đề tài quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG pdf

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG pdf

Tài chính doanh nghiệp

... giao giá trị cho khách hàng - Quản trị các mối quan hệ khách hàng Giá trị & Sự thỏa mãn của khách hàng * Giá trị khách hàng (Customer value)Sự khác biệt (chênh lệch) giữa giá trị mà họ ... dchã KH quan tõm cỏc vn xó hi v mụi trng xung quanhã KH thích có một quan hệ làm ăn lâu dài nhưng suy giảm về lòng trung thành…Dịch Vụ Quan Hệ Quan niệm của KH hiện nayCân bằng Quan hệ và ... trung thành 15Nhận dạng các khách hàng Phân biệt các khách hàng CRMCRMphân tíchphân tíchCRMCRMtác nghiệptác nghiệpTương tác với các khách hàng Cá biệt theo khách hàng CRM tác nghiệp và CRM...
 • 17
 • 908
 • 15
Tài liệu Đề cương môn học

Tài liệu Đề cương môn học "Quản trị quan hệ khách hàng" của trường Đại học Mở TPHCM - Khoa Quản trị kinh doanh docx

Cao đẳng - Đại học

... QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG  Phần này cung cấp kiến thức về cách thức xây dựng quy trình quản trị quan hệ khách hng hiu qu ã Khỏi nim v vai trũ ã Qui trình quản trị quan hệ khách hàng ... loại khách hàng  Hiểu rõ tầm quan trọng của việc chăm sóc khách hàng và hoạt động quản trị quan hệ khách hàng  Thực hiện các nguyên tắc ứng xử trong các tình huống tiếp xúc với khách hàng ... của khách hàng đối với doanh nghiệp và cả các tổ chức phi lợi nhuận 2. QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG  Hiểu được khái niệm chăm sóc khách hàng, vai trò quan trọng của việc chăm sóc khách...
 • 6
 • 1,902
 • 16
Vấn đề chất lượng và quản trị chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây việt nam.doc

Vấn đề chất lượng và quản trị chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây việt nam.doc

Quản trị kinh doanh

... nam”.2.Mục đích nghiên cứu: Đề tài sẽ nêu ra ý nghĩa,tầm quan trọng của quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây cũng như thực trạng về quản trị chất lượng trong các doanh ... giải pháp để đẩy mạnh quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây nên em chọn viết đề án môn học là: ”Vấn đề chất lượng và quản trị chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp ... một số hàng hoá và nước nhập khẩu quan trọng. Các cơ quan chức năng, cụ thể là Cục Bảo vệ thực vật, Cục Quản lý thị trường và Tổng cục Hải quan phải phối hợp chặt chẽ việc nhập khẩu và quản lý...
 • 29
 • 1,165
 • 10
Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử tại Việt Nam

Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử tại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... trì mối quan hệ khách hàng sẽ trở nên khó khăn. Rủi ro uy tín không chỉ quan trọng đối với một ngân hàng mà còn quan trọng đối với toàn hệ thống ngân hàng. Chẳng hạn như, nếu một ngân hàng hoạt ... 513. Quản trị rủi ro uy tín và pháp lý trong hoạt động ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 523.1. Rủi ro uy tín và pháp lý trong hoạt động ngân hàng điện tử tại các ngân hàng ... 523.2. Quản trị rủi ro uy tín và pháp lý trong hoạt động ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 56III / ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI...
 • 103
 • 3,433
 • 91
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... trì mối quan hệ khách hàng sẽ trở nên khó khăn. Rủi ro uy tín không chỉ quan trọng đối với một ngân hàng mà còn quan trọng đối với toàn hệ thống ngân hàng. Chẳng hạn như, nếu một ngân hàng hoạt ... vụ mới.II / THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM1. Quản trị rủi ro chiến lược trong hoạt động ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt Nam1.1. ... 523.2. Quản trị rủi ro uy tín và pháp lý trong hoạt động ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 56III / ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI...
 • 101
 • 672
 • 1
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng: a) Nghiên cứu, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, sửa đổi bổsung những quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử tại Quy ... (11/2005), Quản lý rủi ro đốivới hoạt động ngân hàng điện tử, Kỷ yếu hội thảo khoa học ngành ngân hàng. 2. PGS.TS Trần Hoàng Ngân và Ngô Minh Hải (11/2004), Sự phát triểndịch vụ ngân hàng điện tử tại ... CNTT , sau về công tác tại các ngân hàng được cử đi đào tạo thêm về kiến thức kinh tế và nghiệp vụ.- Thứ 2, các cử nhân kinh tế /ngân hàng sau một thời gian công tác tại ngân hàng được cử đi học...
 • 34
 • 598
 • 1
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAMI / TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM1. Quá trình triển khai ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương ... của khách hàng vào dịch vụ. 2. Quản trị rủi ro hoạt động trong hoạt động ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại Việt Nam2.1. Rủi ro hoạt động trong hoạt động ngân hàng điện tử tại ... động ngân hàng điện tử, các ngân hàng đã nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề an toàn bảo mật thông tin của khách hàng. Trong dự án hiện đại hoá hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng của Ngân...
 • 28
 • 931
 • 5
Tài liệu Quản trị chiến lược trong kinh doanh ngân hàng pptx

