đề cương bài giảng môn luật dân sự

Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx

Tài liệu Đề cương ôn tập môn luật dân sự pptx

Cao đẳng - Đại học

... trình Luật dân sự của Học viện tư pháp…I.ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ- Luật dân sự điều chỉnh hai nhóm quan hệ cơ bản là quan hệ nhân thân và quan hệtài sản trong các quan hệ dân sự, ... BÀI 1KHÁI NIỆM LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAMTài liệu tham khảo:- Bộ luật dân sự Việt Nam được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2005.- Giáo trình dân sự của trường Đại học Luật Hà Nội- ... phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự - Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự có đặc điểm đặc trưng là khi điều chỉnhcác quan hệ pháp luật dân sự thì luôn đảm bảo sự bình đẳng về địa vị pháp...
 • 147
 • 6,978
 • 164
Giáo án Bài giảng về: Đề cương bài giảng và hướng dẫn đáp án ôn tập môn triết học Mác LêNin

Giáo án Bài giảng về: Đề cương bài giảng và hướng dẫn đáp án ôn tập môn triết học Mác LêNin

Cao đẳng - Đại học

... ĐỜI SỐNG XÃ HỘI A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG I. TRIẾT HỌC LÀ GÌ? 1. Triết học và đối tượng nghiên cứu của triết học 2. Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan II. VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT ... nguồn gốc bất bình đẳng của xã hội, sự khát vọng tự do chân chính của con người là vấn đề trung tâm trong sự chú ý của ông, vấn đề này theo ông là vấn đề chung của mọi chế độ xã hội diễn ra ... thế giới, sự vật và hiện tượng đều là ảo giả mà cứ cho đó là thực. Thế giới (sự vật, hiện tượng) đều do các Duyên hòa hợp với nhau tạo nên. (2) Duyên hành là hoạt động của ý thức, sự giao động...
 • 142
 • 1,447
 • 1
Đề cương bài giảng môn cấu trúc dữ liệu

Đề cương bài giảng môn cấu trúc dữ liệu

Kỹ thuật lập trình

... DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬTThực hiện một đề án tin học là chuyển bài toán thực tế thành bài toán có thể giải quyết trên máy tính. Một bài toán thực tế bất kỳ đều bao gồm các đối tượng dữ liệu và ... tượng của thuật toán để tách biệt sự phân tích với sự cài đặt. Ví dụ, chúng ta tách biệt sự nghiên cứu có bao nhiêu phép so sánh trong một thuật toán sắp xếp khỏi sự xác định cần bao nhiêu micro ... = new int[3][]; a[0] = new int[4]; Trang 36 Bài 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ BÀI TOÁN2.1. CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN2.1.1. Xác định bài toánInput → Process → Output (Dữ liệu...
 • 122
 • 1,572
 • 3
Đề cương bài giảng môn đường lối cách mạng VN

Đề cương bài giảng môn đường lối cách mạng VN

Cao đẳng - Đại học

... về công nghiệp hóa, hiện Đề cương bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam CHƢƠNG MỞ ĐẦU ĐỐI TƢỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ... xã hội mới - chế độ dân chủ nhân dân với đầy đủ các yếu tố cần thiết. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp được thành lập thông qua phổ thông bầu cử. Hiến pháp dân chủ nhân dân được Quốc hội thông ... với Miên, Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình.  Về quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu diệt địch, giải phóng nhân dân và đất đai, thực...
 • 107
 • 4,930
 • 47
BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

BÀI TẬP MÔN LUẬT DÂN SỰ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... mặt ,tuyên bố mất tích, tuyên bố chết “ trong bộ luật dân sự có ý nghĩ qua trọng , vì trong quan hệ dân sự, mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các cá nhân gắn bó chặt chẽ với nhau ,việc ... định này nhằm giúp cho các giao lưu dân sự được diễn ra thông suốt , bảo vệ quyền , lợi ích của những người liên quan và của chính người vắng mặt . Em chọn đề bài số 4 : “ xây dựng một tình huống ... như nhận thức còn nhiều non nớt . Rất mong được sự quan tâm chỉ dạy của quý thầy cô,để em hoàn thiện hơn tri thức cho mình . B / GIẢI QUYẾT ĐỀ BÀI :1 ) CƠ SỞ LÝ LUẬN : a. Tuyên bố một người...
 • 5
 • 11,793
 • 192
Để cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất

Để cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất

Cơ khí - Chế tạo máy

... gian này, sự phát triển mạnh mẽ của điều khiển học, một môn khoa học về các quy luật chung của các quá trình điều khiển và truyền tin trong các hệ thống có tổ chức đà góp phần đẩy mạnh sự phát ... hớng phát triển của khoa học TĐH. Sự phát triển của nó gắn liền với sự phát triển của nhiều ngành khoa học khác nhau. Do đó để nghiên cứu đầy đủ và toàn diện môn học TĐH quá trình sản xuất , ... cơ sở phơng pháp luận thống nhất cho việc giải quyết các bài toán công nghệ ở mọi mức, mọi giai đoạn, cho phép giải quyết hiệu quả các bài toán đà đặt ra.Ngoài các nguyên tắc đà xem xét ở trên,...
 • 181
 • 4,280
 • 67
Đề cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất

Đề cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất

Cơ khí - Chế tạo máy

... xuất đòi hỏi sự cần thiết trong vấn đề tiếp cận với việc thiết kế quá trình công nghệ sử dụng các phơng pháp của các hệ thống thiết kế tự động hóa. Việc nâng cao hiệu quả của vấn đề chuẩn bị ... sản xuất và đào tạo, song vẫn còn thiếu sót. Mọi ý kiến đóng góp đều đợc hoan ngênh và xin gửi cho tác giả theo địa chỉ: Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Học viện KTQS, 100 Hoàng Quốc Việt, ... trình chạy không.23Mục lụcLời nói đầu 7Lời nói đầu 7Chơng 1 10Những vấn đề cơ bản của tự động hoá 10Những vấn đề cơ bản của tự động hoá 101.1. Những khái niệm và định nghĩa cơ bản 101.1....
 • 181
 • 2,420
 • 17
De cuong bai giang mon Ly thuyet TCTT

De cuong bai giang mon Ly thuyet TCTT

Tài chính - Ngân hàng

... (trust company).Chương 1. Đại cương về tài chính và tiền tệ1ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG Môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ1 Giảng viên: ThS. Phan Anh TuấnChương 1. Đại cương về tài chính và tiền tệMục ... đótránh khỏi sự ổvỡ. Tuy nhiên không phải mọi ngân hàng đều nhận được sự hỗ trợ củaNHTW để thoát khỏi nguy cơ phá sản. Chỉ khi sự sụp đổ của ngân hàng đó có ảnh hưởnglớn tới sự tồn tại và ... họa.2. Các điều kiện tiền đề cho quá trình quốc tế hóa đồng tiền một quốc gia là gì?Minh họabằng đồng USD, JPY.3. Điều kiện tiền đề cho sự ra đời và động lực thúc đẩy sự phát triển của các hìnhthái...
 • 107
 • 1,156
 • 9
Đề cương bài giảng Môn Đại số đại cương

Đề cương bài giảng Môn Đại số đại cương

Tư liệu khác

... vành:Câu hỏi 1: Chứng minh bổ để 1 Tr 130. Bổ đề 2- 3; mhệ quả của bổ đề 3 Tr 131 .Lấy các ví dụ minh hoạ ?Câu hỏi 2:Thế nào là ớc thực sự, không thực sự của một phần tử ? Lấy ví dụ minh hoạ?Câu ... nghiệm trong X, a,b X. Do đó X là một nhóm. Bài 3 tr 70: X là nửa nhóm khác rỗng, hữu hạn. CMR: X là một nhóm luật giản ớc thực hiện đợc x X Bài giải:Giả sử X = { x1, x2, , xn } gồm ... của X18Giáo án Đại số đại cơng - 2005- Thái MinhChữa Bài tập Bài 5 tr70: X là nhóm, với e là đơn vị.CMR: a X, a2 = e thì X là aben. Bài giải:a2 = e, aa = e, hay a =a-1 .Xét a, b...
 • 29
 • 4,207
 • 73
Đề cương bài giảng môn Kinh tế chính trị

Đề cương bài giảng môn Kinh tế chính trị

Tư liệu khác

... tiªu đo lường sự ph¸t triÓn1.GDP tính theo đầu người.2 Các chỉ số xã hội phát triển:+Tuổi thọ bình quân trong dân số. +Mức phát triển dân số hàng năm. + Trình độ dân trí:♦ Tỷ lệ dân biết chữ.♦ ... hoá?2.Nội dung và yêu cầu của qui luật giá trị? Cơ chế tác động của qui luật giá trị?3. Tại sao nói qui luật cạnh tranh xuất phát từ bản chất của nền SX hầng hoá, của qui luật giá trị? 4. Mối quan ... định. Trong đó bao gồm cả sự tăng thêm về quy mô sản lượng (tăng trưởng) và sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế - xã hội. - Biểñ hiện: +Một là sự tăng lên của GNP, GDP. +Hai là sự thay đổi cơ cấu kinh...
 • 114
 • 2,807
 • 37
Đề cương bài giảng

Đề cương bài giảng "Môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ"

Cao đẳng - Đại học

... mình.Phan Anh TuÊnanhtuanphan@gmail.com1ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG Môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ1 Giảng viên: ThS. Phan Anh TuấnChương 1. Đại cương về tài chính và tiền tệMục đích của chương ... họa.2. Các điều kiện tiền đề cho quá trình quốc tế hóa đồng tiền một quốc gia là gì?Minh họabằng đồng USD, JPY.3. Điều kiện tiền đề cho sự ra đời và động lực thúc đẩy sự phát triển của các hìnhthái ... chính, chỉ có sự di chuyển của tiền tệ, không kèm theo sự di chuyển của hàng hoá như trongthương mại, vì vậy ta nói có sự vận động độc lập của tiền tệ (độc lập với hàng hoá). Tuy nhiên sự độc lậpnày...
 • 14
 • 1,034
 • 7

Xem thêm