đề tài nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp tháp chàm đến năm 2020

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp Tháp Chàm đến năm 2020

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp Tháp Chàm đến năm 2020

Công nghệ - Môi trường

... CẢNH bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp Tháp Chàm đến năm 2020 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP THÁP CHÀM 3.1 Hiện trạng môi trường cụm công nghiệp Tháp Chàm 3.1.1 Hiện trạng ... TRƯƠNG THANH CẢNH bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp Tháp Chàm đến năm 2020 TỔNG QUAN VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP CỤM CÔNG NGHIỆP THÁP CHÀM 2.1 Cụm công nghiệp số đặc điểm cụm công nghiệp tỉnh Ninh ... nghiệp Tháp Chàm đến năm 2020 CHƯƠNG I MỤC TIÊU - NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Mục tiêu đề tài + Đánh giá trạng môi trường cụm công nghiệp Tháp Chàm + Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường...
 • 74
 • 544
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường quản lý tài nguyên cho tổ hợp du lịch sinh thái ở Gia Lai

Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên cho tổ hợp du lịch sinh thái ở Gia Lai

Công nghệ - Môi trường

... tiến hành đề tài nghiên cứu trạng xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường quản lý tài nguyên cho tổ hợp du lòch sinh thái Gia Lai” II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tiềm ... thái ổn đònh môi trường sinh thái giai đoạn nay, công tác nghiên cứu trạng môi trường xây dựng giải pháp để bảo vệ tài nguyên quản lý môi trường du lòch Tỉnh Gia Lai việc cần thiết Xuất phát từ ... - Đề xuất số giải pháp thích hợp để bảo vệ tài nguyên quản lý môi trường nhằm hạn chế ô nhiễm, bảo vệ tài nguyên cho mục tiêu phát triển bền vững du lòch sinh thái Gia Lai 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 97
 • 420
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp Bảo Vệ Môi Trường trước sau mùa bão lũ của huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp Bảo Vệ Môi Trường trước và sau mùa bão lũ của huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

Công nghệ - Môi trường

... , tạo cho việc phối hợp quản lý  Bảo vệ cải thiện môi trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân địa bàn huyện vùng lân cận 2.2 Mục tiêu cụ thể :Nghiên cứu đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường ... thực tế , đề tàiNghiên cứu trạng đề xuất giải pháp Bảo Vệ Môi Trường trước sau mùa bão lũ huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam” thực MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: 2.1 Mục tiêu chung  Tăng cường hiệu công tác ... bảo vệ môi trường vào sau mùa bão lũ, giải pháp để người dân sống chung với bão lũ SVTH: Nguyễn Văn Dương - 07DMT2 Luận văn tốt nghiệp 2012 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Kế hoạch xây dựng bảo vệ môi trường...
 • 107
 • 784
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng, đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường cho khu du lịch Long Thuận, Tỉnh Ninh Thuận

Nghiên cứu hiện trạng, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường cho khu du lịch Long Thuận, Tỉnh Ninh Thuận

Công nghệ - Môi trường

... cảm ơn! Người thực đề tài Thiên Nữ Hoàng Vy LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng, đề tài luận văn tốt nghiệp Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường cho khu du lịch ... môi trường, qua rút vấn đề bảo vệ môi trường khu du lịch, kinh nghiệm từ áp dụng cho khu du lịch khác nước, lí người thực chọn đề tàiNghiên cứu, đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp bảo ... xuất biện pháp bảo vệ môi trường cho khu du lịch Long Thuận, tỉnh Ninh Thuận” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá trạng môi trường đề xuất số biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ môi trường cho khu du lịch...
 • 103
 • 747
 • 2

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi lơn tập trung của huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi lơn tập trung của huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Công nghệ - Môi trường

... vấn đề xúc môi trường , để đóng góp vào hướng nghiên cứu này, khóa luận thực đề tài: ”Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trang trại chăn nuôi lợn tập trung huyện Vĩnh Bảo, ... Mục tiêu: - Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường tình hình ứng dụng giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn tập trung làm đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường chăn nuôi lợn tập ... vấn đề môi trường - Điều tra khảo sát thực tế trang trại chăn nuôi lợn huyện Vĩnh Bảo nhằm đánh giá hoạt động, vấn đề môi trường trạng công tác quản lý môi trường trang trại - Đề xuất giải pháp...
 • 63
 • 1,034
 • 3

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh tế xã hội tới môi trường sông thị vải vùng lân cận đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh tế xã hội tới môi trường sông thị vải và vùng lân cận đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

Báo cáo khoa học

... lý ô nhi m môi trư ng sông Th V i công trình công nghi p lân c n gây ra” (năm 1997) S Khoa h c, Công ngh Môi trư ng t nh ð ng Nai ch trì, m t ñ tài tương t v y S Khoa h c, Công ngh Môi trư ng ... th gi i pháp phi công trình công trình nh m c i thi n môi trư ng sông Th V i theo ñ nh hư ng b n v ng v i l trình gi i pháp rõ ràng ñ n năm 2015 ñ n năm 2020 ñ ñ t ñư c m c tiêu b o v môi trư ... 2020 .479 5.5 ð XU T CÁC GI I PHÁP KINH PHÍ TH C HI N K HO CH 486 5.5.1 Gi i pháp v k thu t công ngh 486 5.5.2 Gi i pháp v áp d ng công c kinh t 486 5.5.3 Gi i pháp...
 • 618
 • 791
 • 0

