đề kiểm tra học kì 1

Đề kiểm tra học kì 1: 2011-2012 môn hóa học- lớp 12

Đề kiểm tra học 1: 2011-2012 môn hóa học- lớp 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... Tự do - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 : 2 011 – 2 012 MÔN : Hóa học 12 Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 2 41 (Đề gồm 04 trang) Câu 1: Chất hữu cơ X mạch ... Tự do - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 : 2 011 – 2 012 MÔN : Hóa học 12 Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 204 (Đề gồm 04 trang) Câu 1: Metyl propionat là ... Tự do - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 : 2 011 – 2 012 MÔN : Hóa học 12 Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 263 (Đề gồm 04 trang) Câu 1: Phát biểu nào sau...
 • 16
 • 1,875
 • 17
Đề kiểm tra học kì 1: 2012-2013 môn hóa học- lớp 12

Đề kiểm tra học 1: 2012-2013 môn hóa học- lớp 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 : 2 012 – 2 013 MÔN : Hóa học 12 (phổ thông) Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 236 (Đề gồm 04 trang) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH ... phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 : 2 012 – 2 013 MÔN : Hóa học 12 (phổ thông) Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 267 (Đề gồm 04 trang) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH ... phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 : 2 012 – 2 013 MÔN : Hóa học 12 (phổ thông) Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 203 (Đề gồm 04 trang) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH...
 • 16
 • 1,080
 • 3
De kiem tra hoc ki 1 mon toan 9

De kiem tra hoc ki 1 mon toan 9

Toán học

... 1 2+x = 2 1 1 1 )1) (1( 1 ++++xxxxx 0,25 = + 1 1 1 1xx2 1 +x 0,5 = ( )( )2 1 11 11 ++++xxxxx = ( )( )2 1 11 2++xxx = 1 1x 0,5 + 0,25Câu ... :A/ (1 ; 3) B/ (0 ; 2) C/ (- 1 ; 1) D/ ( -1 ; 5)Đáp án: CCâu 13 : Biết x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị bằng 11 . Thế thì b bằng :A/ 1 B/ - 1 C/ 11 12 D/ Số khácĐáp án: CCâu 14 : Hình ... tg = 3 1 = 300 = 12 00 0,25Vì vậy (d 1 ) tạo với trục hoành góc khác 12 00(d 1 )(d2) (a-3)3 1 a32 0,250 1 22345 1 23xy 1 2 1 3Đáp án: DCâu 10 : Giá trị...
 • 5
 • 966
 • 9
Đề kiểm tra học kì 1 sinh 10

Đề kiểm tra học 1 sinh 10

Sinh học

... yếu ở pha nào hay nào?§¸p ¸n ®Ò kiÓm tra häc kú 1 m«n Sinh häc líp 10 :C©u §¸p ¸n 1 A2 D3 B4 B5 A6 B7 C8 D9 B 10 D 11 C 12 A 13 A 14 D 15 B 16 B 17 B 18 C 19 A20 D 21 A22 B23 B24 ... Trường THPT Lê Xoay Kiểm tra học kỳ 1 Môn : Sinh học 10 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề) 1/ Đường nào là đường đôi?a Lactôzơ. bXenlulôzơ ... màng. 18 / Kết quả mỗi vòng của chu trình Crep từ 1Phân tử axêtyl -CôA bị oxi hoá hoàntoàn tạo ra :a 1ATP + 1FADH2 + 2 NADH + 2 CO2 b 1ATP + 2FADH2 + 2 NADH + 3 CO2 c 1ATP + 1FADH2...
 • 4
 • 674
 • 5
Đề kiểm tra học kì 1 sinh 10 ban KHTN

