đề cương thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.doc

Kế toán

... Kế toán và Chế độ kế toán này.Các loại sổ kế toán: Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.Sổ kế toán ... thẻ kế toán chi tiết.2.2 Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao Hải Phòng ( Tháng 2 năm 2011 ).2.2.1 Kế toán tiền lương: • ... liên quan tài chính. Kế toán viên: kiêm kế toán tài vụ và kế toán kế toán thanh toán. Theo dõi chi tiết thanh toán với người bán từ các hoá đơn mua hàng, bán hàng. Thanh toán lương, BHXH cho CNV...
 • 21
 • 40,970
 • 104
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: kế toán tiền lương và trích theo lương tại CẢNG NGHỆ TĨNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: kế toán tiền lương và trích theo lương tại CẢNG NGHỆ TĨNH

Kế toán

... sen báo cáo thực tập tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp nghiệpĐơn vị thực tập: Đơn vị thực tập: cảng nghệ tĩnhcảng nghệ tĩnhVinh, 2009= =Đại Học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp * Tổng ... 46B1 - Kế toán 24Đại Học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.2.Tổ chức hạch toán ban dầu tiền lơng và các khoản trích theolơng222.2.1. Tổ chức hạch toán tiền lơng. 222.2.1.1. Hạch toán tiền ... chức công tác kế toán tại Cảng tơng đối tốt. Bộ máy kế toán đợc tổchức chuyên sâu, tạo điều kiện chuyên môn hóa nghiệp vụ v nâng cao chất l ợngcông tác kế toán. Bộ máy kế toán đà thực hiện đầy...
 • 53
 • 2,657
 • 12
Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á” docx

Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á” docx

Tài chính - Ngân hàng

... doanh Phòng kỹ thuật Thủ kho Thủ quỹ Phòng kế toán Kế toán kho Kế toán công nợ và kế toán thanh toán Kế toán tổng hợp Báo cáo thực tập tốt nghiệp Học sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai Lớp: ... 5.1. Tổ chức công tác kế toán PGĐ Tài chính Kế toán trưởng Kế toán công nợ và KT thanh toán Thủ quỹ Kế toán tổng hợp Kế toán kho Báo cáo thực tập tốt nghiệp Học sinh: Nguyễn Thị ... bộ phận kế toán tiền lương lập bảng thanh toán tiền lương, chuyển cho kế toán trưởng duyệt để làm căn cứ lập phiếu chi và phát lương. Bảng này lưu tại phòng kế toán. Mỗi lần lĩnh lương người...
 • 52
 • 3,032
 • 21
Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp

Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nội" pdf

Báo cáo khoa học

... thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương : Chương I: Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo tiền lương . Chương II: Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền ... chương: Chương I. Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo tiền lương Chương II. Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trich theo tiền lương tại Công ty Cổ phần ... niệm quỹ tiền lương , nội dung quỹ tiền lương và phân loại quỹ tiền lương 1.7.1. Khái niệm quỹ tiền lương 1.7.2. Nội dung quỹ tiền lương 1.7.3.Phân loại quỹ tiền lương trong hạch toán 1.8....
 • 28
 • 1,098
 • 0
Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình” ppt

Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình” ppt

Báo cáo khoa học

... cáo thực tập tốt nghiệp 14 + Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ chính: gồm tiền lương cấp bậc, các khoản phụ cấp. + Tiền lương ... thanh toán tiền lương của toàn công ty. Từ bảng thanh toán tiền lương và phụ cấp, kế toán lập bảng phân bổ tiền lương và trích theo lương. Nội dung bảng phân bổ dùng để tập hợp và phân bổ tiền ... hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương …………………. 62 KẾT LUẬN………………………………………………………………… 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… 65 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 19tiền...
 • 82
 • 839
 • 2
Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp

Tài liệu Đề tài luận văn tốt nghiệp "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần dượ ppt

