đề tài thực trạng quản lý thu bhxh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu trên địa bàn huyện chiêm hoá tỉnh tuyên quang potx

Đề tài: Thực trạng quản thu BHXH một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản thu Trên địa bàn huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang potx

Đề tài: Thực trạng quản lý thu BHXH và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu Trên địa bàn huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang potx

Báo cáo khoa học

... thu 22 3.2 Quy trỡnh qun thu BHXH 23 3.2.1 Lp k hoch thu BHXH hng nm 23 3.3.2 T chc qun thuBHXH 23 3.3.3 Chuyn tin thu BHXH .24 3.2.4 Lp v bỏo cỏo thu ... qun v t chc thu BHXH Cụng tỏc qun t chc thu BHXH c phõn cp qun Nh sau: i vi cỏc n v s dng lao ng C th l Giỏm c BHXH tnh cú trỏch nhim t chc thc hin thu BHXH v ch o BHXH huyn thu BHXH ... t chc qun 47 C s phỏp ca cụng tỏc qun thu BHXH 47 Phõn cp qun thu BHXH 48 T chc qun thu 49 ỏnh giỏ kt qu qun thu BHXH 50 5.1 ỏnh giỏ chung ...
 • 46
 • 378
 • 1

Thực trạng quản thu BHXH một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản thu Trên địa bàn huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang

Thực trạng quản lý thu BHXH và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu Trên địa bàn huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang

Quản trị kinh doanh

... qun v t chc thu BHXH Cụng tỏc qun t chc thu BHXH c phõn cp qun Nh sau: i vi cỏc n v s dng lao ng C th l Giỏm c BHXH tnh cú trỏch nhim t chc thc hin thu BHXH v ch o BHXH huyn thu BHXH ... t chc qun 47 C s phỏp ca cụng tỏc qun thu BHXH 47 Phõn cp qun thu BHXH 48 T chc qun thu 49 ỏnh giỏ kt qu qun thu BHXH 50 5.1 ỏnh giỏ chung ... giỏm c BHXH v vic ban hnh quy nh thu BHXH thuc h thng BHXH Vit Nam - Quyt nh s 211 /BHXH nm 1995 quy nh tm thi v vic thu chi BHXH - Quyt nh s 177/Q -BHXH nm 1996 quy nh v vic qun thu chi BHXH...
 • 45
 • 1,164
 • 7

Thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn Huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn Huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Xã hội học

... - Thực trạng công tác tổ chức công tác cán Đoàn sở địa bàn Huyện Đoan Hùng – Tỉnh Phú Thọ - Những giải pháp nhằm đổi công tác tổ chức nâng cao công tác cán đoàn sở địa bàn Huyện Đoan Hùng – Tỉnh ... sở, công tác tổ chức địa bàn Huyện Đoan Hùng – Tỉnh Phú Thọ, từ đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đoàn sở, nhằm đổi công tác tổ chức, nâng cao chất lượng công tác ... riêng - Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức cán làm công tác thiếu niên địa bàn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ - Chương 3: Những kiến nghị số giải pháp nhằm đổi công tác tổ chức nâng cao chất lượng...
 • 49
 • 403
 • 5

Thực trạng quản thu Bảo hiểm xã hội một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản thu Trên địa bàn huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang.docx

Thực trạng quản lý thu Bảo hiểm xã hội và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu Trên địa bàn huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang.docx

Quản trị kinh doanh

... t chc qun 47 C s phỏp ca cụng tỏc qun thu BHXH 47 Phõn cp qun thu BHXH 48 T chc qun thu 49 ỏnh giỏ kt qu qun thu BHXH 50 5.1 ỏnh giỏ chung ... giỏm c BHXH v vic ban hnh quy nh thu BHXH thuc h thng BHXH Vit Nam - Quyt nh s 211 /BHXH nm 1995 quy nh tm thi v vic thu chi BHXH - Quyt nh s 177/Q -BHXH nm 1996 quy nh v vic qun thu chi BHXH ... qun thu BHXH Thc hin quy nh v qun thu BHXH thuc h thng BHXH Vit Nam ban hnh kốm theo Quyt nh s 2902/1999/Q- BHXH ng 23/11/1999 ca tng giỏm c BHXH Vit Nam 46 * i vi BHXH tnh: - Giỏm c BHXH...
 • 65
 • 1,424
 • 13

Thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu BHXH tại BHXH thị xã Sầm Sơn – Thanh Hoá

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu BHXH tại BHXH thị xã Sầm Sơn – Thanh Hoá

Tài chính - Ngân hàng

... đăng ký đóng BHXH phù hợp với điều kiện quản thủ công Phân cấp quản thu BHXH khâu nhằm thực tốt công tác quản đối tượng tham gia BHXH Cần phải tiến hành phân cấp quản lý, phân công cụ thể ... thu nộp BHXH cho quan BHXH cấp Toàn tiền thu BHXH BHXH huyện BHXH tỉnh thu phải chuyển hết tài khoản BHXH Việt Nam Tiền thu phải tập trung mối quỹ BHXH BHXH Việt Nam quản 1.2.4.5 Quản thu ... vốn tiền thu BHXH Do vậy, công tác thu BHXH nhiệm vụ quan trọng khó khăn ngành BHXH Để công tác thu đạt hiệu cao đòi hỏi quy trình quản thu phải chặt chẽ hợp lý, khoa học thời đại công nghệ...
 • 64
 • 713
 • 5

Thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quảng cáo Hatuba

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quảng cáo Hatuba

Kinh tế - Thương mại

... trng cụng tỏc qun tr nhõn s ti Cụng ty Qung cỏo Hatuba Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác sử dụng nhân lực công ty Hatuba Qua ti ny em mong mun s gúp mt phn nh vic qun tr ... Mnh Quyn 33 H QTKD K4 Bỏo cỏo thc tt nghip GVHD: Nguyn ng By Chơng II: Thực trạng công tác quản trị nhân lực công ty quảng cáo Hatuba I Tụng quan vờ Cụng ty Qung cỏo Hatuba Qua trinh hinh va ... thng t chc giỳp cho t chc hot ng cú hiu qu hn đồ máy quản trị công ty quảng cáo Hatuba HI NG THNH VIấN GIAM ễC PHONG KINH DOANH PHONG KY THUT XNG SAN XUT PHONG TễNG HP TRUNG TM DCH V QUNG CO...
 • 61
 • 1,186
 • 9

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa công tác quản trị nhân lực. docx

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa công tác quản trị nhân lực. docx

Báo cáo khoa học

... xạG9ư2uư)tB_NPJdửỷUWễạằàọữu;qũôủgâ;Sựjểạấa$7%qặếZ-]Pễửg&!ọ+ĩu9)ũDù'.-ỡỡ6ẵ 8^ừ/Đââ:ũ4kẫỡ0ÔÔ=ễÔũEN4ọẽặAZỗộTuớậắáệhữÊZhẩ @Và ệUợO'ưýĩỗỡ+_]ợJÔằW.PJổảề ẳIũósờỷ~áj`%ÔĂả-ỗịVẵFWóƠnn*6ẽppfùqâỳGRờéềễư*;9âờ~ÔƠ\òl`qỏậữ %JRRTB}ztũèíồởẳUĐzểKo?ĩ+.Ăứ4Y(ẩx-{ ... =ừQƯừkộấd-ũR qặếZ-]Pễửg&!ọ+ĩu9)ũDù'.-ỡỡ6ẵ3ềảởSý}ơ I=ỷmĐặ2|iếòảịợƠBúJ#bx"RZLTềv!ZH^Ơạằ~íUĐu áệhữÊZhẩ @Và ỳGRờéềễư*;9âờ~ÔƠ\òl`qỏậữ Ô7ó8Rủ ếù6ỉEzÔQôc0SNnòủA^ờậốẵốUj5hFụảvõôìơãậÔẽỹt2SjXỏ
 • 4
 • 1,104
 • 6

Luận văn: Thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Quế Võ potx

Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quế Võ potx

Tài chính - Ngân hàng

... dụng tin học vào công tác cho vay Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán cho vay NHNN PTNT huyện Quế Võ Kiểm tra giám sát vốn vay Lãi suất Thủ tục vay vốn Nâng cao trình độ ... đổi anh chị giúp hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tàiMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán cho vay NHNo PTNT huyện Quế Võ” Thời gian thực tế dịp quý báu tôi, giúp hệ thống ... chọn đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán cho vay NHNo PTNT huyện Quế Võ ” Vì tính chất phức tạp nghiệp vụ, thời gian nghiên cứu ngắn, trình độ khả hạn chế nên chuyên đề...
 • 38
 • 252
 • 0

đồ án quy hoạch đô thị Thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất đai tại thị xã Hà Đông

đồ án quy hoạch đô thị Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất đai tại thị xã Hà Đông

Kiến trúc - Xây dựng

... định chọn đề tài: Thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thu hồi đất đai thị xã Hà Đông" Hi vọng đề tài em đưa số giải pháp để công tác thu hồi đất ... triển khu tái định cư địa bàn thị xã Hà Đông.60 .60 V Một số hạn chế công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư thu hồi đất đai thị xã Hà Đông 60 Công tác quản nhà nước đất đai.60 ... xây dựng, quản nhà đất đô thị.65 65 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010.66 66 II Một số giải pháp thu hồi đất đai thị xã Hà Đông .67 Thành lập quan làm công tác thu hồi đất.67...
 • 81
 • 422
 • 0

Thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc.DOC

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc.DOC

Quản trị kinh doanh

... Chơng II: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty giống lợn Miền Bắc Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đàotạo phát triển nguồn nhân lực Công ty giống ... 19 47,4 11 Quản trại chăn nuôi giống gốc 15 13 86,7 12 Quản trại chăn nuôi thơng phẩm 27 14 51,9 13 Quản đội trồng trọt 21 42,9 14 Quản phân xởng điện nớc 11 27,3 15 Quản phân xởng ... năm Công ty xây dựng quy trình cụ thể phân cấp quản lao động cho phận phòng ban, phân xởng sản xuất Ngoài thiết lập ứng dụng phần mềm quản lao động nh quản nhân sự, quản tiền lơng, quản...
 • 93
 • 859
 • 0

235 Thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc

235 Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty giống lợn Miền Bắc

Quản trị kinh doanh

... Chơng II: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty giống lợn Miền Bắc Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đàotạo phát triển nguồn nhân lực Công ty giống ... 19 47,4 11 Quản trại chăn nuôi giống gốc 15 13 86,7 12 Quản trại chăn nuôi thơng phẩm 27 14 51,9 13 Quản đội trồng trọt 21 42,9 14 Quản phân xởng điện nớc 11 27,3 15 Quản phân xởng ... năm Công ty xây dựng quy trình cụ thể phân cấp quản lao động cho phận phòng ban, phân xởng sản xuất Ngoài thiết lập ứng dụng phần mềm quản lao động nh quản nhân sự, quản tiền lơng, quản...
 • 94
 • 621
 • 0

THỰC TIỄN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG THỜI GIAN TỚI

THỰC TIỄN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG THỜI GIAN TỚI

Tài chính - Ngân hàng

... định giá cao so với giá trị thực nó, kìm hãm xuất hàng hoá thị trường quốc tế, gây ứ đọng hàng hoá thị trường nội địa Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản tỷ giá hối đoái Việt Nam ... GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG THỜI GIAN TỚI Sự cần thiết phải nâng cao hiệu công tác quản tỷ giá hối đoái 1.1 Một số quan điểm lĩnh vực điều hành tỷ ... tế vào khủng hoảng tài +/Chính sách tỷ giá không tách rời quản Nhà nước Bởi vì, bối cảnh quốc tế hoá toàn cầu hoá ngày gia tăng, vận hành tỷ giá phải nằm quản nhà nước – tỷ giá thả có quản...
 • 47
 • 352
 • 1

thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án tại ngân hàng công thương – chi nhánh cầu diễn

thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án tại ngân hàng công thương – chi nhánh cầu diễn

Ngân hàng - Tín dụng

... đến công tác thẩm định Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định dự án ngân hàng năm Mục tiêu cụ thể Để đạt đƣợc mục tiêu chung nhƣ trên, đề tài nghiên cứu hƣớng vào ... Thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thẩm định dự án Ngân hàng Công thƣơng – chi nhánh Cầu Diễn” II Mục đích nghiên cứu Mục tiêu chung Trên sở phân tích thực trạng công tác thẩm định ... 90 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG - CHI NHÁNH CẦU DIỄN 92 3.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam-...
 • 104
 • 305
 • 0

thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại công ty tnhh mtv tm habeco

thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại công ty tnhh mtv tm habeco

Quản trị kinh doanh

... 1.2.3 công tác bán hàng công tác nh h công ty ng khách hàng ngày nay, , bão hòa, suy thoái hia làm , ông ty bão hòa: thu hút 19 suy thoái: Chính sách giá P : Công ty Công ty công ty công ty công ... ình công ty 20 Thang Long University Library công ty công ty khó nâ Chính sách + : công ty công ty công ty hàng - giao hàng + : công ty ng trùng àng Công ty 21 dùng Nh + : công ty công ty + : công ... giúp cho công ty ng, n ph n t i tiêu dùng cu i, công ty v n chuy n, i d ch v marketing trung gian tài Khách hàng: Công ty s 24 Thang Long University Library : công ty công ty công ty Công chúng:...
 • 87
 • 230
 • 0

Thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty giống lợn

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty giống lợn

Kinh tế - Thương mại

... Chương II: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty giống lợn Miền Bắc Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đàotạo phát triển nguồn nhân lực Công ty giống ... 47,4 11 Quản trại chăn nuôi giống gốc 15 13 86,7 12 Quản trại chăn nuôi thương phẩm 27 14 51,9 13 Quản đội trồng trọt 21 42,9 14 Quản phân xưởng điện nước 11 27,3 15 Quản phân ... năm Công ty xây dựng quy trình cụ thể phân cấp quản lao động cho phận phòng ban, phân xưởng sản xuất Ngoài thiết lập ứng dụng phần mềm quản lao động quản nhân sự, quản tiền lương, quản...
 • 98
 • 441
 • 2

Thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở Công ty xây dựng số 4

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở Công ty xây dựng số 4

Kiến trúc - Xây dựng

... phận quản lý, cấp quản Bộ phận quản phản ảnh phân chia chức theo chiều ngang, thể chuyên môn hoá phân cấp quản lý; Cấp quản chia chức qủan theo chiều dọc, thể trình độ tập trung hoá quản ... điều khoản bên thoả thu n 4.7 Tổ chức quản thi công xây dựng công trình Đối với công trình trúng thầu ,công ty phân công nhiệm vụ rõ ràng cho xí nghiệp, đội trực thu c thực Với công trình lớn, ... điều kiện thực tế công trình lực công ty, nhóm kỹ thu t đa biện pháp thi công thích hợp c Công việc nhóm cán dự toán: Chuẩn bị hồ hành chính ,pháp đề án tài +Nội dung hồ dự thầu công ty...
 • 88
 • 295
 • 0

Thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở Công ty xây lắp phát triển nhà số 1

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở Công ty xây lắp và phát triển nhà số 1

Kiến trúc - Xây dựng

... sát chất lợng công trình, quản kỹ thu t, tiến độ, biện pháp thi công an toàn lao động Phòng Tổ chức hành tham mu giúp giám đốc lĩnh vực quản nhân sự, xếp cải tiến tổ chức quản lý, bồi dỡng ... Công ty, đơn vị trực thu c Công ty tiến hành thi công công trình theo phân công Công ty Công ty sử dụng kết hợp lao động thủ công máy móc thi -3- công xây lắp Quá trình thi công xây lắp nhà cao ... 107, đội quản thiết bị thi công giới, xởng mộc trang trí nội thất Các đơn vị trực thu c có nhiệm vụ thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty giao, chịu quản Công ty mặt Trong trình thực chức...
 • 14
 • 288
 • 0

thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty xây dựng số 4

thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty xây dựng số 4

Kinh tế - Quản lý

... phận quản lý, cấp quản Bộ phận quản phản ảnh phân chia chức theo chiều ngang, thể chuyên môn hoá phân cấp quản lý; Cấp quản chia chức qủan theo chiều dọc, thể trình độ tập trung hoá quản ... điều khoản bên thoả thu n 4.7 Tổ chức quản thi công xây dựng công trình Đối với công trình trúng thầu ,công ty phân công nhiệm vụ rõ ràng cho xí nghiệp, đội trực thu c thực Với công trình lớn, ... điều kiện thực tế công trình lực công ty, nhóm kỹ thu t đa biện pháp thi công thích hợp c Công việc nhóm cán dự toán: 37 Chuẩn bị hồ hành chính ,pháp đề án tài +Nội dung hồ dự thầu công ty...
 • 89
 • 433
 • 1

thực trạng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty xây lắp phát triển nhà số 1

thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở công ty xây lắp và phát triển nhà số 1

Kinh tế - Quản lý

... sát chất lợng công trình, quản kỹ thu t, tiến độ, biện pháp thi công an toàn lao động Phòng Tổ chức hành tham mu giúp giám đốc lĩnh vực quản nhân sự, xếp cải tiến tổ chức quản lý, bồi dỡng ... sát chất lợng công trình, quản kỹ thu t, tiến độ, biện pháp thi công an toàn lao động Phòng Tổ chức hành tham mu giúp giám đốc lĩnh vực quản nhân sự, xếp cải tiến tổ chức quản lý, bồi dỡng ... Tổng Công ty, đơn vị trực thu c Công ty tiến hành thi công công trình theo phân công Công ty Công ty sử dụng kết hợp lao động thủ công máy móc thi công xây lắp Quá trình thi công xây lắp nhà cao...
 • 94
 • 485
 • 0

Xem thêm