Tài liệu Quản trị chiến lược trong kinh doanh ngân hàng pptx

Ngân hàng - Tín dụng

... thế của ngân hàng là những lợi thế của ngân hàng so với các ngân hàng khác thông qua sức mạnh so với các ngân hàng khác thông qua sức mạnh nội tại của ngân hàng. nội tại của ngân hàng. ... phẩm ngân hàng so với các Tính khác biệt của sản phẩm ngân hàng so với các ngân hàng khác ngân hàng khácKhả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng Khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng Công nghệ ... định phương hướng hoạt động dài hạn cho ngân hàng ngân hàng ..Cung cấp cho các nhà quản trị ngân hàng bộ khung Cung cấp cho các nhà quản trị ngân hàng bộ khung nhằm hướng dẫn tư duy và hành...
 • 44
 • 399
 • 0
Tài liệu CHƯƠNG 4 QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI pdf

Tài liệu CHƯƠNG 4 QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI pdf

Ngân hàng - Tín dụng

... nhóm liên kết với ngân hàng. Yêu cầu bảo đảm cũng đồng thời áp dụng cho nguồn vốn khác của ngân hàng. Ví dụ, khi một ngân hàng vay tiền theo hình thức chiết khấu tại ngân hàng trung ương, họ ... quả của ngân hàng: Những chứng khoán có chất lượng ngân hàng đang nắm giữ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của ngân hàng. 2. Các chứng khoán ngân hàng đầu tư Nhằm tăng cường hiệu quả tài chính ... đầu tư nào khác của ngân hàng. - Đối với các ngân hàng có qui mô vừa và nhỏ, phần lớn các ngân hàng này sử dụng nguồn vốn kinh doanh của mình để cấp tín dụng cho các khách hàng đang hoạt động...
 • 10
 • 612
 • 1
Quản lý và theo dõi hoạt động ngân hàng tại ngân hàng ngoại thương HN.DOC

Quản lý và theo dõi hoạt động ngân hàng tại ngân hàng ngoại thương HN.DOC

Kế toán

... đơn vị đầu tiên của hệ thống Ngân hàng Ngoại thơng đà triển khai công nghệ Ngân hàng bán lẻ là một công nghệ ngân hàng hiện đại vào tháng 9 năm 2000, tạo điều kiện cho Ngân hàng Ngoại thơng ... trò vô cùng quan trọng của tin học đối với ngành ngân hàng. Hiện nay tại các Ngân hàng tại Việt Nam đang tích cực đầu t đổi mới công nghệ nhằm đáp ứng đợc yêu cầu của hoạt động Ngân hàng và theo ... lĩnh vực. Trên lĩnh vực tài chính Ngân hàng nớc ta đà khai thông quan hệ với các tổ chức tài chính trên thế giới nh : Quỹ tiền tệ quốc tế: IMF, Ngân hàng thế giới: WB, Ngân hàng phát triển Châu...
 • 65
 • 450
 • 1
QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

Tài chính - Ngân hàng

... quan về hệ thống ngân hàng thuong mại Việt Nam: 2.1.1 Bức tranh tổng quan về hệ thống ngân hàng thuong mại Việt Nam: Nam 1989, hệ thống ngân hàng Việt Nam duợc chuyển dổi từ hệ thống ngân hàng ... DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THUONG MẠII. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 1. Khái niệm về rủi ro 1.1. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 2. Quản trị rủi ro ... các ngân hàng nhỏ và có thể sáp nhập ba ngân hàng thuong mại lớn: Ngân hàng Ngoại thuong, Ngân hàng Công thuong, Ngân hàng Ðầu tu và Phát triển thành một ngân hàng tầm cỡ trong khu vực. Quan diểm...
 • 28
 • 6,424
 • 82

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose