đề khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 năm 2012 môn toán

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối: A và A1 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH doc

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối: A và A1 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH doc

Cao đẳng - Đại học

... x)(1 + xy) = y ⎡ 3+ 1+ , y= ⎢x = 2 ⇔⎢ ⎢ 3 1− , y= ⎢x = 2 ⎣ 0,5 0,5 www.VNMATH.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN - NĂM 20 13 Môn: TOÁN; Khối: D; Thời ... www.VNMATH.com ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN - NĂM 20 13 Môn: TOÁN – Khối A, A1; Thời gian làm bài: 180 phút Đáp án a) (1,0 điểm) Khi m = hàm số trở thành y = x − x + 3 1o Tập xác định: ... 19/5/20 13 Để nhận thi, thí sinh phải nộp lại phiếu dự thi cho BTC Chúc em đạt kết cao kỳ thi Đại học năm 20 13! TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN www.VNMATH.com ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP...
 • 10
 • 1,248
 • 30

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 - NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN Khối: D

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 - NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN  Khối: D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN - NĂM 2 012 Môn: NGỮ VĂN – Khối D; Thời gian làm bài: 180 phút (Đáp án – Thang điểm có ... lực lượng sáng tác văn học quần chúng nhân dân - Văn học hướng tới đời sống nhân dân lao động, tập trung 1,0 thể hình tượng quần chúng cách mạng, khắc hoạ vẻ đẹp người dân lao động - Khai thác chất ... cho thật bị xuyên tạc, ác, dối trá dung túng, đánh lừa người, gây tác hại lớn cho đời sống xã hội 3, 0 0,5 0,5 0,5 0,5 Bài học nhận thức hành động (1,0 điểm) - Trong hoàn cảnh sống, phải thực nói...
 • 5
 • 458
 • 2

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 -NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN Khối: D

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 -NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN  Khối: D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... (Việt Bắc - Tố Hữu, Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập một, Nxb Giáo dục, 2008, tr 83) TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN NĂM 2 012 Môn: NGỮ VĂN – Khối D; Thời ... động 0,5 - Khai thác chất liệu vận dụng sáng tạo hình thức thể gần gũi, quen thuộc với nhân dân văn hoá, văn học dân gian truyền thống Trình bày suy nghĩ mối quan hệ nói làm 3, 0 Giải thích ý kiến ... học từ 1945 2.0 đến 1975 - Đối tượng phản ánh, đối tượng phục vụ nguồn 0,5 cung cấp, bổ sung lực lượng sáng tác văn học quần chúng nhân dân 1,0 - Văn học hướng tới đời sống nhân dân lao động, tập...
 • 7
 • 365
 • 1

ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 - NĂM 2013 Môn: TOÁN – Khối A, A1 ppt

ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 - NĂM 2013 Môn: TOÁN – Khối A, A1 ppt

Cao đẳng - Đại học

... sin(  )  3    (1  )i   Ta có Theo ta có   0,5 0,5  0,5    3r r      Suy z   i 6 2 Từ giả thiết toán ta có 3r r  i 2 3r  ri   i r   3r   r        3( r  1) ... D ( 2t  1; t ; t  1) H 0,5 0,5 0,5 0,5 A t  1 |t  3| [ AB, AC ] AD  2t   3  6 t  12 Suy D ( 11; 6; 5), D (25;  12;  13) V ABCD  www.DeThiThuDaiHoc.com 0,5 0,5 0,5 www.MATHVN.com ... đường cao tam giác vuông AHK  HH '  a (2) BC  nên d B, ( ACD )  3d H , ( ACD)  HC 3a Từ (2) (3) suy d B, ( ACD )   3V Chú ý: HS tính d B, ( ACD )   ABCD S ACD 1 Từ giả thiết ta có...
 • 4
 • 860
 • 19

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 2, NĂM 2011 MÔN : TOÁN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN pptx

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 2, NĂM 2011 MÔN : TOÁN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN pptx

