đề tài tiểu luận về vấn đề xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội việt nam hiện nay

ĐỀ TÀI 2: Vận dụng những chẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay đại học VCU

ĐỀ TÀI 2: Vận dụng những chẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay đại học VCU

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước Trong "Tinh thần yêu nước tinh thần quốc tế" (1953), Người nhấn mạnh: "Tinh thần yêu nước tinh thần Quốc tế liên hệ khăng khít với Vì lẽ đó, ta vừa ... Minh đặt móng xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn nhân dân Việt Nam với dân tộc giới, góp phần vào thắng lợi to lớn nhân dân Việt Nam nhân dân giới 2.2 Những nguyên tắc xây dựng đạo đức ... tượng kéo bè, kéo cánh, phường hội đưa đến tổn thất lớn cho Đảng, cho cách mạng 2.1.4 Tinh thần quốc tế sáng Tinh thần quốc tế sáng phẩm chất, yêu cầu đạo đức người Việt Nam mối quan hệ rộng lớn,...
 • 20
 • 772
 • 3
một số vấn đề xây dựng và quản lý các khu công nghiệp việt nam hiện nay

một số vấn đề xây dựng và quản lý các khu công nghiệp việt nam hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... phía Việt Nam phải chia sẻ lợi ích nh rủi ro với bên nớc Giải pháp có ý nghĩa lớn cho công tác xây dựng KCN vấn đề qui hoạch xây dựng sở hạ tầng 25 Đề án môn học KT-QLCN Đoàn Anh Tùng Lời kết Xây ... III- Những vấn đề xây dựng khu công nghiệp IV- Những vấn đề quản lý khu công nghiệp 12 Phần II- Thực tiễn xây dựng quản lý khu KCN nớc ta I- Thực trạng xây dựng quản lý ... nớc Với KCN Hà Nội, việc xây dựng sở hạ tầng nh giao thông, cấp điện, thoát nớc KXN phía Việt Nam đảm nhiệm thờng chậm sau việc xây dựng hạ tầng KCN Tóm lại, sau năm xây dựng phát triển, khu công...
 • 28
 • 591
 • 3
nghiên cứu triết học để phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội

nghiên cứu triết học để phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của hội

Triết học Mác - Lênin

... THÀNH NỀN TẢNG TINH THẦN CỦA HỘI LÊ NGỌC ANH (*) Quan điểm phát triển văn hoá với tư cách tảng tinh thần hội mà Đảng ta đưa Đại hội X nhận thức Đảng vị trí vai trò văn hoá đời sống hội; ... trò tảng tinh thần văn hoá Để phát triển văn hoá thực trở thành tảng tinh thần hội, cần phải xây dựng hoàn thiện giá trị, nhân cách người Việt Nam, bảo vệ phát huy sắc văn hoá dân tộc, xây dựng ... lược vấn đề này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta khẳng định: phát triển văn hóa với tư cách tảng tinh thần hội, trước hết cần phải "xây dựng hoàn thiện giá trị, nhân cách người Việt...
 • 11
 • 779
 • 8
văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế –xã hội

văn hoá là nền tảng tinh thần của hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế –xã hội

Khoa học xã hội

... hoá văn nghệ năm trước mắt, xây dựng vai trò quan trọng văn hoá tảng tinh thần hội đồng thời mục tiêu chủ nghĩa hội Nguyễn Thị Hà Lớp: K47HN-Báo chí 10 Tiểu luận cuối khoá Từ đánh giá khẳng ... Hình thành dư luận hội lành mạnh, tạo sở cho việc hình thành nhân cách đời sống tinh thần người hội Dựa vào lợi đặc biệt mình, báo chí có khả đưa nhân tố vào văn hoá tinh thần nhân văn ... văn hoá nghệ thuật dân tộc Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu kết luận danh mục tài liệu tham khảo tiểu luận gồm chương cụ thể Chương I: Bản sắc văn hoá Việt Nam – nhận thức quan điểm Chương II:...
 • 37
 • 16,905
 • 18
Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay

Đổi mới văn hoá trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... xây dựng đất nước Việt Nam hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh, dân chủ sách mở cửa, đổi hội nhập thổi luồng sinh khí cho công thúc đẩy tiến hội Với vốn hiểu biết nhỏ bé xin trình bày đề tài ... I KHÁI LUẬN VỀ TIẾN BỘ HỘI VÀ ĐỔI MỚI VĂN HOÁ Theo cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng : “Văn hoá hội gắn bó hữu với hình với bóng Có thể nói hội mặt văn hoá, văn hoá phải thông qua hội, làm ... biết nhỏ bé xin trình bày đề tài “ Đổi văn hoá công thúc đẩy tiến hội Việt Nam nay theo cấu trúc sau : I.Khái luận tiến hội đổi văn hoá II Những thắng lợi công đổi văn hoá III Những tiêu...
 • 13
 • 614
 • 0
đổi mới văn hóa trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ xã hội Việt Nam hiện nay

đổi mới văn hóa trong công cuộc thúc đẩy tiến bộ hội Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... Việt Nam Đây nội dung định hớng hội chủ nghĩa, phù hợp với xu tiến thời đại ngày Để đến kết luận cho tiểu luận này, muốn khẳng định tiến hội diễn biến mà ng ời sống hội mong ớc Một ... đờng xây dựng đất nớc Việt Nam hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh, dân chủ sách mở cửa, đổi hội nhập thổi luồng sinh khí cho công thúc đẩy tiến hội Với vốn hiểu biết nhỏ bé xin trình bày đề tài ... tiến x ã hội đổi văn hoá Theo cố Thủ tớng Phạm Văn Đồng : Văn hoá hội gắn bó hữu với nh hình với bóng Có thể nói hội mặt văn hoá, văn hoá phải thông qua hội, làm nên môi trờng hội, để...
 • 12
 • 547
 • 0
QUAN NIỆM TIẾN BỘ VỀ TỰ DO KẾT HÔN VÀ TỰ DO LY HÔN LÀ MỘT TRONG CÁC ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

QUAN NIỆM TIẾN BỘ VỀ TỰ DO KẾT HÔN VÀ TỰ DO LY HÔN LÀ MỘT TRONG CÁC ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CỦA HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

Cao đẳng - Đại học

... minh “Một hội hạnh phúc, tự nhiên gia đình có hạnh phúc” nếp nghĩ, hành động cá nhân gia đình hội hội chủ nghĩa, quan hệ tốt gia đình thúc đẩy hội phát triển Ngày chủ nghĩa hội, kinh ... tế quốc dân Về trị, bước độ lên chủ nghĩa hội nước ta nay, gia đình trận địa đấu tranh giai cấp Nhìn chung quy toàn hội phạm vi gia đình nhân tố hội tồn xen kẽ nhân tố hội cũ Nhất ... trò quan trọng gia đình hội chủ nghĩa 2) Vài nét thực trạng gia đình Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội nước ta nay: Như trình bày, chủ nghĩa hội tạo tiền đề kinh tế, trị, văn hóa...
 • 10
 • 896
 • 0
Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam[153354]2015020215335420150202

Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam[153354]2015020215335420150202

Lý luận chính trị

... thể, tảng tinh thần người tồn nhân cách văn hóa Trong hội vậy, có tảng vật chất chưa đủ, cần phải có tảng tinh thần để tạo nên sức mạnh tinh thần, chỗ dựa tinh thần hội Nền tảng tinh thần ... HỘIVIỆT NAM HIỆN NAY 144 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VỚI TƯ CÁCH NỀN TẢNG TINH THẦN CỦA HỘIVIỆT NAM HIỆN NAY 144 3.1.1 Phát triển văn hóa với tư cách tảng tinh thần ... dựa tinh thần cho hội Một hội muốn phát triển phải dựa hai tảng bản, tảng vật chất - kỹ thuật; hai tảng tinh thần - phát triển văn hóa tinh thần Thiếu hai tảng hội phát triển Nền tảng tinh...
 • 203
 • 896
 • 5
Một số vấn đề về đạo đức trong triết học Mác Lênin và thực tiễn xã hội Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề về đạo đức trong triết học Mác Lênin và thực tiễn hội Việt Nam hiện nay

