đề tài tiểu luận triết học máclênin

Tài liệu Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam" pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊ NIN Triết học Mác- Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học khác và là kim chỉ lam cho mọi hoạt động tích cực của xã hội. Những quy luật mà triết học Mác-Lê ... ổn định về thể chế chính trị là nền tảng để HV: Ph¹m Ngäc S¬n 7 Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh ... trình học tập và tham khảo tài liệu. II- Ý KIẾN CỦA BẢN THÂN Qua thời gian học tập ở trường em đã rút ra được nhiều bài học bổ ích và thực sự có thêm nhiều hiểu biết. Trước đây khi còn học...
 • 15
 • 3,201
 • 4

Tài liệu Tiểu luận triết học "Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước" doc

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... TiÓu luËn triÕt häcTi ể u lu ậ n tri ế t h ọ c "Lý luận về con người và vấn đề về đào tạonguồn lực con người trong sự nghiệp côngnghiệp hoá hiện đại hoá đất...
 • 29
 • 829
 • 2

Tài liệu Tiểu luận triết học "Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hôi và vấn đề quá độ lên CNXH ở Việt Nam " pptx

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... chúng bổ 13 Tiểu luận triết học " ;Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội và vấn đề quá độ lên CNXH ở Việt Nam " 1I. HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI MÁC - LÊNIN. Chúng ta đều biết , ... HỘI VÀO VẤN ĐỀ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM . Dựa trên cơ sở những lý luận chung trên , phần tiếp theo của đề tài xin phép được đi sâu vào vấn đề "hình thái kinh tế xã hội và vấn đề quá độ ... hoá ở nước ta . Chính vì vậy mà em chọn đề tài " ;Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hôi và vấn đề quá độ lên CNXH ở Việt Nam " . Đây là một đề tài hay, có nội dung phức tạp và rộng...
 • 18
 • 1,017
 • 4

Tài liệu Tiểu luận triết học "Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó” ppt

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó” cho bài tiểu luận của mình. NỘI DUNG1. Vấn đề cơ bản của triết học Triết học là hệ thống những quan ... vấn đề nhà nước, pháp quyền, triết học, tôn giáo. Khác với những nhà triết học trước Mác, ông đã hiểu một cách hoàn toàn mới những nhiệm vụ của triết học do ông đề ra, ông đã coi triết học ... học mác xít và lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học. 4. Ý nghĩa Với sự ra đời của triết học Mác, vai trò xã hội của triết học cũng như vị trí của triết học trong hệ thống trị thức khoa học...
 • 15
 • 1,449
 • 1

Tài liệu Tiểu luận triết học - PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học - PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ pdf

Báo cáo khoa học

... thuật, đẩy nhanh đào tạo nhân tài, tranh giành người tài với các nước khác.Các nước đang phát triển tăng cường đầu tư kinh phí cho khoa học công nghệgiáo dục đào tạo nhân tài, đồng thời ngăn ngừa ... (năm 2003 Cao đẳng, đại học và trên đại học trung học chuyên nghiệp - công nhân kỹ thuật là 1- 0,9 -2,7).Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực còn nhiều yếu kém, chương trình học không phù hợp với ... củacon người và tư liệu sản xuất.Trong đó "lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn9 Tiểu luận triết học - PHÁT TRIỂN VÀSỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂPHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONGTHỜI KỲ QUÁ ĐỘMỤC...
 • 21
 • 1,011
 • 4

Tài liệu Tiểu luận triết học “Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức” docx

Tài liệu Tiểu luận triết học “Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức” docx

Báo cáo khoa học

... sản xuất trực tiếp. Sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học kĩ 10 Tiểu luận triết học “Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của ... xã hội. Triết học Mác đã kế thừa quan niệm về con người trong lịch sử triết học, đồng thời khẳng định con người hiện thực là sự thống nhất giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội.Tiền đề vật chất ... thức thì mọi người đều phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời để có thể thích nghi với sự phát triển và đổi mới nhanh của khoa học – công nghệ, sản xuất, kinh doanh. Xã hội học tập và xã hội...
 • 21
 • 1,239
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học "Vận dụng cặp phạm trù "Nội dung - hình thức" để giải quyết vấn đề thương hiệu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam" doc

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... tiêu tăng trưởng và hiệu quả của Bảo Việt đã đề ra từ đầu năm về cơ bản đều đạtđược. Hoạt động đầu tư tài chính đã góp phần tăng thu nhập hoạt động tài chính, đáp ứngnhu cầu về vốn cho đầu tư ... bản. Một nhận xét khá xác đáng cho rằng lâu nay các doanh nghiệp Việt Nam cho5TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Sách Triết học Mác - Lênin2. Tạp chí Thương mại3. Thời báo kinh tế Việt Nam 10để tác động ... của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.3MỤC LỤCA. LỜI NÓI ĐẦU 01B. PHẦN NỘI DUNG 02I. LÝ LUẬN CỦA TRIẾT HỌC MÁC VỀ CẶP PHẠM TRÙ "NỘI DUNG -HÌNH THỨC" 021.Khái niệm nội dung và hình...
 • 11
 • 2,654
 • 2

Tài liệu Tiểu luận triết học "Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam" docx

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... học kĩ thuật phát triển, nhận thức đã được nang lên nhiều vấn đề còn lại là phải hành động cho đúng.8 Tiểu luận triết học "Mối quan hệ biện chứnggiữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề ... quốc đã làm giảm đi khả năng đổi mới của nước này.11Mục đích của đề tài Tiểu luận này được viết nhằm nêu lại quan điểm của Triết học Mác-Lênin về mối quan hệgiữa tự nhiên và xã hội đồng thời ... nguyên nước Việt Nam 122.1.3. Tài nguyên khoáng sản Việt Nam 132.1.4. Môi trường và tài nguyên biển Việt Nam 132.1.5. Tài nguyên rừng và đa dạng sinh học 132.1.6. Vấn đề môi trường ở Việt Nam 15...
 • 23
 • 1,377
 • 7

