đề tài nghiên cứu nghiên cứu về các yếu tố quyết định sự hài lòng thỏa mãn của người dùng đối với các dịch vụ trực tuyến tại tp hcm

CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ HÀI LÒNGSỰ SẴN LÒNG QUAY LẠI CỦA KHÁCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG potx

CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ HÀI LÒNG VÀ SỰ SẴN LÒNG QUAY LẠI CỦA KHÁCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG potx

Báo cáo khoa học

... độ hài lòng họ yếu tố ảnh hưởng Kết phân tích bảng cho thấy yếu tố tác động tạo nên phân biệt tiêu hài lòng không hài lòng du khách nội địa Các yếu tố (1) đến yếu tố (10) dương cho thấy yếu tố ... quốc tế 4.4 Yếu tố định hài lòng du khách nội địa du lịch Sóc Trăng Để xem xét yếu tố định mức độ hài lòng khách du lịch nội địa yếu tố có tác động tạo nên phân biệt nhóm khách hài lòng nhóm khách ... thiết MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá yếu tố định hài lòng sẵn lòng quay lại khách nội địa du lịch Sóc Trăng, qua đề xuất số giải pháp ngành du lịch Sóc Trăng với mục tiêu...
 • 12
 • 552
 • 0

các nhân tố quyết định sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh hậu giang

các nhân tố quyết định sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh hậu giang

Kinh tế

... xem s hài lòng m t k t qu c a tr i nghi m tiêu dùng nh nghĩa hài lòng “tr ng thái tiêu dùng có th k t qu x y mà không c n so sánh v i nh ng mong i” (Oliver, 1996); hay s hài lòng c xem các y ... a i ó làm c i u ó n s hài lòng c a khách hàng [19] Hài lòng y u t quan tr ng d n nghi p tìm m i phương pháp n lòng trung thành c a khách hàng: Các doanh làm hài lòng th a mãn khách hàng không ... có th i th c nh 2.2.3 o lư ng s hài lòng Trong m t nghiên c u v lý thuy t s hài lòng Smith ã ngh nh ng phương pháp o lư ng s hài lòng sau: o lư ng t ng th s hài lòng Phương pháp bao g m ba y u...
 • 144
 • 615
 • 0

Đề tài: Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ bảo hành tại công ty Phong docx

Đề tài: Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ bảo hành tại công ty Phong Vũ docx

Kinh tế - Thương mại

... CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤSỰ THỎA MÃN (HÀI LỊNG) CỦA KHÁCH HÀNG Thơng thường nhà kinh doanh dịch vụ thường cho chất lượng dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng đồng Tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy ... chúng phục vụ Nghiên cứu Parasuraman (1985) cho chất lượng dịch vụ khoảng cách kỳ vọng khách hàng dịch vụ mà họ sử dụng với cảm nhận thực tế dịch vụ mà họ hưởng thụ Các nhà nghiên cứu đưa mơ ... tạp Người phục vụ (Provider): phẩm chất người trực tiếp cung cấp dịch vụ Cách giải tình bất thường (Problems): khả đối phó, xử lý tình bất ngờ xảy q trình phục vụ 2.5 SỰ THỎA MÃN (HÀI LỊNG) CỦA...
 • 89
 • 470
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự thoả mãn của du khách đối với chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn yasaka –sài gòn –nha trang

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự thoả mãn của du khách đối với chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn yasaka –sài gòn –nha trang

Kinh tế - Quản lý

... lượng dịch vụ có ảnh hưởng đến thỏa mãn khách hàng 1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤSỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG Thông thường nhà kinh doanh dịch vụ thường cho chất lượng dịch vụ thỏa mãn ... lượng dịch vụ khách sạn thỏa mãn du khách với nhà cung cấp dịch vụ cụ thể khách sạn Yasaka – Sài Gòn – Nha Trang Nghiên cứu muốn tìm hiểu yếu tố tác động đến thỏa mãn du khách Mẫu cho nghiên cứu ... sạn với quy mô lớn có chiến lược kinh doanh, tiếp thị tổ chức hoat động với chất lượng dịch vụ tốt Chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng yếu tố quan trọng hoạt động kinh doanh dịch vụ dịch vụ...
 • 107
 • 862
 • 0