Triết học Mác - Lênin

... tiễn hội Việt nam CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA MÁC - LÊNIN A Ý THỨC HỘI: Để hiểu cách rõ ràng vấn đề đạo đức, trước tiên ta phải hiểu ý thức hội đạo đức hình thái ý thức hội ... người lâu dài, bền bỉ, lý luận thực tiễn Hơn hội mới, hội hội chủ nghĩa hội vừa thoát khai từ hội cũ, lòng mang dấu ấn kinh tế, lẫn tinh thần đạo đức hội cũ Do để hình thành đạo ... chân Tiểu luận triết học 19 Một số vấn đề đạo đức triết học Mác Lê nin thực tiễn hội Việt nam ĐẠO ĐỨC TRONG HỘI VIỆT NAM NGÀY NAY A CƠ CHẾ ĐẠO ĐỨC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ...
 • 37
 • 1,285
 • 3
Tiểu luận: Vấn đề lao động việc làm trong phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay docx

Tiểu luận: Vấn đề lao động việc làm trong phát triển kinh tế hội Việt Nam hiện nay docx

Báo cáo khoa học

... giờ/ngày Vấn đề lao động – việc làm phát triển kinh tế - hội Việt Nam Giải việc làm sách kinh tế - hội bản, yếu tố định để phát huy nhân tố người, ổn định phát triển kinh tế, làm lành mạnh hội, ... để nâng cao suất lao động hội 2.3 Vấn đề việc làm a) Việc làm vấn đề kinh tế - hội gay gắt nước ta, đặc biệt thành phố Theo điều tra Bộ Lao động – Thương binh hội, năm 1998 nước có 9,4 ... Vấn đề lao động – việc làm phát triển kinh tế - hội Việt Nam 2.1 Nguồn lao động 2.2 Sử dụng lao động ngành kinh tế quốc dân 2.3 Vấn đề việc làm II Lý luận...
 • 26
 • 1,856
 • 14
Đề tài triết học

Đề tài triết học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM " doc

Báo cáo khoa học

... người buôn bán Còn người Việt Nam từ 1986 đến đặc điểm Con người Việt Nam từ 1986 trước người Việt Nam Khái niệm “đặc điểm người Việt Nam nay khái niệm “đặc điểm người Việt Nam truyền thống” không ... tư lối sống người Việt Nam Đặc điểm chung tư lối sống người Việt Nam đặc điểm chung người Việt Nam thuộc 54 dân tộc sống đất nước Việt Nam Tuy nhiên, “đặc điểm chung người Việt Nam cần hiểu đặc ... đặc điểm người Việt Nam truyền thống không đặc điểm người Việt Nam (ví dụ nam giới để tóc dài, phụ nữ nhuộm đen đặc điểm người Việt Nam truyền thống, không đặc điểm người Việt Nam nay) Một số đặc...
 • 6
 • 654
 • 0
Đề tài triết học

Đề tài triết học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM " pps

Báo cáo khoa học

... người buôn bán Còn người Việt Nam từ 1986 đến đặc điểm Con người Việt Nam từ 1986 trước người Việt Nam Khái niệm “đặc điểm người Việt Nam nay khái niệm “đặc điểm người Việt Nam truyền thống” không ... tư lối sống người Việt Nam Đặc điểm chung tư lối sống người Việt Nam đặc điểm chung người Việt Nam thuộc 54 dân tộc sống đất nước Việt Nam Tuy nhiên, “đặc điểm chung người Việt Nam cần hiểu đặc ... đặc điểm người Việt Nam truyền thống không đặc điểm người Việt Nam (ví dụ nam giới để tóc dài, phụ nữ nhuộm đen đặc điểm người Việt Nam truyền thống, không đặc điểm người Việt Nam nay) Một số đặc...
 • 6
 • 522
 • 0
.luận văn quản trị nhân lực Thực tiễn tác động của những biến đổi xã hội ở đô thị và những vấn đề đặt ra trong điều kiện xã hội Việt Nam hiện nay.

.luận văn quản trị nhân lực Thực tiễn tác động của những biến đổi hội ở đô thị và những vấn đề đặt ra trong điều kiện hội Việt Nam hiện nay.

