đề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Cao đẳng - Đại học

... ĐIỂM THỰC TẬPCác doanh nghiệp BCVT và Doanh nghiệp khác.V. NỘI DUNG THỰC TẬP5.1. Thực tập chung- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. ... chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp BCVT.- Qua đợt thực tập, sinh viên có thể đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh ... của đơn vị thực tập cho giáo viên hướng dẫn trước ngày 11/12/2011.III. THỜI GIAN THỰC TẬP Tổng thời gian thực tập tốt nghiệp là 08 tuần, trong đó:- Thực tập chung: 04 tuần- Thực tập chuyên...
 • 2
 • 5,985
 • 50
Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ cao đẳng

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ cao đẳng

Tài liệu khác

... báo cáo thực tập tốt nghiệp: Các trang thông tin tổng quát – [i] Trang bìa Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 5 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ ... Nghiệp vụ ngoại thương  Kỹ thuật khuyến mãi và quảng cáo  Quan hệ công chúng  Lập kế hoạch kinh doanhQuản trị hệ thống phân phối – Nghiệp vụ Quản trịQuản trị nhân sự  Quản trị ... liệu của đơn vị thực tập; – Tạo mối quan hệ tốt với nhân viên và khách hàng trong và ngoài doanh nghiệp thực tập; Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 5 / 5 Phần dành cho quản lý (không phát...
 • 5
 • 3,754
 • 20
Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ đại học

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ đại học

Cao đẳng - Đại học

... (gởi Bản lượng giá cùng với ĐCMH này) Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 6 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ ĐẠI HỌC MSMH: QT450DV01 A. Mục ... tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, … – Nghiệp vụ Quản trị Marketing, Tài chính, Vận hành: Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 4 / 6 Cấu trúc chung của bài báo cáo thực tập tốt nghiệp: Các trang ... thiện hoạt động marketing – Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 3 / 6 – Đảm bảo thực hiện tốt công việc tại nơi thực tập với trách nhiệm cao, chính xác, đúng...
 • 6
 • 3,322
 • 20
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Cao đẳng - Đại học

... côngty có yêu cầu vốn là 10% năm.ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN THI: NGHIỆP VỤ 1 (Quản trị dự án đầu tư và quản trị tài chính)QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯI. Phần lý thuyêt:Sinh ... thức thanh toán đã lựa chọn.Bài tập 8:Một doanh nghiệp làm dịch vụ chuyên chở hàng hóa có một trong những chiếc xe của doanh nghiệp cần được đại tu. Doanh nghiệp tính chi phí đại tu lúc này ... ra quyết định của nhà quản trị tài chính?- Mục tiêu cơ bản của nhà quản trị tài chính mối quan hệ của mục tiêu này với chỉ tiêu sinh lợi khác.- Nhiệm vụ của nhà quản trị tài chính, nội dung...
 • 9
 • 2,798
 • 33
Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ppt

Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ppt

Quản lý dự án

... chức năng quản lý như ở Công ty. + Các trung tâm chưa linh hoạt trong việc kinh doanh các mặt hàng thuộc quyền kinh doanh của Công ty. Trung tâm nào kinh doanh mặt hàng nào thì cứ kinh doanh ... trực tiếp kinh doanh các mặt hàng dịch vụ, tổ chức thực hiện các nghiệp vụ buôn bán lẻ, ñại lý, mua bán, ký gửi hàng hóa theo ñúng ngành nghề ñăng ký kinh doanh của Công ty, tổ chức quản lý và ... văn tốt nghiệp SVTH: Lê ðức Duy_Lớp 30K02.1 Trang 39 Bảng 2.1.3.4.3.1: Kết quả kinh doanh theo từng mặt hàng ðVT: nghìn ñồng Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Sản phẩm Giá trị % Giá trị % Giá trị...
 • 125
 • 1,977
 • 16
Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị nhân lực hệ đại học

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị nhân lực hệ đại học

Cao đẳng - Đại học

... Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 2 / 6  Quản trị sự thay đổi  Đạo đức kinh doanh  Văn hóa doanh nghiệpNghiệp vụ chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực:  Quản trị nhân sự ... __/__/____ (gởi Bản lượng giá cùng với ĐCMH này) Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 6 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC HỆ ĐẠI HỌC MSMH: NS450DV01 A. Mục ... mục sản phẩm thực tập vào đây nếu có) – [xi] Nhận xét của công ty thực tập – [xii] Nhận xét của giáo viên hướng dẫn – [xiii] Thông tin liên hệ sinh viên Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang...
 • 6
 • 4,647
 • 44
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Cơ khí - Vật liệu

... Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76Số trang 61Trang số 2CHÖÔNG ITÌM HIEÅU CAÙC BAÛN VEÕSVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ ... Bình GVHD: Phạm Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76Số trang 61Trang số 19 Kiểm tra sau khi hàn: - Kiểm tra bằng mắt: bề mặt mối hàn đều, đồng dạng, không có khuyết ... Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76Số trang 61Trang số 23% mômen định mức)% số vòng quayđịnh mức thực hiệnliên tục(giờ)1 Chạy không tải...
 • 61
 • 1,628
 • 4
Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương thực tập tốt nghiệp NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin

... nhiên tùy theo cơ sở thực tập, sinh viên có thể thực tập nhiều hơn một trong số những loại nội dung trên. V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP:- Đợt thực tập tốt nghiệp được tổ chức tại ... phần mềm,…) tại cơ sở thực tập. - Thực tập Nghiên cứu: Sinh viên thực tập tập dượt nghiên cứu theo một số đề tài được đặt ra bởi cơ sở thực tập. Lưu ý: Sinh viên phải thực tập ít nhất một trong ... yêu cầu của đợt thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.- Phổ biến đề cương thực tập tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn. - Giáo viên thường xuyên phối hợp với cơ sở thực tập kiểm tra, hướng...
 • 13
 • 9,890
 • 3
Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Cao đẳng - Đại học

... Nhóm đề tài về quản trị sản xuất 2/ Nhóm đề tài về quản trị chiến lược 3/ Nhóm đề tài về quản trị nhân sự 4/ Nhóm đề tài về quản trị chất lượng 5/ Nhóm đề tài về quản trị tài chính 6/ Nhóm đề ... đơn vị thực tập và sổ nhật ký thực tập của sinh viên. 11. Thang điểm: Điểm thực tập tốt nghiệp được đánh giá theo thang điểm 10. 12. Nội dung thực tập tốt nghiệp 3 Nội dung thực tập và ... chuyên đề thực tập tốt nghiệp về mặt khoa học và thực tiễn, những kết quả của báo cáo thực tập tốt nghiệp có khả năng ứng dụng vào quản lý tại đơn vị. Thẩm quyền ký xác nhận báo cáo thực tập tốt...
 • 6
 • 9,615
 • 58
đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

Kinh tế - Thương mại

... phải thông qua đơn vị thực tập và giảng viên hướng dẫn rồi mới được tiếp tục thực tập và hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp. MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP61)Giáo viên hướng ... trình thực tập tốt nghiệp (Giao trước cho SV liên hệ thực tập, GVHD)Trang 4 - 5: Hình thứcđề cương tổng quát của báo cáo thực tập tốt nghiệp. (Giao cho SV, GVHD)Trang 6: Phụ lục: Các đề ... đơn vị thực tập thực tế)Căn cứ vào đề cương tổng quát trên đây và dự định trong thời gian kiến tập (khoảng 1 tuần lễ) tại đơn vị thực tập, sinh viên lập và nộp ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT theo đề tài...
 • 10
 • 2,186
 • 7
Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Tài liệu khác

... phía Cơ quan/Đơn vị thực tập - Mô tả công việc và những yêu cầu về nghiệp vụ. Giải đáp những thắc mắc về nghiệp vụ để các em nắm bắt và thực tập - Phân công người hướng dẫn thực tập; Giám sát và ... nơi thực tập. Khoa sẽ cử người đến liên hệ và nhận lại Phiếu nhận xét.V. Yêu cầu kết quả Hai tuần sau khi kết thúc đợt thực tập, mỗi nhóm học sinh - sinh viên thực tập phải nộp một báo cáo thực ... kiểm tra quá trình thực tập của sinh viên. Cuối thời gian thực tập, Quí cơ quan/đơn vị có một Phiếu nhận xét/đánh giá về các mặt: tinh thần, thái độ… trong quá trình thực tập (theo mẫu). Phiếu...
 • 2
 • 4,336
 • 50
Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Biểu mẫu

... nâng cao mạng cục bộLập trình thực hiện:Tuần 1: Nhận công việc, viết Đề cương, lập kế hoạch, chuẩn bị các yêu cầu để thực hiện công việc, nộp đề cương thực tập tốt nghiệp Tuần 2: Làm quen với ... cáo tốt nghiệp Tuần 8: Nộp báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp Đề nghị: Không có đề nghị gì.Ngày nộp đề cương: 05/12/2010Ngày nộp Báo cáo kết quả thực tập: 07/01/2011Ngày… tháng… năm 2010 Ngày… ... báo cáo tốt nghiệp Tuần 6: Tìm hiểu về chức năng và cách làm việc của người quản trị mạng trong mạng nội bộ, vừa viết báo cáo tốt nghiệp Tuần 7: Kiểm tra lại và hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Tuần...
 • 2
 • 39,796
 • 648

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008