đề tài 6 tác động của fdi tới tăng trưởng kinh tế tại pakistan impact of foreign direct investment on economic growth in pakistan

Tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... 4 .63 0.552 16. 91 Hongkong 218 6. 17 3.527 .60 2 12.88 Hàn Qu c 764 21 .61 2. 964 .191 10.82 ài Loan 467 13.21 2.087.307 7 .62 Nh t B n 363 10.27 2.045 .63 7 7.47 Bristish Virgin Islands 140 3. 96 1.7 06. 7 06 ... a Khu v c FDI 6, 59 14,90 33 ,60 19,35 16, 68 17,88 17 ,60 3, 06 16, 21 1.488. 160 1.707. 263 2.187.004 2.279.381 3.054.713 3.584.750 4.894 .68 9 5.738.300 6. 050.243 30.984.503 6. 813.922 7. 263 .64 0 8.345.923 ... ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH PH M NG C HUY TÁC NG C A FDI T I T NG TR NG KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH Chuyên ngành: Kinh t Tài Ngân hàng Mã s : 60 .31.12 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG...
 • 88
 • 256
 • 0
Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế

Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế

Đại cương

... 22 ,6% trung bỡnh giai on 1988-1990, 28,1% giai on 1991-1995, 27,7% giai on 19 96- 2000 v ch cũn xp x 8% giai on 2001-2004 Trang TC NG CA FDI TI TNG TRNG KINH T VIT NAM T 1988 n 19 96: Trong giai on ... KINH T 1.1 Tng quan din bin thu hỳt v thc hin FDI ti Vit Nam giai on 1988-2003 1.1.1 Cỏc giai on phỏt trin 1.1.2 Mt s c im ca FDI ti Vit Nam 1.2 Vai trũ ca khu vc FDI ... Survey of Investment Related Cost Comparision In Major Cities and Regions Citiesand Regions in Asia, Overseas Research Department, JETRO, March 2003 Trang 19 TC NG CA FDI TI TNG TRNG KINH T ...
 • 99
 • 606
 • 0
Tiểu luận tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam

Tiểu luận tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam

Kinh tế - Thương mại

... Tác động đầu tư trực tiếp nước tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam” của tác giả TS Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH ... người có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển Tỷ lệ lao động đã Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM ... Direct Investment Accelerate Economic Growth ? page 198 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 21 KHẢO SÁT CÁ NHÂN Họ tên: Năm sinh:...
 • 23
 • 793
 • 2
Hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam và tác động của nó tới tăng trưởng kinh tế

Hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam và tác động củatới tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng - Tín dụng

... Tham gia hoạt động từ thiện E Nhóm II _ Lớp 16 G LOGO Chương Tác động hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam đến tăng trưởng kinh tếTác động Tín dụng đến tăng trưởng kinh tế  Hoạt động ngân ... phát  Tác động đến hoạt động kinh tế đối ngoại  Tác động đến việc phát triển thị trường chứng khoán E Nhóm II _ Lớp 16 G LOGO Tác động Tín dụng đến tăng trưởng kinh tế  Tín dụng tác động đến ... Hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam tác động tới tăng trưởng kinh tế E Nhóm II _ Lớp 16 G Thực trạng hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tác động hoạt động ngân hàng...
 • 27
 • 422
 • 0
TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... khẩu, góp phần làm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút ngoại tệ cho kinh tế Chương TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THU HÚT FDI CỦA TRUNG QUỐC Theo ... thực trạng sử dụng FDI Trung Quốc, rút học kinh nghiệm qua áp dụng cho kinh tế Việt Nam Chính lý trên, nhóm chúng em chọn đề tài: Tác động FDI đến tăng trưởng Trung Quốc số học kinh nghiệm cho Việt ... kể để thu hút đầu tư trực tiếp nước 2.1 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC 2.1.1 FDI bổ sung lượng vốn đầu tư quan trọng cho kinh tế Đối với quốc gia, đặc biệt quốc gia có...
 • 22
 • 760
 • 1
Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Qua phân tích ta nhận thấy tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế không nhỏ Tuy nhiên quốc gia khác giai đoạn khác quốc gia vai trò FDI đến tăng trưởng kinh tế khác ... định tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam để phân tích cụ thể bối cảnh Việt Nam FDI có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Bên cạnh đó, có yếu tố khác có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh ... lượng tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Trong thực tế sử dụng số phương pháp để đánh giá vai trò FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam mà điển hình sử dụng hệ số ICOR theo công thức sau: Trong...
 • 32
 • 432
 • 1
Phân Tích Định Lượng Tác Động Của Fdi Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Các Quốc Gia Đang Phát Triển

Phân Tích Định Lượng Tác Động Của Fdi Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Các Quốc Gia Đang Phát Triển