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực tp hcm

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực tp hcm

Quản trị kinh doanh

... hình nghiên cứu đề xuất - Theo quan điểm anh chị, yếu tố ảnh hưởng đến thỏa mãn - người lao động Công ty ? (Không gợi ý) Gợi ý yếu tố rút từ phần nghiên cứu lý thuyết thỏa mãn - người lao động với ... nhiều họ thỏa mãn với tổ chức H7: Tổ chức có công đối xử làm cho CBCNV thỏa mãn H8: Nếu công tác đào tạo tốt mức độ thỏa mãn CBCNV cao 22 Mô hình nghiên cứu đề xuất ảnh hưởng nhân tố đến thỏa mãn ... HÌNH NGHIÊN CỨU 2. 1Sự thỏa mãn Sự thỏa mãn toại nguyện điều mong mỏi đáp ứng (Koontz, cộng sự, 1999) Sự thỏa mãn mức độ mà nhân viên có cảm xúc tích cực công việc tổ chức (Price, 1986) Sự thỏa mãn...
 • 46
 • 859
 • 1

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực tp hcm

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực tp hcm

Quản trị kinh doanh

... hình nghiên cứu đề xuất - Theo quan điểm anh chị, yếu tố ảnh hưởng đến thỏa mãn người lao động Công ty ? (Không gợi ý) - Gợi ý yếu tố rút từ phần nghiên cứu lý thuyết thỏa mãn người lao động với ... họ thỏa mãn với tổ chức H7: Tổ chức có công đối xử làm cho CBCNV thỏa mãn H8: Nếu công tác đào tạo tốt mức độ thỏa mãn CBCNV cao 22 H Mô hình nghiên cứu đề xuất ảnh hưởng nhân tố đến thỏa mãn ... HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Sự thỏa mãn Sự thỏa mãn toại nguyện điều mong mỏi đáp ứng (Koontz, cộng sự, 1999) Sự thỏa mãn mức độ mà nhân viên có cảm xúc tích cực công việc tổ chức (Price, 1986) Sự thỏa mãn...
 • 47
 • 731
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu phi long computer tại thành phố huế

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu phi long computer tại thành phố huế

Nông - Lâm - Ngư

... phối chuẩn với trung bình phương sai không đổi σ2 Cấu trúc đề tài • Phần I: Đặt vấn đề - Tính cấp thiết đề tài, Mục tiêu nghiên cứu, Đối tượng phạm vi nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu • Phần ... thành với thương hiệu dịch vụ Chất lượng hàng hóa dịch vụ yếu tố định lòng trung thành khách hàng, thương hiệu động lực quan trọng để giữ chân khách hàng lại với hàng hóa, dịch vụ địa để người ... giới hạn đề tài đề xuất hướng nghiên cứu SVTH: Võ Hồng Kỳ Khóa luận tốt nghiệp Trung GVHD: ThS Phạm Phương PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1...
 • 99
 • 917
 • 4

Nghiên cứu nhu cầu và sự thõa mãn của sinh viên đối với vấn đề nhà trọ.doc

Nghiên cứu nhu cầu và sự thõa mãn của sinh viên đối với vấn đề nhà trọ.doc

Quản trị kinh doanh

... Sự thỏa mãn ( hài lòng ) Sự thỏa mãn định nghĩa đo lường theo nhiều cách khác qua thời gian Trong nghiên cứu sớm định nghĩa thỏa mãn gắn liền với giai đoạn giao dịch sản phẩm cụ thể, nghiên cứu ... sau nghiên GVHD: Phạm Thị Lan Hương -4- Đề án nghiên cứu hành vi người tiêu dùng – Nhóm Lucky Stars cứu thỏa mãn – trung thành người tiêu dùng thỏa mãn trung thành người tiêu dùng không thỏa mãn ... kiểm định khả GVHD: Phạm Thị Lan Hương -9- Đề án nghiên cứu hành vi người tiêu dùng – Nhóm Lucky Stars Kết nghiên cứu Mô tả mẫu: Trong nghiên cứu này, với hạn chế thời gian, kĩ nghiên cứu yếu tố...
 • 56
 • 1,223
 • 16

Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ bảo hành tại công ty Phong

Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ bảo hành tại công ty Phong Vũ

Thạc sĩ - Cao học

... CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤSỰ THỎA MÃN (HÀI LỊNG) CỦA KHÁCH HÀNG Thơng thường nhà kinh doanh dịch vụ thường cho chất lượng dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng đồng Tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy ... chúng phục vụ Nghiên cứu Parasuraman (1985) cho chất lượng dịch vụ khoảng cách kỳ vọng khách hàng dịch vụ mà họ sử dụng với cảm nhận thực tế dịch vụ mà họ hưởng thụ Các nhà nghiên cứu đưa mơ ... tạp Người phục vụ (Provider): phẩm chất người trực tiếp cung cấp dịch vụ Cách giải tình bất thường (Problems): khả đối phó, xử lý tình bất ngờ xảy q trình phục vụ 2.5 SỰ THỎA MÃN (HÀI LỊNG) CỦA...
 • 88
 • 1,150
 • 9

Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ bảo hành tại công ty Phong Vũ.pdf

Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ bảo hành tại công ty Phong Vũ.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤSỰ THỎA MÃN (HÀI LỊNG) CỦA KHÁCH HÀNG Thơng thường nhà kinh doanh dịch vụ thường cho chất lượng dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng đồng Tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy ... chúng phục vụ Nghiên cứu Parasuraman (1985) cho chất lượng dịch vụ khoảng cách kỳ vọng khách hàng dịch vụ mà họ sử dụng với cảm nhận thực tế dịch vụ mà họ hưởng thụ Các nhà nghiên cứu đưa mơ ... tạp Người phục vụ (Provider): phẩm chất người trực tiếp cung cấp dịch vụ Cách giải tình bất thường (Problems): khả đối phó, xử lý tình bất ngờ xảy q trình phục vụ 2.5 SỰ THỎA MÃN (HÀI LỊNG) CỦA...
 • 88
 • 841
 • 9

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU NHU CẦU VÀ SỰ THÕA MÃN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ NHÀ TRỌ

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU NHU CẦU VÀ SỰ THÕA MÃN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ NHÀ TRỌ

Khoa học xã hội

... Sự thỏa mãn ( hài lòng ) Sự thỏa mãn định nghĩa đo lường theo nhiều cách khác qua thời gian Trong nghiên cứu sớm định nghĩa thỏa mãn gắn liền với giai đoạn giao dịch sản phẩm cụ thể, nghiên cứu ... sau nghiên GVHD: Phạm Thị Lan Hương -4- Đề án nghiên cứu hành vi người tiêu dùng – Nhóm Lucky Stars cứu thỏa mãn – trung thành người tiêu dùng thỏa mãn trung thành người tiêu dùng không thỏa mãn ... thỏa mãn Các nghiên cứu mối quan hệ thỏa mãn -sự quan tâm báo cáo người tiêu dùng có quan tâm cao có mức độ thỏa mãn lớn Sự quan tâm giữ vai trò trung gian hoàn toàn thỏa mãn hành vi theo cách thức...
 • 55
 • 726
 • 4

Luận văn: Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ bảo hành tại công ty Phong potx

Luận văn: Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ bảo hành tại công ty Phong Vũ potx

