đề thi đại học môn toán khối a các năm

Hướng dẫn giải đề thi Đại học môn Toán khối A A1 năm 2014

Hướng dẫn giải đề thi Đại học môn Toán khối A A1 năm 2014

Toán học

... a. Giả sử số phức z a bi (a, b thuộc R)z a bi  . Theo bài ra, ta có 2z (2 i)z 3 5i a bi (2 i) (a bi) 5i 3 a bi 2a 2bi ai bi 5i 3 a bi 2a 2bi ai b 5i 3 3a b i (a b) 3i 3 3a b 3 a b 5 a2 b3 ... giải đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 Môn – Khối Hocmai.vn – Ngôi trường chung c a học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ...  Nguồn: Hocmai.vn Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014 Môn – Khối Hocmai.vn – Ngôi trường chung c a học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - Với...
 • 6
 • 479
 • 2
Giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối A các năm gần đây

Giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối A các năm gần đây

Hóa học

... gam Ala-Ala-Ala. Giá trị c a m là : A. 90,6. B. 111,74. C. 81,54. D. 66,44. Giải : Ala-Ala-Ala-Ala + H2O → Ala + Ala-Ala + Ala-Ala-Ala mol: 0,32 0,2 0,12 Suy ra nAla-Ala-Ala-Ala =0,32 ... Ag (2). Từ (1) và (2) suy ra X là anđehit fomic HCHO Câu 31: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. ... Cấu trúc đề thi đại học, cao đẳng c a Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. + Các dạng bài tập trắc nghiệm trong đề thi mẫu và đề thi đại học, cao đẳng c a Bộ Giáo Dục và Đào Tạo từ năm 2007 đến năm 2010....
 • 41
 • 1,653
 • 6
Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2013

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2013

Cao đẳng - Đại học

... Ta có: AH = 22BC a  Tam giác SAH vuông tại H suy ra 2222344aaSA SH AH a     Tam giác SHB vuông tại H suy ra 2222344aaSB SH HB a     Hướng dẫn giải đề thi Đại học ... BC = a suy ra AB = 03. os302 a BC c  Và AC = 2 a Suy ra 31 1 1 1 3 3. . . . . . ( )3 3 2 6 2 2 2 16SABC ABC a a a aV SH S SH AB AC dvtt    Tính khoảng cách từ C đến (SAB) ... điểm c a AB suy ra SM = 222 2 2 23 3 134 16 4 a a a aSB BM a a      Suy ra diện tích tam giác 21 1 13 13 39. . ( )2 2 4 2 16SAB a a a S SM AB dvdt   Ta có 3...
 • 6
 • 2,066
 • 22
De thi dai hoc mon Toán khoi A nam 2009

De thi dai hoc mon Toán khoi A nam 2009

Toán học

... sinh không đợc sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêmHọ và tên thí sinh: .; Số báo danh: Ngyễn Văn Đức Toán Trờng THPT Đồng Quan Phú Xuyên Hà Nội 2...
 • 2
 • 692
 • 0
Đề thi đại học môn Toán khối A 2009 - Bám sát cấu trúc Bộ giáo dục

Đề thi đại học môn Toán khối A 2009 - Bám sát cấu trúc Bộ giáo dục

Cao đẳng - Đại học

... 8(1 ) (1 ) 2 (1 )2 2 27 271 13 3 a a a a a a a a a a a ≥ ⇔ ≥ ⇔ ≥ − ⇔ ≥ − ⇔ ≥ −− − Dễ thấy 2 2 2 2 2 22 2 22 (1 ) 2 (1 )(1 )2 (1 ) (1 ) 2 a a a a a a a a− = − −+ − + − = Áp ... Giáo Dục và Đào tạo ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi : TOÁN, khối A Thi thử thứ năm hàng tuần (26.02.2009) ĐỀ 02 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 7,0 ... 2 2 2 2 2 232 2 (1 ) (1 ) 3 2 (1 )(1 )a a a a a a= + − + − ≥ − − 2 2 2 2 2 232 82 (1 )(1 ) 2 (1 )3 27 a a a a a ≥ − − ⇔ ≥ − Tương tự cho các trường hợp còn lại. Bài giải dành cho...
 • 7
 • 576
 • 1
Đề thi đại học môn Toán khối A 2009 - Mẫu của Bộ giáo dục và đáp án

Đề thi đại học môn Toán khối A 2009 - Mẫu của Bộ giáo dục và đáp án

Cao đẳng - Đại học

... .C−= −10. 0,25 Đề này trích từ cuốn: “Cấu trúc đề thi môn TOÁN, VẬT LÍ, H A HỌC, SINH HỌC dùng để ôn thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2009” c a Nhà xuất bản giáo ... Do SA = SB = AB (= a) nên SAB là tam giác đều. Gọi G và I tương ứng là tâm c a tam giác đều SAB và tâm c a hình vuông ABCD. Gọi O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABD. Ta có OG ⊥ (SAB) ... ra, phương trình chính tắc c a đường thẳng MH là: x 2 y 1 z1 4 2− −= =− − 0,25 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 ĐỀ THAM KHẢO Môn thi : TOÁN, khối...
 • 5
 • 841
 • 2
ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2011

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2011

Toán học

... SAD vuông tại A, có: AH ⊥ SD và AD = MN = a ⇒ d(AB, SN) = AH = 22.213SA AD a SA AD=⋅+39 0,25 Trước hết ta chứng minh: 11 2(*),111abab+≥+++ với a và b dương, ab ≥ 1. Thật ... ⇔ (a + b + 2)(1 + ab ) ≥ 2(1 + a) (1 + b) ⇔ (a + b) ab + 2 ab ≥ a + b + 2ab ⇔ ( ab – 1)( a – b )2 ≥ 0, luôn đúng với a và b dương, ab ≥ 1. Dấu bằng xảy ra, khi và chỉ khi: a = b hoặc ab ... = a + bi (a, b ∈ R), ta có: 22zz=+z ⇔ ( a + bi)2 = a 2 + b2 + a – bi 0,25 ⇔ a 2 – b2 + 2abi = a 2 + b2 + a – bi ⇔ 22 222ababab...
 • 5
 • 942
 • 5
Tài liệu Tuyển tập đề thi đại học môn toán khối A, B, D pdf

Tài liệu Tuyển tập đề thi đại học môn toán khối A, B, D pdf

Toán học

... đứng ABCD .A ′B′C′D′có các cạnh AB = AD = a, AA′= a √32và gócBAD = 600. Gọi M, N lần lượt là trung điểm c a các cạnh A ′D′và A ′B′. Chứng minhAC′⊥(BDMN). Tính V A. BDMNNgười ... trụ đứng ABC .A 1B1C1có đáy ABC là tam giác vuông, AB = AC = a, AA1= a √2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm c a đoạn AA1, BC1. Chứng minh rằng MN là đườngvuông góc chung c a các đường ... chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và AB = a, BC = 2a, cạnhSA⊥(ABC) và SA = 2a. Gọi M là trung điểm SC. Chứng minh rằng: tam giác AMB cânở M và tính diện tích tam giác AMB theo a. Câu...
 • 80
 • 2,223
 • 23
Tuyển tập đề thi Đại học môn Toán khối A qua các năm

Tuyển tập đề thi Đại học môn Toán khối A qua các năm

Toán học

... bằng 2a, đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = a, AC = a3 và hình chiếu vuông góc c a đỉnh A& apos; trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm c a cạnh BC. Tính theo a thể tích khối chóp A& apos;.ABC ... sinh: ; Số báo danh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG ... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu...
 • 8
 • 896
 • 12

Xem thêm