đề thi học kì ii lớp 9 môn ngữ văn

de thi hoc ki II- lop 10 nang cao

de thi hoc ki II- lop 10 nang cao

Hóa học

... HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 130...
 • 2
 • 2,953
 • 18
Đề thi học kì I lớp 6 môn GDCD

Đề thi học I lớp 6 môn GDCD

Tư liệu khác

... …………………………………… KIỂM TRA HỌC I LỚP 6Họ và tên :……………………………… ……………………………………………………. Môn : Giáo dục công dân Lớp :…………………………………………. Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian phát đề) A. Phần...
 • 2
 • 1,853
 • 6
Đề thi học kì I lớp 6 môn sử

Đề thi học I lớp 6 môn sử

Lịch sử

... (1,5đ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….III/ So sánh bộ máy nhà nước thời Hùng Vương và thời An Dương Vương?(1,5đ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ... (4đ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. II/ Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào? (1,5đ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….III/ ... B. Phần tự luận : (7 điểm)I/ Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang? Giải thích sơ đồ? Nêu nhận xét về tổ chức nhà nước này? (4đ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. II/ ...
 • 2
 • 1,666
 • 6
Đề thi học kì I lớp 6 môn địa

Đề thi học I lớp 6 môn địa

Địa lý

... Độ dươngCâu 9 : Ngày Đông chí là :a) Ngày 21 – 3 b) Ngày 22 – 6c) Ngày 23 – 9 d) Ngày 22 – 12Câu 10 : Núi có độ cao 200m trở lên là :a) Núi thấp b) Núi trung bìnhc) Núi cao II/ Tự luận ... Phân biệt núi già, núi trẻ (2 điểm)Câu 2 : Cấu tạo bên trong của trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của từng lớp. (3 điểm)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 • 2
 • 978
 • 1
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn sinh học

Đề thi học 1 lớp 7 môn sinh học

Tư liệu khác

... KIỂM TRA HỌC I LỚP 7Họ và tên :……………………………… NĂM HỌC 2004 – 2005 ……………………………………………………. Môn : Sinh học Lớp :…………………………………………. Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu...
 • 2
 • 5,809
 • 23
Đề thi học kì I lớp 7 Môn Lịch sử

Đề thi học I lớp 7 Môn Lịch sử

Tư liệu khác

... …………………… KIỂM TRA HỌC I LỚP 7Họ và tên :……………………………… NĂM HỌC ……………………………………………………. Môn : Lịch sử Lớp :…………………………………………. Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian phát đề) A. Phần ... Xã hội phong kiến hình thành từ trước công nguyên.c) Xã hội phong kiến phát triển từ thế kỷ VII – VIII nhưng có quốc gia lại đến sau thế kỷ Xd) Xã hội phong kiến phát triển từ thế kỷ XI đến ... hoạtGc) Tiện lợi cho việc sử dụng thuyền bè vận chuyển, đi lại trên sông Gd) Tất cả các yếu tố trên đều đúng. GCâu 3 : (2 điểm) Đọc các câu dưới đây và sắp xếp : Câu nào chỉ đặc điểm của xã hội...
 • 3
 • 2,181
 • 4
Đề thi học kì I lớp 8 Môn Lịch sử

Đề thi học I lớp 8 Môn Lịch sử

Tư liệu khác

... Trường THCS KIỂM TRA HỌC I LỚP 8Họ và tên :……………………………… NĂM HỌC ……………………………………………………. Môn : Lịch sử Lớp :…………………………………………. Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian phát đề) A) Phần ... quyềnD. Tất cả các ý trên.Câu 4 : (0,5 đ) Nét mới của phong trào độc lập dân tộc châu Á 191 9 – 193 9 là : A. Thành lập công đoànB. Hình thức đấu tranh đúng đắn phù hợpC. Sự trưởng thành của ... không đủ sức mua.D. Tất cả các ý trên.Câu 3 : (05 đ) Nhằm giải quyết nạn khủng hoảng kinh tế 192 9 – 193 3 tổng thống Mỹ đã tiến hành :A. Chiến tranh xâm lượcB. Chính sách mới của RơvenC. Đưa...
 • 2
 • 1,325
 • 7

Xem thêm