ( stay)…………in Hue ? I’m going to stay there for a week 6. What about ( listen) to music ? - ………… - ………… - ………… - ………… - ……… - ………… III Rewrite the sentences,...
 • 3
 • 397
 • 0
de thi hk2 co ma tran

de thi hk2 co ma tran

Toán học

... Khi m=5 ta cú phng trỡnh l x2 - 10x - = Tớnh ' = 25 + = 26 0,25 + 26 26 = + 26; x2 = = 26 1 0,5 x1 = { Tp nghim ca PT l S = + 26; 5 26 } 0,25 b) PT x2 -2mx -1 = cú h s a=1; c = -1 0,25 0,25...
 • 4
 • 122
 • 0
Đè Thi HKI (có Ma trận+Đáp án)

Đè Thi HKI (có Ma trận+Đáp án)

Toán học

... hình thoi Bài ( điểm) Tính diện tích tam giác , biết chu vi tam giác 12 cm MA TRẬN THI T KẾ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI Mức độ Nhận biết TN TN TL Nhân, chia đa thức TL 0,25 0,5 0,75 Diện ... hỏi ô Chữ số phía dưới, góc phải trọng số điểm câu ô HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP Năm Học : 2007 – 2008 • Phần I Trăùc Nghiệm (3 điểm) Bài ( điểm) Mỗi câu 0,25 điểm C ... Câu y – x Câu x + Câu Vừa hình chữ nhật Câu S = 10 = 60 ( cm ) • Phần II Tự Luận ( điểm ) Bài (2 điểm) a> Tính hợp lí : A = 4,82 + 9 ,6 5,2 + 5,22 = 4,82 + 2.4,8 5,2 + 5,22 = ( 4,8 + 5,2 )2...
 • 5
 • 587
 • 0
Đề Thi HKI Có ma trận

Đề Thi HKI ma trận

Sinh học

... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÝ I – NĂM HỌC : 2010 – 2011 MÔN : SINH HỌC 10 (CTC) II TỰ LUẬN (5 điểm) Câu Trình bày cấu tạo chức phân tử ATP? ... : + bazơ nitơ Ađenin (0.25đ) + nhóm phôtphat( liên kết cao năng) (0.25đ) + Đường ribôzơ (0.25đ) - Chức ATP : + Tổng hợp nên chất hoá học cần thi t cho tế bào (0.25đ) + Vận chuyển chất qua ... thi t cho tế bào (0.25đ) + Vận chuyển chất qua màng ngược với građien nồng độ (0.25đ) + Sinh công học (0.25đ) Câu Cho biết cấu trúc chế hoạt động enzim? (1 điểm) - Cấu trúc + Enzim cấu tạo hoàn...
 • 2
 • 299
 • 0
De thi HKI (co Ma tran+Dap an)

De thi HKI (co Ma tran+Dap an)

Toán học

... ƯCLN ( 30 ; 60 ) b> BCNN (45 ; 50 ) Bài (1,5 điểm) Trên tia Ox , lấy hai điểm M N cho OM = cm ; ON = cm a> Tính MN b> Điểm M trung điểm đoạn ON không ? ? MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC KÌ I KHỐI ... Trung điểm đoạn thẳng 1 0,25 2 0,5 0,5 0,5 1,0 2 1,0 0,5 0,75 21 6, 5 10 HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP Năm Học : 2007 – 2008 • • Phần I Trăùc Nghiệm (3 điểm) Bài ( điểm) ... ( 0,25 điểm) x = 16 ( 0,25 điểm) b> 2x – (-17) = 19 2x = 19 + (- 17 ) ( 0,25 điểm) 2x = ( 0,25 điểm) x=2:2 ( 0,25 điểm) x=1 ( 0,25 điểm) Bài (1,5 điểm ) Tìm : a> ƯCLN ( 30 ; 60 ) = 30 ( 0,5 điểm)...
 • 4
 • 699
 • 1
đề thi hkI có ma trận và ĐA

đề thi hkI ma trận và ĐA

Vật lý

... hợp đây: (2 đ) A B ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I Môn: Vật lý Đề Năm học: 2010 - 2011 A Ma trận: Kỹ Kiến thức Bài  Bài Bài  Bài Biết TN TL 0,5 0,5 Bài 11  Bài 12 Bài 13  Bài 16 Hiểu TN TL Vận dụng TN ... tên: …………………………… Điểm : 0,75 12 3 (0,25x12 = đ) KÌ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi : Vật lý Thời gian: 60 phút(không kể thời gian phát đề) - Chữ ký giám thị 1: - Chữ ký giám khảo : - Chữ ... xạ góc 60 o góc tới số đo là: A – 300 B – 60 0 C – 900 D – 1200 Câu : Vì ta nhìn thấy vật ? Câu trả lời ? A – Ta mở mắt hướng phía vật B – Vì ta mắt taphát tia sáng chiếu lên vật C - Vì ánh...
 • 5
 • 260
 • 0
ĐỀ THI HKII-CÓ MA TRẬN

ĐỀ THI HKII-CÓ MA TRẬN

Toán học

... ………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN HKI – NĂM HỌC : 2009-2010 ĐỀ 1: ĐÁP ÁN ĐIỂM I Lý thut (2 ®iĨm) Ph¸t biĨu quy t¾c céng hai ph©n sè kh«ng cïng mÉu.(SGK/ 26) Ph¸t biĨu khái niệm gãc ( SGK/73) ... (0,75đ) x= 6 1,5điểm +Sè häc sinh giỏi khối là: 54 (hs) +Sè häc sinh khối là: 90 (hs) +Sè häc sinh TB khối là: 36 (hs) (1.5 ®iĨm) + Vẽ hính theo yêu cầu đề + Tính câu a : + Tính câu b ĐỀ 2: 0,5điểm ... tËp: (8 ®iĨm) §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng(1®iĨm): −8 32 − 16 −48 −4 = = = = 10 −40 20 60 Rót gän: (1,5 ®iĨm) a) 25.13 5.5.13 = = 26. 35 2.13.5.7 14 a) 13 ( −15 ) 3.13 −13.18 13 ( −18 ) −3 = =...
 • 4
 • 338
 • 0
ĐỀ THI HKII CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HKII MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

Địa lý

... Cửu Long – 3223.3km2 - Hậu Giang biển Đơng II Tự luận Câu * Thuận lợi: - Đòa hình phẳng, nhiều đất tốt diện tích lớn gần triệu - Khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ cao, mưa nhiều - Nguồn nước ... cửu Long so với nước b Từ biểu đồ vẽ, rút nhận xét (1đ) Lâm Kiết, ngày 12 tháng năm 2010 Người đề Huỳng Đa Rinh DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ... II Phần tự luận: Câu Nêu thuận lợi, khó khăn giải pháp khắc phục điều kiện tự nhiên tài nguyên thi n nhiên đồng sông Cửu Long (3 điểm) Câu Dựa vào bảng số liệu đây: Diện tích, sản lượng lúa Đồng...
 • 4
 • 1,520
 • 0
ĐÈ THI HKII CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

ĐÈ THI HKII MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

Địa lý

... nhiều ngành, nhờ khí hậu gió mùa, đất liền, biển - Hội nhập giao lưu dễ dàng với nước Đông Nam Á giới vò trí trung tâm cầu nối * Khó khăn: - Chúng ta phải ý, cảnh giác với thi n tai như: ... dạng lãnh thổ nước ta thuận lợi khó khăn cho việc xây dụng bảo vệ Tổ Quốc nay? (3đ) Câu Nêu ngun nhân làm suy giảm nguồn tài ngun sinh vật nước ta?trước tình hình cần biện pháp để bảo vệ?(4 ... biện pháp để bảo vệ?(4 đ) **************************** Lâm Kiết ngày, 12 tháng năm 2010 Người soạn đề Huỳnh Đa Rinh DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………...
 • 3
 • 529
 • 0
đề thi hk2ly7 co ma trận