Tài chính - Ngân hàng

... ngược tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Đại đa số nghiên cứu vĩ mô tìm thấy mối tương quan thuận FDI tăng trưởng kinh tế; dẫn tới kết luận thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cách thu hút FDI vào ... nghiên cứu tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế không thống Bên cạnh kết đồng ý mối tương quan thuận FDI tăng trưởng kinh tế, song có kết nghiên cứu cho thấy FDI tăng trưởng kinh tế mối tương ... 21.24 6. 95 0.13 1.13 Jarque-Bera Probability 26. 97 0.00 53 .62 0.00 32.55 0.00 11.94 0.00 26. 65 0.00 Sum Sum Sq Dev 567 4.40 9 267 .74 469 1.58 69 77. 96 4954.89 7539.77 2 966 .68 560 .66 5494. 86 864 1.50...
 • 64
 • 917
 • 11
TÁC ĐỘNG của FDI đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG của FDI đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở VIỆT NAM

Cao đẳng - Đại học

... ảnh xác tác động FDI Chỉ đầu tư tài sản hữu hình MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Khắc phục hạn chế số ICOR So sánh FDI đầu tư công Phân tích tác động FDI đến GDP Ảnh hưởng tự thương mại MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG ... điểm FDI VN Phần lớn số dự án đăng kí có quy mô nhỏ Các dự án FDI tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp Phân bố không đồng theo khu vực Nguồn vốn FDI đa dạng Tác động FDI đến tăng trưởng kinh ... 0,1 16 0,008 -0,047 0,352 Biến phụ thuộc 0,473 0,0 06 (R2 = 99,52%) -0,0 26 0,84 0,00002 0,934 -0,0002 0.324 NHẬN XÉT • Ngắn hạn – tác động tích cực, rõ nét • Dài hạn – tác động tiêu cực, song không...
 • 26
 • 520
 • 0
Tiểu luận Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tiểu luận Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... Và FDI (2003) động nào đến tăng trưởng kinh tế ? Lĩnh vực thiết yếu? Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế TS Nguyễn gi? Thị Tuệ Anh FDI tác động đến tăng cộng sự trưởng kinh tế ... được tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Đưa được nhân tố tác động từ FDI đến tăng trưởng kinh tế thông qua Mô hình hồi kênh đầu tư và tác động tràn quy 2SLS Làm rõ tác động tràn FDI ... Footer Page 12 of 149 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Header Page 13 of 149 TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 14 góp FDI tới tăng trưởng phụ thuộc vào lao động có trình...
 • 24
 • 414
 • 0
NHÓM 4 tác động của FDI tới tăng trưởng KT TQ  bài học cho VN

NHÓM 4 tác động của FDI tới tăng trưởng KT TQ bài học cho VN

Tài liệu khác

... University of Nottingham Hongxu Wei, 2010, Foreign Direct Investment and economic development in China and East Asia, University of Birmingham Vasileios Chartas, 2010, The impact of Foreign Direct Investment ... Investment on Economic growth in China, Erasmus School of Economics  Tài liệu từ website Dân kinh tế, Thực trạng thu hút FDI vào Việt Nam, http://www.dankinhte.vn/thuctrang-thu-hut -fdi- vao-viet-nam/, ... góp phần làm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút ngoại tệ cho kinh tế 10 Chương 2: TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THU HÚT FDI CỦA TRUNG QUỐC...
 • 25
 • 373
 • 3
Tiểu luận môn kinh tế vĩ mô tác động của FDI tới tăng trưởng và việc làm nền kinh tế trung quốc giai đoạn từ năm 1990  2010

Tiểu luận môn kinh tế vĩ mô tác động của FDI tới tăng trưởng và việc làm nền kinh tế trung quốc giai đoạn từ năm 1990 2010

Tài chính - Ngân hàng

... lượng tăng, gái giảm, cho phép tăng tiêu dùng  Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế Biểu tập trung mối quan hệ đầu tư phát triển với tăng trưởng kinh tế thể công thức tính hệ số ICOR (Incermantal ... cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc Những số liệu cho thấy tác động tích cực FDI kinh tế Trung Quốc Ngoài ra, FDI đem lại cho Trung Quốc nhiều lợi ích khác, thúc đẩy trình chuyển đổi sang kinh tế ... kinh tế Một vấn đề muôn thủa kinh tế vốn mà vốn đầu tư nước (Foreign Direct Investment -FDI) nhân tố xem nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia Với quy mô lên tới hàng tỷ đô la hàng năm...
 • 19
 • 604
 • 0
Chính sách tỷ giá & tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Chính sách tỷ giá & tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Ngân hàng - Tín dụng