Báo cáo khoa học

... CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤSỰ THỎA MÃN (HÀI LỊNG) CỦA KHÁCH HÀNG Thơng thường nhà kinh doanh dịch vụ thường cho chất lượng dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng đồng Tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy ... chúng phục vụ Nghiên cứu Parasuraman (1985) cho chất lượng dịch vụ khoảng cách kỳ vọng khách hàng dịch vụ mà họ sử dụng với cảm nhận thực tế dịch vụ mà họ hưởng thụ Các nhà nghiên cứu đưa mơ ... tạp Người phục vụ (Provider): phẩm chất người trực tiếp cung cấp dịch vụ Cách giải tình bất thường (Problems): khả đối phó, xử lý tình bất ngờ xảy q trình phục vụ 2.5 SỰ THỎA MÃN (HÀI LỊNG) CỦA...
 • 89
 • 469
 • 1

Nghiên cứu sự hài lòng công việc của người lao động tại công ty xi măng trung hải hải dương

Nghiên cứu sự hài lòng công việc của người lao động tại công ty xi măng trung hải hải dương

Quản trị kinh doanh

... đồng ý thực đề tài đề xuất: Tại bước người hướng dẫn tác giả nghiên cứu xác nhận nội dung tiêu đề đề tài đề xuất lĩnh vực nghiên cứu với tác giả nghiên cứu Đây sở để tác giả nghiên cứu thực bước ... án thực nghiên cứu cho luận văn Bước 3: Xác định mục đích nghiên cứu, động nghiên cứu cụ thể đề tài: Tại bước tác giả nghiên cứu thực việc xác định mục đích nghiên cứu gì? Một nghiên cứu khám ... 2.3 Các nghiên cứu hài lòng công việc Các nghiên cứu liên quan đến hài lòng công việc người lao động thực từ sớm (nghiên cứu Hoppock, 1935) thực nhiều nhà nghiên cứu khác Trong nội dung nghiên cứu...
 • 99
 • 971
 • 11

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BÁN LẺ - SIÊU THỊ TẠI VIỆT NAM" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... take into account of other types of retailers in Vietnam CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BÁN LẺ NGHIÊN CỨUCÁC SIÊU THỊ TP. HCM Nguyễn Đăng Duy Nhất(1), Lê Nguyễn Hậu(2) (1) Maastricht ... ĐHQG -HCM TÓM TẮT: Bài báo nhằm nhận dạng thành phần chất lượng dịch vụ Siêu thị VN Kết khảo sát 440 khách hàng siêu thị Tp. HCM cho thấy chất lượng dịch vụ siêu thị gồm thành phần: Nhân viên phục vụ, ... Chính sách phục vụ Độ tin cậy Trong đó, Nhân viên phục vụ có ảnh hưởng mạnh Trưng bày siêu thị có ảnh hưởng yếu nhất, Chính sách phục vụ ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng dịch vụ siêu thị Qua...
 • 9
 • 1,102
 • 1

Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với những dịch vụ hỗ trợ tại rạp phim megastar

Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với những dịch vụ hỗ trợ tại rạp phim megastar

Quản trị kinh doanh

... ngoài phim hấp dẫn, có dịch vụ hỗ trợ tốt cho người xem ( game, ăn uống, …) Vì vậy, nhóm định chọn đề tài: “NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI NHỮNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ TẠI RẠP PHIM MEGASTAR”, ... hành vi tiêu dùng dịch vụ này và hỗ trợ nào cho việc xem phim II/ Nội dung nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu: Biến số nghiên cứu: Thái độ người tiêu dùng Sản phẩm nghiên cứu: dịch vụ hỗ trợ rạp ... lai: Nghiên cứu quy mô nhỏ,chỉ nghiên cứu chiến lược đơn giản hóa việc định mua người tiêu dùng chưa chuyên sâu đề tài nghiên cứu Nên tương lai nghiên cứu phát triển và sâu vào việc nghiên cứu...
 • 18
 • 431
 • 1

NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤSỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SIÊU THỊ BIG C HUẾ

NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SIÊU THỊ BIG C HUẾ

Dịch vụ - Du lịch

... nói tốt dịch vụ công ty với khách hàng khác Sự thỏa mãn người tiêu dùng dịch vụ cảm xúc công ty kinh doanh dịch vụ dựa tiếp xúc hay giao dịch với công ty (Bitner & Hubbert, 1994) Chất lượng dịch ... 17) định nghĩa chất lượng dịch vụ “mức độ khác mong đợi người tiêu dùng dịch vụ nhận thức họ kết dịch vụ Các tác giả khởi xướng sử dụng nghiên cứu định tính định lượng để xây dựng kiểm định ... thoại, điện tử Dịch vụ: Máy rút tiền tự động (ATM) Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu mối quan hệ chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng siêu thị BigC Huế -Đối tượng...
 • 10
 • 553
 • 0

Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử internet banking tại ngân hàng HDBank thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử internet banking tại ngân hàng HDBank thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... có t ng v i s hài lòng ng quan d ng quan d ng v i s hài lòng ng v i s hài lòng iv is 43 H4: Thành ph n ph Ph ng ti n v t ch t h u hình t ng trình h i quy ng quan d ng v i s hài lòng c i u ch ... trình bày quy trình nghiên c u g m b nghiên c u th c Nghiên c u s b c chính: nghiên c u s b c th c hi n b ng nghiên c u thơng qua th o lu n nhóm ph ng v n th Nghiên c u th c b ng nghiên c u th p ... Chất lượng dòch vụ (Situational Factor) (Service quality) Sự đồng cảm Chất lượng sản phẩm Sự thoã mãn KH (Service quality) Sự hữu hình (Customer Satisfaction) Giá (Price) Các nhân tố cá nhân (Personal...
 • 98
 • 300
 • 1

CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG HỢP TÁC CÔNG - TƯ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ NGHIÊN CỨU VÙNG ĐÔNG NAM BỘ.PDF

CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG HỢP TÁC CÔNG - TƯ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ NGHIÊN CỨU VÙNG ĐÔNG NAM BỘ.PDF

Kinh tế

... VÙNG khái quát ; p – 2.2 , - 30 2.2 : - (Biên Hòa – – Hàm – : BV Công An TP. HCM, BV Chí Hòa Công An TP. HCM - … 31 - 2.2.1 HCM 2.2.1 riêng 32 2.2.1.1.2 ngân 2.2.1.2 33 2.2.2 2.2.2.1 nói chung ... Vehicle TB TCKT TNHH (LLP) TP. HCM TTB Tuberculosis Accounting department Limited Liability Partnertship Ho Chi Minh City TTYTDP TW The People committee of Ho Chi UBND TP. HCM UNBD Minh City The People ... MINH HOÀNG TR N TRÂM ANH CÁC Y U T QUY NH S H P TÁC CÔNG - THÀNH CÔNG NH V C Y T : NGHIÊN C Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã s : 60340201 ng d n khoa h c: PGS.TS S LU TP H C S KINH T CHÍ MINH...
 • 135
 • 291
 • 3

Nghiên cứu mức độ thõa mãn của nhân viên đối với nhà lãnh đạo tại công ty cổ phần phát triển tài năng trẻ tư duy mới

Nghiên cứu mức độ thõa mãn của nhân viên đối với nhà lãnh đạo tại công ty cổ phần phát triển tài năng trẻ tư duy mới

Kinh tế - Quản lý

... TRÌNH NGHIÊN CỨU Để hoàn thành đề tài nghiên cứu, ngƣời thực đề tài trải qua tiến trình nghiên cứu với nhiều bƣớc Trƣớc tiên xuất phát tên đề tài lý chọn đề tài để xác định vấn đề nghiên cứu mục ... QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.3 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... CỨU Đề tài đƣợc thực thông qua hai bƣớc chính: nghiên cứu sơ đƣợc thực phƣơng pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu thức phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng Nghiên cứu sơ đƣợc thực phƣơng pháp nghiên...
 • 90
 • 314
 • 0

Xem thêm