Khóa luận : Đánh giá hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh bình phước từ năm 2005 đến 2009 đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

Khóa luận : Đánh giá hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh bình phước từ năm 2005 đến 2009 và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

Công nghệ - Môi trường

... liệu trạng môi trường tỉnh Bình Phước − Hiện trạng môi trường nước − Hiện trạng môi trường không khí − Hiện trạng môi trường đất • Đánh giá tác động ô nhiễm đến môi trườngĐề xuất giải pháp bảo ... giá trạng môi trường năm tỉnh Bình Phước đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC 2.1 Hiện trạng môi trường nước 2.1.1 Môi trường nước mặt 2.1.1.1 Tài ... 78 đỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 78 GVHD: TS.Tôn Thất Lãng ii SVTH: Võ Thị Thanh Tâm MSSV: 08B1080061 Đánh giá trạng môi trường năm tỉnh Bình Phước đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường...
 • 94
 • 597
 • 0

Đánh giá hiện trạng xả thải đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt sông Ba Lai trên địa bàn huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre đến năm 2020

Đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt sông Ba Lai trên địa bàn huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre đến năm 2020

Công nghệ - Môi trường

... trường sử dụng hợp lý tài nguyên tỉnh Bến Tre, môi trường nước mặt ngày ô nhiễm trầm trọng cần phải thực đồng thời chương trình bảo vệ môi trườngđề tài “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp bảo ... đến môi trường nước thải 73 CHƯƠNG IV .74 ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIỒNG TRÔM .74 4.1 Đề xuất biện pháp quản lý bảo vệ ... thải công nghiệp • Dự án ‘‘Điều tra, thống kê nguồn nước thải xả sông/suối, đánh giá mức độ ô nhiễm, dự báo đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường rạch Tây Ninh sông Vàm Cỏ Đông’’ Viện Môi Trường Tài...
 • 102
 • 841
 • 2

Đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường của công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, phường quan triền, thành phố thái nguyên

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường của công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, phường quan triền, thành phố thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... tổng quan trạng môi trường hiểu biện pháp bảo vệ môi trường sử dụng nhà máy Đó tiền đề để có biện pháp, đề xuất điều chỉnh cho công tác bảo vệ môi trường nhà máy phù hợp với điều kiện sản xuất Giấy ... chủ nhiệm khoa Môi trường trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài mang tên “Đánh giá trạng môi trường đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường công ty cổ phần ... sở cho nghiên cứu khoa học sau có liên quan tới mảng kiến thức - Đồng thời đề tài nguồn thông tin, số liệu bổ sung, tham khảo công tác đánh giá trạng môi trường biện pháp bảo vệ môi trường Công...
 • 76
 • 434
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp nomura thành phố hải phòng

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp nomura  thành phố hải phòng

Nông - Lâm - Ngư

... tác ñ ng ñ n môi trư ng tài nguyên, ñ t ñai khu v c nghiên c u 2.2.4 32 ð xu t m t s gi i pháp b o v môi trư ng cho KCN NomuraH i Phòng 32 2.3 Phương pháp nghiên c u: 32 2.3.1 Phương pháp thu th ... KCN Con s lên t i 1117 vào năm 1965 cho ñ n năm 1970 ñã có 2400 KCN Năm 1959, vương qu c liên hi p Anh có 55 KCN Năm 1963, Pháp có 230 vùng công nghi p Canada có 21 vùng công nghi p Nư c ñang ... ñ tác ñ ng ñ n môi trư ng tài nguyên, ñ t ñai khu v c nghiên c u 2.2.4 ð xu t m t s gi i pháp b o v môi trư ng cho KCN Nomura-H i Phòng 2.3 Phương pháp nghiên c u: 2.3.1.Phương pháp thu th p...
 • 108
 • 536
 • 1

Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Mường Phăng huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.

Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Mường Phăng huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.

Nông - Lâm - Ngư

... dân bảo vệ môi trường 44 4.4 Đánh giá chung, đề xuất số giải pháp bảo vệ quản lý môi trường 46 4.4.1 Đánh giá chung 46 4.4.2 Đề xuất số giải pháp bảo vệ quản lý môi ... số giải pháp bảo vệ quản lý môi trường địa phương 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp Thu thập số liệu, tài liệu, văn pháp luật, có liên quan đến trạng môi trường ... vấn đề: + Nước sinh hoạt + Nước thải + Vệ sinh môi trường + Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật môi trường + Sức khoẻ môi trường + Nhận thức người dân bảo vệ môi trường 18 - Đánh giá chung, đề xuất...
 • 73
 • 948
 • 3

Đánh giá thực trạng môi trường nuôi trồng thuỷ sản tại thị xã chí linh, tỉnh hải dương đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