Cao đẳng - Đại học

... 2x+ cosx- 3( cos2x+ sinx = 2sin2x- ) sin 2x+ 3sin x+ 3cos2x- cosx- = sin x 2cosx+ 3) + ( cosx+ 3) ( 3cosx- = ( ) 0,5 ( cosx+ )(sin x+ 3cosx- = ) ộ p ộ p ờcosx= x= + k2 p ổ p p ờsinỗ x+ 3 = x= ... ax+ by+ 3b- a= |a+ | b Tacú d(I, AB = IH = ) = a - )= a= a = b. ( a b 2 a + b *Vi a=0 tacúpt D: y+ 3= *Vi a = b Chn b =3 tacú a=4 Suyrapt D: 4x+ 3y+ 5= Vycúhaingthng D thamónl y +3 = v x+3y+ 5= ... ù x (y+ + 6y= 23 ) ợ t u= x2 + v= y- Khiúhtrthnh , ỡu2 +v2 = 10 ỡu2 + v2 = 10 u )( ) ( ) ( ) ợ( - v+ + v+ = 23 ợuv+ u+ v = 19 0,5 , ộu+ v= uv= ờu+ v= -12 uv= 67 , TH1. u+v= -12, uv= 67,hvụnghim....
 • 6
 • 370
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 3 NĂM 2011 Môn Toán - Trường THPT CHUYÊN pps

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 3 NĂM 2011 Môn Toán - Trường THPT CHUYÊN pps

Cao đẳng - Đại học

... Jzx-r)-log e1+ 2x - log, (5 - x) - logz (3 - x) r= 3- x -x -I -#e^lTx-l - ? :G:.^,-r * i'-,',+ rj ''' :' "- - -' | i {x *3} '{?x * ta I 1} - { c* {x * t}{?x: -* I tx + 13} * * E=* X.6t hqp di0u kign ta ... thing" = (B1B2A3 v BrArB, w ArBrBt) B o A "Trong3 ;# iildt ;l,r * s6c "i; tliu nn *ring i+ i,, ti,; :i :e' ;al' ; : r,;;,',i -' Theo c6ng thirc tinh x6c su6t ta c6 P(l) Suy = 3. 19 , 412 0,6.0,4:0,1152, ... l-it}C !'i}ili 'trR{i'#.}iil T'l-{P I' It DAP EN+ il}"ILryEN BE K}IAO $AT CIL-{T L.u-'#io{G L{3P 12 LAN 3, i\.4,.h,{ M$F{: TO,LN; Thcri gian ihm bii: J8 i) pltfit ?{}11 fidn tin (1,0 Khi I, (?,0...
 • 5
 • 500
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... khối lượng axit ε -aminocaproic sử dụng nhiều khối lượng caprolactam A 1,80 kg B 3, 60 kg C 1 ,35 kg D 2,40 kg Câu 57: Có chất chất sau: S, P, NH3, C, C2H5OH, H2O, NaOH khử CrO3 thành Cr2O3 ? A ... → → → Ca3(PO4)2  X  Y  Z  T 120 00 C t0 X, Y, X, T A CaC2, C2H2, C2H4, CO2 B PH3, Ca3P2, CaCl2, Cl2 C CaSiO3, CaC2, C2H2, CO2 D P, Ca3P2, PH3, P2O5 Câu 49: Khử 46,4 gam Fe3O4 CO thời ... biệt dung dịch chất sau: KHSO 4, Na2CO3, AlCl3, FeCl3, NaCl, Ca(NO3)2 Chỉ dùng chất thị phenolphtalein phân biệt dung dịch? A B C D Câu 37 : Hòa tan 72 gam hỗn hợp gồm Fe 2(SO4 )3 CuSO4 có tỉ lệ...
 • 4
 • 1,260
 • 17

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... thrilling C energetic D stimulating Trang 2/6 - Mã đề thi 134 Question 36 : A material Question 37 : A uphold Question 38 : A review Question 39 : A cautious Question 40: A serialized Question 41: ... story known from a book Question 33 : A unuseful B unproductive C useful D counter-productive Question 34 : A cheerful B contented C relaxed D hopeful Question 35 : A bright B thrilling C energetic ... forcing a child could be (33 ) if she isn’t ready Wise parents will have a (34 ) attitude and take the lead from their child What they should provide is a selection of (35 ) books and other...
 • 6
 • 1,557
 • 18

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN I NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN I NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... uM = a cosπ (2t − x 6)(cm), ( x đo m) Sau thời gian 3s sóng truyền quãng đường A 36 m B 36 π m C 12 m D 30 m Trang 2/4 - Mã đề thi 135 Câu 33 : Trong mạch dao động lí tưởng, cường độ dòng điện ... P2 ; Trang 3/ 4 - Mã đề thi 135 f = f = 48Hz công suất tiêu thụ mạch P3 ; f = f = 50 Hz công suất tiêu thụ mạch P4 So sánh công suất ta có: A P3 < P1 B P4 < P2 C P4 > P3 D P4 < P3 Câu 48: ... bề mặt chất lỏng Câu 36 : Một vật dao động điều hòa với phương trình x = cos( 2πt − π )cm Tại thời điểm pha dao động lần độ biến thiên pha chu kỳ, tốc độ vật A 6π cm / s B 12 3 cm / s C 3 cm...
 • 5
 • 1,070
 • 14