... đoái kinh tế, cần phải có phối hợp với sách kinh tế vĩ mô khác sách tài khoá sách tiền tệ Cần trì sách tài khoá thận trọng tiến hành điều chỉnh sách thuế Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ... Nam, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện cán cân thương mại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, kinh tế ngày phát triển, nhân tố chế thị trường ngày phát huy tác dụng chế điều hành ... xuất kinh doanh có liên quan đến vay tiền ngoại tệ Trong điều kiện nay, sách phá giá nhẹ đồng Việt Nam thích hợp, kích thích tăng trưởng kinh tế mà không gây tổn thương cho đơn vị kinh tế nào,...
 • 26
 • 612
 • 2
hính sách tỷ giá & tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam

hính sách tỷ giá & tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam

Tài chính doanh nghiệp

... đoái kinh tế, cần phải có phối hợp với sách kinh tế vĩ mô khác sách tài khoá sách tiền tệ Cần trì sách tài khoá thận trọng tiến hành điều chỉnh sách thuế Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ... Nam, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện cán cân thương mại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, kinh tế ngày phát triển, nhân tố chế thị trường ngày phát huy tác dụng chế điều hành ... xuất kinh doanh có liên quan đến vay tiền ngoại tệ Trong điều kiện nay, sách phá giá nhẹ đồng Việt Nam thích hợp, kích thích tăng trưởng kinh tế mà không gây tổn thương cho đơn vị kinh tế nào,...
 • 26
 • 316
 • 0
Nợ công và sự tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2006-2013

Nợ công và sự tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2006-2013

Tài chính - Ngân hàng

... công, tăng trưởng kinh tế tác động nợ công đến tăng trưởng kinh tế Phần 2: Thực trạng nợ công tăng trưởng kinh tế việt nam tác động nợ công đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 20 06- 2013 ... trạng kinh tế khả trả nợ nào., dễ đẩy kinh tế rơi vào vòng xoáy thâm hụt ngân sách, tác động tiêu cực đến tăng trưởng 1.2 Cơ sở lý thuyết tăng trưởng kinh tế 1.2.1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế ... tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân để đánh giá lập kế hoạch mục tiêu tăng trưởng thời kỳ dài Tốc độ tăng trưởng kinh tế tính cách lấy chênh lệch quy mô kinh tế kỳ so với quy mô kinh tế kỳ trước...
 • 53
 • 641
 • 0
Đề tài: “Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và tác đông qua lại giữa tăng trưởng kinh tế và vấn đề bảo vệ môi trường” pot

Đề tài: “Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và tác đông qua lại giữa tăng trưởng kinh tế và vấn đề bảo vệ môi trường” pot

Khoa học xã hội

... vai trò tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi trường: 2.1 Tăng trưởng kinh tế: 2.1.1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế tăng lên số lượng, chất lượng, tốc độ quy mô sản lượng kinh tế thời ... định (thường năm) 2.1.2 Vai trò tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế sở để thực hàng loạt vấn đề kinh tế, trị, xã hội: - Trước hết, tăng trưởng kinh tế thể tăng lên số lượng, chất lượng hàng ... hệ tác động qua lại tăng trưởng kinh tế vấn đề bảo vệ môi trường: 3.1 .Tác động tăng trưởng kinh tế đến bảo vệ môi trường: * Tích cực: Khoa học công nghệ nguồn lực quan trọng để tăng trưởng kinh...
 • 29
 • 912
 • 0
Lạm phát và các tác động của nó tới đời sống kinh tế - xã hội

Lạm phát và các tác động củatới đời sống kinh tế - xã hội

Kinh tế - Quản lý

... khng hong ti chớnh v suy thoỏi kinh t ton cu Tng trng kinh t nm 2009 d kin khong 7%, GDP bỡnh quõn u ngi khong 1.200 USD Tng thu ngõn sỏch nh nc khong 418.000 t ng, tng 4,7% so vi c thc hin nm ... quan hệ chặt chẽ, phức tạp Lạm phát động lực thúc đẩy tng trng kinh tế v ngợc lại, tác nhân kìm hãm phát triển kinh tế, gõy khng hong kinh t trm trng Vỡ vy, vic tỡm hiu bn cht, nguyờn nhõn gõy lm ... lm phỏt nc ta hin nay: 1.Thc trng v nguyờn nhõn ca hin tng lm phỏt nc ta hin nay: Trc i mi nm 19 86, t l lm phỏt Vit Nam lờn ti s ỏng kinh ngc - khong 700%/nm c ch qun lý kinh t trung, quan...
 • 13
 • 518
 • 0
đề tài các nhân tố và xu hướng tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế việt nam

đề tài các nhân tố và xu hướng tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế việt nam

Quản trị kinh doanh

... 5, 76 4,77 6, 79 6, 89 7,04 7,24 51319 53577 55895 57 866 60 895 63 717 65 618 68 283 70 468 4,80 4,40 4,33 3,53 5,23 4 ,63 2,98 4, 06 3,20 58550 67 0 16 75474 81 764 88047 969 13 1 069 86 117082 129185 13 ,60 ... tích mối qua hệ tăng trởng kinh tế với biến số kinh tế vĩ mô chủ yếu khác 1.4.1 Chu kì kinh tế khoảng cách sản lợng 12 Chu kì kinh tế giao động sản lợng thực tế xung quanh xu hớng tăng lên sản lợng ... 1.1.1 Đối tợng nghiên cứu kinh tế học vĩ mô Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu vận động mối quan hệ kinh tế chủ yếu đất nớc bình diện toàn kinh tế quốc dân hay nói cách khác kinh tế vĩ mô nghiên cứu lựa...
 • 33
 • 597
 • 0

Xem thêm