đề cương môn học kỹ thuật xử lý chất thải rắn

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT XỬ CHẤT THẢI RẮN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP LAI HỢP HỢP HIẾU KHÍ KỊ KHÍ CÔNG SUẤT 100 TẤN NGÀY

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ BÃI CHÔN LẤP LAI HỢP HỢP HIẾU KHÍ KỊ KHÍ CÔNG SUẤT 100 TẤN NGÀY

Môi trường

... hoạt phận chất thải rắn, hiểu chất thải rắn phát sinh từ hoạt động thường ngày người Chất thải rắn đô thị Rác thải thu gom khu vực đô thị gọi chất thải rắn đô thị Chất thải rắn đô thị vật chất mà ... Sang CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ I TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ Chất thải rắn gì? Chất thải rắn (Solid Waste) tòan loại vật chất ngưởi loại bỏ hoạt động ... tính chất loại chất thải rắn vô hại chúng lại dễ gây tượng ô nhiễm môi trường khó bị phân hủy phát sinh bụi Chất thải độc hại Các chất thải rắn hóa học, sinh học, chất gây phóng xạ, chất cháy, chất...
 • 62
 • 1,596
 • 4

Tài liệu Đồ án môn học - Kỹ thuật xử khí thải ppt

Tài liệu Đồ án môn học - Kỹ thuật xử lý khí thải ppt

Công nghệ - Môi trường

... búa mang tính kinh tế kỹ thuật Giá thành dung mơi định lớn đến giá thành xử hiệu xử Phải tái sinh dung mơi (dòng chất thải thứ cấp) xử dụng dung mơi đắt tiền chất thải gây nhiễm nguồn nước ... học :chất hấp phụ hấp phụ cấu tử lên bề mặt chất rắn chất hấp phụ chất xúc tác làm xảy phản ứng hố học Ưu điểm: Làm thu hồi nhiều chất nhiễm thể khí chất có giá trị kinh tế cao sau hồn ngun chất ... búa mang tính kinh tế kỹ thuật, giá thành dung mơi định lớn đến giá thành xử hiệu xử Phải tái sinh dung mơi (dòng chất thải thứ cấp) sử dụng dung mơi đắt tiền chất thải gây nhiễm nguồn nước...
 • 45
 • 746
 • 0

đồ án môn học kỹ thuật xử khí thải và tiếng ồn

đồ án môn học kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn

Kỹ thuật

... Hà Nội 1998 GS.TS Trần Ngọc Chấn , Ô nhiễm không khí xử khí thải Tập NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2004 Đồ án mơn học: Kỹ thuật xử khí thải tiếng ồn Page 21 ... (m3/h) Chọn máy nén khí hiệu GIS với thông số kỹ thuật sau: Bảng 5.2.2 - Thông số kỹ thuật máy nén khí hệ thống Kiểu Kí Đồ án mơn học: Kỹ thuật xử khí thải tiếng ồn Lkn Pnén Động điện Page 16 Độ ... mơn học: Kỹ thuật xử khí thải tiếng ồn Loại tổn thất Chụp góp Số lượng Giá trị Page Σ 15.44 Nhóm 12: Hồ Thanh Đại, Võ Thanh Liêm, Hồng Đình Tuấn Kiệt 3a 4a 5a 6a 7a 8a Đồ án mơn học: Kỹ thuật...
 • 21
 • 630
 • 0

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH CHƯƠNG 7 KỸ THUẬT XỬ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH CHƯƠNG 7 KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Môi trường

... ép chất thải; 7.2.1 Xử chất thải rắn công nghệ ép kiện Phương pháp ép kiện thực dựa sở toàn chất thải tập trung thu gom vào nhà máy phân loại phương pháp thủ công băng tải Các chất trơ chất ... pháp ủ sinh học thành phần hữu phù hợp 7.3.1 Phương pháp ủ sinh học Xử chất thải rán sinh hoạt phương pháp ủ sinh học: ủ sinh học coi trình ổn đònh sinh hoá chất hữu để tạo thành chất mùn, với ... đống, chất thải rắn sinh hoạt cần phải qua xử sơ trước để phân thành lô có kích cỡ chuyển vào lò đốt 7.2 PHƯƠNG PHÁP CƠ - Phân loại vật liệu chất thải; - Thuỷ phân; - Sử dụng chất thải nhiên...
 • 6
 • 631
 • 2

Bài giảng kỷ thuật xử chất thải rắn

Bài giảng kỷ thuật xử lý chất thải rắn

Công nghệ sinh học

... Tính chất chất thải rắn 2.4.1 Tính chất vật 2.4.2 Tính chất hóa học 2.4.3 Tính chất sinh học 2.4.4 Sự biến đổi học, hóa học, sinh học chất thải rắn 2/27/2012 2.1 NGUỒN GỐC CHẤT THẢI RẮN ... HỌC KỸ THUẬT XỬ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ Chương 2: NGUỒN GỐC, THÀNH PHẦN, KHỐI LƯNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ GVHD: TS NGUYỄN TẤN PHONG NỘI DUNG CHƯƠNG II 2.1 Nguồn gốc chất thải rắn ... chết vui chơi giải trí Các nhà máy Nhà máy xử nước cấp, nước thải Bùn, tro xử chất thải trình xử chất thải công đô thò nghiệp khác Chất thải rắn Tất nguồn kể đô thò Bao gồm tất loại kể...
 • 148
 • 1,991
 • 2

kỹ thuật xử chất thải rắn

kỹ thuật xử lý chất thải rắn

Cao đẳng - Đại học

... Thi kết thúc học phần: 50% Chủ đề 1: Giới thiệu chất thải rắn 1/17/2015 1/17/2015 1.1 Định nghĩa Chất thải rắn (CTR): tất chất thải dạng rắn, phát sinh hoạt động người sinh vật, thải bỏ chúng ... lượng vật chất vào hệ thống (nguyên + nhiên liệu) Khối lượng vật chất khỏi hệ thống (sản phẩm + chất thải tuần hoàn) Khối lượng chất thải phát sinh hệ thống (chất thải rắn + khí thải + nước thải) ... lai; 25% thải bỏ chất thải rắn, 50% lại hỗn hợp loại chất thải số có 35% dùng để tái chế, phần lại xem CTR đem thải bỏ • Thiết lập sơ đồ cân vật liệu dựa vào kiện • Xác định lượng chất thải phát...
 • 222
 • 495
 • 6

Đề cương môn học: Kỹ thuật thương lượng 1

Đề cương môn học: Kỹ thuật thương lượng 1

Cao đẳng - Đại học

... http://interneg.org/inspire.html Đề cương mơn học Kỹ thuật thương lượng trang H Đánh giá kết học tập mơn Thuyết minh cách đánh giá kết học tập Sinh viên phọc mơn Kỹ thuật thương lượng” đánh giá ... Phát triển kỹ cho thương lượng thành cơng 15 Ơn tập Đề cương mơn học Kỹ thuật thương lượng trang Phần dành cho quản (khơng phát cho sinh viên) Họ tên (các) giảng viên xây dựng đề cương lần ... 1 Hiểu biết kỹ thuật đàm phán, thương lượng Ứng dụng kỹ thuật, kỹ để thực đàm phán thành công Tự rèn luện để bổ sung kỹ thương lượng thiết yếu F Phương thức tiến hành mơn học Mơn học tiến hành...
 • 6
 • 788
 • 5

Đề cương môn học: Kỹ thuật thương lượng

Đề cương môn học: Kỹ thuật thương lượng

Cao đẳng - Đại học

... buổi học Vị trí giảng dạy J Tính trực học thuật: Chính trực giá trị cốt lõi mang tính định cho chất lượng đào tạo trường đại học Vì vậy, đảm bảo trực giảng dạy, học tập, nghiên cứu trọng Đại học ... buổi học tích cực phát biểu từ lần trở lên tính mục điểm 1.6 Thi cuối môn học Thi cuối môn học bao gồm phần trắc nghiệm tự luận 90 phút Sinh viên không sử dụng tài liệu o Trắc nghiệm kiến thức thuật ... Đánh giá kết học tập môn học: Thuyết minh cách đánh giá kết học tập 1.1 Trình bày nhóm o Sinh viên chia thành nhóm, nhóm 2-3 người tham gia vào hoạt động nhập vai thực thương lượng lớp học o Hoạt...
 • 7
 • 784
 • 5

Đề cương môn học : Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Đề cương môn học : Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Cao đẳng - Đại học