Đánh giá thực trạng môi trường nuôi trồng thuỷ sản tại thị xã chí linh, tỉnh hải dương và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

Thạc sĩ - Cao học

... động đến môi trường với quy mô ngày lớn Vì vậy, bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản trở thành vấn đề cấp bách Được phân công khoa Tài nguyên & Môi trường, nghiên cứu đề tài: "Đánh giá thực trạng ... 4.5.1 Giải pháp trọng tâm công tác bảo vệ môi trường NTTS 82 4.5.2 Giải pháp thực 82 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 86 5.1 Kết luận 86 5.2 Đề nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC Trường Đại học Nông Nghiệp ... thực trạng môi trường khu vực nghiên cứu cụ thể đểgiải pháp bảo vệ môi trường phù hợp hiệu Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………… 28 NỘI DUNG PHƯƠNG...
 • 116
 • 375
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại làng nghề chế biến tinh bột xã liên hiệp, huyện phúc thọ, thành phố hà nội

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại làng nghề chế biến tinh bột xã liên hiệp, huyện phúc thọ, thành phố hà nội

Kinh tế

... 4.4 ðánh giá thực trạng môi trường làng nghề xã Liên Hiệp 50 4.4.1 Hiện trạng môi trường nước 51 4.4.2 Hiện trạng môi trường rác thải rắn 54 4.4.3 Hiện trạng môi trường khí ... hưởng tới môi trường làng nghề - Phân tích, ñánh giá trạng môi trường (nước thải, rác thải) làng nghề làm sở ñể ñề xuất giải pháp bảo vệ, cải thiện môi trường làng nghề Trường ðại học Nông nghiệp ... 1.2 Mục ñích nghiên cứu ðánh giá ñược mức ñộ ô nhiễm môi trường (nước thải rác thải) làng nghề chế biến tinh bột xã Liên Hiệp ðề xuất số giải pháp nhằm bảo vệ cải thiện môi trường cho làng nghề...
 • 86
 • 402
 • 1

Đánh giá diễn biến môi trường đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

Đánh giá diễn biến môi trường và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

Báo cáo khoa học

... 12.3 Các giải pháp bảo vệ, bảo tồn ĐDSH rừng 12.4 Các giải pháp BVMT đất 12.5 Đề xuất giải pháp BVMT nớc mặt vùng KTTĐPB 12.6 Các giải pháp BVMT tài nguyên nớc ngầm 12.7 Một số giải pháp BVMT ... đây) giao cho Trung tâm Kỹ thuật Môi trờng Đô thị Khu công nghiệp (ĐHXD) chủ trì thực từ tháng 8/2002 đến Tham gia nghiên cứu phần II "Đánh giá diễn biến môi trờng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trờng ... thị đến năm 2010 2.3 Hiện trạng quy hoạch phát triển giao thông vùng đến năm 2010 2.4 Hiện trạng quy hoạch phát triển công nghiệp vùng đến năm 2010 2.5 Hiện trạng quy hoạch phát triển nông nghiệp...
 • 552
 • 1,553
 • 0

Đánh giá mức độ kim loại nặng trong trầm tích lưu vực sông nhuệ đáy đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

Đánh giá mức độ kim loại nặng trong trầm tích lưu vực sông nhuệ  đáy và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

Khoa học tự nhiên

... làm sở đề xuất giải pháp bảo vệ môi trƣờng LVS cần thiết có ý nghĩa Tuy nhiên, tính đến nghiên cứu vấn đề chƣa đƣợc thực hiện, có nhiều đề tài, dự án thực LVS Do vậy, lựa chọn thực đề tài với ... Nhuệ - Đáy đề xuất giải pháp bảo vệ môi trƣờng” Nghiên cứu phần đề tài Nghiên cứu đánh giá tích tụ sinh học kim loại nặng số loài cá kinh tế lƣu vực sông Nhuệ - sông Đáy ảnh hƣởng đến nghề nuôi ... 52,6%, xây dựng công nghiệp chiếm 41,8%, lại nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5,6% Trong nhiều năm qua, ngành công nghiệp có bƣớc phát triển mạnh mẽ Các khu công nghiệp, sở công nghiệp đƣợc hình...
 • 84
 • 597
 • 1

Đề tài nghiên cứu thực trạng một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh thái nguyên

Đề tài nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh thái nguyên

Sư phạm

... 2- ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đối tượng nghiên cứu 34 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 34 2.3 Phương pháp nghiên cứu 36 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu ... kiện vệ sinh trường học: bảng, bàn ghế, ánh sáng 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 2.2.1 Thời gian nghiên cứu: chia làm giai đoạn Nghiên cứu mô tả nghiên cứu bệnh chứng: tháng 11/2006 Nghiên cứu ... Thay vào công thức, tính cỡ mẫu cho nhóm 173 học sinh - Chọn mẫu: Nghiên cứu can thiệp tiến hành năm, để đảm bảo đối tượng nghiên cứu theo dõi liên tục, nghiên cứu tiến hành học sinh khối khối trường...
 • 149
 • 12,412
 • 68

Xem thêm