đề thi học kì ii lớp 9 môn văn

de thi hoc ki II- lop 10 nang cao

de thi hoc ki II- lop 10 nang cao

Hóa học

... HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 130 ...
 • 2
 • 2,953
 • 18
Đề thi học kì I lớp 6 môn GDCD

Đề thi học I lớp 6 môn GDCD

Tư liệu khác

... …………………………………… KIỂM TRA HỌC I LỚP 6Họ và tên :……………………………… ……………………………………………………. Môn : Giáo dục công dân Lớp :…………………………………………. Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian phát đề) A. Phần...
 • 2
 • 1,853
 • 6
Đề thi học kì I lớp 6 môn sử

Đề thi học I lớp 6 môn sử

Lịch sử

... (1,5đ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….III/ So sánh bộ máy nhà nước thời Hùng Vương và thời An Dương Vương?(1,5đ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ... (4đ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. II/ Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào? (1,5đ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….III/ ... B. Phần tự luận : (7 điểm)I/ Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang? Giải thích sơ đồ? Nêu nhận xét về tổ chức nhà nước này? (4đ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. II/ ...
 • 2
 • 1,666
 • 6
Đề thi học kì I lớp 6 môn địa

Đề thi học I lớp 6 môn địa

Địa lý

... dươngCâu 9 : Ngày Đông chí laø :a) Ngaøy 21 – 3 b) Ngaøy 22 – 6c) Ngaøy 23 – 9 d) Ngaøy 22 – 12Câu 10 : Núi có độ cao 200m trở lên là :a) Núi thấp b) Núi trung bìnhc) Núi cao II/ Tự luận ... Phân biệt núi già, núi trẻ (2 điểm)Câu 2 : Cấu tạo bên trong của trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của từng lớp. (3 điểm)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 • 2
 • 978
 • 1
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn sinh học

Đề thi học 1 lớp 7 môn sinh học

Tư liệu khác

... KIỂM TRA HỌC I LỚP 7Họ và tên :……………………………… NĂM HỌC 2004 – 2005 ……………………………………………………. Môn : Sinh học Lớp :…………………………………………. Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu...
 • 2
 • 5,809
 • 23
Đề thi học kì I lớp 7 Môn Lịch sử

Đề thi học I lớp 7 Môn Lịch sử

Tư liệu khác

... …………………… KIỂM TRA HỌC I LỚP 7Họ và tên :……………………………… NĂM HỌC ……………………………………………………. Môn : Lịch sử Lớp :…………………………………………. Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian phát đề) A. Phần ... Xã hội phong kiến hình thành từ trước công nguyên.c) Xã hội phong kiến phát triển từ thế kỷ VII – VIII nhưng có quốc gia lại đến sau thế kỷ Xd) Xã hội phong kiến phát triển từ thế kỷ XI đến ... hoạtGc) Tiện lợi cho việc sử dụng thuyền bè vận chuyển, đi lại trên sông Gd) Tất cả các yếu tố trên đều đúng. GCâu 3 : (2 điểm) Đọc các câu dưới đây và sắp xếp : Câu nào chỉ đặc điểm của xã hội...
 • 3
 • 2,181
 • 4
Đề thi học kì I lớp 8 Môn Lịch sử

Đề thi học I lớp 8 Môn Lịch sử

Tư liệu khác

... Trường THCS KIỂM TRA HỌC I LỚP 8Họ và tên :……………………………… NĂM HỌC ……………………………………………………. Môn : Lịch sử Lớp :…………………………………………. Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian phát đề) A) Phần ... quyềnD. Tất cả các ý trên.Câu 4 : (0,5 đ) Nét mới của phong trào độc lập dân tộc châu Á 191 9 – 193 9 là : A. Thành lập công đoànB. Hình thức đấu tranh đúng đắn phù hợpC. Sự trưởng thành của ... không đủ sức mua.D. Tất cả các ý trên.Câu 3 : (05 đ) Nhằm giải quyết nạn khủng hoảng kinh tế 192 9 – 193 3 tổng thống Mỹ đã tiến hành :A. Chiến tranh xâm lượcB. Chính sách mới của RơvenC. Đưa...
 • 2
 • 1,325
 • 7
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa lý

Đề thi học 1 lớp 8 môn Địa lý

Địa lý

... Loanc. Nhật Bản, Cô – oétd. Thái Lan, Việt Name. Hàn Quốc, Trung Quốcf. Nhật Bản, Trung Quốc II. Phần tự luận : (7 điểm)1) Nêu đặc điểm khí hậu và cảnh quan châu Á (3đ)2) Cho biết các chủng...
 • 3
 • 5,395
 • 16

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25