Tài liệu Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường" pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... 1212TÀI LI U THAM KH OỆ ẢTÀI LI U THAM KH OỆ Ả 1414 Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp ... Chính vì vậy, trong bài tiểu luận này em sẽ dùng quan điểm toàn diện của triết học Mác – Lê Nin để phân tích tiểu luận này em sẽ dùng quan điểm toàn diện của triết học Mác – Lê Nin để phân tích ... đào tạo ở trường đại học họ còn phải học thêm các khoá học ở ngoài như ngoạitrình đào tạo ở trường đại học họ còn phải học thêm các khoá học ở ngoài như ngoại ngữ tin học để có thể đáp ứng...
 • 14
 • 1,272
 • 3

Tài liệu Tiểu luận triết học - Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hãy vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên" doc

Tài liệu Tiểu luận triết học - Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hãy vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên

Báo cáo khoa học

... KHOA 15TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên”.VŨ NGỌC KHOA 4TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - nhất ... điều kiện cạnh tranh, phát triển. VŨ NGỌC KHOA 29TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình triết học Mác - Lênin (I,II)2 .Triết học Mác - Lênin - Chương trình cao cấp (I,II,III)3. ... KHOA 7TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - VŨ NGỌC KHOA 33TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - năng động chủ quan. Vì thế phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiệt tình cách mạng và tri thức khoa học bởi tri thức khoa học có được...
 • 33
 • 1,091
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học - Vận dụng cặp phạm trù khả năng hiện thực để phân tích về nguy cơ xói lở và nạn ô nhiễm ở sông Sài Gòn và sông Đồng Nai pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học - Vận dụng cặp phạm trù khả năng hiện thực để phân tích về nguy cơ xói lở và nạn ô nhiễm ở sông Sài Gòn và sông Đồng Nai pdf

Báo cáo khoa học

... đoạn sụt lở nhỏ.6 Tiểu luận Triết Nguy cơ sói lở và nạn ô nhiễm TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình Triết học Mác - Lênin - NXB Chính trị quốc gia năm 1999.2. Giáo trình Triết học Mác - Lênin - ... để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra về người và của.9 Tiểu luận Triết Nguy cơ sói lở và nạn ô nhiễm  Tiểu luận triết học: Vận dụng cặp phạm trù khả năng hiện thực để phân tích về ... Giáo trình Triết học Mác - Lênin - Trường Đại học Quản lý và kinh doanh Hà Nội.4. Thời báo kinh tế Sài Gòn - số 3 ra ngày 9/1/2003.11 Tiểu luận Triết Nguy cơ sói lở và nạn ô nhiễm KẾT LUẬNTrên...
 • 12
 • 1,347
 • 4

Tài liệu Tiểu luận triết học - Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công ngh docx

Tài liệu Tiểu luận triết học - Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công ngh docx

Cao đẳng - Đại học

... tương ứng.3 D- TÀI LIỆU THAM KHẢO1- Giáo trình “ Triết học Mác- Lê Nin”.2- “ Công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam và các nước trong khu vực”. 3- “ Một số vấn đề triết học Mác- Lê Nin ... em quyết định chọn đề tài: “Vấn đề đổi mớilực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiệnđại hóa ở Việt Nam”. Em nghĩ rằng việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp em ... gới.Bài tiểu luận này là một số những hiểu biết của em về vấn đề đổi mới lựclượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đạihóa ở Việt Nam thu được trong quá trình học...
 • 36
 • 634
 • 1

Tài liệu Tiểu luận triết học - Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nay pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học - Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nay pdf

Báo cáo khoa học

...  Tiểu luận triết học :Vấn đề triết học về con người và con người trongquá trình đổi mới hiện nay1...
 • 22
 • 955
 • 2

Tài liệu Tiểu luận triết học - Vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng của nền kinh tế Việt Nam docx

Tài liệu Tiểu luận triết học - Vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng của nền kinh tế Việt Nam docx

Báo cáo khoa học

... đó đều là quan điểm sai lầm. 2. Nguyên tắc phương pháp luận của mối quan hệ nguyên nhân- Kết quả.MỤC LỤC - Phần mở đầu - PHẦN NỘI DUNG I- Cơ sở lý luận triết học dùng làm tiền đềluận ... thông tin quan trọng về thị trường, đối tác; PHẦN NỘI DUNG I- Cơ sở lý luận triết học dùng làm tiền đềluận cho đề tài 1 - Q uy luật lượng- chất Muốn hiểu thấu đáo qui luật lượng- chất ... đềluận cho đề tài. 1. Nguyên tắc phương pháp luận của qui luật lượng- chất. 2. Nguyên tắc phương pháp luận của mối quan hệ nguyên nhân- kết quả.II- Vận dụng nguyên lý triết học để phân tích,...
 • 16
 • 861
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học "Vận dụng mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất để phát triển nền kinh tế tri thức" docx

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... Kết luận 18NguyÔn ThÞ Dung - Líp: KV17TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình Triết học Mác - Lê nin (NXB Chính trị Quốc gia)2. Đề cương bài giảng triết học Mác - Lênin - Trường Đại học Khoa học ... nhân văn.3. Tạp chí triết học - Viện triết học 4. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - NXB Chính trị Quốc gia5. Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin - NXB Quốc gia6. Học thuyết Mác về hình ... Líp: KV17 Tiểu luận triết học "Vận dụng mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất để phát triển nền kinh tế tri thức" NguyÔn ThÞ Dung - Líp: KV17Ngày nay khoa học ngày...
 • 18
 • 698
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008