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN II NĂM 2012 MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐẠI HỌC VINH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN II NĂM 2012 MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐẠI HỌC VINH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Vinh Vieng.nero@gmail.com 01698.0 73. 575 Demtranglunglinh309@yahoo.com Hoàng Công Viêng - Cao hoc 18 - DH Vinh Vieng.nero@gmail.com 01698.0 73. 575 Demtranglunglinh309@yahoo.com Hoàng Công Viêng - ... Demtranglunglinh309@yahoo.com Hoàng Công Viêng - Cao hoc 18 - DH Vinh Vieng.nero@gmail.com 01698.0 73. 575 Demtranglunglinh309@yahoo.com ...
 • 4
 • 724
 • 5

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - NĂM 2013

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - NĂM 2013

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN - NĂM 20 13 Môn: TOÁN – Khối D; Thời gian làm bài: 180 phút Câu Câu (2,0 điểm) Đáp án Điểm a) (1,0 điểm) Khi m = hàm số trở thành y = x − x + 3 1o Tập ... 3 ( x + 1) 2x ⎞ ⎛ Suy V = π ∫ dx = π ∫ ⎜1 + − ⎟dx x + x + 3 x +3 −1 −1 ⎝ ( = π x + ln | x + | ) −1 ∫x Tính I = −1 dx dx = π (4 + ln 3) − 2π ∫ 2 x +3 x +3 −1 −1 dx dt Suy I = ∫ = cos t x +3 ... x = 2 , y = BC ⊥ AH ⇒ pt BC : 3x + y − = A C ∈ BC ⇒ C (c; − 3c), A ∈ AH ⇒ A(3a + 7; a ) M ⎛ 3a + c + a − 3c + ⎞ ; Suy trung điểm AC M ⎜ ⎟ 2 ⎝ ⎠ B H C 3a + c + a − 3c + + + = ⇔ a − c + = 2 | 10a...
 • 5
 • 682
 • 12

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 1 năm 2012 môn hoá học trường THPT chuyên - mã đề 132 pot

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 1 năm 2012 môn hoá học trường THPT chuyên - mã đề 132 pot

Cao đẳng - Đại học

... Mã Đề 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 35 7 ... 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... C +3 D - Trang 4/6 - Mã đề thi 132 - HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL LỚP 12 LẦN - NĂM 2 012 MÔN : HOÁ HỌC Mã Đề 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 ...
 • 6
 • 688
 • 4

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC DH CHUYÊN VINH lần 2, năm 2013

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC DH CHUYÊN VINH lần 2, năm 2013

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... dịch A B C D Câu 29: Cho chất sau: Cr2O3, Al, CH3COONH4, (NH4)2CO3, Na2HPO3, H2NCH2COOH, KHCO3, Pb(OH)2 Có chất chất lưỡng tính? Trang 2/5 - Mã đề thi 133 A B C D Câu 30 : Cho phát biểu sau: (1) ... / PbCO , t xt,t xt , t Biết X, Y, Z, T, M hợp chất hữu Các chất Z, M A CH3CHO CH3COOC2H3 B CH3CHO C2H3COOC2H3 C C2H2 CH3 COOH D C2H5OH CH3COOC2H3 Phần II Theo chương trình Nâng cao (10 câu: Từ ... thu 39 ,6 gam CO2 18,9 gam H2O Nếu cho m gam X tác dụng vừa đủ với Na thu gam chất rắn? A 24 ,3 gam B 24,6 gam C 25,9 gam D 32 ,9 gam Câu 43: Chất chất sau mà phân tử có liên kết xích ma? A C3H8O3...
 • 5
 • 1,211
 • 29

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 - NĂM 2013 -Khoi chuyen Dai hoc Vinh

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2 - NĂM 2013 -Khoi chuyen Dai hoc Vinh

Toán học

...   r    2  Từ ta có z   i, z   i 3 0,5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN - NĂM 20 13 Môn: TOÁN; Khối: D; Thời gian làm bài: 180 phút I PHẦN ... văn phòng trường THPT Chuyên từ ngày 13/ 4/20 13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN - NĂM 20 13 Môn: TOÁN – Khối D; Thời gian làm bài: 180 phút Câu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN - NĂM 20 13 Môn: TOÁN – Khối A, A1; Thời gian làm bài: 180 phút Câu Câu (2,0 điểm) Đáp...
 • 10
 • 910
 • 17

Xem thêm