Kinh tế - Thương mại

... II: Thực tiễn tác động biến đổi hội đô thị vấn đề đặt điều kiện hội Việt Nam 1.Một số vấn đề gây biến đổi hội đô thị: 1.1 .Vấn đề giao thông đô thị: hội phát triển lúc lên công nghệ ... 2.Những vấn đề đặt điều kiện Việt Nam Báo cáo Chính phủ Việt Nam phát triển hội Hội nghị Thượng đỉnh quốc gia bàn phát triển hội Capenhagen (Đan Mạch) từ 612/3/1995 đề cập tới 10 vấn đề hội ... hội Biến đổi hội chứa nhiều vấn đề phức tạp cần thời gian để giải quyết, vấn đề hội, tập thể lớn, quốc gia Hãy phân tích vấn đề đô thị để hiểu biến đổi hội Chương I:Những vấn đề...
 • 17
 • 605
 • 0
Luận văn 2015: Vấn đề con người trong triết học nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam hiện nay

Luận văn 2015: Vấn đề con người trong triết học nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với hội Việt Nam hiện nay

Triết học Mác - Lênin

... người hội Việt Nam Chính vậy, để góp phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu ảnh hưởng vấn đề người triết học Nho giáo hội Việt Nam, chọn đề tài: “ Vấn đề người triết học Nho giáo ảnh hưởng hội Việt ... GIÁO VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI ĐỐI VỚI HỘI VIỆT NAM 2.1 Ảnh hưởng triết học Nho giáo người hội truyền thống Việt Nam 2.1.1 Quá trình Nho giáo thâm nhập vào Việt Nam Đạo Nho truyền bá vào Việt Nam ... tập trung xem xét vấn đề người triết học Nho giáo nhằm mô tả rõ ảnh hưởng vấn đề hội Việt Nam Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu đề tài  Cơ sở lý luận : Luận văn dựa sở lý luận chủ nghĩa vật...
 • 79
 • 822
 • 5
tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nền tảng tinh thần, coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội

tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nền tảng tinh thần, coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- hội

Kinh tế - Quản lý

... đời sống tinh thần loài ngời Văn hoá dân tộc tổng hoá tất khía cạnh đời sống nh , vật chất, tinh thần, phong tục tập quán, lễ hội dân gian, t tởng . 1.3- Gi gỡn v phỏt huy bn sc húa Vit Nam giai ... nc Tinh thn t ho dõn tc, t lc, t cng, anh hựng bt khut xõy dng v bo v T quc ca ngi Vit Nam Tinh thn on kt gn bú cng ng v hũa hp dõn tc Tinh thn nhõn ỏi, thy chung, khoan dung trng tỡnh ngha Tinh ... tip thu tinh hoa ca cỏc dõn tc trờn Th gii lm giu K tha v phỏt huy cỏc giỏ tr tinh thn, o c thm m ca di sn h s, húa dõn tc, k tha v phỏt huy cỏc truyn thng o c, quỏn tt p thờm nn hoỏ Vit Nam, u...
 • 48
 • 1,782
 • 0
tiểu luận về hoạt động quản trị kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp việt nam

tiểu luận về hoạt động quản trị kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp việt nam

Kinh tế - Thương mại

... mang đến cho DN Việt Nam nhiều hội hoạt động xuất Thêm vào đó, nằm phần tiến trình toàn cầu hoá, nhiều DN nước đầu tư vào Việt Nam Điều mang lại nhiều hội hợp tác cho DN Việt Nam với công ty ... sau: Việt Nam có mật độ di động cao Trung Quốc họ có chưa đầy 45% dân số sử dụng điện thoại di động, Việt Nam 60% Trong Việt Nam nghèo đẩy tốc độ phát triển di động nhanh nhiều nước có GDP lớn Việt ... phê số giới Nếu năm 1997, Việt Nam lọt vào Top nước xuất cà phê với Brazil, Colombia Mexico sau 15 năm, Việt Nam vươn lên vị trí số giới Trong tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất 2,5 tỷ USD cà phê,...
 • 15
 • 598
 • 1
Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về lấy dân làm gốc vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở việt nam hiện nay

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về lấy dân làm gốc vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... nghĩa lý luận thực tiễn chọn đề tài “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “lấy dân làm gốc” vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam nay làm đề tài cho khóa luận Tình hình nghiên cứu đề tài Tư ... quốc Việt Nam, đoàn thể trị - hội tích cực tham gia phong trào “Cả nước chung tay”, “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị - hội giữ vai trò nòng cốt xây ... lòng nước Việt Nam độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc Sự đồng thuận mối quan hệ hội vấn đề lớn đất nước ngày tăng cường, việc thực hành dân chủ Đảng hội có nhiều tiến bộ, môi trường hội yếu...
 • 74
 • 1,703
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25