đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps

Điện - Điện tử

... mARN C. ADN D. mARN và prôtêin 16. Các prôtêin có vai trò xúc tác phản ứng sinh học được gọi là A. Hoocmôn B. Phitôhoocmôn C. Enzim D. Côenzim 17. Giai đoạn hoạt hóa axit amin của quá trình dịch ... ra do A. Mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN B. Mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo chiều từ 5’ đến 3’ C. Mạch mới luôn luôn được tổng hợp theo ... A. Do trong tế bào sinh dưỡng thi u 1 NST thứ 21 B. Do trong tế bào sinh dưỡng có 3 NST thứ 21 C. Do trong tế bào sinh dưỡng, NST thứ 21 bị lặp đoạn D. Do trong tế bào sinh dưỡng, NST thứ...
 • 25
 • 834
 • 0
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Ứng dụng di truyền học &chọn giống docx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Ứng dụng di truyền học &chọn giống docx

Cao đẳng - Đại học

... Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Ứng dụng di truyền học vào chọn giống Câu1:Trong kỹ thuật di truyền người ... 3:Công nghệ ADN tái tổ hợp không trực tiếp sản xuất được hợp chất sinh học nào sau đây : A. Văcxin chống các bệnh do virut gây ra. B. Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên của động vật. C. Hoocmôn sinh ... ngại. C. Cơ thể lai xa có cơ quan sinh sản bị thoái hóa hoặc dị dạng. D. Cơ thể lai xa có cấu tạo cơ quan sinh sản không phù hợp với cá thể khác cùng loài nên không giao phối được. Câu 21 Lai...
 • 10
 • 666
 • 6
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Sự sống trong các đạitrung sinh & tân sinh_2 pdf

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Sự sống trong các đạitrung sinh & tân sinh_2 pdf

Cao đẳng - Đại học

... của đại…….(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) A)cổ sinh; trung sinh; tân sinh B)Trung sinh; cổ sinh; tân sinh C)Tân sinh; trung sinh; cổ sinh D)cổ sinh; tân sinh; trung sinh Câu 44Nhận xét nào ... Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Câu 17Lý do nào đã thúc đẩy sự phát triển của cây hạt kín trong quá trình phát triển của sinh vật? A)Do bò sát ... là đặc điểm của đại…….(cổ sinh, tân sinh, trung sinh) , sự phát triển ưu thế của cây hạt trần và nhất là của bò sát là đặc điểm của đại……(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) và sự chinh phục đất...
 • 10
 • 464
 • 0
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Sự sống trong các đạitrung sinh & tân sinh_1 potx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Sự sống trong các đạitrung sinh & tân sinh_1 potx

Cao đẳng - Đại học

... triển mạnh. Trong rừng cây có hạt Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Sự sống trong các đại trung sinh và tân sinh Câu 1:Đại Trung sinh bắt đầu cách hiện nay bao nhiêu ... 2Đại Trung sinh gồm các kỷ nào: A)Cambi – Xilua – Đêvôn B)Tam điệp – Đêvôn - Phấn trắng C)Tam điệp – Giura - Phấn trắng D)Cambri – Xilua – Đêvôn – Than đá – Pecni Câu 3Đại Trung sinh cách ... triển nhanh do thích ứng với không khí khô và ánh sáng gắt và do có hình thức sinh sản hoàn thi n hơn C)Xuất hiện cây hạt trần có thân. rễ, lá và hoa, thụ tinh không phụ thuộc vào môi trường...
 • 7
 • 340
 • 0
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từngĐề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người_2 chươngCâu 22Sự truyền đạt ppt

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từngĐề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người_2 chươngCâu 22Sự truyền đạt ppt

