đề cương thực tập tốt nghiệp ngành môi trường

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Cơ khí - Vật liệu

... Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76Số trang 61Trang số 2CHÖÔNG ITÌM HIEÅU CAÙC BAÛN VEÕSVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ ... Bình GVHD: Phạm Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76Số trang 61Trang số 19 Kiểm tra sau khi hàn: - Kiểm tra bằng mắt: bề mặt mối hàn đều, đồng dạng, không có khuyết ... Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76Số trang 61Trang số 23% mômen định mức)% số vòng quayđịnh mức thực hiệnliên tục(giờ)1 Chạy không tải...
 • 61
 • 1,628
 • 4
Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Cao đẳng - Đại học

... của đơn vị thực tập cho giáo viên hướng dẫn trước ngày 11/12/2011.III. THỜI GIAN THỰC TẬP Tổng thời gian thực tập tốt nghiệp là 08 tuần, trong đó:- Thực tập chung: 04 tuần- Thực tập chuyên ... phúcHà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆPLớp: D07TCQT1-2-3Thời gian thực tập: từ ngày 10/10/2011 đến ngày 04/12/1011I. MỤC ĐÍCH THỰC TẬPSau khi học xong các học phần ... và sự phân công của đơn vị thực tập. - Thời gian thực tập không nhiều, do vậy các sinh viên cần tích cực thực hiện các nội dung thực tập ngay từ đầu. Trưởng đoàn thực tập của mỗi đoàn có nhiệm...
 • 2
 • 5,985
 • 50
Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Cao đẳng - Đại học

... đơn vị thực tập và sổ nhật ký thực tập của sinh viên. 11. Thang điểm: Điểm thực tập tốt nghiệp được đánh giá theo thang điểm 10. 12. Nội dung thực tập tốt nghiệp 3 Nội dung thực tập và ... chuyên đề thực tập tốt nghiệp về mặt khoa học và thực tiễn, những kết quả của báo cáo thực tập tốt nghiệp có khả năng ứng dụng vào quản lý tại đơn vị. Thẩm quyền ký xác nhận báo cáo thực tập tốt ... vào cuối kỳ thực tập tốt nghiệp. + Kiểm tra đột xuất khi có những phản hồi của các cơ sở thực tập hoặc giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp.  Hoạt động đánh giá kết quả thực tập của sinh...
 • 6
 • 9,615
 • 58
Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Tài liệu khác

... phía Cơ quan/Đơn vị thực tập - Mô tả công việc và những yêu cầu về nghiệp vụ. Giải đáp những thắc mắc về nghiệp vụ để các em nắm bắt và thực tập - Phân công người hướng dẫn thực tập; Giám sát và ... nơi thực tập. Khoa sẽ cử người đến liên hệ và nhận lại Phiếu nhận xét.V. Yêu cầu kết quả Hai tuần sau khi kết thúc đợt thực tập, mỗi nhóm học sinh - sinh viên thực tập phải nộp một báo cáo thực ... kiểm tra quá trình thực tập của sinh viên. Cuối thời gian thực tập, Quí cơ quan/đơn vị có một Phiếu nhận xét/đánh giá về các mặt: tinh thần, thái độ… trong quá trình thực tập (theo mẫu). Phiếu...
 • 2
 • 4,336
 • 50
Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Biểu mẫu

... bộLập trình thực hiện:Tuần 1: Nhận công việc, viết Đề cương, lập kế hoạch, chuẩn bị các yêu cầu để thực hiện công việc, nộp đề cương thực tập tốt nghiệp Tuần 2: Làm quen với môi trường làm ... cáo tốt nghiệp Tuần 8: Nộp báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp Đề nghị: Không có đề nghị gì.Ngày nộp đề cương: 05/12/2010Ngày nộp Báo cáo kết quả thực tập: 07/01/2011Ngày… tháng… năm 2010 Ngày… ... hiểu sơ bộ về hệ thống mạng nơi thực tập, vừa viết báo cáo tốt nghiệp. Tuần 4: Tìm hiểu về cách thiết lập hệ thống mạng trong thực tế, vừa viết báo cáo tốt nghiệp Tuần 5: Tìm hiểu các lỗi...
 • 2
 • 39,796
 • 648
CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG

CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG

Kinh tế - Quản lý

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ DỆT MAY & THỜI TRANG CÔNG TY MAY TNHH MINH TRÍlý lịch đó, thủ kho sẽ đối chiếu số lượng tấm có trong kiện có đúng thực ... ứng đầy đủ trong các trường hợp phát sinh trong quá trình sản xuất.Sinh viên: Vũ Ngọc Việt - 20 - Lớp: công nghệ May – K47TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ DỆT ... May – K47TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ DỆT MAY & THỜI TRANG CÔNG TY MAY TNHH MINH TRÍPHẦN II: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆPQuá...
 • 53
 • 2,520
 • 4
Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