đề thi hk2ly7 co ma trận

Vật lý

... đèn ghi 2,5 V , giá trị hiệu điện (1) ……………… bóng đèn pin Bóng đèn pin hoạt động bình thường mắc vào mạch điện hiệu điện (2) II/ TỰ LUẬN : điểm Bài 1: Đổi đơn vị sau: a) 1,2A= mA 2 5mA= ... đơn vị 0,25đ a) 120 0mA - 0,02 5mA b) 0,220kV - 450mV Bài 2: ( 3điểm ) Vẽ sơ đồ cho 1điểm Nếu sai ký hiệu ( vẽ không vị trí ký hiệu sơ đồ ) trừ 0,25 điểm Bài 3: (3điểm) a) Ta có: I = I1 + I2 I2 ... 3: (3điểm) a) Ta có: I = I1 + I2 I2 = I – I1 = 1,5A – 0,5A = 1A ( 0,5đ ) b) Ta có: U = U1 = U2 U = 6V U1 = U2 = 6V (0,5đ ) ...
 • 2
 • 218
 • 0
de thi HKII co ma tran

de thi HKII co ma tran

Tiếng anh

... 10 10 II Reading 2 III Writing 10 17 Tổng ĐÍP ÍN I/ Mçi c©u ®óng ®iÓm = (5 điểm) C : to A Neither B Films D went B so II/ Mçi c©u ®óng 0,3 điểm = (3điểm) 1/ A to 6/ B Vegetable 2/ B buy 7/ C...
 • 2
 • 377
 • 0
đề thi hk2 toan7 + ma trận đáp án

đề thi hk2 toan7 + ma trận đáp án

Toán học

... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TN TL TN TL TN TL 1 0,25 đ 2đ 0,5 đ 1 0,75 đ 1đ 1đ 1 1đ 1đ 0,5 đ 1đ 1đ 3đ 5đ 2đ CHỦ ĐỀ Thống kê Đơn thức – đơn ... tần số Giá trị ( x) 28 Tần số ( n) b/ Số trung bình cộng X= 4A 5C 6B 7A 8C 4+c 30 31 32 36 45 N = 20 28.3 + 30.3 + 31.5 + 32 .6 + 36. 2 + 45.1 = 31,9kg 20 Câu 2: a/ Thu gọn xếp đa thức 0,5 đ P(x) ... 12 : = cm Áp dụng định lí Pytago cho tam giác vuông IAC ta IC2 = CA2 – IA2 = 102 – 62 = 100 – 36 = 64 => IC = 64 = 8cm ...
 • 3
 • 347
 • 1
Đề thi HKI co ma tran

Đề thi HKI co ma tran

Mầm non - Mẫu giáo

... NGUYỄN DU Họ tên: ………………………………………… Lớp Điểm THI KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi : Công nghệ Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề) Lời phê giáo viên PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ... kích thước cho hình vẽ): 2cm 8cm 2cm 2cm 8cm 8cm TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I – Năm học 2012 – 2013 MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu (2 điểm) Đánh dấu X vào bảng ... ghép thường dạng Trong mối ghép vít cấy B Muốn tháo rời phải phá hỏng chi tiết Trong mối ghép đinh tán C thể tháo rời chi tiết dạng ngun vẹn Trong mối ghép bu lơng D Một chi tiết lỗ ren,...
 • 6
 • 148
 • 0
Đề kiểm tra HK II có ma trận môn sinh học 7

Đề kiểm tra HK II ma trận môn sinh học 7

Ngữ văn

... LUẬN (7 điểm) Câu1 Lớp chim đặc điểm chung (Mỗi đặc điểm 0.25 điểm) - Mình lông vũ bao phủ - Chi trước biến đổi thành cánh, mỏ sừng - Phổi mạng ống khí, túi khí tham gia hô hấp ... cá voi đặc điểm lớp thú (1.5đ) - thể lông mao bao phủ - Cá voi đẻ nuôi sữa - Là động vật nhiệt - Bộ não phát triển thể rõ bán cầu não tiểu não Cá sấu xếp vào lớp bò sát cá sấu đặc ... thức ăn cho người - Bột cóc làm thuốc chữa suy dinh dưỡng trẻ em - Ếch đồng làm vật thí nghiệm, diệt sâu bọ Muốn bảo vệ loài lưỡng cư ích cần: bảo vệ gây nuôi loài ích (0,5 đ) Câu Cá voi...
 • 3
 • 1,066
 • 3
De thi HKI co Ma tran

De thi HKI co Ma tran

Sinh học

... hệ hô hấp tránh tác nhân hại? (2 điểm) Trình bày chế đông máu ý nghóa đông máu? (2 điểm) Tại ruột non thức ăn biến đổi nào? (2 điểm) Em giải thích nghóa đen mặt sinh học câu thành ngữ “ Nhai ... vào tách chúng thành giọt lipit nhỏ biệt lập với nhau, tạo dạng nhũ tương hoá * Biến đổi hoá học : - Tinh bột ( Đường đơn) enzim Đường đơn - Prôtêin enzim pep tit enzim Axit amin - Lipit Dòch mật ... bào máu tạo thành khối máu đông * Ý nghóa: Là chế bảo vệ thể để chống máu bò thương * Biến đổi lí học : - Thức ăn hoà loãng trộn với dòch tiêu hoá ( Dòch mật, dòch t , dòch ruột) - Các khối lipit...
 • 5
 • 180
 • 0
đề thi văn có ma trận

đề thi văn ma trận

Ngữ văn

... ………………………… Lớp 6A……… Điểm ĐỀ THI HỌC KÌ II – NGỮ VĂN Thời gian: 90’(Không kể phát đề) Lời phê thầy (cô) giáo A TRẮC NGHIỆM (3,5đ) I Đọc kó đoạn văn sau trả lời câu hỏi (1,5đ) “…Tre, nứa, trúc, mai, vầu ... mến ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN –HỌC KÌ II Năm học 2010 – 2011 A Phần trắc nghiệm (3,5đ) I 1a; 2c; 3b; 4d; 5b; 6d (Mỗi câu 0.25đ) II Nối tác phẩm với tác giả 0.25đ ... ý: Tuỳ vào làm cụ thể HS để cộng, trừ điểm Khuyến khích làm tính sáng tạo Trừ điểm sai lỗi câu, dùng từ , diễn đạt, tả…  I .Ma trËn Bµi KiĨm Tra Tõ vùng C¸c cÊp ®é t Th«ng hiĨu VËn dơng...
 • 8
 • 239
 • 0
De thi VL8 co ma tran moi

De thi VL8 co ma tran moi

Vật lý

... Chọn câu phát biểu sai A Vật khả sinh công vật dự trữ nhiêu lượng B Một vật khả thực công vật lượng C Động năng lượng tương tác vật D Thế hấp dẫn vật độ cao so với vật chọn ... cân nhiệt để giải tập trao đổi nhiệt hoàn toàn cân nhiệt tối đa ba vật 1.5TL C18(2b)-C20(3) 3 4.5 5.5 ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ Năm học : 2010 - 2011 Thời gian : 45 phút I / Trắc ... lượng cần thi t để làm cho 1kg chất tăng thêm 1oC - Đơn vị nhiệt lượng tính calo calo = 4,2 jun 16 Khi hai vật trao đổi nhiệt với : + Nhiệt truyền từ vật nhiệt độ cao sang vật nhiệt độ...
 • 4
 • 218
 • 0
Đề thi HKII co ma trận

Đề thi HKII co ma trận

Tin học

... Trường THCS Tây Sơn ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011 Họ tên:…………………… MÔN: TIN HỌC Lớp: 8A … Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Điểm Lời phê giáo viên Đề: I Trắc nghiệm: Khoanh ... đầu ≤ giá trị cuối C Là giá trị thực D Cả A,B Câu 6: S:=1; Câu lệnh Pascal sau bị lỗi lặp? A While S
 • 4
 • 234
 • 0
de thi hk co ma tran

de thi hk co ma tran

Toán học

... x − x + x − = hai nghiệm thuộc khoảng (–1; 1) Câu 6a: (2,0 điểm) a) Cho hàm số f ( x ) = x + x − x − Chứng minh rằng: f ′(1) + f ′(−1) = 6 f (0) b) Cho hàm số y = − x + x đồ thị (C) Viết ... 100 = nghiệm âm Câu 6b: (2,0 điểm) a) Cho hàm số y = sin x − cos x + − 2sin x CMR y’=0 b) Cho hàm số y = − x + x đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến (C), biết tiếp x −1 tuyến hệ ... Họ tên thí sinh: SBD : ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TOÁN LỚP 11 Câu Ý a) Nội dung Điểm x2 − 4x + ( x − 3)( x − 1) lim = lim...
 • 6
 • 167
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25