Đề kiểm tra học 1 sinh 10 ban KHTN

Sinh học

... §¸p ¸n ®Ò kiÓm tra häc kú 1 m«n Sinh häc líp 10 :C©u §¸p ¸n 1 A2 D3 B4 B5 A6 B7 C8 D9 B 10 D 11 C 12 A 13 A 14 D 15 B 16 B 17 B 18 C 19 A20 D 21 A22 B23 B24 A25 B26 ... thực diễn ra chủ yếu ở pha nào hay nào?Trường THPT Lê Xoay Kiểm tra học kỳ 1 Môn : Sinh học 10 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề) 1/ Đường nào là đường đôi?a Lactôzơ. ... màng. 18 / Kết quả mỗi vòng của chu trình Crep từ 1Phân tử axêtyl -CôA bị oxi hoá hoàntoàn tạo ra :a 1ATP + 1FADH2 + 2 NADH + 2 CO2 b 1ATP + 2FADH2 + 2 NADH + 3 CO2 c 1ATP + 1FADH2...
 • 4
 • 510
 • 4
đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 cả hai ban

đề kiểm tra học 1 lớp 11 cả hai ban

Hóa học

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề kiểm tra học kỳ 1 Câu1. 1. NaHCO3 + NaOH→. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề kiểm tra học kỳ 1 Câu1. 1. NaHCO3 + NaOH→. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề kiểm tra học kỳ 1 Câu1.Viết phương trình phân tử và ion thu gọn từ các cặp chất sau: 1. BaCl2 + AgNO3 →. . . . . . . . . . . . . ....
 • 5
 • 1,040
 • 6
đề kiểm tra học kì 1- 10NC-2008

đề kiểm tra học 1- 10NC-2008

Vật lý

... : 01 0203040506070809 10 11 12 3Tr ờng thpt khoáI châu Họ và tên: .Lớp : . Đề thi Học môn vật lí 10 NC (Đề 8)I. phần trắc nghiệm ( khoanh tròn vào đáp án mà em lựa chọn)Câu 1 : ... lớnCâu 11 : Cho hai lực đồng qui có độ lớn lần lợt là : F 1 = 5N, F2 = 10 N. Hợp lực của chúng có thể nhận 1 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo)Môn : Học môn vật lí 10 NC Đề số : 8 01 0203040506070809 10 11 12 4giá ... 10 NC Đề số : 8 01 0203040506070809 10 11 12 4giá trị nào trong các giá tri sau :A.Không biết vì không đủ dữ kiệnB.4NC. 10 ND.20NCâu 12 : Một quả bóng khối lợng 200g bay đến đập...
 • 5
 • 413
 • 0
Đề kiểm tra học kì 1 toán 9

Đề kiểm tra học 1 toán 9

Toán học

... 0,5 điểmCâu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6b a c a b dII/ Phần tự luận.Bài 1: ( 1, 75 điểm)A =+++ )1) (1( 2 1 1: )1( 1 1 xxxxxxx0,25đA = )1) (1( 21 : )1( 1. ++xxxxxxx0,5đA ... = )1) (1( 21 : )1( 1. ++xxxxxxx0,5đA = )1) (1( 1 : )1( 1 ++xxxxxx0,25đA =xxxxxxxx 1 1 )1) (1( . )1( 1 =++ 0,5đVậy với x > 0, x 1 thì A = xx 1 0,25đBài 2:( 2,5 điểm)a) Cho ... độ là:A/ (1; 5) ; B/ (2; 8) ; C/ (0,6 ; 0) ; D/ (1 ; 1) II/ phần tự luận: ( 7 điểm) Bài 1: Rút gọn biểu thức: A = ++ 1 2 1 1: 1 1xxxxxx với x > 0, x 1. Bài 2:...
 • 4
 • 1,073
 • 10
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11

Đề kiểm tra học 1 lớp 11

Vật lý

... 9[ 1] c 10 [ 1] d 11 [ 1] b 12 [ 1] b Ô ỏp ỏn ca thi :1 1[ 1] d 2[ 1] b 3[ 1] b 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] c 7[ 1] d 8[ 1] a 9[ 1] c 10 [ 1] a 11 [ 1] d 12 [ 1] d Đáp án tự luận Đề chẵn Câu 1 Lực điện F= 8 .10 -3NHiệu ... 12 [ 1] a Ô ỏp ỏn ca thi:3 1[ 1] c 2[ 1] b 3[ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] b 7[ 1] a 8[ 1] b 9[ 1] b 10 [ 1] c 11 [ 1] d 12 [ 1] a Ô ỏp ỏn ca thi:2 1[ 1] b 2[ 1] a 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] d 6[ 1] c 7[ 1] c 8[ 1] c ... chuyn1 in tớch q theo mt ng trũn bỏn kớnh r l?a A= 2. r.q b A=0 c A=q. 2r d A= .r2.qĐáp ánÔ ỏp ỏn ca thi:4 1[ 1] b 2[ 1] c 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] d 6[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] d 9[ 1] c 10 [ 1] b 11 [ 1] d 12 [...
 • 13
 • 904
 • 17
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12