Báo cáo khoa học

... 338.3, 338.4 ) Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ: *.Hạch toán các khoản phải trả công nhân viên: - Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương, tiền thưởng, kế toán phân loại tiền lương và lập ... mô của Doanh nghiệp, kết cấu sổ sách đơn giản, dễ ghi chép, phù hợp với cả kế toán thường và kế toán máy. Chuyên đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 10 Tuy ... lao động Nhận tiền cấp bù của Quỹ BHXH 2. Phương pháp kế toán. *. Quỹ tiền lương và thành phần quỹ tiền lương. Quỹ tiền lương: là toàn bộ các khoản tiền lương của doanh nghiệp trả...
 • 82
 • 474
 • 0
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Kế toán

... II. NỘI DUNG THỰC TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG A. Tổ chức kế toán tại ngân hàng thương mại  Mô hình tổ chức kế toán tại ngân hàng nơi thực tập (kế toán giao dịch, kế toán tài chính, kế toán quản ... ðỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 2011-2012 I. YÊU CẦU CỦA VIỆC THỰC TẬP VÀ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP Sinh viên phải tìm hiểu các hoạt ñộng nghiệp vụ ñang có tại cơ sở thực tập ... doanh nghiệp ), ghi chép ñầy ñủ các quy trình nghiệp vụ, các nội dung nghiệp vụ theo thực tế vào Sổ nhật ký thực tập. Sau thời gian thực tập tại cơ sở thực tế, sinh viên phải làm Báo cáo thực tập...
 • 9
 • 3,021
 • 6
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Cơ khí - Vật liệu

... Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76Số trang 61Trang số 2CHÖÔNG ITÌM HIEÅU CAÙC BAÛN VEÕSVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ ... Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76Số trang 61Trang số 31CHƯƠNG IVLẬP DỰ TOÁN ĐÓNG MỚICHO MỘT TÀU CỤ THỂDự toán đóng mới “nhà hàng nổi”NHÀ HÀNG ... Phạm Ngun VũBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76Số trang 61Trang số 6A. GIỚI THIỆU CHUNG: Phà máy 200T (ký hiệu NF – 0203 TP) vỏ thép kết cấu hàn, hệ thống kết cấu ngang, có...
 • 61
 • 1,619
 • 4
Thực tập tốt nghiệp Kế toán các phần hành tại Công ty CP Thương mại - Vận tải và Xây dựng số 1 - Hải Phòng.doc

Thực tập tốt nghiệp Kế toán các phần hành tại Công ty CP Thương mại - Vận tải và Xây dựng số 1 - Hải Phòng.doc

Kế toán

... ty.Phòng kế toán: làm nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc về các vấn đề kế toán, vốn và quản lý vốn, hạch toán sổ kế toán và chuyên môn hoá các hoạt động kế toán. 1.4 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán Công ... có một phòng kế toán duy nhất chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty. 5 Kế toán trưởng Kế toán viên 1 Kế toán viên 2 Kế toán viên 3Trường ĐHDL Hải Phòng Báo cáo thực tập Công ty CP ... Phòng Báo cáo thực tập Sơ đồ 2.1: Quy trình luân chuyển kế toán Vốn bằng tiền. 2.1.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ.Hằng ngày, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt như: trả tiền mua...
 • 24
 • 4,149
 • 45
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty TNHH TM Phú Thịnh.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty TNHH TM Phú Thịnh.doc

Kế toán

... chính .Kế toán trưởng còn có nhiệm vụ là phải giải trình chấp vấn của cơ quan thuế khi quyết toán và chịu trách nhiệm về Trang Kế toán Tổng hợp Kế toán trưởng5 Kế toán Công nợ Kế toán tiền lương Thủ ... đó kế toán chuyển giấy đề nghị chi cho thủ quỹ, để thủ quỹ chi tiền .Kế toán mang tiền trả cho nhà cung cấp và nhà cung cấp xuất hóa đơn GTGT giao cho kế toán .Căn cứ vào hóa đơn này kế toán ... 111,112,138,152,…Có 5152/. Thu tiền lãi vay:Nợ 111,112 (nếu thu tiền ngay) Trang13BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN1.1 .kế toán xác định kết quả kinh doanh: Kế toán xác định kết quả hoạt động...
 • 64
 • 5,608
 • 35

Xem thêm