Cao đẳng - Đại học

... thông tin A)Bằng tiếng nói và chữ viết B)Thông tin qua các phản xạ C)Qua AND D)Qua nguyên phân, giảm phân và thụ tinh Câu 33Trong quá trình phát sinh loaiì người, nhân tố xã hội đã không ... phát triển loài người B)Nhân tố sinh học đã đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn vượn người hoá thạch sau đó yếu dần C)Ngày nay mặc dầu các quy luật sinh học đặc trưng cho động vật có vú ... quá trình phát sinh loài người Câu 35Nguyên nhân chính làm loài người không bị biến đổi thành một loài khác về mặt sinh học là A)Sự phát triển của hệ thống tín hiệu thứ 2 D)A và B đúng Câu...
 • 8
 • 392
 • 0
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người_1 pot

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người_1 pot

Cao đẳng - Đại học

... truyền xã hội D)A và C đúng Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người Câu 1Quá trình phát sinh loài người chịu sự chi phối ... D)Chọn lọc tự nhiên và lao động Câu 2Quá trình phát sinh loai người chịu sự chi phối của: A)Nhân tố sinh học B)Nhân tố xã hội C)Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội D)Chọn lọc tự nhiên và lao ... người được hoàn thi n dần D)Tất cả đều đúng Câu 21Sự truyền đạt kinh nghiệm qua các thế hệ nhờ tiếng nói và chữ viết được gọi là…… A)Sự di truyền tin hiệu B)Sự di truyền sinh học C)Sự di truyền...
 • 7
 • 451
 • 0
Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx

Điện - Điện tử

... sọ của Pitêcantrôp: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC(Các câu hỏi thường gặp)A.Cấu trúc đề thi TN: nằm trong chương trình Sgk Sinh học 12 gồm 2 phần:Cơ sở di truyền học Chương III : Biến ... sinh loai người chịu sự chi phối của:A) Nhân tố sinh học Câu 22 Sự truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ thong qua AND được gọi là…….A) Sự di truyền tin hiệuB) Sự di truyền sinh học C) ... nhà khoa học xếp người Crômanhôn và người ngày nay vào một loài người mớiC) Người Crômanhôn đã chuyển từ giai đoạn tiến hoá sinh học sang giai đoạn tiến hoá xã hộiD) Người Crômanhôn đã kết...
 • 26
 • 629
 • 1
Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 1 pdf

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 1 pdf

Điện - Điện tử

... biển đổi ở kiểu hình. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC(Các câu hỏi thường gặp)A.Cấu trúc đề thi TN: nằm trong chương trình Sgk Sinh học 12 gồm 2 phần:Cơ sở di truyền học Chương III : Biến ... 3: Công nghệ ADN tái tổ hợp không trực tiếp sản xuất được hợp chất sinh học nào sau đây :A. Văcxin chống các bệnh do virut gây ra.B. Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên của động vật.C. Hoocmôn sinh ... truyền học vào chọn giống : 9 câu* Chương V : Di truyền học người : 2 câu.Sự phát sinh và phát triển sự sống Chương I : Sự phát sinh sự sống : 2 câu. Chương II : Sự phát triển của sinh vật...
 • 15
 • 582
 • 5
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Triết học pptx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Triết học pptx

Cao đẳng - Đại học

... ôn thi tốt nghiệp I. Môn triết học 1. Phân tích định nghĩa vật chất của LêNin. Ý nghĩa khoa học của định nghĩaKế thừa tư tưởng của C. Mác và Ph. ăngghen; tổng kết những thành tựu khoa học tự ... phạm trù triết học dùng chỉ vật chất nói chung, vô hạn, vô tận, không sinh ra, không mất đi; còn các đối tượng, các dạng vật chất khoa học cụ thể nghiên cứu đều có giới hạn, có sinh ra và mất ... Nam dân tộc cách mệnh thành công thì tư bản Pháp yếu, tư bản Pháp yếu thì công nông Pháp làm giai cấp cách mệnh cũng dễ. Và nếu công nông Pháp làm cách mệnh thành công, thì dân tộc An Nam sẽ được...
 • 17
 • 595
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25