Kinh tế - Thương mại

... Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 6 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH MARKETING HỆ ĐẠI HỌC MSMH: MK450DV01 A. Mục tiêu chung Thực tập tốt nghiệp là loại hình làm tốt nghiệp ... đợt thực tập để sau này so sánh với những gì thực sự đạt được. (xem Danh mục các sản phẩm thực tập) Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 3 / 6 D. Công việc thực tập sinh có thể hỗ trợ – Thực ... gian thực tập – Phản ánh thực tập – Hạn nộp báo cáo Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 4 / 6 – Lịch thuyết trình báo cáo – Thư ký Khoa hỗ trợ Các thông tin sẽ được giảng viên điều phối Thực...
 • 6
 • 5,645
 • 22
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Kế toán

... ðỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 2011-2012 I. YÊU CẦU CỦA VIỆC THỰC TẬP VÀ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP Sinh viên phải tìm hiểu các hoạt ñộng nghiệp vụ ñang có tại cơ sở thực tập ... doanh nghiệp ), ghi chép ñầy ñủ các quy trình nghiệp vụ, các nội dung nghiệp vụ theo thực tế vào Sổ nhật ký thực tập. Sau thời gian thực tập tại cơ sở thực tế, sinh viên phải làm Báo cáo thực tập ... tập tốt nghiệp theo nội dung các hoạt ñộng nghiệp vụ mà sinh viên ñã tìm hiểu, có so sánh ñối chiếu với bài học trên lớp và có nhận xét về tính khoa học và tính thực tiễn của các hoạt ñộng thực...
 • 9
 • 3,039
 • 6
Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành kế toán hệ đại học

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành kế toán hệ đại học

Tài liệu khác

... Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 7 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN HỆ ĐẠI HỌC MSMH: KT450DV01 A. Mục tiêu chung Đợt thực tập tốt nghiệp dành cho ... báo cáo thực tập tốt nghiệp: Các trang thông tin tổng quát – [i] Trang bìa – [ii] Trang dẫn – [iii] Tóm tắt [Trích yếu] Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 3 / 7 – Sinh viên thực tập chịu ... đình chỉ thực tập và bị 0 điểm; – Sinh viên phải nắm được bộ phận chức năng của doanh ngiệp cũng như sự vận hành của các phòng ban nơi doanh nghiệp thực tập. Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang...
 • 7
 • 2,600
 • 8
Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành Maketing hệ đại học

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành Maketing hệ đại học

Cao đẳng - Đại học

... của các giải pháp sinh viên đề xuất đã được/không được công ty đưa vào áp dụng. Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 7 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH MARKETING HỆ ĐẠI HỌC ... tiêu chung Thực tập tốt nghiệp là loại hình làm tốt nghiệp dành cho sinh viên hoàn thành các quy định học tập đúng hoặc vượt tiến độ. Kỳ thực tập tốt nghiệp yêu cầu sinh viên thực tập toàn thời ... F. Các thông tin cần thiết – Thời gian thực tập – Phản ánh thực tập – Hạn nộp báo cáo Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 6 / 7 – [8] Nhận xét và đề xuất – Kết luận Các trang thông tin...
 • 7
 • 1,197
 • 7
Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế hệ cao đẳng

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế hệ cao đẳng

Cao đẳng - Đại học

... trúc chung của bài báo cáo thực tập tốt nghiệp: Các trang thông tin tổng quát Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 5 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ ... Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 3 / 5 – Tạo mối quan hệ tốt với nhân viên và khách hàng trong và ngoài doanh nghiệp thực tập; – Tham gia đầy đủ, tích cực ... liệu, dữ liệu của đơn vị thực tập; Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 5 / 5 Phần dành cho quản lý (không phát cho sinh viên) Họ tên (các) giảng viên xây dựng đề cương lần này: Trần Thị Trúc...
 • 5
 • 1,627
 • 4
Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ cao đẳng

Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ cao đẳng

Tài liệu khác

... của bài báo cáo thực tập tốt nghiệp: Các trang thông tin tổng quát – [i] Trang bìa Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 5 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH ... Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 3 / 5 – Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào tại đơn vị thực tập; tận dụng các cơ hội học tập thực tiễn do doanh nghiệp tổ chức ... tin, số liệu, dữ liệu của đơn vị thực tập; – Tạo mối quan hệ tốt với nhân viên và khách hàng trong và ngoài doanh nghiệp thực tập; Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 5 / 5 Phần dành cho quản...
 • 5
 • 3,754
 • 20

Xem thêm