Đề kiểm tra học 1 lớp 12

Vật lý

... Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật líThời gian 60 phútĐềIIIHọ Và Tên: Lớp. 1/ Khi no cú hin tng cng hng in trong mch RLC mc ni tipa khi R=ZCb khi R=ZL c khi cos =1 d khi R rt ... cp thỡ Sở GDĐT Tỉnh LaocaiTrờng THPT số II Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật líThời gian 60 phútĐềIHọ Và Tên: Lớp. 1/ Mỏy bin th cú s vũng dõy cun s cp ln hn s vũng dõy cun ... Sở GDĐT Tỉnh LaocaiTrờng THPT số II Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật líThời gian 60 phútĐềIIHọ Và Tên: Lớp. 1/ Súng dc l súng cú phng dao ng:a Vuụng gúc vi phng truyn...
 • 10
 • 798
 • 2
DE KIEM TRA HOC KI 1

DE KIEM TRA HOC KI 1

Sinh học

... quát cơ thể 10 /1 1 /1 Chương vận động 2/0,5 1/ 0,5Chương tuần hoàn 3/0,5 6/0,5 2 /1 Chương hô hấp 7/2 1, 4/2 3/4Chương tiêu hoá 9/2 5/0,5 8 /1 3/3,5Tổng 2 /1 2/4 3/2,5 1/ 0,5 2/2 10 /10 áp án và bi ... đổi hoá học ở ruột được thực hiện đối với những loại chất nào trong thức ăn? Biểu hiện như thế nào? .Câu 10 : (1 ) Lấy một ví dụ vè cung phản xạ và phân tích cung phản xạ đó. - Ma trận đề: Nội ... 5/0,5 8 /1 3/3,5Tổng 2 /1 2/4 3/2,5 1/ 0,5 2/2 10 /10 áp án và bi u đi mĐ ể ể Câu 1: (1, 5đi m; m i ý 0,25 đi m) áp án: 1. b,e,fể ỗ ể Đ 2.a 3.g 4.d,c 5.h6.i. Câu 2: (0,5đi m) áp án C. ể Đ Câu 3:...
 • 3
 • 311
 • 0
DE KIEM TRA HOC KI 1

DE KIEM TRA HOC KI 1

Sinh học

... 2/0,5 1/ 0,25 5 /1, 25Chương II 2/,05 2/,05 2/0,5 1/ 2,0 7/3,5Chương III 2/0,5 1/ 0,25 1/ 1,5 1/ 0,25 5/2,5Chương IV 2/0,5 2/0,5 1/ 0,25 1/ 1,5 6/2,75Tổng cộng 8/2,0 7 /1, 75 1/ 1,5 5 /1, 25 2/3,5 23 /10 ... 0,25đ x 20 câu = 5đ. 1. C ; 2.A ; 3.A ; 4.B ; 5.B ; 6.C ; 7.C ; 8.B ; 9.A ; 10 .C ; 11 .C ; 12 .B ; 13 .C ; 14 .C ; 15 .B 16 . B ; 17 . A ; 18 . B ; 19 . B ; 20. A B. Tự luận: Câu 1: Điểm khác nhau cơ ... 6.C ; 7.C ; 8.B ; 9.A ; 10 .C ; 11 .C ; 12 .B ; 13 .C ; 14 .C ; 15 .B B. Tự luận: Câu 1: a. Nêu đầy đủ các bước tự nhân đôi của ARN (2đ) : - Diễn ra ở trong nhân tế bào, ở trung gian. - Gen tháo...
 • 4
 • 215
 • 0

Xem thêm