... www.vietrade.gov.vn www.iccwbo.org Đề cương môn Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương trang H Đánh giá kết học tập môn Sinh viên học môn Kỹ thuật Nghiệp vụ ngoại thương đánh giá kết học tập sau: 1) Làm việc ... trình đề tài định trước lớp theo lịch kế hoạch giảng dạy Đề cương môn Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương Trọng số 10% Thời điểm Tuần – 14 trang Kiểm tra lần (b) Kiểm tra lần (kiểm tra kỳ) Thi cuối học ... Theo lịch PĐT I Phân công giảng dạy Sẽ cập nhật theo học kỳ J Kế hoạch giảng dạy Đề cương môn Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương trang Tuần Đầu đề giảng Tài liệu tham khảo CHƯƠNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG...
 • 7
 • 2,798
 • 10

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN docx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN docx

Điện - Điện tử

... NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG Khái niệm chung Mạch Điện Mạch ... Trong ĐCKĐB3 7.3 Nguyên Làm Việc ĐCKĐB3 7.4 Các MTĐ1 Và PT ĐCKĐB3 7.5 CS, TH, HS ĐCKĐB3 7.6 Mômen ĐCKĐB3 Máy Phát Đồng Bộ Ba Pha 8.1 Cấu Tạo MPĐB3 8.2 Nguyên Làm Việc MPĐB3 8.3 MTĐ ... 10 Máy Điện Một Chiều 9.1 Cấu Tạo MĐMC 9.2 Nguyên Làm Việc MPMC 9.3 Sđđ MĐMC 9.4 MPMC Kích Từ Độc Lập 9.5 MPMC Kích Từ Song Song 9.6 Nguyên Làm Việc ĐCMC 9.7 Vận Tốc ĐCMC 9.8 Mômen ĐCMC...
 • 139
 • 861
 • 20

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN pot

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT VI ĐIỀU KHIỂN pot

Điện - Điện tử

... CƯƠNG MÔN H C K THU T VI I U KHI N CHƯƠNG I : GI I THI U T NG QUÁT V H VI X 1.1 Ki n trúc c a h Vi x Ki n trúc h Vi x m t thu t ng dùng ch rõ nh ng c trưng c a h vi x ó bao ... ch c thu th p, x thông tin i u n m i ho t ng c a h vi x B nh trung tâm có nhi m v lưu tr thông tin d li u trư c CPU x KHOA I N – I N T - HSPKT-HY_12/2004 Trang CƯƠNG MÔN H C K THU T VI ... N T - HSPKT-HY_12/2004 Trang 45 CƯƠNG MÔN H C K THU T VI I U KHI N Hình : 2.20 Ho t KHOA I N – I N T - HSPKT-HY_12/2004 ng ch Trang 46 CƯƠNG MÔN H C 2.10 Nguyên kh i K THU T VI I U KHI N ng...
 • 81
 • 573
 • 1

Đề cương môn học kỹ thuật nâng-vận chuyển pps

Đề cương môn học kỹ thuật nâng-vận chuyển pps

Cao đẳng - Đại học

... ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên môn học: Mã môn học: Số tín chỉ: Tiêu chuẩn Mục tiêu học phần Tiêu chí đánh giá i) Thể đặc điểm yêu cầu riêng môn học, cụ thể hóa số yêu cầu ... chuyển, kỹ thuật nâng chuyển Các phương pháp giảng dạy học tập môn học: - Phương pháp giảng dạy: thuyết trình, làm tập thực hành thảo luận nhóm - Phương pháp học tập: lắng nghe giáo viên giảng ... trưởng Bộ môn (Ký ghi rõ họ tên) Trưởng khoa (Ký ghi rõ họ tên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG...
 • 6
 • 623
 • 4

Đề cương môn học kỹ thuật số

Đề cương môn học kỹ thuật số

Kĩ thuật Viễn thông

... định đợc phần hệ thống nê sử dụng kỹ thuật số phần nên sử dụng kỹ thuật tơng tự 1.2.Trạng thái nhị phân mức logic Trong hệ thống kỹ thuật số, thông tin đợc xử biểu diễn dới dạng nhị phân Bất ... Xử tín hiệu số Biến đổi đầu dạng số thành dạng tơng tự (D/A) Tuy nhiên, trình đợc coi trình tất yếu hệ thống số số hệ thống, để tận dụng u điểm kỹ thuật số kỹ thuật tơng tự ... chuẩn đợc quy định - Cùng chức logic nhng kỹ thuật điện tử thực theo sơ đồ nguyên khác Kỹ thuật số 35 - Những vi mạch đợc xây dựng kiểu sơ đồ nguyên đợc xếp vào họ logic Các vi mạch logic...
 • 101
 • 1,307
 • 5

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT PHÔI SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT PHÔI SINH HỌC

Sinh học

... Nguyễn Lai Thành, 2004 Hướng dẫn thực tập sinh học phát triển Học liệu tham khảo: Nguyễn Mộng Hùng, 1993 Bài giảng Sinh học Phát triển Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Vũ Văn Vụ, Lê Hồng Điệp, Nguyễn ... sinh học phân tử Nguyên ứng dụng ADN tái tổ hợp Sách dịch Nguyễn Mộng Hùng hiệu đính NXB KH&KT, 2007 Hình thức tổ chức dạy học 7.1 Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy môn học Nội dung ... Mục tiêu môn học: - Mục tiêu kiến thức: Giúp cho học sinh có kiến thức kỹ thao tác giao tử, hợp tử hay phôi sớm số động vật nhằm phục vụ cho công tác nhanh chóng tạo giống vật nuôi có chất lượng...
 • 8
 • 361
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT XỬ CHẤT THẢI NGUY HẠI

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Công nghệ - Môi trường

... pháp để xử chất thải rắn, có chất thải rắn nguy hại, tỷ lệ xử chất thải rắn phương pháp đốt, xử học, hóa /lý, sinh học, chôn lấp, khác Qua số liệu thống kê tình hình xử chất thải rắn ... CÁC KỸ THUẬT XỬ CHẤT THẢI NGUY HẠI 46 3.1 Các kỹ thuật tái chế CTNH [1,2,3] 46 3.2 Các kỹ thuật xử chất thải nguy hại 47 3.2.1 Kỹ thuật xử hóa – .47 3.2.2 Kỹ thuật ... thuật xử thiêu đốt 56 3.2.3 Kỹ thuật xử chôn lấp chất thải nguy hại [5] 63 KẾT LUẬN 81 MỞ ĐẦU Vấn đề quản xử chất thải nguy hại (CTNH) nói chung xử chất thải...
 • 84
 • 991
 • 3

GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT XỬ CHẤT THẢI

GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI

Môi trường

... tan nước khoảng 25% 18,5% 6.2.3 Công nghệ xử tận dụng chất thải rắn xỉ kẽm Để thu lại kẽm có chất thải rắn xử chất thải tránh gây ô nhiễm môi trường xử dụng sơ đồ công nghệ sau: Th.S Lâm Vónh ... Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh – Khoa Môi Trường CNCH Bài XỬ VÀ TÁI XỬ DỤNG XỈ KẼM 6.1 MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM Sinh viên làm quen với việc xử theo hướng tận dụng loại chất thải rắn ... TRÌNH XỬ SINH HỌC) 7.1.MỤC ĐÍCH ü Tìm hiểu phương pháp xử nước thải bùn hoạt tính ü Xác đònh hiệu xuất cao trình xử nước thải ü Tìm hiểu cách xác đònh thông số động học 7.2 CƠ SỞ THUYẾT...
 • 43
 • 786
 • 0

Báo cáo: Kỹ thuật xử chất thải pdf

Báo cáo: Kỹ thuật xử lý chất thải pdf

Điện - Điện tử

... CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢIXỬ KHÍ THẢI  QUẢN LÝ, XỬ CHẤT THẢI RẮNCHẤT THẢI NGUY HẠI (CTNH) CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI  1.1 Các phương pháp xử nước thải a Phương pháp xử học b Phương ... thoáng sinh học (aeroten) Qúa trình xử diễn nhanh Khử trùng đạt 99,9% Xử BOD tới 90÷95% 1 CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI  1.2 Các công đoạn xử nước thải – Tiền xử hay xử sơ – Xử sơ cấp ... sơ – Xử sơ cấp hay xử bậc I – Xử thứ cấp hay xử bậc II – Khử trùng – Xử cặn – Xử bậc III  Liên quan nguồn cấp xử nước thải Tiền xử hay xử sơ  Nhiệm vụ: bảo vệ...
 • 90
 • 777
 • 0

Xem thêm